Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 28 12 2018

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA. SPECJALIZACJA: Hydrobiologia

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku asystenta, młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w specjalności ochrona przyrody, biologia lub ekologia, do realizacji badań dotyczących zakwitów sinicowych i ochrony wód.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

ŻYCZENIA 21 12 2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Państwu wszelkiej pomyślności i odpoczynku od codziennego zabiegania.
Niech świąteczne chwile wypełnia wzajemna życzliwość
oraz smak prawdziwej radości.

Niech poczucie osobistego i zawodowego  sukcesu
towarzyszy Państwu przez cały 2019 rok.

Dyrekcja Instytutu Ochrony Przyrody PAN

 

 

KONKURS NA STANOWISKO PostDoc 05 12 2018

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

SEMINARIUM NAUKOWE PTH 05 12 2018

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza  na świąteczne seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

Referat pt. „Błękitna rewolucja, a Pan Karp” wygłosi dr inż. Wojciech Andrzejewski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W imieniu Zarządu

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH

ZAPROSZENIE

 

LAUREATKA NAGRODY NAUKOWEJ 05 12 2018

Dr hab. Nuria Fernandez Selva została laureatką nagrody naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za publikację w prestiżowym czasopiśmie Science:  Ibisch P.L., Hoffmann M.T., Kreft S., Pe’er G., Kati V., Biber-Freudenberger L., DellaSala D.A., Vale M.M., Hobson P.R., Selva N. 2016. A global map of roadless areas and their conservation status. Science 354 (6318): 1423-1427, DOI: 10.1126/science.aaf7166

 

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2018 02 12 2018

„Moc rozumu” – to hasło XVIII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 17-19 maja 2018 w Krakowie. Instytut Ochrony Przyrody PAN, już po raz szósty, włączył się w organizację tego Wydarzenia. Wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN przygotowano program, który nawiązywał do głównego hasła Festiwalu. 17 maja 2018, w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN przy ul. Św. Sebastiana 9 zorganizowane zostało „naukowe miasteczko”, w którym naukowcy prezentowali swoje tematy badawcze i popularyzowali wiedzę przyrodniczą. Naukowym prezentacjom towarzyszyły również praktyczne warsztaty, pokazy, quizy oraz różnego rodzaju gry i zabawy edukacyjne.

Relacja z XVIII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki 2018

 

SZUKAMY RAKÓW! 30 11 2018

Szanowni Państwo! Zapraszamy do akcji poszukiwania raków w Polsce, prowadzonej przez Pana Macieja Bonka od lipca 2017 z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody.

Przedsięwzięcie ma na celu zinwentaryzowanie raków. Zebrane dane pozwolą na opracowanie przede wszystkim aktualnego rozmieszczenia raków w Polsce, które nadal jest słabo poznane. Wystarczy zrobić zdjęcie rakowi lub jego fragmentom i przesłać wraz z odpowiednio wypełnionym formularzem na adres bonk.maciej@gmail.com

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po kliknięciu na link do Akcjji: https://malerzeki.wordpress.com/2017/07/07/szukamy-rakow/

 

SEMINARIUM IOP PAN 21 11 2018

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody w najbliższy poniedziałek, 26 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33). Pani mgr Monika Eliasz-Kowalska przedstawi referat "Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie okrzemek (Bacillariophyta) oraz na wskaźniki okrzemkowe jezior (Wigierski PN)".

 

SPOTKANIE NAUKOWE 21 11 2018

Instytyut Ochrony Przyrody PAN ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie naukowe z prof. Janem Pinowskim, które odbędzie się 29 listopada (czwartek) 2018 r. o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (al. Mickiewczia 33). W trakcie spotkania Profesor opowie o ornitologii w Krakowie we wczesnych latach powojennych (1949-1952) oraz zaprezentuje swoją książkę autobiograficzną pt.: „Z ptakami przez życie”.

