Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich

Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich

34-500 Zakopane

ul. Antałówka 13

telefon: 18 20 12 651

e-mail: olejniczak@iop.krakow.pl

 

Górski Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego

34-500 Zakopane

ul. Krupówki 10 A

telefon: 18 20 12 651

 

Centrum_Badań_i_Ochrony_Roślin_Górskich (CBiORG) w Zakopanem jest interdyscyplinarnym ośrodkiem dostarczającym wiedzę o ekologii gatunków górskich. Głównymi zadaniami Centrum jest prowadzenie badań naukowych, ochrona ex situ rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków roślin górskich, gromadzenie zbiorów i dokumentacji naukowej dotyczącej Tatr i Podtatrza oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej roślinności górskiej.

Początki Centrum sięgają 1951 roku kiedy to z inicjatywy Władysława Szafera utworzono Tatrzańską Stację Naukową będącą terenową placówką Zakładu Ochrony Przyrody w Krakowie (od 1993 roku Instytut Ochrony Przyrody).  

Integralną częścią Centrum, umożliwiającą realizację zadań,  jest Górski Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego. Utworzony został, pierwotnie jako Alpinarium, z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego przez Mariana Raciborskiego w 1887 roku. W 1955 roku Alpinarium zostało przyłączone do Zakładu Ochrony Przyrody PAN  a w 1983 uzyskało status ogrodu botanicznego oraz obecną nazwę.  Kolekcja Ogrodu liczy ok. 600 gatunków roślin tatrzańskich należących do 290 rodzajów i 72 rodzin. Rozmieszczenie roślin w Ogrodzie ma odzwierciedlać naturalny, piętrowy układ roślinności w Tatrach.

Obecnie w CBiORG prowadzony jest projekt Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym będący kontynuacją projektu Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne.