Publikacje

inne publikacje oryginalne

Łaciak M., Łaciak T. 2021.

Pierwsze stwierdzenie gniewosza plamistego Coronella austriaca w rejonie Ciężkowic i Bobowej (Pogórze Środkowobeskidzkie). Przegląd Przyrodniczy XXXII (4): 85-90.

Matysek M., Gwiazda R., Binkiewicz B., Szewczyk G. 2021.

Liczebność i rozmieszczenie jarząbka Tetrastes bonasia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ornis Polonica 62 (1): 49-59.

Profus P. 2021.

Gady Reptilia Śląska Cieszyńskiego − występowanie, rozmieszczenie, biologia, zagrożenia i ochrona. Przyrodnik Ustroński, Ustroński Klub Ekologiczny (20): 201-226. Pobierz pdf

Rakowska R. 2021.

Udostępnianie informacji o różnorodności Eukaryota z zasobów Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu IMBIO i ich znaczenie w ochronie przyrody. Kosmos, UMK, PTPK 70 (2): 197-202, ISBN 978-83-961656-3-3. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2021.

Ptaki lęgowe gminy Polanica-Zdrój i jej walory ornitologiczne. Przyroda Sudetów 23: 145-176. Pobierz pdf

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Liro M., Krzemień K., 2020.

Wpływ cofki zbiornika zaporowego na koryto rzęki górskiej: perspektywy badań. Przegląd Geograficzny, IGiGP PAN 92 (1): 55–68. Pobierz pdf

Nunny L., Bautista C., Palazón S., Trites A.W., van Liere D., Simmonds M.P. 2020.

Predator Control on Land and at Sea: A Comparison and Call for Common Standards of Assessment. Carnivore Damage Prevention News 20: 13-19. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

A new locality of the depressed river mussel Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (Bivalvia: Unionidae) in the Wisłok River (Carpathian Mountains). Folia Malacologica 27 (1): 71-74. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie małża Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia Łacha. Notatki florystyczne, faunistyczne i mykobiotyczne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 38 (1): 91-94.

Bonk M. 2019.

Stwierdzenie Szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Puszczy Niepołomickiej. Wszechświat 120 (1-3): 54-54.

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Bonk M., Mikołajczyk T. 2019.

Koza bałtycka Sabanajewia baltica w dorzeczu Wisłoki i w Wisłoku (południowa Polska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1): 30-36.

Buczek K., Górnik M. 2019.

Aktywność neotektoniczna Pasma Lubania (Gorce) na podstawie analizy parametrów morfometrycznych. Przegląd Geologiczny 67 (4): 270-278.

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Kuciel H., Wilk-Woźniak E. 2019.

Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 171-173.

Miryuta N., Smykla J., Parnikoza I. 2019.

Algorithm for the United Quality Latent Index of the plant adaptability and its application in monitoring of Deschampsia antarctica È. Desv. populations. Ukrainian Antarctic Journal 18 (1): 152–168.

Rodríguez D., Reyes S.A., Galindo M., Poveda F., Van Horn R., Selva N. 2019.

IV National Symposium on the Andean Bear: Interactions and Conservation, Bogotá, Columbia, December 3-7, 2018. International Bear News 28 (1): 20-21.

Saruni N.H., Razak S.A., Habib S., Ahmad S.A., Alias S.A., Johari W.L.W., Smykla J., Yasid N.A. 2019.

Comparative screening methods for the detection of biosurfactant-producing capability of Antarctic hydrocarbon-degrading Pseudomonas sp.. Journal of Environmental Microbiology and Toxicology 7 (1): 44–47.

Selva N. 2019.

New hope 140 years after extirpation of brown bears in Białowieża Forest, Poland–Belarus. International Bear News 28 (3): 15-16.

Wuczyński A., Krogulec G., Neubauer G., Profus P. 2019.

Pierwsza ocena liczebności bociana białego Ciconia ciconia w Polsce w 1958 roku na tle długoterminowych zmian populacyjnych – streszczenie prezentacji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 336-344. Pobierz pdf

Zając K.S., Bonk M. 2019.

New records of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Bivalvia: Dreissenidae) in the Carpathian Mountains, Poland. Folia Malacologica 27: 231-234.

Zając T. 2019.

Recenzja: Piotr Tryjanowski: Wino i ptaki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 238-239.

Żurek R., Baś G., Dumnicka E., Golab M.J., Profus P., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Ciężak K. 2019.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ biocenozy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 345–362. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z., Urban J. 2018.

Plan ochrony rezerwatu przyrody „ Groty Kryształowe” w Kopalni Soli „Wieliczka” i jego realizacja w okresie 2011–2015. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (4): 299-307.

Bautista C., Naves J., Revilla E., Selva N. 2018.

New project: The ecology of brown bear damage at large scales. International Bear News 27: 47-48.

Bobrek R., Bobrek M., Bonk M. 2018.

Stwierdzenie raka błotnego Astacus leptodactylus eschscholz, 1823 w okolicach Golubia-Dobrzynia (Pojezierze Chełmińskie). Przegląd Przyrodniczy 29 (2): 127-131.

Bury S., Bury A., Kurek K., Borczyk B., Kolanek A. 2018.

Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 355-364.

Buttu S., Atzori G., Palmas F., Gwiazda R. 2018.

Differences in the diet of breeding Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis in an inland colony: the effect of years, breeding stages and locations within the colony. Limnological Review 18 (4): 149-156.

Ciszewski D., Cichoń S., Wojtal A. 2018.

