Pracownicy

dr Małgorzata Makomaska-Juchiewicz

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Małgorzata Makomaska-Juchiewicz

tel.: 12 370 35 36
Jednostki organizacyjne:
Centrum Natura 2000

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., Zając K. 2001.

Roman snail (Helix pomatia L.) - conservation and management in the Małopolska region (southern Poland). Ekologia (Bratislava) 20 (3): 265-283. Pobierz pdf

Głowaciński Z., Makomaska-Juchiewicz M. 1992.

Fauna of the Polish Tatra Mountains. Development (USA) 12 (2): 175-191.
inne publikacje oryginalne

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2015.

Monitoring gatunków zwierząt i roślin w Polsce w latach 2009–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 422-441.

Tworek S., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2014.

How to Select Potential Sites of Community Importance to the Natura 2000 Network: The Issue of Criteria. Ekologia 33 (2): 127-137.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Korzeniak J. 2000.

Biomonitoring for nature conservation in Poland. Schriftenr. Landschaftspflege Naturshutz, Bundesamt für Naturschutz. Bonn 62: 69-78.

Witkowski Z., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Kotulski M., Perzanowska J., Serafin R., Skawiński P., Zając K. 1998.

Preliminary assessment of th environmental impacts of the Zakopane 2006 Winter Olympic Games proposal. Oecologia Montana 7 (1-2): 32-38. Pobierz pdf
książki i monografie

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-428.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-748.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-519.

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010.

Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-408.

Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003.

Ekologiczna Sieć Natura 2000: problem czy szansa?. IOP PAN, Kraków: 1-237.
rozdziały w książkach i monografiach

Gwiazda R., Makomaska-Juchiewicz M. 2020.

Wspomnienia magistrantów. W: Morawska-Nowak B. (red.). Profesor Władysław Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 105-109.

Ajtic R., Heltai M., Kautman J., Urban P., Kurtiak F., Olosutean H., Strnad M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 214-216.

Ajtic R., Heltai M., Kautman J., Urban P., Kurtiak F., Olosutean H., Strnad M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 209-213.

Ambros M., Uhrin M., Urban P., Žiak D., Banaduc A., Bjedov V., Heltai M., Pokynchereda V., Strand M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 221-227.

Šacha D., David S., Waldhauser M., Buczyński P., Tończyk G., Makomaska-Juchiewicz M., Martynov A.V., Heltai M.G., Manci C.O., Jović M. 2014.

Draft Red List of Dragonflies (Odonata) of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 172-185.

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Perzanowska J., Zając K. 1997.

Integration of Information on the Kraków-Częstochowa Jura for Conservation Purposes: Application of CORINE Methodology. W: Nelson J. G., Serafin R. (red.) National Parks and Protected Areas: Keystones to Conservation and Sustainable Development [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop in Contributions of National Parks and Protected Areas to Heritage, Conservation, Tourism and Sustainable Development held in Kraków, Poland, August 26-30 1996] . NATO ASI Series G: Ecological Sciences, Springer 40: 175-185. DOI: 10.1007/978-3-642-60907-7_16. Pobierz pdf
publikacje popularno-naukowe

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2020.

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 50-73.

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 1998.

The Pan-European Ecological Network: A representative case from Poland . European Nature. Magazine on the Interface of Policy and Science 1: 23. Pobierz pdf

Projekty

Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie gatunków zwierząt.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Wykonanie projektów planów ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza trzecia.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
N 30509432/3185 Skuteczność ochrony obszarów sieci Natura 2000, a społeczne aspekty wdrażania programu w Polsce.
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Inne

Nazwa konferencji: Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-25
Autorzy: Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J.
Wykład na konferencji: Inwentaryzacja i waloryzacja gatunków i ich siedlisk na terenie kraju - stan wiedzy i perspektywy ochrony
powrót do listy pracowników