Aktualności

JEDEN DZIEŃ XVII EDYCJI FESTIWALU NAUKI I SZTUKI 27.12.2017

Miniaturka

Polecamy interesujący artykuł w czasopiśmie „Auraˮ, który jest relacją z festiwalowego dnia XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2017 roku. Autorem publikacji jest Jacek H. Graff.

Opisuje w ciekawy sposób zajęcia edukacyjne, które zrealizował Instytut Ochrony Przyrody PAN wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN podczas tegorocznej edycji Festiwalu.

Zapraszamy do przeczytania relacji:
,,Jeden dzień XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki'' (pdf).

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA 20.12.2017

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 20.12.2017 r. przez Komisję Konkursową, dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska zostanie zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku adiunkta, od dn. 01.01.2018 r.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIĄJACE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.12.2017 12.12.2017

dotyczy: Ogłoszenia o postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z dnia 07.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe – informacje uzupełniające (pdf)

Więcej informacji TUTAJ


ZAPYTANIE OFERTOWE 07.12.2017

Ogłoszenie o postępowaniu na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk''.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk za okresy 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz udział w inwentaryzacji środków trwałych w roku 2018.

Więcej informacji TUTAJ

 

DR AGNIESZKA SERGIEL GOŚCIEM RADIA KRAKÓW CZYLI “TROPEM “WIELKIEJ STOPY”… NIEDŹWIEDZIA 06.12.2017

Dr Agnieszka Sergiel była gościem Radia Kraków w audycji “Przed hejnałem”. Opowiadała o swej pasji, jaką są badania nad biologią i ekologią niedźwiedzi. Zapraszamy do wysłuchania tej ciekawej rozmowy.

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/tropem-wielkiej-stopy-niedzwiedzia/

 

 

Fotografia: Niedźwiedzie z azylu w Parku Narodowym Synewyr na Ukrainie.

Fot. Agnieszka Sergiel.

 

ZAPROSZENIE NA XXXVII KONFERENCJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO 01.12.2017

Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN i Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, która odbędzie się w dniach 22-25 maja 2018 r. Jej temat przewodni brzmi: ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ: GLONY, ZASTOSOWANIA I PERSPEKTYWY.

Konferencja rozpocznie się 22 maja 2018 r. w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

W dniach 22-25 maja konferencja będzie kontynuowana w Dobczycach.

Pierwsze informacje w załącznikach:

KOMUNIKAT 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WZÓR ABSTRAKTU

Zapraszamy zainteresowanych - nie tylko fykologów.

 

O OBCYM INWAZYJNYM GATUNKU MAŁŻA W WIŚLE W AUDYCJI Z CYKLU "EKOSPOTKANIA" (RADIO KRAKÓW) 27.11.2017

(Audycję wyemitowano na antenie Radia Kraków: 27 11 2017 godz. 12:18:32)

Corbicula fluminea to małż pochodzący z Azji. W Polsce został odkryty w podgrzanych wodach kanału dolnej Odry koło Nowego Czarnowa i Gryfina (Pomorze Zachodnie) w 2003 r. W Wiśle pierwsze muszle znaleziono na bulwarach w Krakowie po powodzi w 2010 roku. Od tego czasu małż ten rozprzestrzenił się aż do okolic Warszawy. O Corbicula fluminea opowiada dr Katarzyna Zając z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w przygotowanej przez  Ewę Szkurłat audycji z cyklu "Ekospotkania".

Link do audycji: http://www.radiokrakow.pl/audycje/ekospotkania/inwazja-azjatyckich-malzy/

 

SEMINARIUM PTH 23.11.2017

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza  na świąteczne seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Referat pt. „Reakcje ryb na zaburzenia ciągłości ekologicznej potoków” wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

z Katedry Ekologii i Biologii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 22.11.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na syntezę 1975 oligonukleotydów wg wytycznych określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu badawczego pt.: „Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presją pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach konkursu OPUS w latach 2015-2018.

Zachęcamy do złożenia oferty do dnia 29.11.2017.

Zapytanie ofertowe plik pdf

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego plik doc

 

SEMINARIUM IOP PAN 21.11.2017

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się 27 listopada (poniedziałek),  br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (pierwsze piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Na seminarium będą przedstawione dwa tematy:

1. "Uwarunkowania siedliskowe występowania rybitw w dolinie Środkowej Wisły" - mgr Dorota Kwaśna

2. "Natural and human drivers of brown bear damage to human property" - mgr Carlos Bautista Leon

 

SZKLANE PUŁAPKI 17.11.2017

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął działanie ogólnopolski rejestr kolizji ptaków ze szklanymi elementami infrastruktury (www.szklanepulapki.pl).

W chwili obecnej rejestr dotyczy kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków, ale docelowo będzie rozszerzony o przypadki kolizji z szybami budynków, ekranów akustycznych, itp.

Serdecznie zapraszamy do logowania się na stronie rejestru, wprowadzania obserwacji, a także rozpowszechniania informacji o rejestrze.
Osoby chętne zapraszamy również do współpracy w ramach projektu: "Szklane Pułapki".

Osoba do kontaktu: dr Ewa Zyśk-Gorczyńska, Dolnośląska Stacja Terenowa IOP PAN, e-mail: gorczynska@iop.krakow.pl, szklanepulapki@gmail.com

 

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ: EKOLOGIA, OCHRONA PRZYRODY 15.11.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, do realizacji badań naukowych dotyczących społecznych aspektów ochrony przyrody.

Kandydat/kandydatka musi posiadać doświadczenie w realizacji badań interdyscyplinarnych dotyczących ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi, opierających się na metodach i technikach badań społecznych, poświadczone dorobkiem naukowym (t.j. publikacjami w czasopismach indeksowanych w JCR). Niezbędne jest doświadczenie kandydata/kandydatki w realizacji projektów badawczych podejmujących tematykę zarządzania zasobami naturalnymi i realizacji polityk publicznych w zakresie ochrony przyrody.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 14.12.2017r.

Szczegóły oferty pracy znajdują się w FORMULARZU DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

TYDZIEŃ KULTURY ARMENII 14.11.2017

Szanowni Państwo, zapraszamy na Tydzień Kultury Armenii pod hasłem ,,OD URATU DO ARMENII’’, który odbędzie się w szkole podstawowej nr 114 w Krakowie w dniach 20.11 – 24.11.2017 r.  Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Impreza ta zorganizowana jest z okazji 123 rocznicy urodzin patrona szkoły Arkadego Fiedlera. W ramach wydarzenia zaplanowane są liczne: wykłady, które będą wygłoszone przez naukowców, pasjonatów, podróżników i występy wokalno-muzyczne, teatralne oraz warsztaty, konkursy, wystawy.

Uroczystość otwarcia Tygodnia Kultury Armenii rozpocznie się 20 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie, ul. Łąkowa 31.

Zachęcamy do zapoznania się z przewidzianymi atrakcjami w PROGRAMIE oraz ZAPROSZENIU

 

SEMINARIUM IOP PAN 13.11.2017

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się 20 listopada br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (pierwsze piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium na temat „Zmiany różnorodności funkcjonalnej zooplanktonu jako odpowiedź na zakwity sinicowe” wygłosi mgr Wojciech Krztoń.