Zapis zakończenia eksploatacji rud Zn-Pb w osadach rzeki i małych zbiorników wodnych. Prace i Studia Geograficzne 63 (3): 119-132.

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub K., Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2018.

Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding. Data in Brief 21: 1186-1203. Pobierz pdf

Perzanowska J., Korzeniak J. 2018.

Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (2): 91-102.

Perzanowska J., Korzeniak J., Cierlik G. 2018.

Najcenniejsze składniki flory Magurskiego Parku Narodowego(Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (3): 163-172.

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Szlama D., Chrul Z., Profus P. 2018.

Populacja lęgowa muchołówki małej (Ficedula parva) na Górnym Śląsku w latach 1990-2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 429-438.

Sztwiertnia H., Wuczyński A., Betleja J., Jerzak L., Profus P., Siekiera A., Siekiera J., Szymczak J. 2018.

Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku. Ptaki Śląska 25: 83-98. Pobierz pdf

Valkó O., Venn S., Żmihorski M., Biurrun I., Labadessa R., Loos J. 2018.

The challenge of abandonment for the sustainable management of Palaearctic natural and semi-natural grasslands. Hacquetia 17 (1): 5-16. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2018.

Recenzje. Christoph Kaatz, Dieter Wallschläger, Krista Dziewiaty, Ute Eggers (red.): Der Weißstorch Ciconia ciconia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 477-479. Pobierz pdf

Zając K., Zając K., Mazurska K. 2018.

Ankieta oceny stopnia inwazyjności ślinika luzytańskiego Arion lusitanicus Mabille, 1868 w Polsce, na podstawie protokołu Harmonia+PL – procedura oceny ryzyka negatywnego oddziaływania inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych w Polsce. Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.projekty.gdos.gov.pl/igo, data dostępu: 2021-07-26.

Zając K., Zając K., Mazurska K. 2018.

Ankieta oceny stopnia inwazyjności ślinika zmiennego Arion distinctus Mabille, 1868 w Polsce, na podstawie protokołu Harmonia+PL – procedura oceny ryzyka negatywnego oddziaływania inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych w Polsce. Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.projekty.gdos.gov.pl/igo, data dostępu: 2021-07-26.

Zając K., Zając K., Mazurska K. 2018.

Ślinik luzytański Arion lusitanicus Mabille, 1868 – Karta informacyjna gatunku. Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.projekty.gdos.gov.pl/igo, data dostępu: 2021-07-26.

Zając K., Zając K., Mazurska K. 2018.

Ślinik zmienny Arion distinctus Mabille, 1868 – Karta informacyjna gatunku. Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. www.projekty.gdos.gov.pl/igo, data dostępu: 2021-07-26.

Zyśk-Gorczyńska E. 2018.

Jastrząb Accipiter gentilis i sierpówka Streptopelia decaocto – ofiary kolizji z szybą domu jednorodzinnego w miejscowości Brynica. Przegląd Przyrodniczy XXIX (3): 112-114.

Arciszewski B., Biernaczyk M., Pociecha A., Stepanowska K. 2017.

Letni kurs – „Ichtiologia Morza”, czyli jak zostać badaczem Morza Bałtyckiego, Hel 14–27 sierpnia 2016 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (1): 68-73.

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Kolejne stwierdzenia Szczeżui chińskiej w dorzeczu Wisły. Wszechświat 118 (7-9): 221-223.

Bonk M., Bobrek R. 2017.

Obserwacja nietypowo ubarwionego samca traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Wszechświat 118 (10-12): 286-287.

Dumnicka E., Boggero A. 2017.

Cernosvitoviella Species (Oligochaeta and Enchytraeidae) from Alpine Freshwaters. Research & Reviews: Journal of Zoological Sciences 5 (2): 25-34. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J. 2017.

An overview of stygobiontic invertebrates of Poland based on published data. Subterranean Biology 23: 1-18, DOI: 10.3897/subtbiol.23.11877. Pobierz pdf

Eliasz-Kowalska M. 2017.

Gomphonema vibrio var. subcapitatum (Bacillariophyceae), New for Poland. Polish Botanical Journal 62 (2): 265-271, DOI: 10.1515/pbj-2017-0028. Pobierz pdf

Kawecka B. 2017.

Zbiorowiska okrzemek (Bacillariophyceae) w źródłach, wodach stojących i płynących polskiej części Tatr [Diatom (Bacillariophyceae) communities of springs, standing and flowing waters in the Polish part of the Tatra Mts]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 303-328.

Kolada A., Piotrowicz R., Wilk-Woźniak E., Dynowski P., Klimaszyk P. 2017.

Conservation status of the Natura 2000 habitat 3110 in Poland: Monitoring, classification and trends. Limnological Review 17 (4): 215-222. Pobierz pdf

Kolanek A., Bury A., Turniak E., Kurek K., Bury S. 2017.

Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (6): 474-483.

Kownacki A. 2017.

150 lat badań glonów w wodach tatrzańskich – badania polskich uczonych [One hundred and fifty years of phycological research in the waters of the Tatra Mts – studies of Polish scientists]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 263-282.

Kundzewicz Z. W., Pińskwar I., Choryński A. Wyżga B. 2017.

Powodzie ciągle groźne. Aura (3): 3-9. Pobierz pdf

Lee J. 2017.

Różnorodność i rozmieszczenie krasnorostów (Rhodophyta) w Tatrach – stan wiedzy na tle danych historycznych oraz współczesnych wyników badań [Diversity and distribution of freshwater Rhodophyta in the waters of the Tatra Mts – state of knowledge in the context of historical data and contemporary research findings]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 353-366.

