Aktualności

Zaproszenie na seminarium 30.12.2013

Miniaturka

Zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się 13 stycznia 2014 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie. Seminarium pt. "Uffff... było blisko, czyli brzanki historia holoceńska o zabarwieniu genetycznym" wygłosi dr Maciej Konopiński.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego 30.12.2013

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.12.2013 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Agata Zofia Wojtal zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.01.2014 r.

V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej 12.12.2013

Zapraszamy Państwa do udziału w V edycji Warsztatów Geomorfologii Strukturalnej, które odbędą się 24-27 września 2014 r. Organizowane są przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisję Geomorfologii Strukturalnej, Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy. Warsztaty odbędą się na obszarze Roztocza Środkowego i Wschodniego, zaś ich motywem  przewodnim  będą Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w pierwszym cyrkularzu.

Zaproszenie na seminarium 09.12.2013

Miniaturka

Zapraszamy na kolejne seminarium instytutowe, które odbędzie się 16 grudnia 2013 r., w sali konferencyjnej IOP PAN o godz. 13:00. Seminarium pt. "Horyzontalne przenoszenie genów a specjacja u cjanobakterii" wygłosi dr Grzegorz Wojtczak.

Media o nas - XIII Festiwal Nauki w Krakowie 03.12.2013

Miniaturka

W maju 2013 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN brał udział w XIII Festiwalu Nauki w Krakowie, którego tegoroczne hasło brzmiało „Oblicza Wody”. Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat Festiwalu i programu przygotowanego przez pracowników naszego Instytutu  ,,XIII Festiwal Nauki w Krakowie - dla najmłodszych i wszystkich''

Rozstrzygnięcie konkursu 02.12.2013

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie z dn. 23 października 2013 r. na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 29.11.2013 r. przez Komisję Konkursową, dr Grzegorz Wojtczak zostanie zatrudniony od dn. 01.12.2013 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku adiunkta.

Ogłoszenie o konkursie 27.11.2013

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych,  monitoringowych i ochrony ekosystemów śródlądowych w zakresie biologii i ekologii glonów, ze szczególnym uwzględnieniem grupy okrzemek i ich taksonomii. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach terenowych i laboratoryjnych  potwierdzone stażami w zagranicznych placówkach naukowych, samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą oraz udokumentowaną publikacjami współpracą z placówkami polskimi i zagranicznymi (monografie, artykuły, etc., w tym szczególnie w renomowanych czasopismach zagranicznych). Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

Seminarium instytutowe 27.11.2013

Miniaturka

Zapraszamy na seminarium IOP PAN autorstwa mgr Adama Ćmiela i dr Katarzyny Zając pt. "Metody ochrony małży ex-situ na przykładzie skójki gruboskorupowej Unio crassus w rzece Białej", które odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Zaproszenie na Uroczystość Otwarcia Tygodnia Polarnego 25.11.2013

Miniaturka

Szanowni Państwo! Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Uroczystość Otwarcia Tygodnia Polarnego ,,Na białym szlaku Tajemnice Arktyki i Antarktydy'' dnia 25.11.2013 r. godz. 17:00

Honorowy Patronat
Konsulat Królestwa Danii w Krakowie
Prof. dr hab. Maria Olech                                                                                           Więcej informacji na Plakacie informacyjnym i Zaproszeniu

Premiera filmu przyrodniczego 18.11.2013

Miniaturka

Szanowni Państwo,
Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz z Instytutem Ochrony Przyrody PAN zapraszają na uroczystą premierę filmu przyrodniczego Marcina Krzyżańskiego i Krzysztofa Skroka pt. „Górna Wisła. Łęgi, wyspy i starorzecza”. Premierze towarzyszyć będzie przegląd filmów o tematyce przyrodniczej autorstwa obu twórców.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 29 listopada w godz. 12:00- 18:00 w Kinie Mikro w Krakowie. Premierę poprzedzi prelekcja Pana dr Kamila Kulpińskiego z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Przyroda starorzeczy", podczas której wyjaśni on czym są starorzecza i opowie o ich niezwykłych walorach przyrodniczych i występujących tam rzadkich, często zagrożonych wyginięciem gatunkach roślin.
W czasie przeglądu -obok premierowego filmu- wyświetlone zostaną najciekawsze filmy przyrodnicze obu twórców, m.in. z popularnego cyklu „sto tysięcy bocianów”.                                                                                        Premiera filmu „Górna Wisła. Łęgi, wyspy i starorzecza” realizowana jest w ramach projektu Towarzystwa na rzecz Ziemi (w partnerstwie z Instytutem Ochrony Przyrody PAN), pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.wisliska.pl    Więcej wiadomości w programie imprezy.
W celu uzyskania bliższej informacji nt. wydarzenia prosimy o kontakt mailowy jtlalkafrgp@gmail.com lub telefoniczny 791 077 220.
Zapraszamy!

Oferta pracy 14.11.2013

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku „asystenta technicznego do obsługi administracyjnej” dwóch projektów naukowych fundowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na okres trzech lat (1.01.2014-31.12.2016). Projekty są realizowane przez pracowników IOP PAN (oraz przez instytucje partnerskie z Polski i Norwegii) w latach 2013-2016. Kandydatka/kandydat musi posiadać doświadczenie obsłudze administracyjnej projektów/grantów naukowych/edukacyjnych, dobrą znajomość języka angielskiego, dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia 2013. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

Seminarium 12.11.2013

Miniaturka

Zapraszamy na seminarium instytutowe 18 listopada o godz. 13.00. Pan Paweł Mikuś wygłosi referat pt. "Interakcja grubego rumoszu drzewnego i procesów fluwialnych w ciekach karpackich różnej wielkości" Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. A. Mickiewicza 33. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na seminarium! 05.11.2013

Miniaturka

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTH serdecznie zaprasza na kolejne seminarium, które odbędzie się dnia 8 listopada 2013 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, al. A. Mickiewicza 33
Referat pt. ,,Reżim hydrochemiczny potoków tatrzańskich na tle zasobów wodnych Tatr Polskich'' wygłosi dr Mirosław Żelazny z Zakładu Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Job positions 04.11.2013

Miniaturka

Job positions in the project “The ecology of human-wildlife conflicts: disentagling the drivers of brown bear (Ursus arctos) damages at the biogeographical, population and individual level”. Pobierz pdf

Seminarium 25.10.2013

Miniaturka

Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium instytutowe na temat "Variation in life history traits across geographic regions: the importance of photoperiod". Referat wygłosi Szymon Śniegula.

Seminarium odbędzie się dnia 28 października o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. A. Mickiewicza 33. Przewidywany czas trwania spotkania: 40-50 minut. Serdecznie zapraszamy!

Konferencja 24-25 październik 2013 24.10.2013

Miniaturka

W dniach 24-25 października 2013 r. w Krakowie odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ochrony Przyrody i Państwową Radę Ochrony Przyrody, której tematem przewodnim będzie "Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

Szczegóły_konferencji_http://www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/konfer/2013-kop-konf.html

Zawiadomienie 23.10.2013

Miniaturka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 października 2013 r. zmarł nagle prof. dr hab. Janusz Starmach, długoletni dyrektor Zakładu Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 29 października 2013 roku o godzinie 12:20 na Cmentarzu Rakowickim.

Ogłoszenie o konkursie 23.10.2013

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii  w zakresie  biologia, ekologia i fizjologia zielenic nitkowatych, monitoring i ochrona ekosystemów śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w  pracach laboratoryjnych  potwierdzone stażami w polskich i zagranicznych placówkach naukowych, doświadczenie w realizacji projektów badawczych (udział w grantach) oraz wykazać się zdolnościami organizacyjnymi (prowadzenie projektów). Więcej informacji w treści ogłoszenia.

