Seminaria instytutowe

                        Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
                                                       al. Adama Mickiewicza 33, Kraków

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN w środę 30 listopada o godz. 12.00 w sali seminaryjnej IOP PAN (ul. Mickiewicza 33, Kraków).

Naszą prelegentką będzie dr Abbey Wilson, biolożka drapieżnych prowincji Terytoriów Północnozachodnich w Yellowknife w Kanadzie, która wygłosi referat pt.

„Development of hormone biomarkers for long-term monitoring of brown bear populations".