Projekt

 Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2023–2025.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
Źródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Umowa nr GIOŚ/ ZP/298/2023/DMŚ/NFOŚiGW
Kwota na realizację:5 626 139,50 PLN
Okres realizacji: 2023 - 2025
Opis projektu:

Osoby realizujące:
dr Joanna Korzeniak
mgr Joanna Perzanowska

Prace realizowane przez Konsorcjum:
Instytut Badawczy Leśnictwa (lider), Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Taxus IT Sp. z o.o.

Zrealizowano dwa pierwsze etapy monitoringu siedlisk nieleśnych. Wykonano monitoring terenowy jednego siedliska wraz wprowadzeniem wyników do SI MGSP. Podjęto prace nad organizacją monitoringu na kolejne lata: powiadomiono takie instytucje jak: RDLP, RDOŚ, parki narodowe, Urzędy Morskie, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska o planowanym monitoringu. Rozpoczęto nabór ekspertów terenowych. Przeprowadzono konsultacje z IUCN w sprawie przygotowania i wydania Czerwonej listy siedlisk przyrodniczych Polski.

Lista projektów