Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko odonatologa 31.12.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 30.12.2014 r. przez Komisję Konkursową, mgr Maria Gołąb zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2015 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku asystenta.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko malakologa 31.12.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 30.12.2014 r. przez Komisję Konkursową, mgr Anna Lipińska zostanie zatrudniona od dn. 01.01.2015 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku asystenta.

Szlakiem naturalnych zmian 23.12.2014

Miniaturka

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z  elektroniczną wersją najnowszej publikacji wydanej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pt. „Szlakiem naturalnych zmian”

W przewodniku prezentowane są 33 wybrane cenne przyrodniczo obszary położone z dala od wielkich miast. Wśród nich są zarówno popularne parki narodowe: Tatrzański i  Karkonoski, jak również miejsca mniej znane, jak np. niezwykłe ptasie wyspy w rezerwacie Łężczok, czy ukryta w Beskidzie Niskim osada Trzciana gdzie pod dachem zabytkowej kaplicy zadomowiły się rzadkie nietoperze – podkowce małe.

Dzięki wsparciu ze środków V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ogromnej pracy, wiedzy i pasji Beneficjentów funduszy unijnych możliwe było zagospodarowanie turystyczne tych terenów tak, aby odwiedzający podziwiali cenne gatunki roślin i zwierząt jednocześnie chroniąc je.

Przewodnik zawiera opisy atrakcji przyrodniczych i turystycznych oraz mapy, ciekawostki oraz praktyczne wskazówki pomocne przy planowaniu wycieczek.

Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska 19.12.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień magistra w dyscyplinie biologia lub ochrona środowiska, do realizacji badań z dziedziny inwazji biologicznych, a w szczególności badań dotyczących mechanizmów odpowiedzialnych za sukces obcych gatunków roślin w miejscach, gdzie zostały one introdukowane. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniu mechanizmów introdukcji i inwazji gatunków obcego pochodzenia – zarówno dotyczące prac terenowych, badań ex situ, jak i późniejszego opracowywania danych. Poziom badań prowadzonych nad tymi zagadnieniami w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, wymaga od kandydata zarówno zaawansowanego warsztatu naukowego, jak również: (1) obsługi baz danych (MS Access, MS SQL Server), (2) przeprowadzania analiz przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS, (3) stosowania zaawansowanej statystyki, (4) jak również podstaw programowania w języku C#. Więcej informacji tutaj.

Seminarium 11.12.2014

Miniaturka

Zapraszamy na seminarium IOP PAN w poniedziałek 15 grudnia o godz. 13:00. Pan Dr Marek Jelonek (RZGW KRAKÓW) przedstawi: Projekt POIS-05.02.00-00-084/08 pn. "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska - efekty", w sali konferencyjnej instytutu (I piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Seminarium PTH 05.12.2014

Miniaturka

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na świąteczno-naukowe seminarium „KARP WIGILIJNY'', które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, Kraków. W ramach seminarium zostaną zaprezentowane dwa referaty:
„Karp - walory smakowe i żywieniowe”, który wygłosi dr Ewa Drąg-Kozak z Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytetu Rolniczego im. Kołłątaja w Krakowie
„Efekty chronicznej ekspozycji samic karpia na metale ciężkie”, który wygłosi dr Ewa Łuszczek-Trojnar z Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytetu Rolniczego im. Kołłątaja w Krakowie.

Konkurs na stanowisko asystenta odonatologa 24.11.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego  stopień magistra w dyscyplinie  biologia, ekologia lub ochrona środowiska,  do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej  i populacyjnej Odonata, w szczególności  badań dotyczących zależności między zjawiskami klimatycznymi i hydrologicznymi a dynamiką populacji i zachowaniami rozrodczymi tej grupy zwierząt. Więcej informacji tutaj.

Konkurs na stanowisko asystenta malakologa 24.11.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego  stopień magistra w dyscyplinie  biologia, ekologia lub ochrona środowiska,  do realizacji badań z dziedziny ekologii mięczaków siedlisk wodnych i hydrogenicznych, w szczególności  badań dotyczących wpływu warunków hydrologicznych na rozmieszczenie i dynamikę populacji zagrożonych gatunków malakofauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Więcej informacji tutaj.

Obrona rozprawy doktorskiej 21.11.2014

Dnia 3 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila Najberka. Tytuł rozprawy: ,,Hipoteza uwolnienia od naturalnych wrogów, a inwazyjność obcych gatunków roślin''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Wynik konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego 20.11.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.10.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Paweł Olejniczak został zatrudniony w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.11.2014 r.

Wynik konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego 20.11.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 30.10.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr hab. Nuria Selva została zatrudniona w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.11.2014 r.

