Pracownicy

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Aktualną listę publikacji można znaleźć na stronie Google Scholar oraz Researcher ID.

Moim głównym zainteresowaniem jest badanie cech historii życiowych oraz zachowań organizmów. Sprawdzam istotność czynników środowiskowych w odniesieniu do sezonowej regulacji tempa wzrostu oraz długości rozwoju organizmów żyjących na różnych szerokościach geograficznych. Oprócz tego badam mechanizmy zachowań organizmów terytorialnych.

Próbuję odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jaki jest poziom zmienności cech historii życiowych, behawioralnych i fizjologicznych u organizmów?

- Czy poziom zmienności tych cech różni się wzdłuż gradientu szerokości geograficznej?

- Jaki jest poziom plastyczności fenotypowej badanych cech?

- Czy poziom plastyczności fenotypowej cech różni się w zależności od gradientu  szerokości geograficznej?

- Czy strategia nie-terytorialna jest rzeczywiście mniej opłacalna niż strategia terytorialna u terytorialnych samców?

- Czy owady charakteryzują się syndromem behawioralnym w odniesieniu do agresywności oraz behawioru reprodukcyjnego?

Obiektem badań są wybrane gatunki ważek (Odonata).

Kariera naukowa:

2015/2016 staż podoktorski, Katolicki Uniwersytet w Lauven, Belgia

2015 dr nauk biologicznych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2011 otwarcie przewodu doktorskiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2009 mgr, Uniwersytet w Umeå, Szwecja

2007 mgr inż, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Pełnione funkcje:

2015 Adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2012 Asystent naukowy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Członkostwo:

Polskie Towarzystko Entomologiczne

Worldwide Dragonlfy Association

European Sociaty of Evolutionary Biology

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Johansson F., Berger D., Höglund J., Meyer-Lucht Y., Rödin-Mörch P., Sniegula, Sz., Watts P.C. 2020.

High variation in last male sperm precedence and genital morphology in the emerald damselfly, Lestes sponsa. Biological Journal of the Linnean Society (in press). Pobierz pdf

Golab M.J., Johansson F., Sniegula Sz. 2019.

Let’s mate here and now – seasonal constraintsincrease mating efficiency. Ecological Entomology 44: 623-629.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2019.

Size-mediated priority and temperature effects on intra-cohort competition and cannibalism in a damselfly. Journal of Animal Ecology 88: 637-648.

Sniegula S., Nsanzimana J. d’Amour, Johansson F. 2019.

Predation risk affects egg mortality and carry over effects in the larval stages in damselflies. Freshwater Biology 64: 778-786.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak Sz.M., Johansson F. 2018.

The genetic variance but not the genetic covariance of life-history traits changes towards the north in a time-constrained insect. Journal of Evolutionary Biology 31: 853–865. DOI: 10.1111/jeb.13269.

Dańko M.J., Dańko A., Golab M.J., Stoks R., Sniegula Sz. 2017.

Latitudinal and age-specific patterns of larval mortality in the damselfly Lestes sponsa: Senescence before maturity?. Experimental Gerontology 95: 107-115, DOI: 10.1016/j.exger.2017.05.008. Pobierz pdf

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduño J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology 65 (1): 122-131, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.011.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2017.

Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167, DOI: 10.1186/s12862-017-1010-3. Pobierz pdf

Sniegula S., Janssens L., Stoks R. 2017.

Integrating multiple stressors across life stages and latitudes: Combined and delayed effects of an egg heat wave and larval pesticide exposure in a damselfly. Aquatic Toxicology 186: 113–122, DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.02.029.

Sniegula S., Prus M.A., Golab M., Outomuro D. 2017.

Do males with higher mating success invest more in armaments? An across-populations study in damselflies. Ecological Entomology 42 (4): 526-530, DOI: 10.1111/een.12397.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak S.M., Johansson F. 2016.

Seasonal time constraints reduce genetic variation in life history traits along a latitudinal gradient. Journal of Animal Ecology 85 (1): 187-198.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. Ecological Entomology 41: 459-472 (DOI: 10.1111/een.12314).

Śniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

Time constraint effects on phenology and life history synchrony in a damselfly along a latitudinal gradient. Oikos 125 (3): 414-423.

Śniegula S., Gołąb M.J. 2015.

A test for latitudinal variation of life history, behavior and mortality in the strictly univoltine damselfly Sympecma fusca (Zygoptera: Lestidae). Entomological Science 18 (4): 479-488.

Śniegula S., Drobniak S.M., Gołąb M.J., Johansson F. 2014.

Photoperiod and variation in life history traits in core and peripheral populations in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 39 (2): 137–148.

Gołąb M. J., Śniegula S., Drobniak S.M., Zając T., Serrano-Meneses M.A. 2013.

Where do floaters settle? An experimental approach in odonates. Animal Behaviour 86 (5): 1069–1075.

Gołąb M.J., Śniegula S. 2012.

Changes in reproductive behavior in adult damselfly Calopteryx splendens (Odonata: Calopterygidae) in response to flood. Entomological Science 15 (3): 280-287.

Śniegula S., Johansson F., Nilsson-Örtman V. 2012.

Differentiation in developmental rate across geographic regions: a photoperiod driven latitude compensating mechanism?. Oikos 121 (7): 1073–1082.

Śniegula S., Nilsson-Örtman V., Johansson F. 2012.

Growth Pattern Responses to Photoperiod across Latitudes in a Northern Damselfly. PLoS ONE 7 (9): e46024. Pobierz pdf

Johansson F., Śniegula S., Brodin T. 2010.

Emergence patterns and latitudinal adaptations in development time of Odonata in north Sweden and Poland. Odonatologica 39: 97-106.

Śniegula S., Johansson F. 2010.

Photoperiod affects compensating developmental rate across latitudes in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 35: 149-157.
inne publikacje oryginalne

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Projekty

2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2014/12/T/NZ8/00522‎ Stypendium doktorskie i staż zagraniczny w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod opieką prof. Robbiego Stoksa.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
The importance of photoperiod in physiological response during larval development in Sympecma fusca.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
powrót do listy pracowników