Osoba Profesora jest doskonale znana w świecie nauki. Wiele jego prac weszło do kanonu ekologii i ornitologii. Był założycielem i redaktorem międzynarodowego czasopisma „International Studies on Sparrows”. Jego badania nad znaczeniem ptaków w ekosystemach rolniczych zaowocowały wieloma publikacjami, w tym książką „Granivorous birds in Ecosystems”.

W trakcie spotkania będzie również mozliwość zakupienia książki z upustem (cena: 75 zł).

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Spotkanie z Prof. J. Pinowskim - plik do pobrania (pdf)

 

OFERTA PRACY 20 11 2018

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko wykonawca w projekcie badawczym „Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations” Nr 2016/23/P/NZ9/03951/3.

Więcej informacji …

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

SEMINARIUM IOP PAN 14 11 2018

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w poniedziałek, 19 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej.

Tym razem będziemy mieli przyjemność wysłuchania dwóch wystąpień:

Pani Dorota Kotowska przedstawi referat: „Czynniki wpływające na występowanie wybranych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dróg w Polsce”.
Pan Michał Bełcik zaprezentuje referat: „Czynniki wpływające na występowanie ptaków w wyspach leśnych”.

Serdecznie zapraszamy!

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 14 11 2018

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy: DA-421-21-1/18.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf)

Więcej informacji TUTAJ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 14 11 2018

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz komputera stacjonarnegowra z zoprogramowaniem. Znak sprawy: DA-271-3/18.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadań 2, 3, 4 oraz unieważnienie zadania nr 1 (pdf)

Więcej informacji TUTAJ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 14 11 2018

Dotyczy zapytania ofertowego pn. Dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy: DA-421-12-13/18.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Więcej informacji TUTAJ

 

SEMINARIUM PTH 13 11 2018

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, które odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 12:00 (piątek) w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN,  Al. Adama Mickiewicza 33, Kraków.

PROGRAM

 

SEMINARIUM IOP PAN 31 10 2018

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się wyjątkowo w środę 14 listopada 2018 r., o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33, Kraków). Naszym gościem będzie dr Maja Lazarus (https://www.imi.hr/en/djelatnik/lazarus-maja/) z Zespołu Toksykologii Analitycznej i Metabolizmu Związków Mineralnych Instytutu Badań Medycznych i Bezpieczeństwa Pracy w Zagrzebiu i przedstawi referat pt. "Toxicological studies on Dinaric brown bear population from Croatia".

Serdecznie zapraszamy!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 31 10 2018

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej z dnia 15 10 2018.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

Więcej informacji TUTAJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 25 10 2018

Znak sprawy: DA-421-21-1/18
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „ALGAE - ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS, AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV / LT / 000407 / Glony – gospodarka ekologiczna ekosystemów wodnych”.

Więcej informacji TUTAJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 25 10 2018

Znak sprawy: DA-271-3/18
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pn. Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem

Więcej informacji TUTAJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 25 10 2018

Znak sprawy: DA-421-12-13/18
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji TUTAJ

 

SEMINARIUM IOP PAN 25 10 2018

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w poniedziałek, 29 października br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu. Pani Aleksandra Łoś, nowa doktorantka w naszym Instytucie, przedstawi referat "Wybrane aspekty biologii murarki ogrodowej (Osmia rufa) w różnych środowiskach".

 

SEMINARIUM IOP PAN 17 10 2018

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się 22 października o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu. Pan Maciej Bonk przedstawi referat "Wpływ czynników środowiskowych na rozmieszczenie i wybrane aspekty biologii raka pręgowatego Orconectes limosus w Polsce".

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ 15 10 2018

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ramach projektu 2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.

Więcej informacji TUTAJ

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 12 10 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 22.08.2018 r. dot. oferty pracy w ramach projektu badawczego UMO-2017/26/D/NZ8/00606

W Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wybrano osobę na staż podoktorski (post-doc) do pracy w ramach projektu badawczego „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności ” (UMO-2017/26/D/NZ8/00606), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13.

