Aktualności

NOWA PUBLIKACJA 24 01 2023

Dziki w mieście - nowa publikacja!
Ciach, M., Faraś, H., Fröhlich, A., & Fedyń, I. .2022. Contrasting effects of light and noise pollution interact with natural vegetation remnants: Human-related indicators of the habitat suitability for ungulates in the urban landscape. Ecological Indicators, 142, 109261. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109261

testZ badań, których współautorem jest Arkadiusz Fröhlich z naszego Instytutu wynika, że dzik Sus scrofa jest rozpowszechnionym gatunkiem na terenie miasta Krakowa. Obecność śladów żerowania dzika (tzw. buchtowisk) jest bardziej prawdopodobna w pobliżu dużych płatów lasu oraz w miejscach o dużym nasileniu hałasu drogowego. Gatunek występuje rzadziej w krajobrazie zdominowanym przez sztuczne oświetlenie. Wyniki wskazują jednocześnie na silne przywiązanie gatunku do jego naturalnego środowiska, wrażliwość na efekty miasta, ale również zdumiewające zdolności adaptacyjne.

 

NOWY ZESZYT CZASOPISMA "CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ" ZIMA, 2022! 23 01 2023

Ukazał się kolejny numer kwartalnika "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" zima, 2022

testAktualny zeszyt dedykowany jest rocznicy 70-lecia istnienia Instytutu. Teksty przybliżają historię powstania placówki oraz sylwetki pierwszych kierowników i dyrektorów placówki. Nakreślono ważniejsze publikacje naukowe wydane przez Instytut w tym czasie. W zeszycie zamieściliśmy także kilka ciekawszych wspomnień pracowników, m.in. o wyprawie do Mongolii w roku 1989, jak wyglądał eksport bocianów do Niemiec, co badali hydrobiolodzy w podkrakowskich studniach. Na uwagę zasługuje także polemika dotycząca opublikowanej w numerze 2/2022 uaktualnionej wersji Czerwonej listy kręgowców Polski.

Chrońmy Przyrodę Ojczystą” (ISSN: 0009-6172) to czasopismo adresowane do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych związaną z nią problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących aktualnej problematyki z tej dziedziny. Teksty publikowane są w języku polskim.

Papierową,_pełną_wersję_bieżącego_oraz_archiwalnych_numerów_"Chrońmy_Przyrodę_Ojczystą" można_nabyć_w_naszym_instytucie:_http://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html

Więcej_informacji_o_aktualnym_numerze:_https://www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548.html?wydawnictwo_id=380

Link_do_flipbooka:_https://publuu.com/flip-book/23446/215012

Informacje_redakcyjne:
http://www.iop.krakow.pl/informacje_redakcyjne_1_151.htm

 

SEMINARIUM IOP PAN 17 01 2023

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się w czwartek 26. stycznia 2023 r. o godzinie 13.00, w sali seminaryjnej IOP PAN (al. Mickiewicza 33, Kraków).

Naszym prelegentem będzie mgr Anna Bernátková (Faculty of Tropical Agrisciences, Prague Zoo; Doktorantka w Czech University of Life Sciences) która wygłosi referat ”Behavioural ecology of Przewalski's horses along their reintroduction process: implications for conservation”.

 

NOWA PUBLIKACJA 10 01 2023

Makroplastik (cząstki plastiku większe od 25 mm) może ulegać szybszej fragmentacji mechanicznej w rzece górskiej niż w rzece nizinnej. testW związku z tym, większa może być ilość mikroplastiku emitowanego do środowiska podczas transportu odpadów zawierających plastik w rzekach górskich. Taką hipotezę oraz propozycję eksperymentów terenowych pozwalających na pomiar wielkości degradacji mechanicznej makroplastiku w rzekach opracował zespół kierowany przez dr Macieja Liro z naszego Instytutu. W pracy opublikowanej w czasopiśmie Science of The Total Environment opracowano model koncepcyjny przedstawiający w jaki sposób specyficzna hydromorfologia koryta rzeki górskiej sprzyja degradacji mechanicznej makroplastiku oraz przedstawiono propozycje czterech eksperymentów terenowych wykorzystujących plastikowe butelki i folie, które stanowią popularne odpady plastikowe.

Badania zostały wykonane w ramach grantu 2020/39/D/ST10/01935 "Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Pełna wersja artykułu: https://authors.elsevier.com/a/1gMrtB8ccuxVG

Fot. Maciej Liro


SEMINARIUM PTH 05 01 2023

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na pierwsze w Nowym Roku 2023 seminarium Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Oddział w Krakowie, które odbędzie się

13 stycznia (piątek) o godz. 13:00

Podczas seminarium zostaną wygłoszone dwa referaty:

  • Dr Maria Gołąb Zmienność środowiska, a zachowania ważek rzecznych

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
https://scholar.google.pl/citations?user=7iYhEvgAAAAJ&hl=pl

  • Dr hab. Roman Żurek Koncepcje rewitalizacji Odry oraz stworzenia systemu  ekologicznego bezpieczeństwa dla Wisły i Odry

Zakład Badań Ekologicznych,  Kraków
https://www.researchgate.net/search/publication?q=roman%20%C5%BCurek

Po referatach planujemy dyskusję i podjęcie aktualnych tematów.

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej w Sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (I piętro) oraz online w formie TEAMS

ZAPROSZENIE

......................................................................................................................................
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams:
Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 385 234 519 621
Kod dostępu: FcHHyo
Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie
Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu

dr hab. Tadeusz Fleituch, prof. IOP PAN
Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH

 

SEMINARIUM IOP PAN 03 01 2023

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie w poniedziałek 16-tego stycznia 2023, o godzinie 13.00 w sali seminaryjnej IOP PAN (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). 

Naszym prelegentem będzie dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN, który wygłosi referat zatytułowany

„Horizon scan – co to jest i jak to się robi?”