Pociecha A. 2017.

Wrotki i skorupiaki planktonowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 388-395.

Urban J., Tyc A., Kasza A., Ślusarczyk M. 2017.

Scientific documentation required during cave exploration and technical works in show caves: examples from central Poland. Geotourism/Geoturystyka (1-2): 48-49.

Wilk-Woźniak E. 2017.

Profesor dr hab. Halina Bucka (1931–2017). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24 (2): 257-261. Pobierz pdf

Woroncowa-Marcinowska T., Pawłowska K., Żarski M., Urban J. 2017.

Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym. Przegląd Geologiczny 65 (1): 53-64.

Wuczyński A. 2017.

Recenzje. Federico Morelli, Piotr Tryjanowski (red.). Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands. Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (2): 158-160. Pobierz pdf

Wyżga B., Jeleński J., Lenar-Matyas A., Nachlik E., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2017.

Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek. Konferencja międzynarodowa. Gospodarka Wodna 3: 88-92.

Zając K. 2017.

Use of transponders for individual marking of Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) in mountain rivers. Folia Malacologica 25 (2): 117-124, DOI: 10.12657/folmal.025.010. Pobierz pdf

Żurek R. 2017.

Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej. Gospodarka wodna 6: 175-180.

Adamski P. 2016.

Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri) w Pienińskim Parku Narodowym – próba podsumowania. Pienny - Przyroda i Człowiek 14: 119-131.

Adamski P., Kolasińska A., Witkowski Z. 2016.

Czy zachowanie turystów w Pienińskim Parku Narodowym zależy od ich wiedzy i nastawienia do Parku?. Pieniny - Przyroda i Człowiek 14: 167-174.

Fleituch T. 2016.

Mikroplastiki – koń trojański ekosystemów wodnych?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 3-13.

Flis A. 2016.

Ptasi Big Brother, czyli zastosowanie fotopułapek w monitoringu i badaniach biologii gatunku. Innowacje w terenowej ornitologii. 35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Poraj, 14-16 X 2016. Ptaki Śląska 23: 209-210.

Flis A., Zięcik A., Król W. 2016.

Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (3): 237–240.

Gąsienica-Staszeczek M., Olejniczak P. 2016.

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków roślin na przykładzie działań Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (1): 14-25.

Głowaciński Z., Tomiałojć L. 2016.

Long-term changes in the Polish breeding avifauna – winner and loser species, 1851–2010. Vogelwelt 136: 225-239.

Jeleński J., Mikuś P. 2016.

Zastosowanie przyjaznego środowisku podejścia inżynierskiego do ograniczania ryzyka powodzi na przykładzie regulacji odcinka rzeki Bóbr w Wojanowie. Gospodarka Wodna, Sigma-Not 4: 101-109.

Kownacki A. 2016.

Ocena stanu ekologicznego rzek karpackich przy użyciu indeksu MMI PL. Aura, SIGMA-NOT 16 (7-8): 17-21 (DOI: 10.15199/2.2016.7-8.4).

Ligaszewski M., Kownacki A. 2016.

Prof. dr hab. Andrzej Łysak (1932–2015). Wiadomości Zootechniczne, Instytut Zootechniki PIB (3): 189–196. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W. 2016.

Gatunki obce: przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania. Kosmos 65 (1): 81-91.

Samojlik T., Aikhenbaum J., Daszkiewicz P., Selva N., Wajrak A. 2016.

No return for aurochs. A letter to Science. Organon 48: 187-189.

Valko O., Żmihorski M., Biurrun I., Loos J., Labadessa R., Venn S. 2016.

Ecology and Conservation of Steppes and Semi-Natural Grasslands. Hacquetia 15 (2): 5-14.

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.

Boitani L., Alvarez F., Anders O., Andren H., Avanzinelli E., Balys V., Blanco J. C, Breitenmoser U., Chapron G., Ciucci P., Dutsov A., Groff C., Huber D., Ionescu O., Knauer F., Kojola I., Kubala J., Kutal M., Linnell J., Majic A., Mannil P., Manz R., Marucco F., Melovski D., Molinari A., Norberg H., Nowak S., Ozolins J., Palazon S., Potocnik H., Quenette P.-Y., Reinhardt I., Rigg R., Selva N., Sergiel A., Shkvyria M., Swenson J., Trajce A., Von Arx M., Wolfl M., Wotschikowsky U., Zlatanova D. 2015.

Key actions for Large Carnivore populations in Europe. "Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3.

Buczkó K., Wojtal A.Z., Beszteri B., Magyari E.K. 2015.

Morphology and distribution of Navicula schmassmannii and its transfer to genus Humidophila. Studia bot. hung. 46 (1): 25-41.

Bury J., Masło D., Obszarny M., Paluch F. 2015.

Ekspansja Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu w latach 2010-2014. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34 (3).

Grzędzicka E. 2015.

Propozycja powiększenia rezerwatu „Świnia Góra” w obrębie Lasów Suchedniowskich (woj. Świętokrzyskie). W: Marczak D., Tyburski Ł. (red.). Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Izabelin: 9-18.

Jankowski L., Margielewski W. 2015.

Pozycja tektoniczna Roztocza w świetle historii rozwoju zapadliska przedkarpackiego. (Tectonic position of the Roztocze Region in the light of the evolution history of the Carpathian Foredeep). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 7-28.

Konopinski M.K., Amirowicz A. 2015.

Molecular and biometric characterization of natural bream x roach hybrids population in the Dobczyce Reservoir (S Poland). Frontiers in Marine Science (00112): (DOI=10.3389/conf.FMARS.2015.03.00112).

