Aktualności

Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski 15.12.2015

Miniaturka

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją: ,,Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski’’ autorstwa Agnieszki Pociechy i Ireny Bielańskiej-Grajner.
Monografia obejmuje zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną wrotków i skorupiaków planktonowych występujących w różnego typu zbiornikach antropogenicznych (zaporowe, powyrobiskowe, miejskie) przedstawionych na tle czynników fizycznochemicznych wody. Badania prowadzono w 31 zbiornikach rozmieszczonych w 5 regionach fizycznogeograficznych Polski. Przedstawiona tematyka wpisuje się w nurt badań dotyczących współczesnych zagrożeń i sposobów ochrony różnorodności biologicznej. Wyniki badań zebrane w niniejszym opracowaniu mogą być użyteczne dla ośrodków zajmujących się monitoringiem, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych.
Monografia dostępna jest jako egzemplarz bezpłatny w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Osoby zainteresowane wysyłką ponoszą koszty opłaty pocztowej. Recenzja - Prof. dr Joanna Pijanowska, streszczenie (w j. angielskim), wprowadzenie, więcej informacji...

Seminarium PTH 09.12.2015

Miniaturka

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na świąteczne seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33 w Krakowie. Referat pt. „Stawowa gospodarka rybacka – jej aktualne znaczenie gospodarcze oraz środowiskowe" wygłosi dr hab. Andrzej Pilarczyk, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk, Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu. Zapraszamy! Zaproszenie (jpg)

Seminarium IOP PAN 08.12.2015

Zapraszamy na seminarium IOP PAN w poniedziałek 14 grudnia o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu, al. Mickiewicza 33 w Krakowie. Dr Emilia Grzędzicka przedstawi seminarium pt. ,,Costs of the female immune response and the condition of her offspring on the example of the great tit Parus major and blue tit Cyanistes caeruleu’’. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Seminarium IOP PAN 25.11.2015

Zapraszamy na seminarium IOP PAN, 30 listopada, o godz. 13 w sali konferencyjnej Instytutu. Pani Sylwia Pustkowiak, doktorantka IOP PAN przedstawi seminarium pt. „Znaczenie struktur antropogenicznych w utrzymaniu różnorodności owadów zapylających w intensywnym krajobrazie rolniczym - przykładowe badania nad turbinami wiatrowymi”. Seminarium odbędzie się w języku polskim.

Tydzień kultury Indonezji 23-27 listopada 2015 21.11.2015

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Krakowie zaprasza na uroczystość zorganizowaną  z okazji 121 rocznicy urodzin Arkadego Fiedlera w poniedziałek 23 listopada br. godz. 17:00.

Szczegóły na plakacie.

O jednym dniu XV Festiwalu Nauki w Krakowie 20.11.2015

22 maja 2015 r. po raz kolejny, Instytut Ochrony Przyrody PAN prowadził zajęcia w parku im. H. Jordana oraz w okolicach Kopca Kościuszki w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych i indywidualnie. Na tegorocznych warsztatach obowiązywał następujący zakres tematyczny: zielenice; drzewa i krzewy; zooplankton; mrówki i życie w mrowisku; owady dwóch środowisk; motyle dzienne; ryby; płazy i gady; ptaki; ssaki; sposoby liczenia zwierząt; geologia, rzeźba oraz roślinność i zwierzęta zrębu Sowińca i Krakowa. Wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Opisał go Jacek H. Graff w artykule pt. XV Festiwal Nauki w Krakowie i jego jeden dzień... w czasopiśmie Aura nr 11/2015 r. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Konkurs na stanowisko adiunkta, badania w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej Lepidoptera 20.11.2015

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do badań w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej Lepidoptera, w szczególności dotyczących badania interakcji międzygatunkowych (roślinożerca - roślina żywicielska, pasożyt - gospodarz) oraz wpływu fragmentacji populacji na przepływ genów.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 grudnia 2015 r.

Więcej informacji tutaj.

Seminarium PTH 12.11.2015

Miniaturka

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 13:00 (piątek) w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33 w Krakowie.
Dr Andrzej Pasierbiński z zakładu Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosi referat pt. ,,Rola roślinności szuwarowej w zrównoważonym zarządzaniu Zbiornikiem Goczałkowice''.

Seminarium 10.11.2015

Zapraszamy na kolejne seminarium IOP PAN w poniedziałek 16 listopada o godz. 13:10 do sali konferencyjnej IOP (I piętro). Seminarium pt. „Poruszanie się osobników i jego konsekwencje w skali populacji" wygłosi dr Kamil Bartoń.

