Misja

Instytut Ochrony Przyrody PAN jest wyspecjalizowaną placówką naukową działającą na rzecz ochrony przyrody, jedną z nielicznych tego typu w Europie. Misją Instytutu jest zdobywanie wiedzy naukowej służącej ochronie przyrody, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej, wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki oraz ich upowszechnianie.

Strategia
- wzmocnienie znaczenia i pozycji  Instytutu poprzez prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych
- stymulowanie wysokich standardów kariery naukowej pracowników
- rozwój nowych grup badawczych wokół liderów naukowych
- tworzenie standardów monitoringu i ochrony różnorodności biologicznej poprzez udział pracowników w gremiach eksperckich
- popularyzacja wyników badań naukowych.

Realizacja/program działań
- wsparcie publikowania wyników badań w najlepszych czasopismach naukowych
- stymulowanie szybkiego awansu naukowego pracowników
- zatrudnianie naukowców o znaczącym dorobku naukowym w celu stworzenia nowych kierunków badań i grup badawczych
- udział w przedsięwzięciach aplikacyjnych najważniejszych dla ochrony różnorodności biologicznej Polski
- upowszechnianie osiągnięć naukowych i ich znaczenia społecznego  w mediach