Kownacki A., Szarek-Gwiazda E., Woźnicka O. 2015.

The importance of scanning electron microscopy (SEM) in taxonomy and morphology of Chironomidae (Diptera). European Journal of Environmental Sciences 5 (1). Pobierz pdf

Kownacki A., Ślusarczyk J.M. 2015.

Badania faunistyczne wód polskiej części Tatr w latach 1919-1939. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, IHN PAN Warszawa R. 60 (3): 67-77.

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Nowe stanowisko zadychry pospolitej Branchipus schaeferri w dolinie Raby (Gdów, woj. Małopolskie) . Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN 71 (4): 291-299. Pobierz pdf

Majić Skrbinšek A., Krofel M., Sergiel A., Gutleb B., Groff C., Zlatanova D., Huber D., Tironi E., Rossi E., Knauer F., Rauer G., Nadalin G., Kos I., Camarra J.J., Grab J., Blanco J.C., Jerina K., Elfström M., Wölfl M., Jonozovič M., Blažič M., Haring M., Selva N., Molinari P., Männil P., Genovesi P., Schnidrig R., Rigg R., Chiriac S., Reljić S., Zwijacz-Kozica T., Fattori U., Breitenmoser U., Mertzanis Y. 2015.

Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe. Report to DG Environment, European Commission, by Istituto Ecologia Applicata, Rome under contract no. 07.0307/2013/654446/S/ER/B3 (1-58).

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2015.

Monitoring gatunków zwierząt i roślin w Polsce w latach 2009–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 422-441.

Masło D. 2015.

Fauna motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) zbiorowisk łąkowych w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 23: 199-209.

Matysek M., Figarski T., Wieczorek P., Wyka J., Kajtoch Ł. 2015.

Występowanie puszczyka zwyczajnego Strix aluco i puszczyka uralskiego S. uralensis w pofragmentowanych lasach centralnej Małopolski. Ornis Polonica 56: 287-297.

Oláh J., Chvojka P., Coppa G., Godunko R.J., Lodovici O., Majecka K., Majecki J., Szczęsny B., Urbanic G., Valle M. 2015.

Limnephilid taxa revised by speciation traits: Rhadicoleptus, Isogamus, Melampophylax genera, Chaetopteryx rugulosa, Psilopteryx psorosa species groups, Drusus bolivari, Annitella kosciuszkii species complexes (Trichoptera: Limnephilidae). Opusc. Zool., Budapest 46 (1): 3–117.

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Urban J., Chwalik-Borowiec A., Kasza A. 2015.

Warunki rozwoju i wiek krasu w gipsach niecki soleckiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 125-152 (DOI: 10.5604/08676143.1157487).

Urban J., Gągol J. 2015.

Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu. Przegląd Geologiczny 63 (8): 475-484, 503.

Wierzbicki J. 2015.

Zmiany struktury i kondycji ichtiofauny rzeki Czarna Staszowska. Komunikaty Rybackie 4 (147): 6-13.

Wierzbowska I.A., Loch J., Armatys P., Matysek M. 2015.

Wykorzystanie nieinwazyjnej metody w badaniu zwierząt na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego - pierwsze wyniki z zastosowaniem fotopułapek. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (1): 3-8.

Adamski P., Ćmiel A. M. 2014.

Habitat Loss, Uneven Distribution of Resources and Fragmented Landscapes—A Resource Based Model of the Patch Size Effect. Applied Mathematics 5 (19): 3206-3216. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2014.

Kamienie Brodzińskiego na Pogórzu Wiśnickim – problem zagrożenia karpackich skałek piaskowcowych działalnością wspinaczkową. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (1): 3-19.

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.

Grzędzicka E. 2014.

Does the abundance of voles Microtus spp. still determine a number of wintering long-eared owls Asio otus?. Ekológia (Bratislava), De Gruyter Open 33 (4): 354-364: DOI:10.2478/eko-2014-0032.

Grzędzicka E. 2014.

Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) kamieniołomu Zachełmie i terenów przyległych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 546-557.

Gwiazda R., Profus P., Flis A., Bisztyga A., Baran M. 2014.

Stan, struktura i liczebność awifauny Zbiornika Goczałkowickiego po remoncie zapory i zmianach środowiskowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 483–509.

Jankowski L., Margielewski W. 2014.

Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie. Przegląd Geologiczny 62 (1): 29-35.

Koczur A. 2014.

Charakterystyka roślinności młak miasta Krakowa (Polska Południowa). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21 (1): 91-103.

Koczur A. 2014.

Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (5): 472-476.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Margielewski W. 2014.

Torfowiska osuwiskowe polskich Karpat fliszowych jako czuły indykator zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu. Studia Limnologica et Telmatologica 8 (1): 37-54.

Masło D., Najberek K. 2014.

American goldenrods versus Polish butterflies. In: Mirek Z., Nikel A. (eds), Nature Conservation in Poland and Current Civilizational Challenges. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 189–195.

Matysek M., Binkiewicz B., Wróbel S. 2014.

Pierwsze stanowisko żółtokwiatowej formy obuwika pospolitego Cypripedium calceolus f. flavum w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (4): 358-361.

Matysek M., Kajtoch Ł., Trybała M., Armatys P., Loch J., Wajdzik M. 2014.

Występowanie oraz zagadnienia ochrony dużych drapieżników w Beskidach Wyspowym i Makowskim na początku XXI wieku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (6): 523–534.

Michalik S., Koczur A. 2014.

Zbiorowiska leśne torfowisk wysokich Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 22: 169-189.

Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszanska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zieba F. 2014.

News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News 23 (2): 11-13.

Solarz W. 2014.

Ochrona różnorodności biologicznej kraju wobec inwazji obcych gatunków roślin i zwierząt. W: Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 277–282.

Szarek-Gwiazda E. 2014.

Potential effect of pH on the leaching of heavy metals from sediments of the Carpathian dam reservoirs. . Geology, Geophysics & Environment 40 (4): 349–358 . Pobierz pdf

Tworek S., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2014.

How to Select Potential Sites of Community Importance to the Natura 2000 Network: The Issue of Criteria. Ekologia 33 (2): 127-137.

Urban J. 2014.

Cechy rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich oraz południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Przegląd Geologiczny 62 (1): 44-50.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H., Przebięda M. 2014.

O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle. Gospodarka Wodna (7): 261-268. Pobierz pdf

Zając K., Zając T. 2014.

The pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Margaritiferidae) in Poland – current situation. Folia Malacologica 22 (3): 183-191. Pobierz pdf

Alias S.A., Smykla J., Ming C.Y., Rizman-Idid M., Convey P. 2013.

Diversity of microfungi in ornithogenic soils from Beaufort Island, continental Antarctic. Czech Polar Reports 3 (2): 144-156, DOI: 10.5817/CPR2013-2-15.

Chmura D. Adamski P. Denisiuk Z. 2013.

Spatiotemporal aspect of occurence of clonal steppe plant Addonis vernalis L. in the southern Poland. Časopis slezskego zemskego muzea Seria A 61: 254-250.

Chosińska K., Duduś L., Jakubiec Z. 2013.

Supplemental feeding of birds in human settlements of western Poland. International Studies On Sparrows 36: 95-102.

Flis A. 2013.

Stan populacji i biologia lęgowa bączka Ixobrychus minutus na stawach rybnych w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (2): 96–105.

Flis A. 2013.

Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 221-225.

Fosse P., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Madelaine S, Esteban-Nadal M., Cáceres I., Yravedra J., Brugal J.P., Prucca A., Haynes G. 2013.

Bone modification by modern wolf (Canis lupus): a taphonomic study from their natural feeding places. Journal of Taphonomy 10: 205-226.

Frankiewicz J., Sztwiertnia H., Kołodziejczyk P., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2013.

Działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w latach 2012 i 2013. Ptaki Śląska 20: 206-210. Pobierz pdf

Gadzinowska J. 2013.

Plankton communities in oxbow lakes of the River Vistula (Oświęcim Basin) with bottom sediments heterogeneously contaminated with heavy metals. Limnological Review 13 (2): 93-104.

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2013.

Badania ilościowe ptaków lęgowych w lasach doliny Bystrzycy. Przyroda Sudetów 16: 131-138. Pobierz pdf

Koczur A. 2013.

Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata w Bieszczadach – rozmieszczenie i uwarunkowania siedliskowe. Roczniki Bieszczadzkie 21: 57-63.

Koczur A. 2013.

Roślinność torfowiska przejściowego na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20 (1): 67-75.

Koczur A., Dítě D. 2013.

Turzyca bagienna Carex limosa L. w Bieszczadach Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 21: 351-355.

Kowalski W., Kwandrans J. 2013.

Batrachospermum atrum (Rhodophyta)– first record in Poland. Polish Botanical Journal 58 (2): 687-689.

Kownacki A. 2013.

Twórca Krakowskiej Szkoły Hydrobiologicznej Karol Starmach (1900 – 1988) – W 25 rocznicę śmierci. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 156-157: 45-47.

Kownacki A., Wołowski K., Starmach J. 2013.

Krakowska Szkoła Hydrobiologiczna – 55 lecie utworzenia Katedry i Zakładu Hydrobiologii UJ. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 156-157: 36-44.

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. 2013.

Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: próba analizy z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 179-203.

Kustusch K., Wuczyński A., Gorczewski A. 2013.

Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Rodzaje oddziaływań, ich przyczyny i znaczenie dla populacji ptasich. Ornis Polonica 54: 257-278. Pobierz pdf

Masło D. 2013.

Zmierzchnica trupia główka – Acherontia atrops (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) w Rudce woj. Małopolskie. Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 309.

Masło D., Kupczak M. 2013.

Motyle dzienne (Lepidoptera Papilionoidea, Hesperioidea) Góry Świętego Marcina w Tarnowie. Wiadomości Entomologiczne 32 (3): 207–214.

Masło D., Kupczak M. 2013.

Motyle dzienne (Rhopalocera) wzgórza Grojec (Beskid Żywiecki). Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 270–277.

Matysek M., Hędrzak M., Kuc M., Osmulska A. 2013.

Stanowisko chomika europejskiego Cricetus cricetus na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (5): 430-436.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 71-76.

Najberek K., Solarz W., Król W., Pępkowska-Król A., Strzałka M. 2013.

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 155-158.

Parnikoza I., Ozeredova I., Kozeretska I., Smykla J., Kunakh V. 2013.

The parameters of Deschampsia antarctica population success, comparative analyses in the region of Admiral Bay (King George Island, Maritime Antarctic). Ukrainian Antarctic Journal 12: 186–198.

Urban J. 2013.

Zapis lądowych etapów historii geologicznej Gór Świętokrzyskich w osadach i formach krasowych - wybrane przykłady. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 77-102.

Wuczyński A., Kołodziejczyk P. 2013.

Granice Śląskiego Regionu Ornitologicznego. Ptaki Śląska 20: 170-180. Pobierz pdf

Wuczyński A., Smyk B. 2013.

