Pracownicy

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Aktualną listę publikacji można znaleźć na stronie Google Scholar oraz Researcher ID.

Moim głównym zainteresowaniem jest badanie cech historii życiowych, fizjologii oraz zachowań organizmów. Sprawdzam istotność czynników środowiskowych i genetycznych na regulacje tempa rozwoju organizmów żyjących na różnych szerokościach geograficznych. Oprócz tego badam mechanizmy fizjologii i zachowań organizmów.

Próbuję odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jaki jest poziom zmienności cech historii życiowych, behawioralnych i fizjologicznych u organizmów?

- Czy poziom zmienności tych cech różni się wzdłuż gradientu szerokości geograficznej?

- Jaki jest poziom plastyczności fenotypowej badanych cech?

- Czy poziom plastyczności fenotypowej cech różni się w zależności od gradientu  szerokości geograficznej?

- Czy strategia nie-terytorialna jest rzeczywiście mniej opłacalna niż strategia terytorialna u terytorialnych samców?

- Czy owady charakteryzują się syndromem behawioralnym w odniesieniu do agresywności oraz behawioru reprodukcyjnego?

Obiektem badań są wybrane gatunki ważek (Odonata).

Kariera naukowa:

2019 dr hab. nauk biologicznych, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2015/2016 staż podoktorski, Katolicki Uniwersytet w Lauven, Belgia

2015 dr nauk biologicznych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2011 otwarcie przewodu doktorskiego, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2009 mgr, Uniwersytet w Umeå, Szwecja

2007 mgr inż, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Pełnione funkcje:

2019 Profesor Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2015 Adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2012 Asystent naukowy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Członkostwo:

Polskie Towarzystko Entomologiczne

Worldwide Dragonlfy Association

European Sociaty of Evolutionary Biology

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Amer N.R., Stoks R., Antoł A., Śniegula S. 2024.

Microgeographic differentiation in thermal and antipredator responses and their carry-over effects across life stages in a damselfly. PLoS One, Public Library of Science 19 (2): e0295707. Pobierz pdf

Babik W., Dudek K., Marszałek M., Palomar G., Antunes B., Śniegula S. 2023.

The genomic response to urbanization in the damselfly Ischnura elegans. Evolutionary Applications, Wiley 16 (11): 1805-1818. Pobierz pdf

Johansson F., Berger D., Outomuro D., Sniegula S., Tunon M., Watts P.C., Rohner P. 2023.

Mixed support for an alignment between phenotypic plasticity and genetic differentiation in damselfly wing shape. Journal of Evolutionary Biology, Wiley 36 (2): 368-380. DOI: 10.1111/JEB.14145.

Palomar G., Wos G., Stoks R., Sniegula S. 2023.

Latitude-specific urbanization effects on life history traits in the damselfly Ischnura elegans. Evolutionary Applications, Wiley 16 (8): 1503-1515. Pobierz pdf

Wos G., Palomar G., Marszałek M., Babik W., Sniegula S. 2023.

The effect of temperature and invasive alien predator on genetic and phenotypic variation in the damselfly Ischnura elegans: cross-latitude comparison. Frontiers in Zoology, BMC 20 (1): 13. Pobierz pdf

Antoł A., Łabęcka A.M., Larsson J.I.R., Sniegula S. 2022.

First Record of Microsporidia Infection in the Damselfly Ischnura elegans Larvae: Temperature and Predator Cue Effects on the Host’s Life History. Diversity, MDPI 14 (6): 428. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/6/428. Pobierz pdf

Golab M.J., Sniegula S., Brodin T. 2022.

Cross-Latitude Behavioural Axis in an Adult Damselfly Calopteryx splendens (Harris, 1780). Insects, MDPI 13 (4): 342. Pobierz pdf

Raczyński M., Stoks R., Johansson F., Bartoń K., Sniegula S. 2022.

Phenological Shifts in a Warming World Affect Physiology and Life History in a Damselfly. Insects, MDPI 13 (7): 622. Pobierz pdf

Raczyński M., Stoks R., Sniegula S. 2022.

Warming and predation risk only weakly shape size-mediated priority effects in a cannibalistic damselfly. Scientific Reports, Nature Publishing Group 12 (1): 17324.

Antoł A., Śniegula S. 2021.

Damselfly eggs alter their development rate in the presence of an invasive alien cue but not a native predator cue. Ecology and Evolution, British Ecological Society, European Society for Evolutionary Biology (ESEB), The Society for the Study of Evolution (SSE) 11: 9361-9369.

Golab M.J., Sniegula S., Antoł A., Brodin T. 2021.

Adult insect personality in the wild—Calopteryx splendens as a model for field studies. Ecology and Evolution, Wiley 11 (24): 18467-18476.

Johansson F., Watts P.C., Sniegula S., Berger D. 2021.

Natural selection mediated by seasonal time constraints increases the alignment between evolvability and developmental plasticity. Evolution 75 (2): 464-475.

Outomuro D., Gołąb M.J., Johansson F., Śniegula S. 2021.

Body and wing size, but not wing shape, vary along a large-scale latitudinal gradient in a damselfly. Scientific Reports, Nature Publishing Group 11 (1): 1-11.

Raczyński M., Stoks R., Johansson F., Sniegula S. 2021.

