Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN odbywają się zazwyczaj co drugi poniedziałek, w sali konferencyjnej Instytutu, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie o godzinie 13:00.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się  09. marca 2020 (poniedziałek), o godzinie 13-tej, w sali konferencyjnej Instytutu.

Tym razem będziemy mieć przyjemność wysłuchania dwóch referatów:

1. Mgr Teresa Berezowska-Cnota:  "Ekologia osobników "problemowych": czynniki osobnicze wpływające na występowanie zachowań konfliktowych u niedźwiedzi brunatnych" - prezentacja przed otwarciem przewodu doktorskiego

2. Mgr Adam Ćmiel: "Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny skójkowatych (Unionidae)" - prezentacja przed obroną

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!