Dynamika liczebności i fenologia pojawów gęsi Anser sp. w okresie migracji i zimowania w południowo-zachodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (1): 30-40. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2013.

Czy pieniądze wydane na naukę są zawsze stymulatorem naukowego postępu? Przykład biologii środowiskowej i energetyki wiatrowej. Nauka 4: 103-111. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J. 2013.

Hydromorphological quality as a key element of the ecological status of Polish Carpathian rivers. Georeview 21: 56-67. Pobierz pdf

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2013.

Łąki w polskich Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania. Roczniki Bieszczadzkie 21: 18-34.

Alexandrowicz Z., Rzepa G., Marszałek M. 2012.

Rola kory wietrzeniowej w ewolucji powierzchni karpackich skałek piaskowcowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (3): 63-174.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W., Baran P., Zięcik A. 2012.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2010-2011. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2012/2 (10).

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T. 2012.

Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic. Górnictwo i Geologia 7: 115-128. Pobierz pdf

Delimat A., Kustosz D., Walusiak E. 2012.

Nowe stanowiska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L. na granicy Tatr i na Podtatrzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31 (1): 99-119.

Koczur A. 2012.

Roślinność Bożniowej Góry w Trzebini (Wyżyna Śląska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (6): 403-416.

Korzeniak J. 2012.

Przemiany roślinności łąk górskich w Bieszczadach Wysokich a koszenie. Ekologia i Technika 20 (2): 81-87.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2012.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 9 (60): 315-326.

Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M., Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T. 2012.

Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. Ornis Polonica 53: 23-38. Pobierz pdf

Masło D. 2012.

Zmiany w faunie motyli dziennych Magurskiego Parku Narodowego w aspekcie zmian klimatycznych. W: Kuczera M. (red.). Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki – Nauki Przyrodnicze. Kraków 5, część 8: 50–54.

Mikołajczak J., Kozakiewicz R., Tworek S., Piksa K. 2012.

Działania Kopalni Wapienia ,,Czatkowice” Sp. z o.o. w celu pozyskania nowej partii złoża w otoczeniu obszarów prawnie chronionych. Przegląd Górniczy 68 (8): 174-179.

Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B. 2012.

Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 1 (14): 105-110.

Salomaki E. D., Kwandrans J., Eloranta P., Kostkevičiene J., Vis M. L. 2012.

Molecular and morphological investigation of species diversity in Batrachospermum section Helminthoidea (Batrachospermales, Rhodophyta. Journal of Phycology, Special Issue 48 (Supplement 1): 8-9.

Smyk B., Wuczyński A. 2012.

Wyniki liczeń przelotnych i zimujących gęsi na Dolnym Śląsku w sezonach 2009/10 – 2011/12. Ptaki Śląska 19: 139-143. Pobierz pdf

Smykla J., Iakovenko N., Devetter M., Kaczmarek Ł. 2012.

Diversity and distribution of tardigrades in soils of Edmonson Point (Northern Victoria Land, continental Antarctica). Czech Polar Reports 2 (2): 61–70, DOI: 10.5817/CPR2012-2-6.

Stebel A., Koczur A. 2012.

Materiały do flory mchów torfowisk i młak Bieszczadów Zachodnich (Polskie Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 20: 98-115.

Urban J. 2012.

Terminy jaskinia, pieczara i grota jako dziedzictwo kulturowe. Prądnik. Prace Muzeum Szafera, Ojcowski Park Narodowy. Muzeum im. Profesora Władysława Szafera 22: 111-122.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M. 2012.

Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland. W: Teixeira A., Lopes-Lima M., Varandas S., Sousa R., Froufe E., Teiga F. (red.). International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves: Book of Abstracts. Instituto Politécnico de Bragança: 140.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Polish Carpathian grasslands vegetation survey. W: Goliński P., Warda M., Stypiński P. (red.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation Lublin, Poland 3–7 June 2012. Grassland – a European Resource? . Grassland Science in Europe, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań. 17: 667-669.

Zarzycki J., Korzeniak J. 2012.

Wpływ zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych na różnorodność florystyczną górskiej łąki. Ekologia i Technika 20 (1): 41-46.

Zarzycki M., Frankiewicz J., Kołodziejczyk P., Sztwiertnia H., Szymczak J., Wuczyński A., Zięba K. 2012.

Powstanie i początek aktywności Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Ptaki Śląska 19: 193-196. Pobierz pdf

Zawiejska J., Wyżga B. 2012.

River restoration activities in southern Poland. European Centre for River Restoration Newsletter (4): 6-7.

Gonera M., Wiewiórka J., Charkot J., Bukowski K., Mikulski D., Dudek K. 2011.

Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich. Przegląd Geologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny 59 (10): 671-677. Pobierz pdf

Janecki T., Pociecha A., Kidawa A. 2011.

Polskie badania antarktycznego sublitoralu techniką nurkową oraz słodkowodnych zbiorników okolic Stacji Antarktycznej PAN im. H. Arctowskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą (67): 195-209.

Kajtoch Ł., Matysek M., Skucha P. 2011.

Kuraki leśne Tetraoninae Beskidów Wyspowego i Makowskiego oraz przyległych pogórzy . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (1): 27-38.

Kownacki A. 2011.

Znaczenie i ochrona Chironomidae (Diptera, Insecta) w ekosystemach wodnych Polski. Forum faunistyczne 1: 4-11.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska–Wójcik T., Chabudziński Ł. 2011.