Seminarium 19.11.2014

Zapraszamy na seminarium IOP PAN 24 listopada, o godz. 13 w sali konferencyjnej instytutu (I piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie. Przewidywane są dwa krótkie wystąpienia:
- Pani Agnieszka Piróg- Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przedstawi założenia swojej pracy doktorskiej pt. "Helmintofauna szopa pracza (Procyon lotor L.) ‑ introdukowanego i inwazyjnego gatunku ssaka w Europie w kontekście hipotezy gubienia wroga"
- Pan Kamil Najberek- Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, przedstawi swój doktorat pt. "Hipoteza uwolnienia od naturalnych wrogów, a inwazyjność obcych gatunków roślin”.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego 19.11.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 18.11.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Antoni Amirowicz zostanie zatrudniony w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.12.2014 r.

Streszczenie i recenzja rozprawy doktorskiej 13.11.2014

Streszczenie i recenzja rozprawy doktorskiej mgr Kamila Najberka pt. „Hipoteza uwolnienia od naturalnych wrogów, a inwazyjność obcych gatunków roślin”.
Streszczenie Pl, En
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Recenzja - Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

Seminarium 06.11.2014

Serdecznie zapraszamy na seminarium 17 listopada o godzinie 1300. Dr Marcos Moleon University Miguel Hernandez, Elche, Spain przedstawi badania: "The African savanna: predation and scavenging in complex ecosystems" w sali konferencyjnej instytutu (I piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Seminarium 17.10.2014

Zapraszamy na seminarium IOP PAN w poniedziałek 27 października o godz. 13:00. Pan mgr inż. Jarosław Wierzbicki wygłosi referat: "Interkalibracja metod elektropołowu ryb w rzece nizinnej", w sali konferencyjnej instytutu (I piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Seminarium PTH 15.10.2014

Miniaturka

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się dnia 24 października 2014 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, al. A. Mickiewicza 33. Referat pt.: „Gąbki (Porifera) zwierzęta nieznane - zachęta do badań i zbierania gąbek rodzimych” wygłosi Dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik z Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 10.10.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia, do realizacji badań hydrobiologicznych i monitoringowych dotyczących ochrony ekosystemów wód śródlądowych (ze szczególnym uwzględnieniem regionu biogeograficznego alpejskiego) w zakresie biologii i ekologii ryb. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych związanych z badaniami ryb i ich siedlisk, potwierdzone samodzielnym prowadzeniem badań naukowych oraz udokumentowane publikacjami naukowymi (szczególnie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym). Więcej informacji tutaj.

V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej 08.10.2014

Miniaturka

W dniach 24-27 września 2014 r. odbyły się V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec, pod auspicjum Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich - Komisja Geomorfologii Strukturalnej, Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Przyrody PAN i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Motywem przewodnim warsztatów były ,,Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego’’. Celem warsztatów była prezentacja nowej koncepcji rozwoju tektonicznego i litofacjalnego Roztocza. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami V Warsztatów Geomorfologii Strukturalnej.

IOP PAN partnerem międzynarodowej konferencji IENE 2014 02.10.2014

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN aktywnie uczestniczył jako partner w międzynarodowej konferencji IENE 2014 “Life for a Greener Transport Infrastructure”, która odbyła się w  Malmo, w Szwecji w dniach 16-19 września 2014r. Uczestnictwo IOP PAN dotyczyło głównie tematu obszarów bez infrastruktury drogowej, a w szczególności prezentacji i sesji poświęconej temu zagadnieniu.  Efektem konferencji IENE 2014 jest deklaracja, która uznaje znaczenie obszarów bez infrastruktury drogowej w ochronie różnorodności biologicznej i dla społeczeństwa. W deklaracji podkreślono również znaczenie usług świadczonych przez ekosystemy w tych obszarach oraz rolę obszarów bez infrastruktury drogowej dla łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Poparta przez wszystkich uczestników deklaracja IENE wzywa do ochrony i nadania silniejszego statusu tych obszarów w polityce ochrony przyrody.

Starorzecza górnej Wisły- materiały informacyjne 01.10.2014

Miniaturka

Szanowni Państwo, w ramach projektu szwajcarskiego dotyczącego starorzeczy górnej Wisły ukazała się m.in. Mapa Przyrodniczo-Krajoznawcza- ,,Wisła i wiśliska w Małopolsce’’, album- ,,Z biegiem górnej Wisły’' oraz foldery o starorzeczach. Materiały są wielkim, bogato ilustrowanym zaproszeniem do bliższego zapoznania się z zaskakująco bogatą przyrodą starorzeczy Wisły. Zawierają zdjęcia z pięknymi miejscami wartymi odwiedzenia. Mapę, album i foldery można otrzymać bezpłatnie w dziale sprzedaży wydawnictw naszego Instytutu, pokój 12, al. Mickiewicza 33 w Krakowie. Zapraszamy do odbioru materiałów i mamy nadzieję do zobaczenia nad wiśliskiem!

