Seminaria instytutowe

                        Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
                                                       al. Adama Mickiewicza 33, Kraków

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody PAN, które odbędzie się w środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Instytutu.

Naszym gościem będzie Adrian Orihuela Torres (University of Alicante, Hiszpania), który wygłosi referat zatytułowany
"Scavenging in wetlands: filling a gap in carrion ecology".

Serdecznie zapraszamy!