Zapraszamy na seminarium 15.10.2015

Dnia 19 października o godz. 13:00 w sali konferencyjnej IOP PAN, I piętro odbędzie się seminarium Instytutowe na temat „Effects of roads on insect populations”. Referat wygłosi Dr Piotr Skórka. Serdecznie zapraszamy!

Wsłuchani w niedźwiedzia 07.10.2015

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. ,,Wsłuchani w niedźwiedzia’’. Film został wyemitowany w telewizji TVP POLONIA. O badaniach nad niedźwiedziami, o tym czym się żywią, po czym można poznać ich obecność i wiele więcej opowiada nasz pracownik dr hab. Nuria Selva Frenandez kierownik projektu GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”.

Międzynarodowa konferencja ,,Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance’’, KRAKÓW 21-23 WRZEŚNIA 2016 07.10.2015

Zapraszamy na  międzynarodową konferencję ,,Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek’’, której współorganizatorem jest Instytut Ochrony Przyrody PAN. Szczegółowe informacje przedstawiamy Państwu w pierwszym cyrkularzu lub na stronie konferencji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa - online poprzez stronę internetową konferencji

Zapraszamy na seminarium 24.09.2015

5 października (poniedziałek) br. dr Marc Cattet z Canadian Wildlife Health Cooperative, oddział przy University of Sakatchewan w Saskatoon współpracująca z instytutem w ramach projektu GLOBE i badań ekologii stresu u niedźwiedzi, wygłosi seminarium pt.
" Seen one, seen them all" - Making the case for wildlife health in Canada
Początek o godz. 13.15  w sali konferencyjnej IOP PAN (I piętro), al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie.

Warsztaty Okrzemkowe 16.09.2015

Miniaturka

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wraz z Instytutem Ochrony Przyrody PAN oraz katedrą Ochrony Środowiska AGH organizuje w Krakowie w dniach 18-19 września 2015 r. „Warsztaty Okrzemkowe”.

Celem Warsztatów jest zapoznanie uczestników z taksonomią i ekologią okrzemek wód śródlądowych Polski na potrzeby monitoringu rzek w oparciu o Indeks okrzemkowy.

Więcej informacji tutaj.

O projekcie ,,Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych’’ na stronie NCN 07.09.2015

Miło nam jest  poinformować, że projekt o nazwie ,,Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych'' pod kierownictwem mgr Marii J. Gołąb został wyróżniony na stronie Narodowego Centrum Nauki jako jeden z przykładowych projektów.

Zmiany środowiskowe towarzyszą organizmom żywym od początku istnienia życia. Jednak  wielu badaczy alarmuje, że skala, tempo i charakter obecnie obserwowanych przekształceń środowiska są niespotykane w historii Ziemi. Jednym z najbardziej zdegradowanych ekosystemów na Ziemi są rzeki, które podlegają obecnie coraz silniejszym i mniej przewidywalnym powodziom. Zwierzęta mają przystosowania pozwalające przetrwać wezbranie. Jednak skala i tempo zjawiska może znacznie przewyższać naturalne mechanizmy przystosowawcze wielu organizmów. więcej ...

Międzynarodowa konferencja "Razem ku Zielonej Przyszłości- fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej" 04.09.2015

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy EOG i norweskich. Konferencja odbędzie się 16 września 2015 r. we Wrocławiu (Hotel HP Park Plaza) w godz. 9-17.
Konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

 • nowatorskie metody edukacji
 • edukacja ekologiczna w terenie
 • edukacja ekologiczna skierowana do określonych grup odbiorców.
 • Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://wydarzenia-fundusze.mos.gov.pl/
  Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji.

   

  Oferta wykonania pracy magisterskiej 02.09.2015

  Miniaturka

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu ,,2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.’’ oferuje możliwość wykonania pracy magisterskiej. Więcej informacji tutaj

  Oferta pracy w ramach projektu NCN Sonata Bis 4 24.08.2015

  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”.
  Termin składania ofert upływa 15 września 2015.
  Więcej informacji tutaj.

  Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis 29.06.2015

  Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”. Termin składania ofert: 15 sierpień 2015. Więcej informacji tutaj.