Zapraszamy na seminarium 16.10.2013

Miniaturka

Szanowni Państwo,

zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN na temat "Variation in life history traits across geographic regions: the importance of photoperiod". Referat wygłosi Szymon Śniegula. Seminarium odbędzie się dnia 28 października o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. A. Mickiewicza 33. Przewidywany czas trwania spotkania: 40-50 minut. Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie o konkursie na staż podoktorski 03.09.2013

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ogłasza konkurs na staż podoktorski w projekcie LINKAGE (POL-NOR/196105/2/2013 „Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance”) realizowanym w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (Core 2012 Call).


Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oferuje dwa 31-miesięczne stypendia podoktorskie w wysokości 2000 zł netto, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne (umowa o pracę do 30 kwietnia 2016) w ramach projektu LINKAGE („Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance”) realizowanym w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (Core 2012 Call).

Termin składania aplikacji: 16 września 2013 roku.

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę będzie ogłoszona do dnia 17 września 2013 r.

Rozmowy odbędą się w dniu 19 września 2013 roku (o terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową).

Możliwość rozpoczęcia pracy od 1 października 2013 roku

Oficjalne zgłoszenie do rekrutacji na staż podoktorski wymaga przesłania drogą elektroniczną podania wraz z załącznikami (lista wymaganych dokumentów poniżej) na adres: m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl z dopiskiem "LINKAGE - POST DOC" w terminie do 16 września 2013 r. włącznie (o przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia listu) oraz przesłania wydrukowanego i podpisanego podania oraz załączników pocztą na adres: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pok. 54 z dopiskiem "LINKAGE - POST DOC" w terminie do 16  listopada 2012 włącznie (o przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia listu).

Wymagania merytoryczne:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu społecznych uwarunkowań ochrony przyrody, przede wszystkim udziału społeczeństwa w zarządzaniu obszarami chronionymi, funkcji ekosystemowych obszarów chronionych i struktur zarządzania ochroną przyrody w Polsce i Europie,
 • znajomość podstaw prawnych ochrony przyrody w Polsce i Unii Europejskiej,
 • sprecyzowane zainteresowania badawcze z zakresu ochrony przyrody, społecznych uwarunkowań ochrony przyrody, ochrony i zarządzania populacjami gatunków chronionych, poparte udokumentowanym dorobkiem naukowym bądź aplikacyjnym, 
 • dobra znajomość i obsługa programów statystycznych (SPSS), GIS (ArcGIS, MapInfo),
 • doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów naukowych i aplikacyjnych finansowanych ze źródeł międzynarodowych i grantów krajowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • dyplom doktora nauk biologicznych (kopia / skan)
 • życiorys naukowy
 • wykaz publikacji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy

Zapraszamy na konferencję "Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" 26.07.2013

Miniaturka

W dniach 24-25 października 2013 r. w Krakowie odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ochrony Przyrody i Państwową Radę Ochrony Przyrody, której tematem przewodnim będzie "Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału. Szczegóły konferencji <kliknij>  http://www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/konfer/2013-kop-konf.html

Seminarium w ramach Krakowskiego oddziału PTH 14.06.2013

Miniaturka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ciekawy referat pt. „Obieg wody w Tatrach w warunkach zmieniającego się klimatu”  Prof. dr hab. Joanny Pociask-Karteczki z Zakładu Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Referat zostanie wygłoszony w ramach seminarium Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego 14 czerwca 2013 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej naszego Instytutu.

Obrona rozprawy doktorskiej 06.06.2013

Miniaturka

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Zofii Książkiewicz pt. "Wymagania mikrosiedliskowe wybranych mięczaków szuwaru wielkoturzycowego, ze szczególnym uwzględnieniem Vertigo angustior", która odbędzie się dnia 17 czerwca 2013 roku o godz. 1030 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w zawiadomieniu o obronie rozprawy doktorskiej.

Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. III edycja 05.06.2013

Miniaturka

W naszym Instytucie powstaje III edycja  "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin"

Czerwone Księgi stanowią podstawową formę dokumentowania stanu i stopnia zagrożenia flory i fauny. Zgodnie z zaleceniem Światowej Unii Ochrony Przyrody, Czerwone Księgi w poszczególnych krajach powinny być co 10 lat aktualizowane i udostępniane do powszechnej wiadomości. Poprzednie wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, obejmującej paprotniki i rośliny kwiatowe, miało miejsce w 2001 r. Nasz kraj jest więc zobligowany do opublikowania uaktualnionej wersji. W tej sytuacji w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie podjęto przygotowanie nowego, uaktualnionego i rozszerzonego opracowania Księgi.