Filmy z cyklu „Ocalony świat" 01.10.2014

Od września ukazują się odcinki serii filmów przyrodniczych „Ocalony świat”, które realizuje TVP S.A. na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach realizacji projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”. Cykl filmów współfinansowany jest ze środków Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11 odcinkowa seria przyrodnicza prezentuje jedne z najciekawszych projektów ochrony gatunków i siedlisk w Polsce, prowadzonych przez m.in. parki narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje krajowe.
W odcinku ósmym pt. „Pełzająca mądrość” (żółw błotny, wąż eskulapa, gniewosz plamisty), w którym gościem jest Anna Popek, będzie mowa m.in. o ochronie węża Eskulapa, gatunku, którego ochroną czynną zajmują się pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”.
Odcinek piąty pt. „Dzikość w sercu” został poświęcony trzem gatunkom dużych drapieżników. O badaniach nad niedźwiedziami opowiadają m.in. pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN.
Serdecznie zapraszamy do oglądania całego cyklu  "Ocalony świat". Program – dni emisji. Link do strony TVP1 "Ocalony świat": http://www.tvp.pl/wiedza/przyroda/ocalony-swiat

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów 01.10.2014

Miniaturka

Ukazała się seria podręczników najlepszych praktyk, w tym "Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów".  Podręcznik ten m.in. zawiera informację o realizacji czynnej ochrony węża Eskulapa. Gatunku, który od lat objęty jest czynną ochroną w ramach działań Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, mającego na celu promocję dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej na obszarach leśnych. Link do elektronicznej wersji podręczników: http://www.bestpractice-life.pl/aktualnosci/podreczniki-najlepszych-praktyk-do-pobrania.html

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 30.09.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych, do realizacji badań w zakresie biologii, ekologii i ochrony zwierząt (w wymiarze badawczym i aplikacyjnym – strategie ochrony przyrody), ze szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych oraz ekologii zespołów zwierząt. Więcej informacji tutaj.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 29.09.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia oraz doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych do realizacji badań w zakresie biologii i ekologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucyjnej analizy adaptacji roślin do lokalnych warunków siedliskowych, interakcji międzygatunkowych, koewolucji oraz ochrony zagrożonych gatunków roślin. Więcej informacji tutaj.

Zapraszamy na seminarium 23.09.2014

Zapraszamy na seminarium IOP PAN pt: “What about those furry animals? Mammal conservation in a globalized world”.  Referat wygłosi Prof. Eloy Revilla, Department Conservation Biology, Estacion Biologica de Doñana CSIC, Sevilla, dnia 13 października, o godz. 13 w sali seminaryjnej instytutu, al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Wyniki konkursu 29.08.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 28.07.2014r, rozstrzygniętym dn. 29.08.2014 r. przez Komisję Konkursową, dr Wojciech Bielański zostanie zatrudniony od dn. 01.10.2014 r. w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN na stanowisku adiunkta.

Konkurs na stanowisko adiunkta 27.08.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji  badań z dziedziny ewolucjonizmu, ekologii krajobrazu oraz ekologii behawioralnej, w szczególności z zakresu teorii metapopulacji, fragmentacji siedlisk, funkcjonowania ekosystemów rolniczych oraz roli informacji socjalnej w selekcji siedlisk. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia wielkoskalowych badań terenowych, obsługi programów i analizy GIS oraz stosowania zaawansowanych technik statystycznych. Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 września 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

Nowa publikacja w czasopiśmie Conservation Biology 14.08.2014

Miniaturka

Ukazała się nowa publikacja w której naukowcy rozważają mocne i słabe strony wdrażania sieci Natura 2000. Najważniejsze propozycje, które mogą pomóc w poprawie jej działania to: zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji ekologicznej dla społeczności lokalnych, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych  ekspertów, wzmocnienie kontroli jakości analiz oddziaływania na środowisko oraz ustanowienie specjalnego funduszu Natura 2000. Więcej informacji do pobrania  tutaj.

Konkurs na stanowisko adiunkta 28.07.2014

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków, w szczególności z zakresu strategii życiowych osobników, terytorializmu, mechanizmów wyboru siedliska i dyspersji osobników. Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych na ptakach, obsługi programów i metod analizy śpiewu, analizy GIS, technik laboratoryjnych i mikroskopowych służących badaniu stopnia zapasożycenia osobników, a także znajomość metod telemetrycznych. Ponadto, kandydat musi posiadać doświadczenie w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN, dotyczących zagadnień ekologii krajobrazu, wybiórczości siedliskowej i dynamiki populacji ptaków. Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 sierpnia 2014 r. Szczegóły ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj.

