12.00 zł (+ 8% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 79 Zeszyt 2 lato Rok 2023


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ kwartalnik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski

W NUMERZE:

dzięcioł białoszyi

X Zjazd GBBB

kuraki leśne pod presją

ślimak długowłosy

gryziel zachodni

rzadkie gatunki herpetofauny

nasze ryby chronione: koza et consortes

Serdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” lato, 2023!
Wszystkie treści czasopisma udostępniamy online.

Zeszyt rozpoczyna wspomnienie zmarłej w kwietniu tego roku Róży Kaźmierczakowej, a dalej następujące tematy:

Dzięcioł białoszyi: Jak faktycznie wygląda sytuacja dzięcioła białoszyjego w Polsce? Czy są wystarczające przesłanki do uznania go za gatunek zagrożony w skali kraju i jak podjąć skuteczną ochronę.

relacja z X Zjazdu GBBB: Na spotkaniu, które odbyło się w lutym 2023 roku, zaprezentowano wystąpienia dotyczące obserwacji, badań i działań na rzecz ochrony bociana białego, prowadzonych przez członków Grupy.Artykuł przybliża m.in.: historię powstania Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo – organizatora zjazdu; najważniejsze tematy badawcze prac o bocianie białym; przypadkach zimowania bocianów w Polsce i w skali globalnej; efekty „Programu poznania i ochrony bociana białego w Polsce”; skrótowe podsumowanie 20 lat monitoringu bociana białego na Białorusi; jak wielkopowierzchniowe uprawy rolne wpływają na zmniejszenie liczebności bociana; wierność miejscom gniazdowym – czyli czy i dlaczego bociany wracają do gniazd z poprzedniego sezonu lęgowego; informacje o wierzeniach związanych z bocianem, jakie udało się uzyskać dzięki kwerendzie ankiet z roku 1958.

lęgi kuraków leśnych pod presją: Gwałtowny spadek liczebności kuraków leśnych składnia do podjęcia skutecznych działań ochronnych poprzedzonych dokładnym zbadaniem przyczyn postępującego regresu liczebności. W Tatrzańskim Parku Narodowym prowadzono badania na jarząbku – gnieżdżącym się na ziemi gatunku modelowym dla pozostałych dwóch gatunków naszych kuraków leśnych. Ustalono, że poziom presji drapieżniczej na lęgi był zmienny i związany z wieloma czynnikami: liczebnością drapieżników, zagęszczeniem gryzoni (będących głównym składnikiem diety drapieżników poszukujących ptasich gniazd), natężeniem ruchu turystycznego czy miejscem umieszczenia gniazda.

rzadkie gatunki herpetofauny: Podajemy nowe stanowiska zaskrońca rybołowa, żaby zwinki i traszki karpackiej.

ślimak długowłosy: Ten interesujący ślimak o intrygującym wyglądzie ma kategorię zagrożenia najmniejszej troski, jednak może to wynikać ze słabego stanu poznania. Warto skierować uwagę na zachowanie nadrzecznych łęgów, które są jego siedliskiem.

gryziel zachodni: Nowe stanowisko tego rzadkiego, jednego z kilku ściśle chronionych gatunków pająków w Polsce zostało odkryte i opisane przez uczniów i nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku! Z Polski znanych jest zaledwie 10 stanowisk tego pająka.

W dziale „Nasze ryby chronione” przedstawiamy chronione gatunki z nadrodziny kozowców: śliz, koza złotawa, koza, koza dunajska i piskorz.

Papierową, pełną wersję bieżącego oraz archiwalnych numerów "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" można nabyć w naszym instytucie:
http://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html.

Informacje redakcyjne:
http://www.iop.krakow.pl/informacje_redakcyjne_1_151.html

Zapraszamy do przeglądania interaktywnej wersji PDF – flipbooka: https://publuu.com/flip-book/23446/489285


Spis treści

Joanna Korzeniak, Joanna Perzanowska:

Róża Kaźmierczakowa (1939–2023), str. 4-11

Łukasz Kajtoch, Jerzy Michalczuk:

Dzięcioł białoszyi – bliskowschodni emigrant wymagający uwagi i ochrony, str. 12-31

Joanna T. Białas, Zbigniew Jakubiec, Wojciech Kania, Gabriela Krogulec, Uwe Peterson, Irina Samusenko, Marek Stajszczyk, Marcin Tobółka, Piotr Tryjanowski, Kazimierz Walasz, Andrzej Wuczyński, Mieczysław S. Żuraw:

Badania nad bocianem białym. Relacja z X Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Tomaszów Bolesławiecki, „Klekusiowo”, 3–4.02.2023), str. 32-45

Marcin Matysek:

Lęgi kuraków leśnych pod presją drapieżników, str. 46-57

Bartłomiej Najbar:

Nowe stanowiska zaskrońca rybołowa, żaby zwinki i traszki karpackiej w Polsce, str. 58-63

Zuzanna, Tomasz i Przemysław Barszcz:

Ślimak długowłosy, str. 64-67

Maciej Szałajko, Grzegorz Baryga, Wojciech Baryga, Małgorzata Mach:

Gryziel zachodni Atypus affinis – rzadki gatunek chronionego pająka w okolicach Leżajska, str. 68-73

Antoni Amirowicz:

Nasze ryby chronione: koza et consortes, str. 74-79