  Poszukiwany doktorant od realizacji projektu NCN Sonata Bis 23.06.2015

  Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN Sonata Bis pt. „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt”, wykonując w szczególności następujące zadania:
  - prowadzenie eksperymentalnych badań wielkoskalowych na temat wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie organizmów (ptaków) w środowisku,
  - prowadzenie eksperymentalnych badań na temat wpływu heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz publicznej przez organizmy,
  - analiza wzorców przestrzennych rozmieszczenia organizmów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi GIS.
  Termin składania ofert: 31 lipiec 2015. Czytaj więcej…

  Zapytanie ofertowe nr 17/06/2015 LINKAGE w sprawie tabletów 18.06.2015

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do zamawiającego 6 sztuk tabletów wraz z akcesoriami oraz gwarancji wg określonej specyfikacji, na potrzeby projektu LINKAGE.

  Zapytanie ofertowe: plik pdf

  Załącznik nr 1 - specyfikacja przedmiotu zamówienia plik pdf

  Załącznik nr 2 - preferowany formularz wyceny plik pdf, plik doc

  Załącznik nr 3 - proponowana umowa plik pdf

  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta z zakresu hydrobiologii. 12.06.2015

  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN, rozstrzygniętym dn. 12.06.2015 r. przez Komisję Konkursową, mgr inż. Joanna Gadzinowska zostanie zatrudniona od dn. 15.06.2015 r. w Zakładzie Biologii Wód IOP PAN na stanowisku asystenta.

  Zaproszenie na seminarium PTH 11.06.2015

  Miniaturka

  Szanowni Państwo,
  Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza  na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, Kraków.
  W ramach seminarium przedstawione zostaną dwa wystąpienia: 

  Dr hab. Antoni Amirowicz, prof. IOP PAN  z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przedstawi „Krótkie wprowadzenie o Dniu Rybaka”.

  Mgr inż. Jarosław Wierzbicki z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zaprezentuje referat pt. „Zmiany struktury i kondycji ichtiofauny rzeki Czarna Staszowska”.

  Z poważaniem

  dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
  Sekretarz Krakowskiego Oddziału PTH          

  Zaproszenie plik pdf

  Instytut Ochrony Przyrody PAN na XV Festiwalu Nauki w Krakowie 05.06.2015

  Miniaturka

  Tegoroczny Festiwal Nauki odbył się w dniach 20-23 maja, a jego głównym organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Podobnie jak w latach 2013 i 2014 w imprezie wziął udział Instytut Ochrony Przyrody PAN, którego program  promował naukę i przybliżył działania na rzecz ochrony przyrody mieszkańcom i gościom miasta Krakowa. Wydarzenie odbyło się 22 maja w Parku Jordana oraz okolicach Kopca Kościuszki. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydażenia.

  Z TATR W BIESZCZADY PRZEZ WĘGRY. NIESAMOWITA WYPRAWA IWO – Z POWROTEM W POLSCE 20.05.2015

  Iwo, Tatrzański niedźwiedź wędrowca, który 3 maja dotarł na Węgry, wczoraj przekroczył polsko-słowacką granicę i dotarł na Podkarpacie. W czasie swej wędrówki, którą rozpoczął w Tatrach przed trzema i pół tygodniami, pokonał 373 km.

  Iwo, pięcioletni niedźwiedź zaobrożowany rok temu w polskich Tatrach, pod koniec kwietnia rozpoczął 114 kilometrową wędrówkę na południe. Tydzień później, 3 maja przekroczył słowacko-węgierską granicę. Obecność Iwa na Węgrzech wywołała sensację, bo niedźwiedzie nie występują tu stale i jedynie okazjonalnie zachodzą ze Słowacji. Iwo był prawdopodobnie pierwszym niedźwiedziem z obrożą GPS, jaki pojawił się na Węgrzech. Po kolejnym tygodniu spędzonym na Węgrzech, zawrócił na północ i 11 maja wrócił na Słowację. Następnie zmienił kierunek wędrówki na północno-wschodni i rozpoczął zdumiewającą wyprawę przez Słowację. Wczoraj wieczorem (19.05.2015), po pokonaniu prawie 190 km od momentu opuszczenia Węgier, dotarł do Polski, na Podkarpacie, w rejon sąsiadujący z Ukrainą.