Konkurs Post-doctoral contract 11.07.2014

The Institute of Nature Conservation in Krakow, Polish Academy of Sciences, invites applications for a post-doctoral contract within the project GLOBE “Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities” under the Polish-Norwegian Research Programme. More

„Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Bieszczadach” 11.07.2014

Miniaturka

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją: „Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Bieszczadach” („Trees damage caused by brown bears (Ursus arctos) in the Bieszczady Mountains”) autorstwa Ewy Zyśk-Gorczyńskiej i Zbigniewa Jakubca. Publikacja jest wynikiem wieloletnich obserwacji zjawiska ranienia drzew przez niedźwiedzie w Bieszczadach. Żerowanie niedźwiedzi na łyku drzew jest słabo zbadane zarówno w Polsce, jak i Europie. W odróżnieniu od znakowania pojedynczych drzew, wiązanego głównie z zachowaniami terytorialnymi lub higieną, ranienie drzew w celach pokarmowych może mieć charakter masowy, obejmując wiele drzew na małym obszarze lasu (nawet do 100 szt. dziennie uszkodzonych przez jednego osobnika). Zjawisko to w Polsce zostało prawdopodobnie zaobserwowane po raz pierwszy w latach 90-tych w Bieszczadach i do dziś jest notowane głównie w tym paśmie górskim.  Link do artykułu: http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:2:0::NO:RP,2:P2_ZESZYT:2014_5

Sprawozdanie z konferencji „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce” 11.07.2014

Miniaturka

W dniu 27 czerwca w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”. Konferencja ta miała charakter podsumowujący realizację projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, trwającego od 2011 do 2014 r. Celami organizowanego spotkania była wymiana doświadczeń, promowanie dobrych praktyk, przedstawienie obiektywnych wyników badań naukowych dotyczących biologii i wymagań życiowych węża Eskulapa, gniewosza plamistego i żółwia błotnego oraz zaprezentowanie sposobów i dalszych perspektyw ochrony tych trzech zagrożonych gatunków gadów w skali kraju i Europy. Uczestnikami spotkania byli zarówno przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji zajmujących się praktyczną ochroną tych rzadkich gadów jak również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. W trakcie spotkania nie zabrakło też elementów międzynarodowych dzięki referatowi zespołu z Czech prezentującego wyniki badań i efekty ochrony czynnej izolowanej populacji węża Eskulapa w tym kraju. Więcej na temat konferencji można dowiedzieć się tutaj.

Wystartowała IV edycja konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości. Główna nagroda to 20 000 zł! 26.06.2014

Miniaturka

Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości to wyjątkowa szansa dla małopolskich doktorantów na wygranie nawet 20 000 złotych! Co należy zrobić aby włączyć się w walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością. No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 31 sierpnia! Więcej informacji o konkursie do pobrania tutaj. Regulamin oraz wymagane dokumenty można pobrać na stronie www.imalopolska.eu.

Nowa publikacja w Zoo Biology 23.06.2014

Miniaturka

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pt. "Fellatio in captive brown bears – evidence of long-term effects of suckling deprivation?”, opublikowaną w czasopiśmie Zoo Biology. Publikacja jest jednym z efektów ostatnich sześciu lat obserwacji w azylu dla niedźwiedzi brunatnych w Chorwacji oraz współpracy z naukowcami z Chorwacji, USA i Norwegii. Stanowi pierwszy opis fellatio u tego gatunku. Link do artykułu autorstwa Agnieszki Sergiel, Roberta Maślaka, Andreasa Zedrossera, Łukasza Paśko, Davida Garshelisa, Slavena Rejlića i Djuro Hubera można pobrać tutaj.

Czy niedźwiedź i Polak mogą żyć w jednym domu? 20.06.2014

Miniaturka

W Polsce, gdzie żyje 38 mln ludzi i 9 mln psów, człowiek coraz mocniej wkracza na terytorium niedźwiedzia brunatnego i spycha go do narożnika. Potrzebujemy nowej umowy społecznej dotyczącej_ochrony tego gatunku. Zachęcamy do przeczytania_całego_artykułu: http://wyborcza.pl1,75400,16173568, Czy_niedzwiedz_i_Polak_moga_zyc_w_jednym_domu_.html

Zapytanie ofertowe 13.06.2014

Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja Cateringu dla 70 osób podczas konferencji pt. ,,Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”, w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, dnia 27.06.2014, w ramach projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.'' Zapytanie ofertowe Pobierz plik pdf

Zapytanie ofertowe 13.06.2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i nadruk logo materiałów konferencyjnych, w ramach projektu ''Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich''. Zapytanie ofertowe Pobierz pdf

Konferencja "Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce" - IOP PAN Kraków 27.06.2014 13.06.2014

Szanowni Państwo,

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji pt. „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”,  która odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu w Krakowie. Celem spotkania jest propagowanie wiedzy o biologii rzadkich i zagrożonych gatunków gadów oraz wymiana doświadczeń z zakresu ich ochrony. Konferencja będzie miała charakter podsumowania działań związanych z realizacją projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, realizowanego w latach 2011 – 2014 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Przedstawiamy Państwu: ramowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 10 czerwca 2014 r. na adres e‑mail Eskulap2014@iop.krakow.pl  lub na nr fax. 12 632 24 32. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w przerwie spotkania.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, który w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-336/10-00. oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 132/2012/Wn-09/OP-WK-PS/D.