Na stanowisku typu post-doc zostanie zatrudniony dr Łukasz Mikołajczyk.

 

SEMINARIUM PTH 09 10 2018

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Dr hab. Wojciech Fiałkowski z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawi referat pt.

„Wykorzystanie Amphipoda w biomonitoringu metali śladowych”.

ZAPROSZENIE (jpg)

 

UWAGA NA INWAZYJNE GATUNKI W POLSCE 09 10 2018

Zapraszamy do portalu INTERIA.Pl który pisze o inwazyjnych obcych gatunkach w Polsce, na podstawie wypowiedzi ekspertów w rozmowie w PAP, zadając pytanie czy z gatunkami inwazyjnymi trzeba walczyć, nim się rozprzestrzenią? Jednym z wypowiadających się specjalistów jest Dr Wojciech Solarz, który zajmuje się badaniami na temat przyczyn, skutków i rozwiązań problemu inwazji biologicznych obcych gatunków (www.iop.krakow.pl/ias www.iop.krakow.pl/gatunkiobce).

Biolog aktualnie prowadzi badania w projekcie ,,Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.’’

 

STYPENDIUM NAUKOWE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 24 09 2018

Pracownik naszego instytutu dr Paweł Mikuś otrzymał stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Znalazł się w gronie 181 nagrodzonych laureatów prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem.

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow_20180917.html

 

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA TECHNICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU LIFE17 ENV/LT/000407 nr 2 20 09 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna".

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁÓW SPRZYJA RÓŻNORODNOŚCI PTAKÓW 13 09 2018

 W serwisie PAP – Nauka w Polsce ukazała się notatka o publikacji przedstawionej w "Biological Conservation", autorstwa naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie a także z University of Cambridge (Wielka Brytania).

Badacze podkreślają w pracy, że kościoły, których na terenie Polski jest ponad dziesięć tysięcy, mogą stanowić ważne siedlisko dla ptaków i przyczyniać się do ich ochrony.

W otoczeniu starych, wysokich kościołów, zwiększa się różnorodność ptaków – gatunków jest tam więcej, niż w okolicy wiejskich gospodarstw. Obok wróbli, szpaków i kawek żyją np. szczygły, dzwońce, sowy i pustułki - wynika z badania przeprowadzonego na południu Polski.

Artykuł:
Skórka P., Żmihorski M., Grzędzicka E., Martyka R., Sutherland W. J. 2018. The role of churches in maintaining bird diversity: A case study from southern Poland. Biological Conservation 226: 280-287
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.08.013

Notatka prasowa dotycząca artykułu ''The role of churches in maintaining bird diversity: A case study from southern Poland''
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30944%2Cobecnosc-kosciolow-sprzyja-roznorodnosci-ptakow.html

 

OTWARTE ZASOBY W REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (OZWRCIN) 12 09 2018

testMiło nam poinformować, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN bierze udział w Projekcie pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17.

Projekt jest realizowany, przez Konsorcjum w skład którego wchodzi 16 instytutów naukowych (w tym Instytut Ochrony Przyrody PAN), którego partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie.

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki 16 Partnerów Projektu OZwRCIN oraz Konsorcjum RCIN.

 

SEMINARIUM IOP PAN 10 09 2018

Zapraszamy na specjalne seminarium Instytutu, które odbędzie się 12 września (środa) br. o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej (al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie). Referat wygłosi dr Nishith Dharaiya (Department of Life Sciences, Hemchandracharya North Gujarat University, Indie; http://sites.google.com/site/visithngulife/faculty/dr-nishith-dharaiya) pod tytułem „Sloth bear conservation: challenges and opportunities”. Niedźwiedź wargacz jest niezwykle interesującym gatunkiem.
W linku kilka obrazków tego zwierzaka http://www.flickr.com/photos/ucumari/sets/72157594220704736/.