 

NOWA PUBLIKACJA 03.11.2017

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pracowników naszego Instytutu. Artykuł pt. "Effectiveness of different types of hair traps for brown bear research and monitoring”, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad efektywnością pułapek na włosy, powszechnie wykorzystywanych w badaniach i monitoringu niedźwiedzi brunatnych. Autorzy rekomendują stosowanie pułapek zanęcanych smołą bukową, których efektywność rośnie wraz z czasem, osiągając sukces zbliżony do pułapek zainstalowanych na drzewach naturalnie wykorzystywanych przez niedźwiedzie do ocierania się.

Artykuł autorstwa Teresy Berezowskiej-Cnoty, Ignacio Luque-Márquez, Isabel Elguero-Claramunt, Katarzyny Bojarskiej, Henryka Okarmy i Nurii Selva można pobrać tutaj.

Fot. Carpathian Brown Bear Project

 

SEMINARIUM IOP PAN 31.10.2017

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek, 6 listopada br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (pierwsze piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium na temat „Management of large carnivore damage in Europe can mitigate or perpetuate conflicts” wygłosi Carlos Bautista Leon.
Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

 

DOKARMIANIE JELENIOWATYCH ZMIENIA STYL ŻYCIA NIEDŹWIEDZI BRUNATNYCH 19.10.2017

Zdjęcie nr 1Nigdy w przeszłości ludzie nie dostarczali dzikim zwierzętom takiej ilości pokarmu. Dokarmianie jest bardzo rozpowszechnione, mimo że jest niekoniecznie dobre dla zwierząt i ekosystemów. Wyniki najnowszych badań wskazują, że dokarmianie jeleniowatych może mieć niezamierzone konsekwencje. Praktyka ta nie tylko wpływa na zachowanie tych zwierząt, ale też zaburza trasy przemieszczania się niedźwiedzi brunatnych, które coraz częściej systematycznie odwiedzają miejsca dokarmiania zwierząt kopytnych. Naukowcy zwracają uwagę na konsekwencje dokarmiania i konieczność poddania tej praktyki ponownej krytycznej ocenie.

Zdjęcie nr 3Sztuczne dokarmianie zwierząt kopytnych, takich jak dziki czy jelenie, stosuje się w niektórych krajach jako element zarządzania populacjami zwierząt łownych. Badania wykazały, że pokarm dostarczany w stałych miejscach (kukurydza, ziarna innych zbóż czy buraki) zmienia zachowanie nie tylko tych gatunków, dla których jest przeznaczony. Wpływa też na trasy poruszania się niedźwiedzi. By określić jak często niedźwiedzie odwiedzają miejsca dokarmiania kopytnych, badacze zinwentaryzowali ponad 200 takich miejsc zlokalizowanych we wschodnich Karpatach i przeanalizowali ponad 1600 kilometrów ścieżek pokonywanych przez niedźwiedzie zaopatrzone w obroże telemetryczne. Obliczono, że niedźwiedzie trzy razy częściej odwiedzały miejsca dokarmiania niż wskazywałyby na to symulacje tras przemieszczania się zwierząt. „Niedźwiedzie regularnie patrolują miejsca dokarmiania. Dokarmianie wyraźnie wpływa na ich zachowanie, a korzystanie z miejsc łatwo dostępnego pokarmu zaburza i skraca trasy przemieszczania się niedźwiedzi” – mówi Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, prowadząca badanie. „Długodystansowe przemieszczanie się jest kluczowe dla łączności populacji niedźwiedzi i ich przetrwania, zwłaszcza przy obecnej dużej fragmentacji siedlisk. Praktyka dokarmiania stosowana wobec innych gatunków docelowych, może temu zagrażać” – dodaje.

Zdjęcie nr 2Badacze wykonali także tropienia na śniegu na dystansie ponad 200 km. Ich wynik wskazuje, że niedźwiedzie często odwiedzają miejsca dokarmiania nawet zimą. “Wiele badań wskazuje na wpływ dokarmiania także na dietę i zimowanie niedźwiedzi. Dokarmianie ma znaczące skutki, zwłaszcza biorąc po uwagę fakt, że sześć spośród dziesięciu populacji niedźwiedzia brunatnego w Europie zajmuje obszary, na których praktyka ta jest bardzo rozpowszechniona” – tłumaczy Agnieszka Sergiel, współautorka badania. W obszarze objętym badaniem, zarządcy terenu wprowadzają rocznie do środowiska aż 2,5 tony pokarmu na km2. Autorzy rzucają światło na potrzebę zakazu, ograniczenia lub wprowadzenia zmian w praktykach dokarmiania w obszarach zajmowanych przez niedźwiedzie, np. zadawanie siana zamiast kukurydzy czy buraków, które są potencjalnym pokarmem niedźwiedzi.

„Przemieszczanie się jest jedną z fundamentalnych potrzeb zwierząt. Zaburzenia jej realizowania mogą być oznaką degradacji środowiska. Istnieje pilna potrzeba ochrony naturalnych zachowań związanych z przemieszczaniem się i ponownej oceny wpływu praktyk zarządzania populacjami, które uwzględniają ich dokarmianie”, mówi Thomas Mueller, ekspert od wędrówek zwierząt z Centrum Badań nad Bioróżnorodnością i Klimatem Instytutu Seckenberga we Frankfurcie. „Ważna jest nie tylko ochrona odpowiedniej liczby osobników, ale też, żeby niedźwiedzie mogły zachowywać się w sposób dla nich naturalny. Musimy wyjrzeć poza liczby i zacząć chronić także naturalne zachowania”, dodaje Mueller.

Badania opublikowane w czasopiśmie Basic and Applied Ecology są owocem współpracy naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań nad Bioróżnorodnością i Klimatem Instytutu Seckenberga we Frankfurcie i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wsparcia finansowego udzieliły Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach polsko-norweskiego programu współpracy badawczej i Fundacja Roberta Boscha.

 

Link do artykułu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179117300944

http://authors.elsevier.com/sd/article/S1439179117300944

Kontakt:

Nuria Selva, nuria@iop.krakow.pl, (12) 370 35 63, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, www.iop.krakow.pl

 
Zdjęcie nr 1
Samica z młodymi żerująca na miejscu dokarmiania zwierząt kopytnych zimą w Bieszczadach.
© Instytut Ochrony Przyrody PAN

Zdjęcie nr 2
Na świecie marnuje się około 30-40% wyprodukowanej żywności. Dokarmianie kopytnych jest powszechną praktyką, szczególnie w Europie środkowej.
© Juliusz Ćwieluch

Zdjęcie nr 3
Niedźwiedź brunatny żerujący na kukurydzy na miejscu dokarmiania zwierząt kopytnych w Bieszczadach.
© Instytut Ochrony Przyrody PAN

 

SEMINARIUM NAUKOWE PTH 10.10.2017

Miniaturka

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33 w Krakowie.

W ramach seminarium zaprezentowane zostaną dwa referaty (pierwszy z nich będzie w języku angielskim):

Prof. dr. hab. Paraskeva Michailova (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences):

Genome instability in species of genus Chironomus Mg.(Diptera, Chironomidae) –   a biomarker for assessment the contaminants in river from Poland”.

Dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda, Dr Andrzej Kownacki (Instytut Ochrony Przyrody PAN):

Wpływ historycznego zanieczyszczenia metalami ciężkimi na zespoły Chironomidae (Diptera) w rzece Chechło i małych stawach usytuowanych na równinie zalewowej” .