W imieniu organizatorów konferencji

Marta Potoczek.

Projekt „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”
Instytut Ochrony Przyrody PAN,
al. Mickiewicza 33;
31-120 Kraków
tel. 12 370 35 61,
fax. 012 632 24 32
www.iop.krakow.pl/eskulap

Instytut Ochrony Przyrody PAN na Festiwalu Nauki w Krakowie 06.06.2014

W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki Instytut Ochrony Przyrody PAN promował różnorodność biologiczną i geologiczną historycznego miasta Krakowa. Impreza skierowana do wszystkich mieszkańców i gości Krakowa, odbyła się na barce „Przystań Arkadia” i sąsiadujących z nią bulwarach wiślanych w dniu 23 maja 2014 r. Zaprezentowano szereg atrakcji, w tym gry i zabawy o charakterze naukowym. Sprawozdanie z wydarzenia pdf

Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. 05.06.2014

Miniaturka

Ukazała się angielska wersja ''Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych'', red. L. Burchardt. Współautorami rozdziałów są pracownicy IOP PAN.
Klucz (wersja polska lub angielska) dostępny jest w Księgarni Collegium Biologicum Wydziału Biologii UAM, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, tel. 61 829 55 59.
Klucz z dodatkowymi elementami i słownikiem terminów fykologicznych jest także dostępny w postaci płyty CD.

Zapraszamy na seminarium 26.05.2014

Wyjątkowo we wtorek 27 maja o godz. 13:00 w sali seminaryjnej instytutu, dr Thurston Cleveland Hicks z Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Lipsk, Niemcy wygłosi referat pt. "Discovery of a large, continuous and stable population of eastern chimpazees in northern Congo''. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do uczestnictwa w XIV Festiwalu Nauki w Krakowie 21.05.2014

Miniaturka

23 maja 2014 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN bierze udział w XIV Festiwalu Nauki w Krakowie, którego tegoroczne hasło brzmi „Z nauką przez wieki”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, małych i dużych, do uczestnictwa w wykładzie, konkursie, zabawie, wystawie. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników IOP PAN na barce „Przystań Arkadia” i sąsiadujących z nią bulwarach wiślanych w godzinach 11-14:00. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Festiwalu!

Recenzja rozprawy doktorskiej 16.05.2014

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Leszka Dudusia pt. ,,Biologia kuny domowej (Martes foina ERXLEBEN, 1777) we Wrocławiu''

Recenzja - Prof. dr hab. Henryk Okarma
Recenzja - Dr. hab. Jerzy Romanowski

Zapraszamy na seminarium 08.05.2014

Miniaturka

Szanowni Państwo, Zapraszamy na ostatnie  w tym sezonie seminarium instytututowe, w poniedziałek 12 maja, o godz. 13:00. Nasz gość z Sardyni Simone Buttu (University of Cagliari, Italy) przedstawi seminarium pt. "The diet of wintering Cormorants Phalacrocorax carbo in lagoons of Sardinia".

Nowa publikacja w "Nature Communications" 08.05.2014

Miniaturka

Badania skutków rębnego użytkowania lasu

Gospodarka leśna na terenie Puszczy Białowieskiej, jednego z ostatnich w Europie fragmentów lasu o charakterze zbliżonym do naturalnego, ma daleko idące konsekwencje dla roślin i zwierząt w nim żyjących  - to wniosek płynący z prowadzonych na szeroką skalę badań opublikowanych w czasopiśmie "Nature Communications" przez biologów z Uniwersytetu w Marburgu w Niemczech i ich partnerów z Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie i Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy ocenili wpływ przekształceń siedlisk powodowanych przez rębne użytkowanie lasu na interakcje roślin z gatunkami zapylaczy oraz gatunkami rozprzestrzeniającymi nasiona tych roślin. Z ich badań wynika, że efekty użytkowania lasu na obie te interakcje są ze sobą sprzężone: jeżeli znane są konsekwencje gospodarki leśnej dla zapylaczy, można również przewidzieć jego konsekwencje dla gatunków rozprzestrzeniających nasiona.

"Wiele roślin zależy od owadów, które zapylają ich kwiaty oraz od ptaków i ssaków, które rozprzestrzeniają ich nasiona w krajobrazie", wyjaśnia główny autor Jörg Albrecht. "W tym przypadku zapylacze i zwierzęta rozprzestrzeniające nasiona wpływają korzystnie na siebie nawzajem, ponieważ zwiększają sukces reprodukcyjny i zdolność do dyspersji rośliny, która stanowi dla nich wspólne źródło pokarmu”. Dotychczas większość badań koncentrowała się wyłącznie na jednym rodzaju interakcji: np. na interakcji między roślinami i owadami, które zapylają ich kwiaty.  Jednak, jak wskazują autorzy, "te same gatunki często są zaangażowane w wiele różnych procesów".

