Centrum Natura 2000

Instytut Ochrony Przyrody PAN bierze udział w przedsięwzięciach aplikacyjnych najważniejszych dla ochrony różnorodności biologicznej Polski.

Naukowe działania wdrożeniowe prowadzone są w ramach projektów:  "Centrum Natura 2000", "Gatunki obce", "Natura 2000 w Karpatach", "KorEkoBiała" oraz innych.

Efektem działań są innowacyjne rozwiązania praktyczne w zakresie ochrony przyrody.

 

Centrum Natura 2000

  Zadania:

- Tworzenie merytorycznych podstaw wyznaczania i funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce
- Tworzenie merytorycznych podstaw monitoringu przyrodniczego w Polsce
- Współpraca z organami administracji państwowej w zakresie ochrony przyrody
- Gromadzenie i przetwarzanie informacji o gatunkach i siedliskach przyrodniczych Natura 2000
- Rozpowszechnianie informacji o sieci Natura 2000

Centrum Natura 2000 jest wyspecjalizowaną jednostką Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zajmującą się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ekologiczną siecią obszarów chronionych Natura 2000. Centrum realizuje projekty badawcze z zakresu planowania i wdrażania działań na rzecz ochrony oraz monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków, przygotowuje stosowne raporty i analizy. Współpracuje z licznymi specjalistami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się podobną problematyką.

Efektem realizacji zadań prowadzonych przez Centrum Natura 2000 jest opracowanie i opublikowanie jedenastu podręczników metodycznych dotyczących monitoringu:

 

GATUNKI ZWIERZĄT

Makomaska-Juchiewicz M. (red.). 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-408.
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-748.
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-519.
Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-428.

 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Mróz W. (red.). 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-318.
Mróz W. (red.). 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-323.
Mróz W. (red.). 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-338.
Mróz W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa: 1-332.

Methodological guide-for 5 natural habitats: 3110, 6210, 6520, 7230 and 9180 (angielska wersja)

 

GATUNKI ROŚLIN

Perzanowska J. (red.). 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa: 1-256.
Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 1-342.
Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 1-268.