ZAPROSZENIE (pdf)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH

 

SEMINARIUM IOP PAN 02.10.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe 16 października (poniedziałek) o godzinie 13.00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu (al. A. Mickiewicza 33, Kraków, I piętro). Nasz gość prof. Djuro Huber Department of Biology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Chorwacja, przedstawi temat: "Border fences: new threat for large carnivore populations".
Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

ABSTRAKT tematu (w jęz. angielskim)

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 8th EUROMAL 22.09.2017

Miniaturka

W dniach 10-14 września 2017 r. odbył się 8-my kongres europejskich towarzystw malakologicznych, zwany EUROMALEM. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Malakologów Polskich, współorganizatorem IOP PAN. Kongres po raz pierwszy odbył się poza Europą zachodnią, poprzedni był organizowany w Cambridge w 2014 r.

Ogółem w kongresie wzięło udział 139 uczestników, w tym 32 doktorantów. Goście zjechali z 26 krajów, z dominującym udziałem Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec, ale również mieliśmy uczestników z tak odległych krajów jak Brazylia (1), Japonia (3) czy USA (3).

Ogółem przedstawiono 73 prezentacje ustne oraz 66 posterów + wystawę młodych artystów ASP pod tytułem "Inspired by malacology". Najlepszy obraz z wystawy, autorstwa Karola Lisa,  był główną nagrodą za najlepszą prezentację doktoranta. Zdobył ją David Willer z Cambridge Univ., II nagrodę ex equo zdobyli Alyssa Rita Frederick (USA) i Dagmara Rihova (Czechy). Nagrodę Amber Snail za najlepszy poster zdobyła Irina Ekimova (Rosja).

Następny, 9ty EUROMAL, będzie organizowany przez Karela Doudę w czeskiej Pradze w 2020 r.

Oprawę graficzną kongresu oraz ułatwień organizacyjno-technicznych dostarczyła firma graficzna CROSSMIND Radek Prośniak. Obsługę finansową kongresu sprawowała firma "a05". Wsparcia finansowego udzieliła firma Zeiss. Wydawnictwo Bogucki wydrukowało Book of Abstracts.

Szczegóły na stronie kongresu: www.euromal.pl

Tadeusz Zając

chairman of 8th EUROMAL

 

O BADANIACH NAD NIEDŹWIEDZIAMI W „DZIENNIKU POLSKIMˮ 13.09.2017

Polecamy interesujący artykuł Piotra Drabika pt. „Depcze niedźwiedziom po piętach. Bo tylko w ten sposób może poznać ich głęboko skrywane tajemniceˮ który został opublikowany w „Dzienniku Polskimˮ 8 września 2017. Dziennikarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu z dr Agnieszką Sergiel - specjalistką od stresu u zwierząt w tym głównie niedźwiedzi - opowiada o jej badaniach nad niedźwiedziami, o zachowaniach niedźwiedzi i przyczynach tych zachowań, o zaangażowaniu bohaterki artykułu w pomoc niedźwiedziom żyjącym w niewoli w fatalnych warunkach.

Link do artykułu: http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/depcze-niedzwiedziom-po-pietach-bo-tylko-w-ten-sposob-moze-poznac-ich-gleboko-skrywane-tajemnice,12462522/ (Dostęp płatny.)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA. SPECJALIZACJA: EKOLOGIA NIEDŹWIEDZIA BRUNATNEGO 07.09.2017

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 04.09.2017 r. przez Komisję Konkursową, MSc Carlos Bautista  zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Fauny Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 15.09.2017 r.

 

CO POWODOWAŁO ZNIKANIE NIEDŹWIEDZI Z EUROPY W CIĄGU OSTATNICH 12 TYSIĘCY LAT? 04.09.2017

Ocieplający się klimat doprowadził do skurczenia się populacji niedźwiedzi na dwa sposoby: pośrednio, ułatwiając ludzką ekspansję, ale też bezpośrednio utrudniając im hibernację, pokazują nowe badania.

Artykuł naukowy na ten temat opublikowało czasopismo Scientific Reports.

12 tysięcy lat temu niedźwiedzie przemierzały cały kontynent europejski, jednak stopniowo zasięg tego gatunku skurczył się do dzisiejszych pofragmentowanych populacji. Ten zanik zbiegł się z szybką ekspansją człowieka, ale też z ocieplaniem się klimatu.

Niedźwiedzie brunatne zamieszkują w szerokim zakresie klimatu, od suchych pustyń do chłodnej arktycznej tundry. Dlaczego więc podniesienie się temperatury miałoby na nie negatywny wpływ? Okazuje się, że hibernacja, w trakcie której samice rodzą młode, jest tym najbardziej wrażliwym okresem. Wbrew intuicji, samice niedźwiedzi zużywają więcej energii podczas hibernacji gdy jest cieplej, co oznacza, że przedtem muszą dłużej żerować by zgromadzić większe zasoby tłuszczu. Porównując dane na temat rozrodu samic niedźwiedzi na całym świecie, badacze odkryli, że rzeczywiście tempo rozrodu jest niższe w wyższych temperaturach.

Wcześniejsze badania wskazywały, że ocieplanie się klimatu wraz z presją ludzkich populacji wspólnie wpływały na wymieranie wielkich ssaków. W najnowszych badaniach, zespołowi naukowców udało się oddzielić rolę ocieplenia klimatu od wpływu ludzkiej ekspansji na zanikanie niedźwiedzi w Europie. “Wykorzystaliśmy informacje z ponad 3400 stanowisk archeologicznych, z których wydobyliśmy dane na temat obecności niedźwiedzi" mówi Jörg Albrecht, prowadzący badania. "Na tej podstawie mogliśmy zrekonstruować zmiany zasięgu populacji niedźwiedzi w przeciągu ostatnich 12 000 lat".

Oczywiście takie dane są niepełne i zawierają znaczne luki. "Aby uzupełnić te luki, zbudowaliśmy model metapopulacyjny, symulujący lokalne wymieranie i rozprzestrzenianie się niedźwiedzi " dodaje Kamil Bartoń z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Metody te są bardzo intensywne obliczeniowo, ale dzięki dostępowi do superkomputerów poprzez system PLGrid obliczenia zajęły tylko kilka dni zamiast lat".

Wyniki badań wskazują, że wzrastające zimowe temperatury znacząco wpłynęły na zmniejszenie się zasięgu tego gatunku. "Jednakże, pokazaliśmy też, że ludzie silnie sprzyjali tym procesom, jako że prześladowania niedźwiedzi były powszechne w ludzkich kulturach północnej półkuli już wiele tysięcy lat temu" dodaje Richard Bischof z Norweskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu.

Badania przeprowadzone zostały przez międzynarodowy zespół naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Norweskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu oraz Uniwersytetu w Rostocku w Niemczech. Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (projekt GLOBE www.globeproject.pl) w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Odnośnik do artykułu w Scientific Reports:

www.nature.com/articles/s41598-017-10772-6

Dane kontaktowe autorów:

 Jörg Albrecht  - joerg.albrecht@senckenberg.de (+49 69 7542 1808) - jęz. niemiecki i angielski
Kamil Bartoń - kbarton@iop.krakow.pl
Richard Bischof - richard.bischof@nmbu.no (+47 6723 1696) - jęz. niemiecki, angielski i norweski
Nuria Selva - nuriselva@gmail.com (+48 600 135 676) - jęz. hiszpański, angielski i polski
Jon Swenson
Robert Sommer

Pobierz komunikat prasowy dotyczący artykułu naukowego “Humans and climate change drove the Holocene decline of the brown bear(DOI: 10.1038/s41598-017-10772-6)

Zdjęcie: Samica niedźwiedzia brunatnego w Tatrzańskim Parku Narodowym
(Autor zdjęcia: Adam Wajrak, brak zastrzeżeń co do wykorzystania)

 

SYNDROMY BEHAWIORALNE A ZMIANY ZASIĘGU WYSTĘPOWANIA WAŻEK 21.08.2017

Dr Maria J. Gołąb zakończyła niedawno staż zagraniczny w ramach programu NCN- Etiuda (2015/16/T/NZ8/00392), w czasie którego prowadziła badania nad syndromami behawioralnymi ważek w gradiencie szerokości geograficznej.