Zapraszamy.

 

OFERTA PRACY W PROJEKCIE 22 08 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na staż podoktorski (post-doc) do pracy w ramach projektu badawczego „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności ” (UMO-2017/26/D/NZ8/00606), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13.

Więcej informacji o ofercie TUTAJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY 21 08 2018

Ogłoszenie nr 606707-N-2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN: Dostawa sprzętu komputerowego i do digitalizacji wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne są TUTAJ

Informacja o podpisaniu umowy 

Infprmacja o podpisaniu umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 oraz unieważnieniu zadania nr 2

Informacja o otwarciu ofert

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 23.08.2018 więcej informacji TUTAJ

Modyfikacja SIWZ z dn. 22.08.2018 więcej informacji TUTAJ

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 10 08 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 04.07.2018r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie geografia

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 10.08.2018 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. inż. Jan Urban zostanie zatrudniony w Zakładzie Geoochrony IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.08.2018 r.

 

ATLAS PŁAZÓW I GADÓW POLSKI - NOWOŚĆ 30 07 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN objął patronatem medialnym nowe wydanie Atlasu płazów i gadów Polski pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego i Piotra Sury. Opracowanie jest zespołowym dziełem 12 autorów – zoologów z dużym doświadczeniem herpetologicznym, reprezentujących Polską Akademię Nauk i wyższe uczelnie krajowe. Publikacja obrazuje aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju, wprowadzając istotne zmiany w systematyce i taksonomii u obu tych grup zwierząt w oparciu o najnowsze badania populacyjne i molekularne. Nowy atlas prezentuje dzisiejszy stan poznania krajowej fauny płazów i gadów na tle współczesnej wiedzy paleontologicznej. Ponadto zawiera oryginalne klucze do oznaczania gatunków obu grup systematycznych, uwzględniające także poszczególne stadia rozwojowe płazów. Oprócz walorów poznawczych publikacja zawiera wnioski praktyczne cenne dla ochrony przyrody, w szczególności płazów i gadów. Opracowanie, jakkolwiek naukowe, unika hermetycznego języka i nadmiaru specjalistycznej terminologii, toteż dostępne jest dla odbiorców o podstawowym przygotowaniu przyrodniczym. W pierwszej kolejności kierowane jest do biologów i przyrodników różnych specjalności zainteresowanych występowaniem, zmianami i ochroną krajowych płazów i gadów, w tym również do studentów nauk biologicznych i leśnych, jak też do nauczycieli i młodzieży szkół średnich. Niewątpliwie będzie przydatne dla wszelkich służb ochrony przyrody i planistów specjalizujących się w przestrzennym zagospodarowaniu kraju.

Książka ukaże się 16 sierpnia br. nakładem Wydawnictwa PWN https://ksiegarnia.pwn.pl/Atlas-plazow-i-gadow-Polski,750694544,p.html

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 04 07 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku profesora nadzwyczajnego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w dyscyplinie geografia, do realizacji badań dotyczących zjawisk i procesów krasowych i zagadnień pseudokrasu, procesów skałkotwórczych jak też ochrony (geoochrony) stanowisk geologicznych (geostanowisk) związanych z tymi procesami.

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 03.08.2018r.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

POLSKIE RADIO O "SZKLANYCH PUŁAPKACH" 02 07 2018

"... dlaczego powstały "Szklane Pułapki", czyli Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. W jaki sposób można zaangażować się w pomoc ptakom na terenie miast? Czy naklejki z sylwetkami ptaków drapieżnych umieszczane na ekranach przy autostradach zdają egzamin? Jak pomagać, gdy znajdziemy ptaka, który przeżył kolizję z szybą?..." O tym wszystkim mówi dr Ewa Zyśk-Gorczyńska w wywiadzie dla Czwórki Polskiego Radia.

