Informacje redakcyjne

testCzasopismo Supplementa ad Acta Hydrobiologica (ISSN: 1643-3157) jest czasowo zawieszone. Zamieszczone są w nim opracowania naukowe z dziedziny hydrobiologii, których problematyka wiąże się z wodami śródlądowymi (rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora, obszary podmokłe, wody podziemne), zasiedlającymi je organizmami (mikroorganizmy, glony, makrofity, bezkręgowce, ryby i inne kręgowce) oraz fizycznymi i chemicznymi czynnikami środowiska. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje również rybactwo i akwakulturę, oraz zagadnienia związane z ochroną ekosystemów wodnych. Nadesłane prace są zrecenzowane.

Adres redakcji:
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. (012) 370 35 49