Badania dr Marii J. Gołąb prowadzone były na sześciu populacjach ważek, w trzech regionach Europy (Szwecja, Polska, Węgry). Polegały na eksperymentach terenowych oraz obserwacji behawioru dzikich osobników ważki Calopteryx splendens. Stypendystka skupiała się głównie na kilku cechach zachowania, które mogą być odpowiedzialne za zdolność kolonizacji nowych terenów i na podstawie których można określić odwagę i aktywność badanych owadów. Zakładała, że ważki z północnego skraju zasięgu gatunku (Szwecja) powinny charakteryzować się najwyższą aktywnością i największą odwagą.

Wyniki potwierdziły tę hipotezę, jednak analizy korelacji zachowań wskazały występowanie ujemnego syndromu behawioralnego odważny-aktywny. Czyli osobniki odważniejsze okazywały się mniej aktywne. Związek ten był widoczny dla uśrednionych danych z wszystkich populacji gatunku, natomiast po uwzględnieniu regionu - tylko u ważek ze Szwecji. Pomiary cech morfologicznych we wszystkich badanych regionach, pozwalających uwzględnić warunki doboru, pokazały natomiast, że cechy budowy mogące pomagać przy sprawniejszym locie (szerokość tułowia, wielkość skrzydeł i rozstaw/wielkość oczu) istotnie korelowały z aktywnością. Natomiast cechy mające znaczenie dla rozrodu czy trawienia (plama na skrzydle, długość odwłoka), pozytywnie korelowały z odwagą badanych ważek, a ujemnie z ich aktywnością. Uwidocznione zostały również różnice w wartościach, bądź korelacjach tych cech między poszczególnymi regionami. Często prawidłowość wykryta dla całego gatunku nie była widoczna w poszczególnych regionach i na odwrót. Stanowi to istotną wskazówkę dla dalszych badań behawioralnych, które powinny zawsze uwzględniać porównania populacji z odległych regionów. W przeciwnym razie wyciąganie wniosków dla całego gatunku jest niemożliwe.

Podsumowując, badania pokazały, że występowanie syndromów behawioralnych może istotnie różnić się między odległymi populacjami tego samego gatunku ważki. Oznacza to po pierwsze, że syndromy behawioralne nie zawsze muszą działać jak ograniczenie ewolucyjne. Po drugie najprawdopodobniej ewolucja zachowań owadów tego samego gatunku, jednak z odległych regionów może przebiegać innymi torami. I po trzecie, populacje z północnego skraju zasięgu (Szwecja) mają najprawdopodobniej zdolność do dalszej kolonizacji nowych terenów na skutek zmian klimatycznych.

Fot. Maria J. Gołąb

 

INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK OTRZYMAŁ LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH 16.08.2017

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk otrzymał logo HR Excellence in Research w sierpniu 2017 r.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych. KE wspiera w ten sposób instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji.

Czytaj więcej ...

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 09.08.2017

Ogłoszenie o wyborze oferenta do zapytania ofertowego z dnia 31.07.2017 r. w ramach realizowanego projektu nr POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w sprawie zakupu auta terenowego.

Instytut Ochrony Przyrody PAN informuje, że wpłynęła jedna oferta i spełnia ona wymagania zamieszczone w ogłoszeniu od:

InterAuto Wiesław Siwek Pękowice

ul. Jurajska 50B

32-087 Zielonki

Cena zakupu 105691,00 netto - dotyczy JEEP Renegade LIMITED 2.0 MultiJet 140KM m6.

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA. SPECJALIZACJA: EKOLOGIA NIEDŹWIEDZIA BRUNATNEGO 31.07.2017

 INSTYTUCJA: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 MIASTO: Kraków

 STANOWISKO: asystent

 DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia, ekologia, ochrona przyrody

 DATA OGŁOSZENIA: 31. 07. 2017r.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30. 08. 2017r.

 LINK DO STRONY: www.iop.krakow.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekologia niedźwiedzia brunatnego i jego ochrona, konflikty człowiek-dzika przyroda, (human-wildlife conflicts), ochrona przyrody, ekologia krajobrazu,  geograficzne systemy informatyczne GIS, analiza statystyczna programowanie w R.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań dotyczących ekologii i ochrony niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekologii niedźwiedzia brunatnego, jak też w problematyce jego ochrony, szczególnie w aspekcie konfliktu przyroda-człowiek (human-wildlife conflicts).  Konieczne jest doświadczenie kandydata w badaniach terenowych,  znajomość metod analizy przestrzennej z użyciem pakietu  GIS, znajomość zaawansowanych statystycznych metod analiz danych oraz bardzo dobrej  znajomości języka angielskiego. Kandydat powinien posiadać prawo jazdy kategorii B. Wymagana jest pełna dyspozycyjność związana z licznymi wyjazdami krajowymi i zagranicznymi. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu merytorycznego w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół.

Okres zatrudnienia:  15. 09. 2017r. -  14. 09. 2023r. (zgodnie z ustawowym terminem zatrudnienia na etacie asystenta)

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1. Posiadać stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia  lub ochrona

    środowiska.

2. Posiadać dorobek (w tym prace opublikowane w czasopismach indeksowanych w

    Journal Citation Reports) w zakresie badań nad ekologią niedźwiedzia brunatnego  

    oraz jego ochroną, szczególnie w zakresie  human-wildlife conflicts (w tym co

    najmniej  jedną publikację jako pierwszy autor).

3. Posiadać doświadczenie w badaniach terenowych, w szczególności w badaniach

    human - wildlife conflicts, jak również doświadczenie  w dziedzinie ochrony

    przyrody (znajomość zagadnień prawnych, etycznych i  procedur związanych

    z doświadczeniami na zwierzętach, znajomość zagadnień z zakresu ekologii,  

    etologii i ochrony populacji niedźwiedzia brunatnego).

4. Posiadać znajomość zaawansowanych metod statystycznych, w tym umiejętność  

    tworzenia modeli statystycznych w programie R.

5. Posiadać znajomość metod analizy przestrzennej z użyciem pakietu  GIS.

6. Posiadać udokumentowana współpracę z zagranicznymi ośrodkami badawczymi,   

    w tym udokumentowany staż w zagranicznej jednostce badawczej.

7. Posiadać udokumentowany udział w międzynarodowych projektach badawczych.

8. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.

9. Posiadać prawo jazdy kategorii B.

10.Kandydat powinien mieć odbyte szkolenia uprawniające do planowania,   

     wykonywania i uczestniczenia w doświadczeniach na zwierzętach

      laboratoryjnych.