  Dzięki obroży GPS, która określa położenie Iwa co 30 minut, jego ruchy są przez cały czas monitorowane przez naukowców z Tatrzańskiego Parku Narodowego i Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, współpracujących w ramach projektu GLOBE. Od momentu, gdy Iwo dotarł do węgierskiej granicy, grupa polskich, słowackich i węgierskich badaczy  była w ścisłym kontakcie wymieniając się informacjami na temat niedźwiedzia. Pracownicy Parku Narodowego Aggtelek prowadzili dokładny monitoring Iwa w czasie jego pobytu na Węgrzech. Obserwowali go i fotografowali za pomocą fotopułapek w miejscach, gdzie myśliwi dokarmiają jelenie i dziki. Park Narodowy Aggtelek prowadził kampanię informacyjną wśród myśliwych i władz lokalnych, tak by Iwo bezpiecznie mógł kontynuować swą wędrówkę. Pobyt Iwa na Węgrzech przyciągnął uwagę opinii publicznej. Wywołał pozytywne reakcje oraz podniósł kwestię ochrony niedźwiedzi w tym kraju.

  W trakcie 190 kilometrowej wędrówki przez wschodnią Słowację, Iwo przemieszczał się głównie nocami, aby unikać kontaktu z ludźmi. Część trasy wędrówki, która wiodła przez tereny nieodpowiednie dla niedźwiedzi, z wieloma drogami i osadami ludzkimi, była szczególnie niebezpieczna. Iwo przeszedł 5 km na północ od Koszyc przekraczając autostradę D1 pomiędzy Koszycami a Preszowem, prawdopodobnie pod mostem, jak uważają badacze. Przemieszczał się pomiędzy niewielkimi kompleksami leśnymi, nocami szybko przekraczał pola uprawne, a nawet przepłynął przez zbiornik wodny Wielka Domaša na rzece Ondawa. Cały czas poruszał się w kierunku północno wschodnim.

  Wczoraj wieczorem dotarł do Polski, na Podkarpacie, na peryferie Bieszczad, przeszedł przez Osławicę i dotarł w okolice Mikowa i Smolnika.  Przebieg wędrówki Iwo był ważnym odkryciem w badaniach populacji niedźwiedzi w tej części Karpat. Wyniki dotychczasowych obserwacji terenowych i badań genetycznych wskazywały na to, że prawie nie ma łączności pomiędzy niedźwiedzimi z populacji wschodnio- i zachodniokarpackich. Pomiędzy Bieszczadami i Tatrami, pomimo, że siedlisko jest odpowiednie, niedźwiedzie nie są obecne stale, nie dochodzi do ich rozrodu i nie obserwuje się samic z młodymi. Iwo może uczynić istotny krok ku połączeniu obu tych centrów występowania niedźwiedzi, jeśli uda mu się znaleźć w Bieszczadach partnerkę do rozrodu.

  Długość wędrówki Iwo może wkrótce przekroczyć 400 km. Najdłuższy dystans dyspersji obserwowany u europejskich niedźwiedzi wyniósł 467 km (samiec niedźwiedzia z populacji skandynawskiej). Badania nad niedźwiedziem Iwo  są częścią międzynarodowego projektu badawczego, finansowanego w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Badania mają na celu określenie, jak niedźwiedzie radzą sobie w obliczu zmian wywołanych przez ludzi i klimat.

  Więcej informacji na stronach:
  - http://www.globeproject.pl/pl/
  - http://carpathianbear.pl/
  - http://tpn.pl/
  - http://www.iop.krakow.pl/

  Kontakt:
  - Filip Zięba, TPN, email: fzieba@tpn.pl, tel: 0048-601999927
  - Nuria Selva, IOP PAN, email: nuria@iop.krakow.pl, tel: 0048-600135676

  XV Festiwal Nauki w Krakowie 12.05.2015

  Dnia 22 maja 2015 Instytut Ochrony Przyrody PAN przedstawi swój tegoroczny program, który przygotowano w ramach XV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie. Hasło imprezy brzmi „Oświeć się!”, a zaplanowane przez Instytut atrakcje są z nim blisko związane. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem imprezy. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę kontaktować się z panem dr Kamilem Najberkiem, pracownikiem Instytutu Ochrony Przyrody PAN (12 370 35 39, najberek@iop.krakow.pl).