Size-mediated priority effects are trait-dependent and consistent across latitudes in a damselfly. Oikos, Nordic Society Oikos 130 (9): 1535-1547.

Golab M.J., Brodin T., Sniegula S. 2020.

Two experimental designs generate contrasting patterns of behavioral differentiation along a latitudinal gradient in Lestes sponsa—Common‐garden not so common after all?. Ecology and Evolution, British Ecological Society, European Society for Evolutionary Biology (ESEB), The Society for the Study of Evolution (SSE) 10: 10242–10253; DOI: 10.1002/ece3.6686.

Johansson F., Berger D., Höglund J., Meyer-Lucht Y., Rödin-Mörch P., Sniegula, S., Watts P.C. 2020.

High variation in last male sperm precedence and genital morphology in the emerald damselfly, Lestes sponsa. Biological Journal of the Linnean Society (in press), The Linnean Society of London 130 (3): 497–506.

Sniegula S., Raczyński M., Golab M.J., Johansson F. 2020.

Effects of predator cues carry over from egg and larval stage to adult life-history traits in a damselfly. Freshwater Science, The University of Chicago Press 9 (4): 804–811.

Golab M.J., Johansson F., Sniegula S. 2019.

Let’s mate here and now – seasonal constraintsincrease mating efficiency. Ecological Entomology 44: 623-629.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2019.

Size-mediated priority and temperature effects on intra-cohort competition and cannibalism in a damselfly. Journal of Animal Ecology 88: 637-648.

Sniegula S., Nsanzimana J. d’Amour, Johansson F. 2019.

Predation risk affects egg mortality and carry over effects in the larval stages in damselflies. Freshwater Biology 64: 778-786.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak Sz.M., Johansson F. 2018.

The genetic variance but not the genetic covariance of life-history traits changes towards the north in a time-constrained insect. Journal of Evolutionary Biology 31: 853–865. DOI: 10.1111/jeb.13269.

Dańko M.J., Dańko A., Golab M.J., Stoks R., Sniegula S. 2017.

Latitudinal and age-specific patterns of larval mortality in the damselfly Lestes sponsa: Senescence before maturity?. Experimental Gerontology 95: 107-115, DOI: 10.1016/j.exger.2017.05.008. Pobierz pdf

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduño J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology 65 (1): 122-131, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.011.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2017.

Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167, DOI: 10.1186/s12862-017-1010-3.

Sniegula S., Janssens L., Stoks R. 2017.

Integrating multiple stressors across life stages and latitudes: Combined and delayed effects of an egg heat wave and larval pesticide exposure in a damselfly. Aquatic Toxicology 186: 113–122, DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.02.029.

Sniegula S., Prus M.A., Golab M., Outomuro D. 2017.

Do males with higher mating success invest more in armaments? An across-populations study in damselflies. Ecological Entomology 42 (4): 526-530, DOI: 10.1111/een.12397.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak S.M., Johansson F. 2016.

Seasonal time constraints reduce genetic variation in life history traits along a latitudinal gradient. Journal of Animal Ecology 85 (1): 187-198.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. Ecological Entomology 41: 459-472 (DOI: 10.1111/een.12314).

Śniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

Time constraint effects on phenology and life history synchrony in a damselfly along a latitudinal gradient. Oikos 125 (3): 414-423.

Śniegula S., Gołąb M.J. 2015.

A test for latitudinal variation of life history, behavior and mortality in the strictly univoltine damselfly Sympecma fusca (Zygoptera: Lestidae). Entomological Science 18 (4): 479-488.

Śniegula S., Drobniak S.M., Gołąb M.J., Johansson F. 2014.

Photoperiod and variation in life history traits in core and peripheral populations in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 39 (2): 137–148.

Gołąb M. J., Śniegula S., Drobniak S.M., Zając T., Serrano-Meneses M.A. 2013.

Where do floaters settle? An experimental approach in odonates. Animal Behaviour 86 (5): 1069–1075.

Gołąb M.J., Śniegula S. 2012.

Changes in reproductive behavior in adult damselfly Calopteryx splendens (Odonata: Calopterygidae) in response to flood. Entomological Science 15 (3): 280-287.

Śniegula S., Johansson F., Nilsson-Örtman V. 2012.

Differentiation in developmental rate across geographic regions: a photoperiod driven latitude compensating mechanism?. Oikos 121 (7): 1073–1082.

Śniegula S., Nilsson-Örtman V., Johansson F. 2012.

Growth Pattern Responses to Photoperiod across Latitudes in a Northern Damselfly. PLoS ONE 7 (9): e46024. Pobierz pdf

Johansson F., Śniegula S., Brodin T. 2010.

Emergence patterns and latitudinal adaptations in development time of Odonata in north Sweden and Poland. Odonatologica 39: 97-106.

Śniegula S., Johansson F. 2010.

Photoperiod affects compensating developmental rate across latitudes in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 35: 149-157.
inne publikacje oryginalne

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Projekty

2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2019/34/H/NZ8/00683 ECOPOND - Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego - DNA środowiskowe i nie tylko.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2014/12/T/NZ8/00522‎ Stypendium doktorskie i staż zagraniczny w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod opieką prof. Robbiego Stoksa.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
The importance of photoperiod in physiological response during larval development in Sympecma fusca.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:

dr hab. inż. Szymon Śniegula, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 22
powrót do listy pracowników