Badania prowadzone przez naukowców współpracujących z profesor Niną Farwig z Uniwersytetu w Marburgu miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przekształcanie siedlisk przyrodniczych działa w ten sam sposób na sieci różnych interakcji. Teren badań stanowiła Puszcza Białowieska – obszar ostatniego europejskiego lasu nizinnego o charakterze zbliżonym do naturalnego. Podczas ostatniego stulecia użytkowanie rębne spowodowało przekształcenie dużej części Puszczy w las wtórny. "Obecnie większość starodrzewi podlega ścisłej lub częściowej ochronie. Jednak obszary chronione obejmują tylko połowę obszaru Puszczy Białowieskiej, a w pozostałej części pozyskanie drewna wciąż trwa". Do trwających dwa lata obserwacji terenowych naukowcy wybrali 10 gatunków roślin - w tym czeremchę oraz rodzime, występujące w stanie dzikim czerwoną i czarną porzeczkę oraz malinę. Kwiaty i owoce tych gatunków roślin stanowią zasoby krytyczne dla dużej grupy gatunków zwierząt. Naukowcy udokumentowali 5784 interakcje z 294 gatunkami owadów zapylających (głównie muchówek Diptera, błonkówek Hymenoptera, chrząszczy Coleoptera i motyli Lepidoptera) oraz 5935 interakcji z 34 gatunkami rozsiewającymi nasiona (30 gatunkami ptaków i 4 gatunkami ssaków).

Wyniki: Przekształcanie siedlisk przez wyrąb drzewostanu przyczynia się do wzrostu liczby gatunków zapylaczy roślin o 18%. "Ten przyrost liczby gatunków owadów zapylających może wynikać z większej dostępności otwartych siedlisk w użytkowanych lasach" podsumowują autorzy. Odwrotnie natomiast wyrąb lasu wpływa na gatunki rozprzestrzeniające nasiona roślin, zmniejszając ich liczbę o 27% a częstotliwość interakcji między roślinami a tymi gatunkami zwierząt o 50%. "To znaczące zakłócenie w interakcji między roślinami a wektorami ich nasion można przynajmniej częściowo tłumaczyć utratą gatunków będących specjalistami leśnymi, związanymi głównie ze starodrzewami" komentują autorzy. Badania potwierdzają zatem wcześniejsze obawy dotyczące wysokiej wrażliwości procesu zoochorycznego rozprzestrzeniania nasion na przekształcanie naturalnych siedlisk. 

Jeszcze ważniejsze: Pomimo tych pozornie sprzecznych efektów, autorzy odkryli silne sprzężenie odpowiedzi gatunków zapylających rośliny i gatunków rozprzestrzeniających ich nasiona, na wyrąb lasu. U gatunków roślin, dla których zaobserwowano nieproporcjonalne duże straty gatunków zwierząt – partnerów rozprzestrzeniających ich nasiona zaobserwowano również nieproporcjonalnie dużą stratę gatunków zwierząt – partnerów je zapylających. Za powiązanie odpowiedzi zapylaczy i zwierząt rozprzestrzeniających nasiona odpowiada zmniejszone zagęszczenie roślin będących obiektem badań na obszarach objętych wyrębem. "Wyniki te dowodzą, że zmiana zagęszczenia jednego gatunku wystarcza aby uruchomić efekt kaskadowy dotyczący całych zespołów gatunków od niego zależnych" wyjaśnia Albrecht. "Nasze odkrycie oznacza alarm dla bioróżnorodności" piszą autorzy. Jak przewidują: „przekształcanie dobrze zachowanych/naturalnych ekosystemów leśnych na siedliska wtórne może powodować równoległą utratę wielu usług ekosystemowych dostarczanych przez zwierzęta".

Niniejsze badania stanowiły część pracy doktorskiej Jörga Albrechta wykonanej na Wydziale Ekologii Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy) pod nadzorem Niny Farwig. Projekt został sfinansowany w ramach stypendium doktoranckiego przyznanego przez „German Federal Environmental Foundation” dla Jörga Albrechta oraz ze środków „Robert Bosch Foundation” przyznanych dla Niny Farwig. Badania są wynikiem trwającej polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Publikacja oryginalna: Jörg Albrecht, Dana Gertrud Berens, Bogdan Jaroszewicz, Nuria Selva, Roland Brandl & Nina Farwig. Correlated loss of ecosystem services in coupled mutualistic networks, Nature Communications, 2014, DOI: 10.1038/ncomms4810.