Zachęcamy do wysłuchania audycji (około 19 minuta): https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2160090,Dajesz-rade-25062018-1405

Więcej informacji na temat projektu „Szklane Pułapki” uzyskacie Państwo pod adresem: www.szklanepulapki.pl

Fot. Ewa Zyśk-Gorczyńska

 

GÓRSKI OGRÓD BOTANICZNY W ZAKOPANEM 26 06 2018

testZapraszamy do odwiedzenia naszego Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem.

Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN przy ul. Krupówki 10a w Zakopanem jest udostępniony dla zwiedzających.
Ogród można zwiedzać od środy do piątku w godz. 11:00 - 15:00.

Wstęp bezpłatny.

Fot. Ewa Samulak

 

13 FESTIWAL ,,ŚWIĘTO OGRODÓWˮ 15 06 2018

W ramach 13 Festiwalu „Święto Ogrodów” Instytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Muzeum Narodowym po raz drugi zorganizował warsztaty dla dzieci pod tytułem „Ogrody – świątynie zdrowia i spokoju”.  Zajęcia odbyły się 6 czerwca 2018 r. w ogrodzie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie przy ul. J. Piłsudskiego.  Na początku opowiedzieliśmy historię powstawania ogrodów, ich rodzajów i celów jakie spełniają. Historia ta ilustrowana była aktualną mapą ogrodów botanicznych występujących w Polsce. W dalszej części odbyły się zajęcia w 3 grupach tematycznych dotyczących projektowania ogrodów, roślin leczniczo-kosmetycznych oraz zabaw związanych z układaniem puzzli z wizerunkami różnego rodzaju ogrodów.  Podczas zajęć z roślin leczniczo kosmetycznych można było dowiedzieć się jak domowym sposobem przygotować napój z kwiatów lipy czy czarnego bzu, a także jakie rośliny z naszego ogródka można wykorzystać do celów kosmetycznych i leczniczych. Dodatkową atrakcją była możliwość przygotowania i przetestowania wykonanych napojów i olejków. Druga grupa zajmowała się projektowaniem ogrodów gdzie oprócz materiałów papierniczych w dużym stopniu wykorzystano materiały pozyskane ze środowiska naturalnego (szyszki, mchy, nasiona owoców, suszone kwiatostany roślin itp.). Rywalizacja była zaciekła i pomysły wykonawców były godne najlepszych projektantów. Najlepsze projekty zostały nagrodzone jak na prawdziwym konkursie architektonicznym. W kolejnej grupie dzieci miały możliwość zapoznania się z różnego rodzaju sławnymi ogrodami w roli świątyń zdrowia i spokoju poprzez zabawę podczas układania puzzli. W czasie trwania warsztatów była możliwość zwiedzania ogrodu wraz z lapidarium w którym znajdują się elementy pochodzące w krakowskich kamienic i kościołów. 

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie każdy z uczestników otrzymał symboliczne nagrody za udział w warsztatach, nawiązujące do sztuki i przyrody.

W warsztatach wzięło udział 69 dzieci z klas I - III ze Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie im. Arkadego Fiedlera. Ponownie zapraszamy za rok!

Fot. Dominika Kustosz

więcej...

 

ROZMOWA O PTASICH KOLIZJACH Z SZYBAMI W TVP3 WROCŁAW 13 06 2018

Polecamy wywiad z dr Ewą Zyśk-Gorczyńską koordynatorką Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”, którego transmisja odbyła się 12 czerwca w porannym wydaniu faktów Telewizji Wrocław. Wywiad jest dostępny pod linkiem: http://wroclaw.tvp.pl/37608696/12062018 (24 minuta transmisji)

Więcej informacji na temat projektu „Szklane Pułapki” uzyskacie Państwo pod adresem: www.szklanepulapki.pl

Fot. Ewa Zyśk-Gorczyńska

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 12 06 2018

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dn. 08.05.2018 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie ekologia

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk z późniejszymi zmianami i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 11.06.2018 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Jerzy Smykla zostanie zatrudniony w Zakładzie Bioróżnorodności IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 15.06.2018 r.

