Seminaria instytutowe

Seminaria naukowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00. Naszym prelegentem będzie mgr Alberto García Rodríguez (IOP PAN), który wygłosi referat zatytułowany: „Rola niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w rozprzestrzenianiu nasion:
studium przypadku na przykładzie borówki czarnej
Vaccinium myrtillus''
(„The role of the brown bear Ursus arctos as seed disperser: a case study with the bilberry Vaccinium myrtillus”). Seminarium odbędzie się on-line na platformie Teams.

Jest to prezentacja przed obroną pracy dpktorskiej.

Poniżej znajduje się link do seminarium:

Dołącz do seminarium.