Link do artykułu: http://www.nature.com/ncomms/2014/140508/ncomms4810/full/ncomms4810.html

Seminarium Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobilogicznego 07.05.2014

Miniaturka

Zarząd Krakowskiego Oddziału PTH serdecznie zaprasza na kolejne seminarium, które odbędzie się dnia 16 maja 2014 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, al. A. Mickiewicza 33. Referat pt.: „Obce, inwazyjne gatunki: wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów wodnych” wygłosi prof. dr hab. Bogusław Zdanowski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Światowy Dzień Ziemi 30.04.2014

Z okazji Światowego Dnia Ziemi pracownicy i doktoranci Instytutu Ochrony Przyrody PAN wygłosili referaty dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie:

"Tajemnicze życie Planktona" - dr hab. Agnieszka Pociecha i mgr inż. Magdalena Strzesak
"Po co nam różnorodność?" - dr Maciej Konopiński
"Inwazja obcych" - dr Wojciech Solarz"
"Na tropie niedźwiedzia" mgr Teresa Berezowska - Cnota i mgr Carlos Bautista Leon
"Czym są orzęski i gdzie mieszkają" - mgr inż. Joanna Gadzinowska i mgr inż. Edward Walusiak

Zawiadomienie 25.04.2014

Miniaturka

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 póz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2014 z dnia 25 marca 2014 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Henryka Okarmy, czł. koresp. PAN, na stanowisko Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 maja 2014 roku powierzył prof. Henrykowi Okarmie funkcję Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pdf

 

Zapraszamy na seminarium 23.04.2014

Miniaturka

Zapraszamy na seminarium instytutowe pt. "Hodowla in vitro zagrożonych gatunków małży", które wygłoszone zostanie przez Panie: dr Katarzynę Zając, mgr inż. Magdalenę Ciepielewską, w poniedziałek 28 kwietnia w sali seminaryjnej naszego instytutu. Początek o godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe 16.04.2014

Zapytanie ofertowe pn. Opracowanie rekomendacji dotyczącej ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich, w ramach projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich” , zad. II.15.

Zapytanie ofertowe pdf
Formularz ofertowy pdf
Wykaz osób pdf

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego 15.04.2014

Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IOP PAN rozstrzygniętym w dn. 14.04.2014 r. przez Komisję  Konkursową, dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda zostanie zatrudniona w Zakładzie Biologii Wód (im. K. Starmacha) IOP PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od dn. 01.05.2014 r.

Nowa publikacja w Biological Reviews 10.04.2014

Miniaturka

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pt. "Inter-specific interactions linking predation and scavenging in terrestrial vertebrate”, opublikowaną w czasopiśmie Biological Reviews. Badanie jest wynikiem ścisłej współpracy z instytucjami badawczymi z Hiszpanii i RPA. Link do artykułu można pobrać tutaj.

Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach - nowe informacje 02.04.2014

Miniaturka

W marcu br. na terenie 7 nadleśnictw: Lutowiska, Baligród, Stuposiany, Cisna, Komańcza, Lesko i Ustrzyki Dolne zostały postawione tablice informacyjno-edukacyjne dotyczące czynnej ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach. Tablice powstały dzięki środkom unijnym (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu realizowanego od 2011 r. przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Zapraszamy na seminarium 31.03.2014

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium pani dr hab. Agaty Wojtal pt. "Okrzemki (Bacillariophyta) źródeł południowej Polski. Różnorodność i rozmieszczenie", które odbędzie się 7 kwietnia w sali konferencyjnej instytutu o godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe 18.03.2014

Miniaturka

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu POL-NOR/198352/85/2013 „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities” (GLOBE).
Przedmiotem zamówienia jest koordynacja merytoryczna zadania WP5 “Project management and dissemination” w projekcie “Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities” (GLOBE). Termin składania ofert do dnia 25.03.2014 r. Opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie BIP IOP PAN.

Zapraszamy na seminarium 18.03.2014

Miniaturka

Zapraszamy na kolejne seminarium instytutowe, które odbędzie się 24 marca (poniedziałek), o godz. 13:00 w sali konferencyjnej naszego Instytutu. Dr Paweł Adamski wygłosi referat pt. "Zmiany endoflory towarzyszące chorobom, jako przykład zakłócenia ekosystemu otwartego"

Praktyki studenckie 17.03.2014

Informujemy, że w Instytucie Ochrony Przyrody PAN można odbywać bezpłatne praktyki studenckie z zakresu ochrony przyrody. Zainteresowanych prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: praktyki@iop.krakow.pl

W informacji proszę podać: imię i nazwisko, adres kontaktowy (mailowy), uczelnię, kierunek i rok studiów, zainteresowania, wymagany czas trwania praktyk.
Telefoniczne informacje nie będą udzielane.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 10.03.2014

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego  stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia do realizacji badań z dziedziny hydrobiologii w zakresie biodostępności, bioakumulacji i toksycznego oddziaływania metali ciężkich na organizmy w wodach śródlądowych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach terenowych i laboratoryjnych oraz w samodzielnym prowadzeniu badań. Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 kwietnia 2014 r. Więcej informacji w formularzu dla ogłoszeniodawców.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 10.03.2014

Miniaturka


Dnia 26 marca 2014 r. o godz. 10:30 w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Karkowie, al. A. Mickiewicza 33 (w auli Instytutu, I p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Bielańskiego. Tytuł rozprawy: ,,Strategie samców nielęgowych rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus''. Więcej informacji do pobrania tutaj.

