Gatunki obce

Projekt pn. Gatunki obce w Polsce

Zadania:

- Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o gatunkach obcych w Polsce 

- Tworzenie merytorycznych podstaw rozwiązań problemu inwazji biologicznych w Polsce

- Współpraca z organami administracji państwowej w zakresie inwazji biologicznych


Efektem realizacji zadań jest jedna z pierwszych w Europie monografia dotycząca gatunków obcych w faunie Polski:
Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). 2011. Gatunki obce w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-508.