 

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA TECHNICZNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU LIFE17 ENV/LT/000407 08 06 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna".

Więcej informacji w OGŁOSZENIU.

 

OGRODY ŚWIĄTYNIE ZDROWIA I SPOKOJU 05 06 2018

Dnia 6 czerwca br. w godzinach 10.00 – 13.00 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum im. Henryka Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie organizuje warsztaty dla dzieci w ogrodzie oddziału MN w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 12.

Wydarzenie organizowane jest z okazji 13 Festiwalu Święto Ogrodów.

Pracownicy z naszego Instytutu planują opowiedzieieć o ogrodach w roli świątyń zdrowia i spokoju.

Podczas warsztatów zostanie przedstawiona idea zakładania ogrodów i ich rodzaje, sposoby wykorzystania wybranych roślin użytkowych a także gry i zabawy dla najmłodszych. Każdy uczestnik będzie mógł wysłuchać wykładu, wykleić, ulepić, narysować swój własny ogród, przygotować napój z roślin użytkowych  i wykonać wiele innych ciekawych rzeczy.

Fot. Andrzej Kalemba: Malus sp.

PLAKAT

 

RODO 25 05 2018

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych
osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, adres siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków.

W Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk powołano Inspektora Ochrony Danych, którym została Pani mgr Gabriela Kozuń. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@iop.krakow.pl lub poprzez kontakt telefoniczny: 600 202 832.

 

ZMARŁ PROFESOR STEFAN MICHALIK 23 05 2018

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 2018 r. zmarł prof. dr hab. inż. Stefan Michalik, nasz serdeczny kolega geobotanik, ekolog, całe zawodowe życie związany z Zakładem, a następnie Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Jego staraniom zawdzięczamy opracowanie nowoczesnych metod obszarowej ochrony przyrody, a przede wszystkim  powstanie i funkcjonowanie w obecnej formie większości parków narodowych i rezerwatów przyrody w polskiej części Karpat.

 Z wielkim smutkiem żegnamy naszego serdecznego kolegę, ciepłego i życzliwego człowieka. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  dnia 26 maja 2018 r. o godz. 11:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Wieliczce.

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Ochrony Przyrody PAN

 

37 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FYKOLOGICZNEGO 22 05 2018

W dniach  22-25 maja 2018 r. odbywa się w Krakowie 37 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ: GLONY - ZASTOSOWANIA I PERSPEKTYWY, która jest organizowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN i Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN. W pierwszym dniu trwania konferencji (22 maja, wtorek) będziemy gościć uczestników w naszym Instytucie.

Otwarcie konferencji przewidziane jest na godz. 11, a o godz. 11.15 rozpocznie się wykład pt. “Building the algal biotechnology sector”.  Abstract i biogram prelegenta (j. angielski)

Wykład przedstawi zaproszony gość - prof. John Day z Culture Collection of Algae and Protozoa, Scottish Association for Marine Science (SAMS), Scottish Marine Institute.

Odnośnik do strony konferencji: http://www.iop.krakow.pl/fykolog

 

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE 2018 15 05 2018

testInstytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN serdecznie zapraszają na wydarzenie pod hasłem "zROZUM przyrodę" zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, które odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku w okolicach Skałek Twardowskiego (Zakrzówek, ul. Wyłom) lub w przypadku złej pogody w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie. więcej... 

Z powodu zapowiadanych przez synoptyków na 17 maja złych warunków atmosferycznych zajęcia odbedą się w MUZEUM PRZYRODNICZYM Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Małgorzatą Łaciak (laciak@iop.krakow.pl) lub Katarzyną Chrząścik (chrzascik@iop.krakow.pl)

 

STYPENDIUM FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ DLA PRACOWNIKA IOP 11 05 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród 100 laureatów jest pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie dr Maciej Liro. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką FNP przeznaczy na granty w 2018 roku, wynosi blisko 3 mln zł.