  Konkurs na stanowisko asystenta z zakresu hydrobiologii 11.05.2015

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni młodego pracownika naukowego posiadającego stopień magistra w zakresie ochrony środowiska, na stanowisku asystenta, do realizacji badań z zakresu hydrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem orzęsków (Ciliata) i ich roli w wodach zmodyfikowanych działalnością ludzką, w aspekcie ochrony środowiska wodnego. Od Kandydata wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych  udokumentowane publikacjami naukowymi.
  Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 czerwca 2015r. Więcej informacji tutaj

  Rozprawa doktorska 11.05.2015

  Streszczenie i recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Śnieguli pt. ,,Compensating developmental rate in dragonflies and damselflies (Odonata) as a response to photoperiod along a latitudinal gradient’’
  Streszczenie PL
  Stresczenie EN
  Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
  Recenzja - Dr hab. Marcin Czarnołęski

  Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft) 07.05.2015

  Miniaturka

  Publikacja przedstawia ,,Karpacką czerwoną listę zagrożonych siedlisk i gatunków’’ oraz ,,Karpacką listę obcych inwazyjnych gatunków’’. Obejmuje cały łuk Karpat. Powstała w kooperacji siedmiu państw, w tym Polski w ramach projektów:

  - The Work Package 3 of the project Integrated management of biological and landscape diversity for sustainable regional development and ecological connectivity in the Carpathians (“BioREGIO Carpathians”)
  - Development of nature conservation and protected areas in Slovak Carpathians

  Publikacja zawiera listy zagrożonych, zanikających i wymarłych zwierząt, roślin i siedlisk oraz listę obcych inwazyjnych gatunków dla całego obszaru Karpat.
  Pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN brali udział w opracowaniu poszczególnych regionalnych list dla terenu polskich Karpat.
  Pdf dostępny na stronie www.bioregio-carpathians.eu/tl_files/bioregio/donwnloads_resources/Key Outputs and Publication/RedListofSpecies_Habitats_AlienSpecies.pdf

  O projekcie HARMONIA 4 w filmie NCN 07.05.2015

  Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swoim kanele You Tube film przedstawiający swoją działalność oraz prezentujący wybrane projekty finansowane w ramach konkursów NCN. W filmie bierze udział zespół projektu pn. Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta (HARMONIA 4) promujący swoje badania.  http://www.youtube.com/watch?v=G-OJj52IBWA

  Niezwykła wędrówka Iwa na południe 04.05.2015

  Miniaturka

  Zaledwie tygodnia potrzebował Iwo, zaobrożowany w Polsce pięcioletni samiec niedźwiedzia brunatnego, aby przebyć całą Słowację i dotrzeć na Węgry!

  Iwo został odłowiony w Tatrzańskim Parku Narodowym w zeszłym roku. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie założyli mu obrożę z nadajnikiem GPS, która za pomocą SMSów przesyła informacje o jego położeniu. Tak zdobyte informacje pozwalają dowiedzieć się więcej o wędrówkach niedźwiedzi, wykorzystaniu przez nie środowiska, o tym jakie mają potrzeby np. dotyczące zdobywania pokarmu lub miejsc odpowiednich do zimowego snu. Takie dane pozwalają lepiej poznać i chronić te bardzo rzadkie drapieżniki. Obroża Iwa jest zaprogramowana tak, że rozepnie się i spadnie z jego szyi za rok. Do tego czasu bateria zapewni sprawne jej funkcjonowanie. To dzięki temu urządzeniu wiadomo, że Iwo to wytrawny podróżnik.

  Rok temu wiosną Iwo zrobił sobie liczącą ponad 100 km wycieczkę wokół Kotliny Liptowskiej na Słowacji. Także w ubiegłym roku dokonał iście taternickich przejść, trzykrotnie przechodząc przez główną grań Tatr w miejscu gdzie ma ona 2200-2400 m npm. Pokonał także ściany Kierżmarskiego Szczytu i Łomnicy. Tydzień temu Iwo wyruszył w kolejną podróż, którą zaczął w rejonie Popradu. Tym razem przeszedł 120 kilometrów w kierunku południowym i wczoraj (3 maja) dotarł na Węgry. Takie wędrówki u niedźwiedzi są rzeczą zupełnie naturalną. Młode samce w czasie dyspersji mogą wędrować na duże odległości, samice są bardziej osiadłe. Wyczyn Iwa polegał jednak na tym, że nie tylko jak niedźwiedzie z Kanady, czy Skandynawii, wędrował po nowych dla niego terenach, na których musiał szukać jedzenia, ale przemierzał zaludnione obszary i musiał pokonywać szereg sztucznych barier. W czasie wędrówki Iwo przechodził przez linie kolejowe oraz ruchliwe drogi, których w Europie Środkowej nie brakuje. Najbardziej niebezpieczną z nich, słowacką autostradę D1, pokonał dzięki znajdującemu się nad nią szerokiemu przejściu dla zwierząt.