 Przystępując do konkursu, należy złożyć następujące dokumenty:

- podanie wraz z listem motywacyjnym, skierowane do Dyrektora IOP PAN;

- życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć;

- kopię (odpis) dyplomu magistra;

- kserokopię dokumentu tożsamości;

- oświadczenie, że IOP PAN będzie pierwszym miejscem pracy;

- oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IOP PAN (do

  wglądu w Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pok. 14);

- informacje kontaktowe.

Tryb i termin składania ofert:

Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pok. 14).

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.08.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.09. 2017r.

O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.


OGŁOSZENIE - ZAKUP AUTA TERENOWEGO 31.07.2017

Instytut Ochrony Przyrody

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

NIP 675 000 19 17

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności 

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie publiczne

Zamawiający: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk al. Adama Mickiewicza 33 31-120 Kraków zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

Dostawa 1 samochodu terenowego dla Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tej ustawy.

Na zakup samochodu przeznaczono kwotę niższą niż 30 000 EUR.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Wymagania podstawowe

a)   Jeden samochód fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieużywany, rok produkcji min. 2016;

b)   Silnik diesel o minimalnej pojemności 2,0 jako oznaczenie handlowe;

c)   Minimalna moc silnika: 100 kW;

d)   Nadwozie: 4- lub 5-drzwiowe; długość min. 4200 mm, szerokość min. 1790 mm, rozstaw osi min. 2500 mm;

e)   Minimalny prześwit podwozia: 195 mm;

f)    Napęd na cztery koła 4x4, skrzynia biegów manualna min. 5 biegowa + wsteczny;

g)   Kolor samochodu - stonowany, niejaskrawy, niebiały;

h)   Fotel kierowcy z regulacją wysokości;

i)    Regulacja wysokości kierownicy;

j)    Wspomaganie układu kierowniczego;

k)   ABS i system kontroli trakcji;

l)    Opony wielosezonowe;

m)  Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera;

n)   Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem;

o)   Klimatyzacja;

p)   Gniazdo 12V na konsoli centralnej;

q)   Hak holowniczy;

r)    Koło zapasowe na stalowej lub aluminiowej feldze;

s)   Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy;

t)    Gwarancja producenta: na podzespoły mechaniczne minimum 42 miesiące przy limicie przebiegu do min. 50 000 km, na perforację nadwozia minimum 8 lat, na lakier minimum 2 lata;

u)   Usługi serwisowe wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym zawierające wszystkie czynności, kontrole i wymiany w zakresie przeglądów i obsług okresowych na okres minimum 42 miesiące przy limicie przebiegu do min. 50 000 km.

II. Wymagania dodatkowe:

a)  Wspomaganie ruszania na wzniesieniu;

b)  Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia;

c)   System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu;

d)  Wspomaganie hamowania awaryjnego;

e)  Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, ogrzewane;

f)   Tylne czujniki parkowania;

g)  Radio z nawigacją GPS (fabryczne);

h)  Relingi dachowe;

i)    Tempomat;

j)   Gniazdo 230V/50Hz.

Kod CPV

34000000-7

Nazwa kodu CPV
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Niezbędna dokumentacja:

  • Instrukcja obsługi samochodu w języku polskim.
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji.
  • Karta pojazdu.

Uwaga:

1) Opis przedmiotu zamówienia został zoptymalizowany do oczekiwań Zamawiającego.

2) Brak w wyposażeniu oferowanego modelu samochodu niektórych elementów zawartych w opisie zamówienia w punkcie „II. Wymagania dodatkowe” – nie będzie przeszkodą w rozpatrzeniu złożonej oferty.

3) Oferent zobowiązany jest do szczegółowego opisu/specyfikacji oferowanego modelu samochodu zgodnie z formularzem ofertowym.

4) Oferent zobowiązany jest do podania danych eksploatacyjnych dotyczących: normy emisji spalin, zużycia paliwa (cykl miejski, pozamiejski, mieszany), emisji CO2 w cyklu mieszanym.

5) W przypadku oferty salonu, którego siedziba jest oddalona od Krakowa ponad 200 km, wymaga się dostawy samochodów do Krakowa na Al. Adama Mickiewicza 33 w godzinach 8:00-12:00. Koszty dostawy obciążają sprzedającego.

6) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w przeciągu 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.

7) Oferent oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 15 dni od dnia otwarcia ofert.

Inne szczegółowe warunki dostawy i terminów gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

1. Termin wykonania zamówienia:

75 dni od daty podpisania umowy.

2. Wymagania w stosunku do wykonawcy.

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

zapewniające wykonanie zamówienia, dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

b) zdolności technicznej i zawodowej.

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców podlegających przesłankom wynikającym z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dołączyć oferenci w celu złożenia

skutecznej oferty i potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) oferta zgodna w treści ze wzorem formularza ofertowego.

3. Sposób przygotowania oferty i forma złożenia.

1) termin składania ofert upływa dnia 8.08.2017. do godz. 11:00.

2) ofertę należy złożyć wraz ze szczegółowa specyfikacją techniczną pojazdów drogą pocztową na adres: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków z dopiskiem "Oferta na zakup samochodu terenowego" Dragunajtys- Korpak Dorota pokój 17.

3) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na własnym druku, pod warunkiem umieszczenia w niej wszystkich wymaganych elementów i oświadczeń, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń/dokumentów lub dołączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert i wybór wykonawcy.

4.1. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert o godz. 12:00.

4.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni warunki postępowania, a jego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert:

a. Kryterium cena 90%. Oferta z najniższa ceną otrzyma 90,00 punktów, a pozostałe proporcjonalnie do zaoferowanych cen wg. wzoru:

C= (najniższa cena oferty/cena oferty ocenianej) x 90,00 pkt;

b. Kryterium wyposażenie 10%. Punkty za wyposażenie ujęte w punkcie II. Wymagania dodatkowe: - po jednym punkcie za każdą pozycje wyposażenia

4.3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferowana cena wykonania zamówienia będzie wyższa niż kwota przewidziana na wykonanie zamówienia.

4.4. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej www.iop.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcom, zawiadomienie o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania zostanie przesłane w formie pisemnej lub drogą mailową.

5. Warunki zawarcia umowy.

1. Zamawiający zawiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy kserokopie dokumentów potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem:

1) wpis do rejestru przedsiębiorców,

2) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynikałoby uprawnienie do reprezentowania wykonawcy w zakresie objętym umową, jeżeli nie wynika to z innych dostarczonych dokumentów.

6. Inne postanowienia.

Upoważnionymi osobami do kontaktu są: Dorota Dragunajtys-Korpak tel. 123703517 oraz Paweł Olejniczak tel. 12 3703511

W załączeniu:

1. Wzór formularza ofertowego: link do formularza i umowy

2. Wzór umowy 

 

RADIOWA ROZMOWA O WYMIERANIU ZWIERZĄT 21.07.2017

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy w IV programie Polskiego Radia na temat aktualnego wymierania gatunków zwierząt. W rozmowie wziął udział pracownik Instytutu dr hab. Robert Gwiazda:

http://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/1790178,Zaglada-zwierzat-Wymieraja-trzy-gatunki-na-godzine

 

KANIBALIZM U WAŻEK 19.07.2017

Kanibalizm jest szeroko rozpowszechniony u ważek. Zjadanie ofiar tego samego gatunku zapewnia optymalny zasób pokarmowy dla drapieżcy. Na zjawisko to może mieć wpływ długość trwania sezonu wegetacyjnego. Populacje przesuwają się na coraz wyższe szerokości geograficzne, na skutek zmian klimatu, a przez to doświadczają coraz krótszego sezonu. Można przypuszczać, że osobniki zasiedlające północne regiony charakteryzują się wyższym kanibalizmem w porównaniu z tymi rozmieszczonymi na południu, ponieważ żyją w surowych warunkach, wymuszających prawdopodobnie intensywniejsze żerowanie.