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA IOP PAN 09 05 2018

W związku z unieważnieniem konkursu na dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, uchwała nr 3/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz zgodnie z uchwałą nr 4/2018 Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 23 kwietnia 2018 roku zostaje ponownie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk  (Dz. U nr 233, poz. 1530), Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w:

Ogłoszeniu o konkursie plik pdf, plik doc

 

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE PROFESORA NADZWYCZAJNEGO W DYSCYPLINIE EKOLOGIA 08 05 2018


Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie bioróżnorodności, ekologii i ochrony ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań zróżnicowania biologicznego i biogeochemicznego ekosystemów polarnych.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

NATURA I ZMIANY KLIMATU. NAJLEPIEJ BYĆ W CENTRUM ZASIĘGU 25 04 2018

testPortal Nauka w Polsce - Polska Agencja Prasowa (PAP) pisze o badaniach opisanych w niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Journal of Evolutionary Biology nt. odległych geograficznie populacji ważek i ich możliwości adaptacji do zmiennych warunków. Problemem zajął się zespół badaczy w tym dwóch pracowników Instytutu Ochrony Przyrody PAN: Szymon Śniegula i Maria Gołąb.

Fot. Grzegorz Jędro: Lestes sponsa

Odnośnik do strony PAP:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29235%2Cnatura-i-zmiany-klimatu-najlepiej-byc-w-centrum-zasiegu.html

Odnośnik do artykułu w Journal of Evolutionary Biology:
https://doi.org/10.1111/jeb.13269

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 08.03.2018 r. 20 03 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa kamery termowizyjnej z obiektywem.

Więcej informacji w ZAWIADOMIENIU

 

SEMINARIUM IOP PAN 20 03 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się nietypowo we wtorek, 10 kwietnia br. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Seminarium wygłosi gość Instytutu dr Carsten Nowak, Senckenberg Research Institute and Natural History Museum Frankfurt (CV).

Tytuł seminarium: "Long-term genetic monitoring of recolonizing carnivore species in Germany: Anthropogenic effects on the genetic structure of wildcats, lynx and wolves in a human-dominated landscape".

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO DOKTORANTA STYPENDYSTY W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK, GRANT NR 2017/25/B/NZ8/01852 13 03 2018

Informujemy, że na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Opus 13, nr grantu: 2017/25/B/NZ8/01852, realizowanym w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wybrano pana Mateusza Raczyńskiego.

 

„KUBA NIEDŹWIEDŹ. HISTORIE Z GAWRY” 09 03 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN objął patronatem merytorycznym książkę „Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry” autorstwa Renaty Kijowskiej. To opowieść o niedźwiedziej rodzinie z Tatr napisana z myślą o dzieciach, ale nie tylko, bo i dorośli znajdą w niej wiele dobrego i edukacyjnego przekazu. Książka ukaże się 5 marca br. nakładem Wydawnictwa Znak Emotikon i będzie do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,106858,Kuba-Niedzwiedz-Historie-z-gawry.
okładka książki

Polecamy!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z OBIEKTYWEM 08 03 2018

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa kamery termowizyjnej z obiektywem w ramach projektu POIS.02.04.00-00-00 14/16 "Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Zapytanie ofertowe - kamera termowizyjna z obiektywem (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy (pdf)

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 19.02.2018 R. NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ 08 03 2018

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.02.2018 r. na Dostawę kamery termowizyjnej w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0014/16 „Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

UNIEWAŻNIENIE - plik pdf (do pobrania)

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R., DLA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PZP. 07 03 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r., dla których przewiduje się ogłoszenie zamówienia w trybie Pzp.