  Na Węgrzech, gdzie teraz znajduje się Iwo, nie ma stałej populacji tych zwierząt, ale niedźwiedzie, w tym samice, są czasami obserwowane na północy tego kraju. Być może przyczyną wędrówki Iwa jest poszukiwanie partnerki. Niedźwiedzie mają właśnie ruję. Taka sama mogła być przyczyna jego wiosennej wędrówki w zeszłym roku. Naukowcy mają nadzieję, że dla Iwa ta wędrówka zakończy się szczęśliwie. Na Węgrzech niedźwiedzie są chronione, ale w ostatnich latach, w regionie, w którym przebywa Iwo były odnotowane przypadki kłusownictwa. To czy Iwo zostanie na Węgrzech, czy wróci w Tatry pozostaje otwartym pytaniem.

  Badania w których uczestniczy Iwo prowadzone są przez Tatrzański Park Narodowy i Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach projektu GLOBE, we współpracy z badaczami skandynawskimi. Projekt GLOBE ma za zadnie wyjaśnić efekt zmian klimatycznych i wpływu człowieka na ekologię niedźwiedzia brunatnego. Projekt finansowany jest w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

  Ryc 1. Mapa wędrówki Iwa z Polski na Węgry.

  Więcej informacji:
  - http://www.globeproject.pl/pl/
  - http://carpathianbear.pl/
  - http://tpn.pl/
  - http://www.iop.krakow.pl/

  Kontakty:
  - Filip Zięba, TPN, email: fzieba@tpn.pl, tel: 0048-601999927
  - Tomasz Zwijacz- Kozica, TPN, email: tzwijacz@tpn.pl, tel: 0048- 607680198
  - Nuria Selva, IOP PAN , email: nuriselva@gmail.com, tel: 0048-600135676

  Seminarium PTH 04.05.2015

  Miniaturka

  Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza  na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, Kraków. 
  W ramach seminarium zostaną zaprezentowane dwa referaty.
  Referat pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w zakresie oceny stanu ekologicznego wód - problemy do rozwiązania wygłosi Dr Hanna Soszka  z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
  Referat pt. „Realizacja monitoringu wód powierzchniowych w Małopolsce w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej” wygłosi Mgr inż. Paweł Ciećko i Mgr Zofia Jakubowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

  Ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta 30.04.2015

  Miniaturka

  Miło nam jest  poinformować, że projekt o nazwie ,,Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta'' pod kierownictwem Nurii Selva Fernandez został wyróżniony na stronie Narodowego Centrum Nauki jako jeden z przykładowych projektów.
  Bezpośrednie konflikty między ludźmi a dzikimi zwierzętami są narastającym problemem w skali globalnej. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o ekologicznych i behawioralnych uwarunkowaniach konfliktów na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) zostanie wykorzystany jako gatunek modelowy; koncentrując się na szkodach powodowanych przez tego drapieżnika mamy na celu wskazanie czynników ekologicznych determinujących konflikty, które działają na trzech poziomach: biogeograficznym, populacyjnym oraz osobniczym. Czytaj więcej ...

  Wcześniej wyróżniono projekt ,,Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych'' pod kierownictwem Szymona Śnieguli. Czytaj więcej ...

  Zapraszamy na seminarium 20.04.2015

  Miniaturka

  Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza na seminarium pt. ,,Wpływ parametrów siedliska i wielkość presji drapieżniczej na sukces lęgowy jarząbka Bonasa bonasia w warunkach lasów górskich". Referat wygłosi pan Marcin Matysek dnia 27 kwietnia br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu.

  Rozstrzygnięcie konkursu 24.03.2015

  Miniaturka

  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 04 marca 2015 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko adiunkta w IOP PAN rozstrzygniętym dn. 24.03.2015 r. przez Komisję Konkursową, dr Kamil Bartoń zostanie zatrudniony od dn. 01.04.2015 r. w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN na stanowisku adiunkta (w ramach projektu badawczego GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013)).

  Praktyki studenckie w Zakopanem 23.03.2015

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zaprasza do udziału w praktykach studenckich w Górskim Ogrodzie Botanicznym w Zakopanem. Więcej infomacji znajdziecie Pańswo tutaj.

  Seminarium IOP PAN 10.03.2015

  Zapraszamy na seminarium pt. „Natural and human induced dynamic in plant-animal mutualistic networks”. Referat wygłosi Jorg Albrecht, 23 marca br. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej instytutu.

  Praca w Zakopanem! 05.03.2015

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni ogrodnika do pracy w Górskim Ogrodzie Botanicznym w Zakopanem. Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV oraz ewentualne zapytania proszę kierować do dnia 16 marca pocztą elektroniczną do dr hab. Pawła Olejniczaka olejniczak@iop.krakow.pl
  tel. 12 3703511 czytaj więcej ...