„Geopark Kamienny Las na Roztoczu” koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony. http://kamiennylas.pl/aaa-boczne-menu/dokumentacja-projektowa-geoparku/: 1-270.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. 2011.

Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. Folder. Ministerstwo Środowiska: 1-4.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Urban J., Buraczyński J., Krąpiec P., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Urban T. 2011.

Kamienny Las na Roztoczu. Strona internetowa: http://kamiennylas.pl/.

Kustosz D., Walusiak E., Zieliński J. 2011.

Szafran spiski Crocus scepusiensis w Paśmie Leskowca w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 261-264.

Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Warchałowska-Śliwa E. 2011.

Biodiversity of Chironomidae (Diptera) and genome response to stress agents in the environment. Pestycydy/Pesticides 1-4: 41-48.

Najberek K., Strzałka M., Solarz W. 2011.

Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and protected Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex. Folia Malacologica 19: 31-33.

Rosin Z.M., Takacs V., Báldi A., Banasiak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011.

Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (1): 3-20.

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011.

Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503.

Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2011.

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce – projekt. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 1-79 + załączniki 1-9.

Sergiel S., Selva N., Olszańska A. 2011.

Working towards a brown bear management plan in Poland. International Bear News 20 (2): 15-18.

Solarz W. 2011.

Adwent obcych – o potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody. Problemy środowiska i jego ochrony 19: 149-161.

Solarz W. 2011.

Drobne inwazyjne obce drapieżniki w Polsce. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 50: 73-81.

Urban J. 2011.

Laureaci Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz za prace opublikowane w latach 2008-2010. Jaskinie, ZRGiW AMC Kraków 3 (64): 8.

Urban J. 2011.

Mariusz Szelerewicz 1946-2011. Zacisk, Speleoklub Bielsko-Biała (27): 32.

Walusiak E., Wilk –Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D. 2011.

Nowe stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans i salwini pływającej Salvinia natans w okolicach Chrzanowa i Niepołomic. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (2): 189-192.

Wyżga B. 2011.

Uwagi i wnioski Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie do „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz do „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN 67 (2): 118-127.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2011.

Jak zmniejszyć zagrożenie i ryzyko powodziowe w dorzeczu górnej Wisły?. Gospodarka Wodna (10): 414-421. Pobierz pdf

Zając K. 2011.

Strategia zarządzania Obszarem Natura 2000 Jasiołka (PLH180011). Projekt PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-79.

Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Kwandrans J., Wilk-Woźniak E. 2010.

Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy. Gónictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 5 (4): 21-30. Pobierz pdf

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2010.

Skałki wapienne w Dolinie Brzoskwinki koło Chrosnej na Wyżynie Krakowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (1): 3-14.

Bodziarczyk J., Uliszak A. 2010.

Wykorzystanie terenu przez wilki i rysie w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie zimowych tropień oraz bezpośrednich obserwacji. Ochrona Beskidów Zachodnich, Gorczański Park Narodowy 3: 34-46.

Branquart, E., Barvaux, E., Booy, O., Essl, F., Helmisaari, H., Josefsson, M., Lammers, 2010.

Risk mapping for non-native species in Europe. Final Report. European Environment Agency .

Cierlik G. 2010.

Monitoring stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych – Państwowy Monitoring Środowiska. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 2 (25): 136-145.

Cierlik G., Makomaska-Juchiewicz M., Mróz W., Perzanowska J., Król W. 2010.

Monitoring gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2009. Biuletyn Monitoringu Przyrody, GIOŚ, Warszawa 2010/1 (7): 8-61.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2010.

Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba klasyfikacji. W: Ludwikowska-Kędzia M., Zieliński A. (red.), Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce: 40-43.

Czajka A., Ciszewski D. 2010.

Deposition of overbank sediments within a regulated reach of the upper Odra River, Poland. W: Sediment Dynamics for a Changing Future. IAHS Publ., Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, UK (337): 137-142.

Galas J. 2010.

Ryby „chwasty” w naturalnie bezrybnych jeziorach parków narodowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (6): 427-432.

Genovesi P., Scalera R., Brunel S., Solarz W., Roy D. 2010.

Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe. European Environment Agency, Tech. report 5/2010.

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Gołąb M.J., Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2010.

The consequences of water release from a dam reservoir for freshwater mussel survival: recommendations for improved management. Ekologia (Bratislava) 29 (4): 454-459. Pobierz pdf

Gonera M. 2010.

Stan geoochrony konserwatorskiej w parkach krajobrazowych Polski. Przegląd Geologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny 58 (12): 1139-1146.

Kownacki A. 2010.

Chironomidae (Diptera, Insecta) Tatrzańskiego Parku Narodowego – rozmieszczenie, ekologia, zoogeografia. W: Mirek Z. (red.). Nauka a zarządzanie obszarem Tatr I ich otoczenia. Tom II. Nauki biologiczne. Tatrzański Park Narodowy, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, Odd. Krak. Zakopane: 113 – 118.

Kownacki A. 2010.

Makrofauna denna w wodach Tatrzańskiego Parku Narodowego – stan aktualny, zagrożenia, ochrona. W: Joniak T. (red.). Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski. Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych. 3: 54-60.

Ławicki Ł., Wylegała P., Polakowski M., Wuczyński A., Smyk B. 2010.

New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland. Goose Bulletin 11: 10-14. Pobierz pdf

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

Fragment łuku neolitycznego z osuwiska w Kamienniku i jego kontekst paleośrodowiskowy. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU (8): 13-24.

Matysek M., Kajtoch Ł. 2010.

