Projekt

 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35

mgr Wiesław Król

tel.: 12 370 35 35

mgr Anna Zięcik

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Kwota na realizację:134 000 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2012
Opis projektu:

W ramach projektu zostaną opracowane projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Małopolsce: Dolina Dolnej Skawy (PLB120005), Puszcza Niepołomicka (PLB120002), Czarna Orawa (PLH120002), Dolina Białki (PLH120024), Biała Tarnowska (PLH120090), Pustynia Błędowska (PLH120014). W roku 2012 zrealizowano drugi etap zadania polegający na: przygotowaniu dokumentacji projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz projektów rozporządzeń.

Lista projektów