  Seminarium IOP PAN 04.03.2015

  Miniaturka

  Zapraszamy na kolejne seminarium w poniedziałek 9 marca o godz. 13:00 w sali konferencyjnej instytutu. Dr Katarzyna Zając zaprezentuje referat: „Przywrócenie integralności zasięgu występowania i rekolonizacja populacji Unio crassus (Bivalvia: Unionidae) w Białej Tarnowskiej”.

  Konkurs na stanowisko adiunkta 24.02.2015

  Miniaturka

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach projektu GLOBE (POL‑NOR/198352/85/2013) „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities”) zatrudni na stanowisku adiunkta, pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie biologia, do realizacji badań dotyczących wpływu czynników klimatycznych i antropogenicznych na przestrzenną ekologię populacji niedźwiedzia brunatnego. Kandydat musi posiadać doświadczenie w technikach modelowania ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli osobniczych, oraz znajomość zaawansowanej statystyki i metod analiz trajektorii poruszania się zwierząt. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do wyjazdów terenowych oraz pobytów za granicą. Od kandydata oczekuje się kreatywności, przygotowania co najmniej jednej publikacji z wykazu SCI (Science Citation Index) rocznie, a także wkładu w inne recenzowane publikacje przygotowywane przez zespół projektu.
  Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia 2015 roku do 30 listopada 2016 roku (20 miesięcy). Więcej informacji tutaj.

  Seminarium PTH 03.02.2015

  Miniaturka

  Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33, Kraków.
  Referat pt. „Na początku był… system saprobów, czyli o ocenie jakości wód opartej na bezkręgowcach bentosowych” wygłosi Dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza z Uniwersytetu Opolskiego. Serdecznie zapraszamy!

  Zapraszamy na seminarium 02.02.2015

  Miniaturka

  Serdecznie zapraszamy na nasze seminaria. Odbywają się one w poniedziałki o 13:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. A. Mickiewicza 33. Temat najbliższego referatu: ,,Zanim będzie za późno, czyli o ochronie gatunków nierzadkich na przykładzie aktywnej ochrony kumaka górskiego w dolinie Białej Dunajcowej", wygłosi prof. Tadeusz Zając 9 lutego br.

  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dyscyplinie biologia, ochrona środowiska 23.01.2015

  Zgodnie z art. 91 p. 5, Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN z dn. 18 marca 2011 r. dotyczącą określenia sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, w wyniku spełnienia wymogów określonych w konkursie na stanowisko asystenta w IOP PAN ogłoszonym w dn. 19.12.2014 i rozstrzygniętym w dn. 23.01.2015 r. przez Komisję Konkursową, mgr Kamil Najberek zostanie zatrudniony od dn. 01.02.2015 r. na stanowisku asystenta, w Zakładzie Ochrony Ekosystemów IOP PAN.

  Zapraszamy do wspólnego stworzenia mapy wartościowych miejsc w Tatrach i na Podhalu! - MapujTatry.pl 20.01.2015

  Miniaturka

  Instytut Ochrony Przyrody PAN, działając w porozumieniu z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i gminami powiatu tatrzańskiego, zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu oraz turystów do wskazywania miejsc w Tatrach i na Podhalu, które są ważne i wartościowe zarówno dla lokalnej społeczności, jak i turystów.

  Czy w Tatrach i na Podhalu są miejsca szczególnie dla Państwa cenne?
  Czy są miejsca, w które człowiek nie powinien ingerować?
  A może są takie, w których działalność człowieka powinna być bardziej intensywna? 

  Zapraszamy do współtworzenia mapy wartościowych miejsc w Tatrach i na Podhalu.

  Swoje zdanie możecie Państwo wyrazić zaznaczając wybrane miejsca na mapie internetowej pod adresem MapujTatry.pl

  Badanie jest realizowane w ramach projektu LINKAGE, więcej o projekcie na stronie linkage.iop.krakow.pl

  Seminarium: Testowanie metod odtwarzania roślinności łęgowej w dorzeczu Białej Tarnowskiej 19.01.2015

  Miniaturka

  Zapraszamy na kolejne seminarium instytutowe z cyklu realizacja projektu Biała Tarnowska. Dr Wojciech Mróz przedstawi: ,,Testowanie metod odtwarzania roślinności łęgowej w dorzeczu Białej Tarnowskiej''. Seminarium odbędzie się 26 stycznia br., o godz. 13:00, w sali konferencyjnej IOP PAN w Krakowie.