W opracowaniu wzięło udział ponad 160 botaników ze wszystkich uczelni kraju, instytutów PAN, pracowni naukowych parków narodowych, instytucji samorządowych zajmujących się ochroną środowiska i wielu innych organizacji. Nowe wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin zawiera aktualne obserwacje zebrane terenie w ciągu ostatnich 12 lat, jak również dane z piśmiennictwa opublikowane w tym okresie. Wykorzystano także informacje z Państwowego Monitoringu Ochrony Przyrody, a także z opracowań prowadzonych w ramach programu NATURA 2000.

W przygotowywanej Księdze znajduje się 360 gatunków paprotników i roślin kwiatowych, najbardziej zagrożonych, a równocześnie najcenniejszych składników naszej flory. Są to rośliny wymarłe, ginące, zagrożone i narażone na wyginięcie. W tej liczbie jest 70 gatunków, które po raz pierwszy zostały włączone do ogólnopolskiego opracowania. Opis każdego gatunku zawiera obecny stopień zagrożenia w naszym kraju na tle zagrożenia w krajach ościennych, w Europie i na świecie, rozmieszczenie stanowisk w Polsce, zajmowane siedliska i fitocenozy, charakterystykę istniejących populacji i przyczyny ich zagrożenia oraz wskazania ochronne. Objętość dzieła wyniesie około 750 stron. Aktualne wydanie pozwala ocenić stan zagrożenia polskiej flory naczyniowej, a także - w porównaniu z poprzednim wydaniem - określić kierunek i nasilenie zmian. Przynosi również wskazówki co do sposobów ochrony populacji tych gatunków.

Warto podkreślić, że Polska Czerwona Księga dostarcza danych do list zagrożonych taksonów sporządzanych dla kontynentu europejskiego i dla całego świata. Z opisanych w obecnej edycji Księgi, 105 gatunków znajduje się na wydanej w 2012 r. liście europejskiej, a 24 na liście Światowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej 04.06.2013

Miniaturka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Zofii Książkiewicz pt. "Wymagania mikrosiedliskowe wybranych mięczaków szuwaru wielkoturzycowego, ze szczególnym uwzględnieniem Vertigo angustior."

Seminaria Instytutu Ochrony Przyrody 15.05.2013

Miniaturka

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami seminarium instytutowe pt. "Habitat variables influencing den sites selection by brown bears in the Eastern Carpathians", które wygłosi Sonia Gutierrez. Seminarium odbędzie się jak zwykle w sali konferencyjnej Instytutu 27 maja o godz. 13.

XIII Festiwal Nauki w Krakowie, 15-18 maja 24.04.2013

Miniaturka

W dniach 15-18 maja odbędzie się XIII Festiwal Nauki w Krakowie, którego tegoroczne hasło brzmi – „OBLICZA WODY”. Po raz pierwszy w Festiwalu weźmie udział Instytut Ochrony Przyrody PAN. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w wykładach i konkursach prowadzonych przez pracowników IOP PAN. Instytut z przyjemnością będzie gościł Państwa w drugim dniu festiwalu (16 maja). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Festiwalu w naszym Instytucie!

Zapraszamy na seminaria hydrobiologiczne! 12.03.2013

Miniaturka

Od 4 marca w Instytucie Ochrony Przyrody PAN prowadzone są seminaria hydrobiologiczne przez pracowników Zakładu Biologii Wód. Skierowane są do studentów i doktorantów chcących poszerzyć swoją wiedzę na tematy hydrobiologiczne.

Seminaria odbywają się w poniedziałki (4 marca, 15 kwietnia, 29 kwietnia, 6 maja, 20 maja) w sali konferencyjnej IOP PAN, I piętro, o godz. 13.30. Czas trwania seminarium: 45-60 minut. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych! Zapraszamy.