Nowa publikacja 07.03.2014

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pracowników Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Artykuł pt. "Unforeseen effects of supplementary feeding: ungulate baiting sites as hotspots for ground-nest predation”, opublikowany w czasopiśmie PLOS ONE, prezentuje wyniki badań nad wpływem dokarmiania zwierzyny na lęgi ptaków zakładających gniazda na ziemi. Wyniki tych badań mogą mieć znaczenie dla ochrony cietrzewia i głuszca, kuraków leśnych zagrożonych w Polsce wyginięciem. Artykuł autorstwa Nurii Selvy, Teresy Berezowskiej-Cnoty i Isabel Elguero-Claramunt można pobrać tutaj.

Seminarium 06.03.2014

Miniaturka

Zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się 10 marca o godz. 13:00 w sali konferencyjnej naszego Instytutu. Pani dr Nuria Selva Fernandez wygłosi referat pt.  "Life after death: the role of carrion in terrestrial ecosystems". Serdecznie zapraszamy!

Streszczenie rozprawy doktorskiej 06.03.2014

Miniaturka


Strategie samców nielęgowych rokitniczki Acrocephalus schoenobaenu
Streszczenie pl., Streszczenie ang., Recenzja - dr hab. M. Borowiec, Recenzja - prof. dr hab. Z. Witkowski

Niniejsza praca jest próbą wyjaśnienia wysokiej proporcji samców nielęgowych w populacji rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus. Założono trzy hipotezy wyjaśniające to zjawisko: (1) koncepcję strategicznego opóźnienia rozrodu osobników do kolejnych sezonów lęgowych, w których zajmują najlepsze terytoria, (2) kompensację braku skojarzenia w początkowej fazie osiedlania się poprzez zajmowanie terytoriów uwolnionych później w sezonie lęgowym oraz (3) kompensację braku rozrodu w parze poprzez kojarzenia pozapartnerskie.

Zapraszamy na seminarium 18.02.2014

Miniaturka

Seminarium pt. "Zmiany hydromorfologicznej jakości rzek polskich Karpat od drugiej połowy XIX wieku -przykłady zmian w różnej skali czasowej i przestrzennej" odbędzie się 24 lutego o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu. Seminarium wygłosi Pani mgr Hanna Hajdukiewicz.

Dr Agnieszka Bednarska laureatką programu HOMING PLUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 07.02.2014

Miniaturka

Celem programu HOMING PLUS jest zachęcenie wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce. W ramach VIII konkursu tego programu Zarząd FNP wyłonił 14 laureatów w dziedzinach Bio, Info, Techno. Jedną z laureatek została dr Agnieszka Bednarska, która przedstawiła projekt "Effect of metal bioavailability on toxicokinetics and compartmentalization of metals in carabids".  Laureatka otrzyma subsydium badawcze przeznaczone na realizację projektu badawczego (do 80 000 PLN rocznie) oraz stypendium naukowe (5000 PLN/miesiąc). Oferta programu obejmuje także stypendium naukowe w wysokości 1000 PLN/miesiąc) dla nie więcej niż dwóch studentów realizujących prace magisterskie pod Jej kierunkiem.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN 05.02.2014

Miniaturka

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Więcej informacji w treści ogłoszenia.

Konkurs dotyczy 4-letniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 maja 2014 r.

Nowa pozycja wydawnicza 21.01.2014

Miniaturka

Ukazała się nowa pozycja wydawnicza pt. ,,Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych'' pod redakcją B. Wyżgi. Streszczenie  Możliwości pozyskania publikacji

Konkurs na stanowisko adiunkta 20.01.2014

Miniaturka

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”, zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na ekologię stresu niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracach z dziedziny ekofizjologii i etologii niedźwiedzia brunatnego oraz w problematyce jego ochrony, znajomość nieinwazyjnych metod badania stresu i poziomu hormonów, znajomość procedur prowadzenia badań z zastosowaniem immobilizacji niedźwiedzi w zakresie monitorowania, pobierania prób i pomiarów, znajomość statystycznych metod analiz danych. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów i dłuższych pobytów zagranicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu. Okres zatrudnienia: od 01 marca 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku (34 miesiące, na okres realizacji projektu). Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 lutego 2014 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo w formularzu ogłoszeniowym.

Zapytanie ofertowe 09.01.2014

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu obiektywu: Nikkor VR 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S wraz z filtrem Marumi 67 mm uv wpc. Więcej informacji znajdziecie Państwo w ogłoszeniu o zamówieniu.