Seminaria instytutowe

                        Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
                                                       al. Adama Mickiewicza 33, Kraków

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się w czwartek 26. stycznia 2023 r. o godzinie 13.00, w sali seminaryjnej IOP PAN (Mickiewicza 33, Kraków).

Naszym prelegentem będzie mgr Anna Bernátková (Faculty of Tropical Agrisciences, Prague Zoo; Doktorantka w Czech University of Life Sciences) która wygłosi referat “Behavioural ecology of Przewalski's horses along their reintroduction process: implications for conservation”.


Zapraszamy wszystkich serdecznie!