Celem badań międzynarodowego zespołu badaczy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Uniwersytetu w Uppsala (Szwecja) było sprawdzenie różnic w nasileniu kanibalizmu w odległych geograficznie populacjach ważki połątki pospolitej Lestes sponsa.

Wyniki potwierdziły przypuszczenia, że największy kanibalizm był u larw północnych (północ Szwecji), mniejszy u centralnych (Polska) i najmniejszy u południowych (południe Francji). Dodatkowo, okazało się, że większa ruchliwość larw, skutkowała wyższym kanibalizmem.

Podsumowując, Nasilenie kanibalizmu zależy od długości sezonu wegetacyjnego - im

mniej czasu mają larwy na wzrost i rozwój, tym bardziej są one kanibalistyczne. Nasilenie tego behawioru jest też powiązane z aktywnością larw - larwy bardziej aktywne są większymi kanibalami.

Więcej szczegółów w artykule: Sniegula S, Golab MJ, Johansson F 2017: Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167. DOI: 10.1186/s12862-017

Link do artykułu:
https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-017-1010-3

Fot. Szymon Śniegula

 

ZMARŁ PROFESOR ZYGMUNT DENISIUK DŁUGOLETNI DYREKTOR INSTYTUTU OCHRONY PRZYRODY PAN 11.07.2017

Miniaturka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 lipca 2017 r. zmarł Prof. dr hab. Zygmunt Denisiuk długoletni dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w latach 1991-2002,

wieloletni zasłużony pracownik naukowy Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, inicjator powołania Instytutu Ochrony Przyrody PAN (od 1993 r.), twórca obecnej siedziby Instytutu.
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu botaniki, łąkarstwa i ochrony przyrody, długoletni redaktor „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, głęboko zaangażowany w sprawy ochrony przyrody w Polsce, pomysłodawca i współtwórca powołania wielu parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego dobrego kolegę, człowieka życzliwego i otwartego na innych, o niezapomnianych zasługach dla rodzimej przyrody.

                                                                                                                                 Dyrekcja,
                                                                                                                                 Rada Naukowa,
                                                                                                                                 koleżanki i koledzy
                                                                                                                                 Instytutu Ochrony Przyrody PAN

Pogrzeb Śp. Profesora Zygmunta Denisiuka odbędzie się w piątek 14 lipca o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

12 FESTIWAL OGRODÓW W KRAKOWIE 2017 23.06.2017

Miniaturka

13 czerwca 2017 r. w ogrodzie Domu Józefa Mehoffera - oddział Muzeum Narodowego w Krakowie pracownicy i przyjaciele Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przeprowadzili warsztaty pt. U Mehoffera: ważki problem ważki, czyli ogrody a ochrona przyrody. W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie im. Arkadego Fiedlera. Celem warsztatów było pokazanie w jaki sposób są powiązane ogrody i ochrona przyrody. Opowiedzieliśmy o różnych rodzajach ogrodów (także o ogrodzie roślin trujących), o historii ogrodów botanicznych w Europie (pierwsze ziemniaki i pomidory w Europie były hodowane w ogrodzie botanicznym w Padwie, który powstał jako drugi ogród botaniczny w Europie), dlaczego ogrody są ważne dla zachowania różnorodności biologicznej roślin i zwierząt, jakie mogą być niebezpieczeństwa dla przyrody rodzimej z powodu sprowadzania egzotycznych roślin do ogrodów, jak dbać o ogród żeby był piękny i kolorowy przez cały rok i inne ciekawe informacje.

W czasie opowieści o ogrodach i ich mieszkańcach uzdolnione plastycznie panie: Hanna Kuciel i Agnieszka Pociecha wymalowały podkoszulki, które były główną nagrodą w konkursie na najładniejszy rysunek ogrodu.

Uczniowie rysowali i wyklejali wymarzone ogrody, układali puzzle z dziełami Józefa Mehoffera i fotografowali przyrodę. Pani Dominika Kustosz przeprowadziła warsztaty z fotografii przyrodniczej – wskazówki wakacyjne jak najbardziej na czasie!

Dzięki wsparciu Muzeum Narodowego, pani Elżbiecie Hyży i pani Edycie Biernat-Kowalskiej mogliśmy przeprowadzić zajęcia w tak pięknym i kolorowym miejscu.

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 8th EUROMAL 22.06.2017

Stowarzyszenie Malakologów Polskich wraz z Instytutem Ochrony Przyrody PAN organizuje w Krakowie międzynarodową konferencję malakologiczną „8 th European Congresses of Malacological Societies EUROMAL” w dniach 10-14 września 2017 roku.

Celem Kongresu jest zaprezentowanie przez doświadczonych oraz młodych malakologów z całego świata najnowszych osiągnięć we wszystkich aspektach malakologii, w tym wykorzystanie wyników badań malakologicznych w praktycznych kwestiach związanych ze zwalczaniem szkodników i w medycynie.

Szczegółowe informacje przedstawiamy Państwu na STRONIE KONFERENCJI (w j. angielskim).

 

REKRUTACJA NA ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE PRZY IB PAN 22.06.2017

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi kierunkami badawczymi realizowanymi w trakcie studiów, programem studiów, a także zasadami rekrutacji (link poniżej). Dokumenty należy składać do 18 września 2017 w sekretariacie Studium.
ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE PRZY IB PAN - CZYTAJ DALEJ...

 

WYWIAD: "EKSPERT: TRUDNO ZAKOŃCZYĆ GRADACJĘ KORNIKA ZA POMOCĄ CIĘĆ SANITARNYCH" 20.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, który przeprowadził dr Michał Żmihorski pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Martinem Schroederem -  profesorem entomologii leśnej na Wydziale Ekologii Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali. Wywiad został opublikowany w serwisie Nauka w Polsce PAP.

 

PODZIĘKOWANIA I RELACJA Z FESTIWALU NAUKI I SZTUKI 2017 09.06.2017

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt aktywnie uczestniczyli w tegorocznej XVII- tej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Była to piąta odsłona Festiwalu w wykonaniu IOP PAN. Z relacji uczestników wynika, że i tym razem stanęliśmy na wysokości zadania.
Krótką relację z tego co się działo 24 maja 2017 roku na Festiwalu oraz podziękowania można przeczytać po kliknięciu na poniższy tekst:

PODZIĘKOWANIA I RELACJA Z FESTIWALU NAUKI I SZTUKI 2017

Ryc. Hanna Kuciel

Zachęcamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ utworzonej z wybranych rysunków autorstwa uczniów Krakowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkolaków biorących udział w Festiwalu: Przedszkole Nr 36 im. Żaczka Krakowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 114 im. A. Fiedlera, Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – Salwator, Gimnazjum Akademickie Nr 6 im. Fryderyka Chopina, Gimnazjum nr 23 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gimnazjum nr 8 im. ks. prof. Józefa Tischnera STO oraz  III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Juliusza Słowackiego.
Rysunki zostały wykonane w ramach zajęć na stoisku ,,Co w wodzie pływa i nie koniecznie ryba się nazywa?’’

 

U MEHOFFERA: WAŻKI PROBLEM WAŻKI, CZYLI OGRODY A OCHRONA PRZYRODY 08.06.2017

Zapraszamy na warsztaty plastyczne i fotograficzne do ogrodu przy Domu Józefa Mehoffera – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Krupnicza 26. 13 czerwca od godz. 10.00 do godz. 13.00 planujemy opowiedzieć o ogrodach i ich roli w ochronie przyrody, poćwiczyć wyobraźnię i pokazać Wasze marzenia. Każdy będzie mógł narysować, namalować lub wykleić swój własny ogród. Do dyspozycji będą prawdziwe sztalugi, kredki, farby, pędzle i inne przydatne przedmioty. Dla osób, które chcą poznawać i pokazywać piękno przyrody w inny sposób, przeprowadzimy warsztaty fotografii przyrodniczej. Dla lubiących zagadki i zgadywanki przeprowadzimy quiz. Naszą inspiracją jest obraz Józefa Mehoffera „Dziwny ogród”, na którym ogromna ważka burząca sielskość obrazu, wydaje się być żartem malarza.

 

PLATFORMA INTERNETOWA WilkNet 07.06.2017

Polecamy platformę internetową WilkNet wszystkim zainteresowanym badaniami, ochroną i monitoringiem wilków.

WilkNet jest inicjatywą integrującą osoby (naukowców, pracowników administracji związanej z ochroną przyrody, jak i przyrodników amatorów) zaangażowane w badania, monitoring i ochronę wilków w Polsce. Powstała platforma internetowa WilkNetu której celem jest rozpowszechnianie rzetelnych informacji o biologii i ekologii wilków oraz ich ochronie. WilkNet służy wymianie bieżących informacji o projektach badawczych i monitoringowych oraz wydarzeniach związanych z ochroną wilków.

Link do strony internetowej WilkNet: http://wilknet.pl

 

GÓRSKI OGRÓD BOTANICZNY 31.05.2017

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem.

LiliaGórski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN przy ul. Krupówki 10a w Zakopanem jest udostępniony dla zwiedzających.
Ogród można zwiedzać od środy do piątku w godz. 11:00 - 15:00.

Wstęp bezpłatny.

 

Fot. Dominika Kustosz

 

 

XVII EDYCJA FESTIWALU NAUKI I SZTUKI 24 MAJA 2017 - UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI 12.05.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN serdecznie zapraszają na zajęcia zorganizowane w ramach XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, które odbędą się dnia 24 maja 2017 r. w MUZEUM PRZYRODNICZYM Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie (a nie jak planowano na Skałkach Twardowskiego).

Szanowni Państwo!

Z powodu zapowiadanych przez synoptyków na 24 maja bardzo złych warunków atmosferycznych zajęcia które zaplanowano na Skałkach Twardowskiego w ramach XVII edycji  Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, zostały przeniesione do MUZEUM PRZYRODNICZEGO Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie.

Za utrudnienia przepraszamy!

Zachęcamy do odwiedzenia nas w Muzeum Przyrodniczym w środę 24 maja.

Ze względu na nową lokalizację wydarzenia zapewniamy gościom więcej atrakcji, wspaniałą naukę poprzez zabawę.

"W zgodzie z naturą" ˗ hasło przewodnie tegorocznego festiwalu jest szczególnie bliskie badaczom naszych Instytutów. W związku z tym XVII edycja Festiwalu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Specjalny program przygotowany przez pracowników obu Instytutów PAN zostanie zaprezentowany w ciekawym miejscu którym jest Muzeum Przyrodnicze. Miejsce to oraz fachowe wskazówki specjalistów zagwarantują uczniom Państwa Szkoły niepowtarzalną możliwość prowadzenia obserwacji i zdobywania wiedzy przyrodniczej. Zajęcia obejmują różnorodne warsztaty przyrodnicze, gry i zabawy edukacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną ulotką reklamową, na której znajdą Państwo informacje o przewidzianych atrakcjach i godzinach w których będzie odbywał się Festiwal.

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z panem Kamilem Najberkiem, IOP PAN (666381569; najberek@iop.krakow.pl) lub panią Kornelią Skibińską, ISEZ PAN (881317896; yukisiak@gmail.com).

 

SEMINARIUM IOP PAN 09.05.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Distribution of species and conservation: from habitat models to species ranges”, które odbędzie się 15 maja br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium wygłosi dr Pablo Miguel Lucas Ibanez.
Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

 

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ASYSTENTA W DYSCYPLINIE BIOLOGIA, EKOLOGIA, GEOLOGIA 21.04.2017

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań w zakresie ekologii krajobrazu.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 maja 2017 r.
Więcej informacji tutaj.

 

“WIADOMOŚCI PISANE ZAPACHEM ŁAP” 21.04.2017

fot_Djuro_HuberNowe badania wykazały, że niedźwiedzie komunikują się za pomocą zapachu łap. Z dołków wyciśniętych w ziemi w czasie poruszania się w charakterystyczny sposób, tworzą ścieżki, na których zostawiają swój zapach. Zapach ten pochodzi z gruczołów znajdujących się w skórze łap i zawiera co najmniej 26 substancji, na podstawie których niedźwiedzie mogą rozpoznać np. płeć osobnika, który korzystał z takiej ścieżki przed nimi. Odkryto, że dla zwierząt zajmujących duże areały osobnicze, jest to ważny sposób wymiany informacji z sąsiadami.

Podstawy charakterystycznego chodu niedźwiedzi wyjaśniają badania opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports. Naukowcy zaobserwowali niedźwiedzie używające stale tej samej ścieżki i stąpające dokładnie w te same odciski łap. W tym wysoce zrytualizowanym zachowaniu, niedźwiedzie, jeden po drugim, energicznie wciskają łapy w ziemię dokładnie w te same wyraźnie widoczne dołki, podążając taką „wyciśniętą” ścieżką i obwąchując przy tym ślady pozostawione przez poprzedników. W skórze łap niedźwiedzi stwierdzono obecność dużych gruczołów, które podczas tarcia mogą uwalniać wydzielinę. To wyjaśnia dlaczego niedźwiedzie poruszają się w ten charakterystyczny sposób w trakcie znakowania ścieżek. Naukowcom udało się wyróżnić 26 specyficznych substancji lotnych, z których sześć występowało tylko u samców. Jedną z takich „samczych” substancji okazał się być cembrenoid, który jest feromonem używanym przez niektóre gatunki mrówek i termitów do znakowania ścieżek, a także ma znaczenie w rozpoznawaniu się poszczególnych osobników.

Badania przeprowadził międzynarodowy zespół pod kierunkiem naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Estación Biológica de Doñana CSIC w Sewilli, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.

Link do artykułu: www.nature.com/articles/s41598-017-01136-1

Link do materiału video: https://www.youtube.com/watch?v=5COJJx6fp0E

Fot. Djuro Huber

 

SEMINARIUM IOP PAN 12.04.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium Pana Jacka H. Graffa, który od paru lat wspiera nasz Instytut przy organizacji Festiwalu Naukowego. Pan Jacek wygłosi seminarium na temat: „Z wędrówek przyrodnika po Turcji. Od Stambułu do Kapadocji”, które odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy!

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 28.03.2017

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 26 kwietnia 2016r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.03.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Adam Ćmiel zostanie zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów Instytutu Ochrony Przyrody PAN, na stanowisku asystenta, od dn. 01.04.2017 r.