  Nowa edycja Polskiej Czerwonej Księgi Roślin - wyd. III 14.01.2015

  Miniaturka

  Ukazało się kolejne, trzecie uaktualnione i rozszerzone wydanie Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Obejmuje 370 taksonów paprotników i roślin kwiatowych i jest rozszerzone w stosunku do poprzedniego o 85 taksonów. Zastosowano klasyfikację zagrożeń wprowadzoną przez Światową Unię Ochrony Przyrody (Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 9.0. 2011), odnosząc ją do statusu  taksonu w naszym kraju. Spośród taksonów zamieszczonych w Księdze, 68 uznanych zostało przez Światową Unię Ochrony Przyrody za zagrożone w skali globalnej (The IUCN Red List of Threatened Species; http://www.iucnredlist.org/), a 120 za zagrożone w Europie (Bilz i in. 2011).

  Opisano:

  • 36 spośród 38 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Konwencją Berneńską;
  • 43 spośród 52 gatunków roślin występujących w Polsce objętych Dyrektywą Siedliskową;
  • 51 spośród 59 gatunków objętych ogólnopolskim monitoringiem przyrodniczym.

  W Księdze zamieszczono opisy 42 gatunków wymarłych, spośród nich 37 to gatunki całkowicie wymarłe EX oraz 5 – wymarłe w stanie dzikim EW; 111 krytycznie zagrożonych gatunków CR; do kategorii zagrożonych wyginięciem EN zaliczano 102 taksony; 102 gatunki stanowią taksony narażone na wyginięcie VU; kategorię bliskich zagrożenia NT reprezentuje 11 gatunków; tytułem przykładu zamieszczono w Księdze dwa gatunki o stopniu zagrożenia niewystarczająco rozpoznanym reprezentujące kategorię DD.

  W Księdze zamieszczono głównie rośliny rodzime, z natury występujące w Polsce. Włączono też grupę roślin od dawna zadomowionych. Więcej…  Sprzedaż i dystrybucja

  Brown bears (Ursus arctos) as ecological engineers: the prospective role of trees damaged by bears in forest ecosystems 07.01.2015

  Miniaturka

  Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją: “Brown bears (Ursus arctos) as ecological engineers: the prospective role of trees damaged by bears in forest ecosystems” opublikowaną w czasopiśmie Canadian Journal of Zoology. Publikacja jest wynikiem wieloletnich obserwacji zjawiska ranienia drzew przez niedźwiedzie w Bieszczadach oraz ich potencjalnego znaczenia dla biocenoz leśnych. Ranione przez niedźwiedzie jodły (278 sztuk) przeanalizowano pod względem obecności śladów bytowania owadów (otworów wylotowych) i ptaków (śladów kucia). 43% drzew posiadało ślady bytowania owadów, a na 33% stwierdzono żerowanie dzięciołów. Obecność owadów na ranach zależała od obwodu drzewa ranionego, powierzchni rany oraz jej wieku. Natomiast obecność śladów żerowania dzięciołów na drzewach uszkodzonych przez niedźwiedzie zależała od powierzchni oraz wieku rany. Stwierdzono też, że zagęszczenie otworów wylotowych owadów na ranach zależało od wieku rany oraz obwodu drzewa. Inne czynniki takie jak: wystawa stoku oraz wysokość nad poziomem morza nie miały istotnego związku z obecnością owadów i ptaków. Przedstawione wyniki wskazują, że obecność niedźwiedzia brunatnego w ekosystemach leśnych, dzięki jego specyficznym zachowaniom żerowiskowym, może w istotny sposób wpływać na występowanie organizmów związanych z martwym lub obumierającym drewnem. Link do artykułu autorstwa Ewy Zyśk-Gorczyńskiej, Zbigniewa Jakubca oraz Andrzeja Wuczyńskiego: http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/cjz-2014-0139?src=recsys#.VKpPMMl9QR8

  Seminarium instytutowe 07.01.2015

  Miniaturka

  Szanowni Państwo. Zapraszamy na seminarium instytutowe IOP PAN, które odbędzie się 12 stycznia br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej naszego instytutu. Pan dr hab. Bartłomiej Wyżga przedstawi: "Opracowanie koncepcji i wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki" - realizacja projektu POIS-05.02.00-00-084/08 pn: "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska, dotyczących działań przyrodniczych i promocyjnych ,,KorEkoBiała’’.