Projekt

2019/33/B/NZ8/00521 Skutki współdziałania ograniczeń o pochodzeniu antropogenicznym oraz naturalnym na cykl życiowy organizmu.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Andrzej Antoł

tel.: 12 370 35 22
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:902 128
Okres realizacji: 2020 - 2023
Opis projektu:

Antropogeniczne czynniki powodujące globalne zmianami w środowisku mogą wpływać na organizmy w rozmaity sposób. Wprowadzanie do naturalnych systemów obcych inwazyjnych drapieżników, w połączeniu z globalnym ociepleniem klimatu, może drastycznie wpływać na zespoły ofiar i, co za tym idzie, całe ekosystemy. Celem projektu jest zrozumienie wpływu pojedynczego oraz kilku wspólnie doświadczanych przez ofiary stresogennych czynników ekologicznych. W szczególności sprawdzane będzie, czy obecność inwazyjnego drapieżnika, podwyższonej temperatury oraz ograniczenia związanego z długością sezonu wegetacyjnego istotnie wpływa na cechy historii życiowych owada wodnego, poprzez zmiany w cechach fizjologicznych oraz behawioralnych.

Lista projektów