 

SEMINARIUM IOP PAN 28.03.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Wewnątrzsezonowa asynchronia i jej skutki - pomijany aspekt badań metapopulacyjnych. Przypadek niepylaka mnemozyny”, które odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium wygłoszą Panowie: Paweł Adamski i Adam Ćmiel.

Fot. Paweł Adamski

 

TATRZAŃSKA SESJA NAUKOWA "150 LAT BADAŃ GLONÓW W TATRACH" 14.03.2017

Miniaturka

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wraz z Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie organizuje Tatrzańską Sesję Naukową "150 lat badań glonów w Tatrach".
Sesja odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.  

Szczegółowy program Sesji można pobrać TUTAJ.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

w imieniu Zarządu

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN, Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH

 

SEMINARIUM IOP PAN 13.03.2017

Ryc_6Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Czy cechy historii życia tłumaczą strukturę i dynamikę populacji zagrożonego gatunku ślimaka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)?”, które odbędzie się 20 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium przedstawią Państwo: Anna Lipińska i Adam Ćmiel.

Ryc. Anna Lipińska i Adam Ćmiel

Tytuł ryciny: Zagęszczenie populacji Vertigo moulinsiana w ciągu sezonu (maj-V, czerwiec-VI, lipiec-VII, sierpień-VIII, wrzesień-IX, październik-X) w czasie 3 sezonów (dane terenowe, lata 2008, 2009, 2010 - górny wykres i wynik modelowania - dolny wykres): Sum-suma osobników, Juv-osobniki młodociane, N1-I pokolenie osobników dorosłych, N2- II pokolenie osobników dorosłych, N3- III pokolenie osobników dorosłych.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE GEOGRAFIA 28.02.2017

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dn. 25 maja 2015r.) i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 27.02.2017 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maciej Liro zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony Instytutu Ochrony Przyrody PAN na stanowisku asystenta, od dn. 01.03.2017 r.

 

SEMINARIUM IOP PAN 28.02.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Biologiczne podstawy funkcjonowania miejskiej populacji dzika na przykładzie Krakowa”, które odbędzie się 6 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie. Seminarium wygłosi Grzegorz Baś.

 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 24.02.2017

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie biologia, ekologia lub ochrona środowiska do realizacji badań w zakresie biologii rozrodu i ekologii małży słodkowodnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem siedliska na wybiórczość siedliskową małży słodkowodnych, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących wpływu pasożytów i fenologii rozrodu na dostosowanie osobników.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 marca 2017 r.
Więcej informacji tutaj.

 

SEMINARIUM IOP PAN 20.02.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 27 lutego br. o godzinie 13:00, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie (I piętro).

Tematy:

"Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozrodu kumaków Bombina spp. w dolinach rzecznych” - wygłosi mgr Małgorzata Łaciak

„Model nakładania się wymagań siedliskowych małży i ryb, w relacji pasożyt-ofiara, w ekosystemie wód płynących" - wygłosi mgr Krzysztof Tatoj

 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA: PIERWOTNY PULS PADLINY 06.02.2017

Polecamy wywiad z dr hab. Nurią Selva, prof. IOP PAN, który został opublikowany w "Gazecie Wyborczej". Dr hab. Nuria Selva opowiada o swoich badaniach, o Puszczy Białowieskiej, o padlinie, o niedźwiedziach, o problemie dróg w ochronie przyrody. Rozmowę prowadzi Wojciech Mikołuszko.

Fot. Adam Wajrak

 

 

SEMINARIUM IOP PAN 03.02.2017

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 13 lutego br. o godzinie 13:00. Pan Wojciech Krztoń zaprezentuje temat: „Zmiana spektrum wielkości wioślarek w odpowiedzi na masowy rozwój sinic w fitoplanktonie”. Miejsce seminarium: sala konferencyjna Instytutu, I piętro, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

 

POSZUKIWANA MAGISTRANTKA / MAGISTRANT DO WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE BEARCONNECT “FUNCTIONAL CONNECTIVITY AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY...”. 27.01.2017

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje magistrantki / magistranta zainteresowanej współpracą w realizacji międzynarodowego projektu BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear” finansowanego z funduszy BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W DYSCYPLINIE GEOGRAFIA 26.01.2017

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w dyscyplinie geografia do realizacji badań w zakresie (i) przebiegu procesów geomorfologicznych, sedymentologicznych i hydraulicznych w ujściowych odcinkach rzek górskich powyżej zbiorników zaporowych, (ii) ewolucji rzek i dolin rzecznych dotyczących zmian morfologii i osadów rzek oraz (iii) zmian procesów fluwialnych w rzekach żwirodennych pod wpływem działań rewitalizacyjnych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach nad wpływem zbiorników zaporowych na procesy fluwialne zachodzące powyżej zbiorników, w metodach badań osadów rzecznych oraz fotointerpretacji zdjęć lotniczych.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 lutego 2017 r.
Więcej informacji tutaj.

 

SESJA NAUKOWA PTH 16.01.2017

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego organizuje Sesję Naukową "Długoterminowe badania ekosystemu Zbiornika Dobczyckiego (1986-2016)",  która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN.
W czasie Sesji zaprezentowanych zostanie 7 referatów.

PROGRAM SESJI

 

POSZUKIWANY DOKTORANT W PROJEKCIE BEARCONNECT “FUNCTIONAL CONNECTIVITY AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY...” 16.01.2017

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje doktoranta do pracy w projekcie BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKO TYPU POST-DOC W PROJEKCIE BEARCONNECT “FUNCTIONAL CONNECTIVITY AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY...” 16.01.2017

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni osobę na stanowisko typu post-doc w ramach projektu BearConnect “Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks- a case study with the brown bear”, będącego wynikiem współpracy europejskich zespołów badawczych, finansowanych w ramach BiodivERsA w ramach ERA-NET COFUND Horizon 2020.
Więcej informacji w ogłoszeniu (w j. angielskim): plik pdf.

 

RUSZYŁA STRONA ,,NAUKA DLA PRZYRODY" 10.01.2017

Miniaturka

Naukowcy z kilkunastu uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk powołali inicjatywę ,,Nauka dla przyrody". Będzie ona forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce.

Specjaliści z różnych dziedzin, w oparciu o rzetelną i aktualną wiedzę będą wspierać ochronę oraz rozważne gospodarowanie bogactwem przyrodniczym naszego kraju.

,,Nauka dla przyrody" jest inicjatywą apolityczną. ,,Będziemy m.in. proponować nowe oraz komentować prowadzone i planowane działania, mające istotny wpływ na polską przyrodę, niezależnie od tego, kto będzie je podejmował" - zaznacza dr Drobniak

,,Do tej pory opinie i rekomendacje w tych kwestiach wydawane były niezależnie przez poszczególne instytucje i badaczy. Choć były one przygotowywane z dbałością o naukową poprawność, ich siła i słyszalność słabły przez ich rozproszenie" - podkreślają autorzy inicjatywy.

Link do strony ,,Nauka dla przyrody": https://naukadlaprzyrody.pl/

 

SEMINARIUM IOP PAN 10.01.2017

Zapraszamy na seminarium naukowe w dn. 16 stycznia 2017 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN (al. A. Mickiewicza 33, Kraków, I piętro) na którym pan Wojciech Krztoń przedstawi temat: „Zmiany morfologiczne Daphnia spp. indukowane przez sinicę Aphanizomenon flos-aquae".