Projekt

2019/34/H/NZ8/00683 ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

Dr Guillaume Wos

tel.: 12 370 35 04
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:6 387 134 PLN
Okres realizacji: 2020 - 2023
Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez działające w ramach partnerstwa następujące jednostki naukowe:

  1. 1. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (Promotor projektu); dr hab. inż. Szymon Śniegula;
  2. 2. Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Wiesław Babik;
  3. 3. Uniwersytet Łódzki; dr hab. Karolina Bacela-Spychalska;
  4. 4. Norweski Instytut Badań Przyrody; Annette Taugbol;
  5. 5. Norweski Instytut Weterynarii, dr Trude Vrålstad.

Na całym świecie gwałtownie rosną i rozwijają się środowiska miejskie. Jest to forma ekspansji człowieka, niosąca cały szereg wyzwań i ograniczeń dla dzikich organizmów, które podlegają urbanizacji. Działalność człowieka doprowadziła do dramatycznej utraty bioróżnorodności i pogorszenia stanu wielu ekosystemów.

Pomimo że stawy są ekosystemami znanymi większości ludzi od dzieciństwa, miejskie zbiorniki wodne i ich fauna nadal kryją wiele tajemnic. Uzbrojeni w szereg nowoczesnych technik, które pozwalają wykrywać obecność gatunków w próbkach wody, stawiamy sobie za główny cel projektu ECOPOND – poprawę nieinwazyjnych technik monitorowania bioróżnorodności zbiorników słodkowodnych oraz pogłębienie wiedzy o różnicach bioróżnorodności na obszarach miejskich, w gradiencie geograficznym. Planujemy również sprawdzić obecność obcych gatunków inwazyjnych w badanych zbiornikach, używając technik pozwalających wykryć obecność ich DNA w próbce wody. Wreszcie, zbadamy czy i w jakim stopniu urbanizacja oraz obecność gatunków obcych inwazyjnych może wpływać na zmiany ewolucyjne u zagrożonych wyginięciem organizmów, np. płazów i owadów.

Wyniki ECOPOND będą w naszej ocenie wyznaczały trendy dla kolejnych oszacowań zarówno krótko-, jak i długoterminowych zmian bioróżnorodności w środowiskach antropogenicznych. Wierzymy, że tylko stosując holistyczne podejście wielkoskalowe, możemy efektywnie zarządzać ekosystemami. Badania takie zaś muszą opierać się na rzetelnych danych, a obecnie największym wyzwaniem przy monitorowaniu galopujących zmian środowiskowych jest brak tych danych.

Strona projektu: https://ecopondproject.eu/pl/

Projekt jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (EEA –  Fundusze Norweskie) w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki.

Lista projektów