Biologiczno-Rybacka Stacja Terenowa

Biologiczno-Rybacka Stacja Terenowa
32-410 Brzączowice 287
telefon: 12 271 16 19
e-mail: mazurkiewicz@iop.krakow.pl

 

W Biologiczno-Rybackiej Stacji Terenowej Zakładu Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Brzączowicach prowadzone są badania hydrobiologiczne i monitoring  na  Zbiorniku Dobczyckim (Zbiornik m.in. spełnia rolę źródła wody pitnej dla Krakowa).

 

Wyniki badań prowadzonych w sposób ciągły od początku istnienia Zbiornika Dobczyckiego stanowią unikatowe, nie tylko w Polsce, dane dotyczące zmian zachodzących w zbiorniku i wpisujące się w tzw. „long-term studies”.

Stacja istnieje od 1983 roku. W 2004 roku wraz Zakładem Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Krakowie, została przyłączona do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

 

Więcej na temat badań, historii Biologiczno-Rybackiej Stacji Terenowej Zakładu Biologii Wód im. K. Starmacha PAN w Brzączowicach można przeczytać w artykule ,,Krótka historia Stacji Biologiczno-Rybackiej Zakładu Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Brzączowicach’’ autorstwa R. Gwiazdy, Wiadomości Hydrobiologiczne, 208 (12) 2015.