 

WYWIAD Z NURIĄ SELVA W „GAZECIE WYBORCZEJ” 27 02 2018

testPolecamy wywiad z dr hab. Nurią Selva, prowadzącą badania nad niedźwiedziami, który został opublikowany w "Gazecie Wyborczej". Nuria porusza sprawę ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Wywiad Jakich niedźwiedzi nam w Polsce potrzeba? Dzikich, prowadzony przez Tomasza Ulanowskiego dostępny  jest na stronie "Gazety Wyborczej" http://wyborcza.pl/7,75400,23071893,ludzie-zejdzcie-z-drogi-bo-niedzwiedz-idzie.html Polecamy!

Fot. Adam Wajrak

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 21 02 2018

UNIEWAŻNIENIE - plik pdf (do pobrania)

Przedmiotem zamówienia jest kamera termowizyjna zgodna z poniższym opisem:

Zapytanie ofertowe - opis przedmiotu zamówienia

 

SEMINARIUM IOP PAN 20 02 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek, 5 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Pani Dorota Kotowska wygłosi seminarium na temat „Ptaki żwirowni - plan badań”.

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA IOP PAN 07 02 2018

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w OGŁOSZENIU.

 

SEMINARIUM IOP PAN 23 01 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się 29 stycznia br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (pierwsze piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Pani dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska wygłosi seminarium na temat „Systemy społeczno-ekologiczne, czyli jaka jest rola nauk społecznych w ochronie przyrody”.

 

OFERTA PRACY 19 01 2018

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko doktorant/stypendysta do pracy w projekcie „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, grant nr 2017/25/B/NZ8/01852, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Ochrony Przyrody PAN  

Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie o profilu biologicznym lub pokrewne (kandydaci z Polski mogą być także na IV lub V roku studiów magisterskich),
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
3. Silna motywacja do pracy badawczej,
4. Zaangażowanie w realizację grantu, nawet w czasie nieregularnych godzin pracy,
5. Dodatkowe atuty: udokumentowane doświadczenie naukowo-badawcze (publikacje naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych, zaangażowanie w realizacji projektów badawczych), dobra znajomość podstaw analiz statystycznych, umiejętność pracy w zespole, entuzjazm do pracy w kraju i za granicą, prawo jazdy kategorii B.

Opis zadań:

Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu „Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
1. Uczestnictwo w przygotowywaniu badań (sprzęt terenowy/laboratoryjny),
2. Zbiór materiału do eksperymentów (Polska, Szwecja),
3. Hodowla larw w komorach klimatycznych,
4. Pomiary i analizy danych cech historii życiowych (Polska) i fizjologicznych (Belgia),
5. Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych,
6. Przygotowywanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Doktorant, po przyjęciu na studia doktoranckie (w Inst. Ochrony Przyrody, lub innej jednostce naukowej), będzie korzystał ze stypendium finansowanego z projektu OPUS w wysokości 3 000 zł netto miesięcznie przez okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych w języku polskim lub angielskim (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013),
2. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
3. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie,
4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna, naukowego/promotora. 

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach: 

Etap 1 - ocena złożonych wniosków. Kandydaci o najwyższej uzyskanej ocenie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,

Etap 2 - wybór kandydata przez komisję kwalifikacyjną.

Aplikacje w formie pliku PDF proszę wysyłać pod adres e-mail szymon.sniegula@gmail.com

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 07.12.2017 10 01 2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 07.12.2017 r. dotyczącego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 07.12.2017 r., do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 została wybrana firma audytorska POL-TAX 2 Sp. z o.o.. Oferta tej firmy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru ofert i uzyskała największą łączną ilość punktów. Wybór firmy audytorskiej POL-TAX 2 Sp. z o.o. został zatwierdzony przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.

 

SEMINARIUM IOP PAN 08 01 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w przyszły poniedziałek 15 stycznia 2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Seminarium na temat „What happened to females? – Population trends in Zamenis longissimus at the northern edge of its range” wygłosi Katarzyna Kurek.


Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.