Dzięcioły białogrzbiety Dendrocopos leucotos i dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus w Beskidzie Średnim. Ornis Polonica 51 (3): 231-235. Pobierz pdf

Parnikoza I.Y., Smykla J., Kozeretska I.A., Kunakh V.A. 2010.

Characteristics of the Antarctic herb tundra along two ecological gradients. Terra Nostra 5: 45–46.

Smykla J., Porazinska D.L., Iakovenko N., Janko K., Weiner W.M., Niedbała W., Drewnik M. 2010.

Studies on the Antarctic soil invertebrates: Preliminary data on rotifers (Rotatoria) with notes on other taxa from Edmonson Point (Northern Victoria Land, Continental Antarctic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74 (1–2): 135–140.

Wiewiórka J., Charkot J., Dudek K., Gonera M. 2010.

Historic Salt Mines in Wieliczka and Bochnia. Geoturystyka, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej (3): 61-70.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Ciapała S. 2010.

Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. Prądnik. Prace Muz. Szafera 20: 427–440.

Wuczyński A., Smyk B. 2010.

Liczebność i rozmieszczenie gęsi na Dolnym Śląsku w okresie migracyjnym i zimowym 2009/2010. Ornis Polonica 51: 204-219. Pobierz pdf

Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2010.

Eksploatacja osadów z koryt rzek górskich – skutki środowiskowe i procedury oceny. Gospodarka Wodna, SIGMA-NOT 6: 243-249. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J. 2010.

Large wood storage in channelized and unmanaged sections of the Czarny Dunajec River: Implications for the restoration of mountain rivers. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 41: 5-34. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Jakubiec Z. 2010.

Żerowanie niedźwiedzia brunatnego na jodłach w polskiej części Karpat. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (1): 71-75.

Alexandrowicz Z., Urban J., Miśkiewicz K. 2009.

Geological Values of Selected Polish Properties of the UNESCO World Heritage List. Geoheritage 1 (1): 43-52.

Bojarski A., Wyżga B. 2009.

Przeciwdziałanie zagrożeniom stanu środowiska cieków karpackich - środki zaradcze na tle planowania przestrzennego. Czasopismo Techniczne 10: 63-68. Pobierz pdf

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Kwandrans J., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2009.

Zapis XX-wiecznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie w osadach cieków i stawów rybnych doliny Matyldy. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Środowisko i Kultura 6: 114-117.

Delimat A., Borucki T. 2009.

Draba siliquosa (Brassicaceae) w Tatrach Wysokich - nowy gatunek we florze Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16 (1): 39-44.

Gołąb M.J. Lipińska A. M. 2009.

The effect of parent body size on the egg size and offspring growth in Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacologica 17 (2): 69-72.

Holeksa J., Saniga M., Szwagrzyk J., Czerniak M., Staszyńska K., Kapusta P. 2009.

A giant tree stand in the West Carpathians—An exception or a relic of formerly widespread mountain European forests?. Forest Ecology and Management 257 (7): 1577-1585.

Korzeniak J. 2009.

Murawy bliźniczkowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym – ocena stanu zachowania siedliska i zmian składu gatunkowego zbiorowisk. Roczniki Bieszczadzkie 17: 217-242.

Korzeniak J. 2009.

National monitoring of threats and the effectiveness of vascular plant protection in Poland. W: Z. Mirek, A. Nikel (red.) Rare, relict and enadangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-40.

Kownacki A., Ślusarczyk J. M. 2009.

Badania faunistyczne jezior tatrzańskich do roku 1914. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 54 (1): 95-113.

Kurek K., Najberek K. 2009.

Z wybrzeży Morza Czarnego do Polski - niesamowita podróż Monacha Cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica 17 (1): 41-42.

Lesiński J., Bodziarczyk J., Ciach M., Staszyńska K. 2009.

Natura 2000" w leśnictwie - nieporozumienia, osiągnięcia, wyzwania. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11 (2).

Lipińska A.M., Gołąb M.J. 2009.

Internet trade on Polish endangered species of butterflies, beetles and mollusks. Nature Conservation 65 (8): 79-87.

Margielewski W. 2009.

Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych. Przegląd Geologiczny 57 (10): 905-917.

Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E., Jarząbek A. 2009.

Stan troficzny zbiorników zaporowych Górnej Wisły w oparciu o Dyrektywę Azotanową. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9: 37-40.

Omar S., Alias S.A., Smykla J., Moreano H., Guerra de Lourdes M., Chin Y.M. 2009.

Comparison of diversity of microfungi in ornithogenic soils from Beaufort Island, Continental Antarctica and Barientos Island, Maritime Antarctica. ASM Science Journal 3 (2): 184–194.

Parnikoza I., Trokhymets V., Smykla J., Kunakh V., Kozeretska I. 2009.

Comparative study on utilization of vascular plants by Antarctic birds. In: Barták M., Hájek J., Váczi P. (eds.). Strucure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems, Masaryk University, Brno, Czech Republic: 43–47.

Parnikoza I., Trokhymets V., Smykla J., Kunakh V., Kozeretska I. 2009.

Overview of studies on utilization of vascular plants by Antarctic birds at nesting sites. In: Barták M., Hájek J., Váczi P. (eds.). Structure and Function of Antarctic Terrestrial Ecosystems, Masaryk University, Brno, Czech Republic: 41–42.

Parnikoza I.Y., Smykla J., Kozeretska I.A., Kunakh V.A. 2009.

Peculiarities of the Antarctic tundra dynamic in two ecological gradients conditions. Visnyk Ukrainskoho Tovarystva Genetykiv i Selekcioneriv 7 (2): 218–226.

Solarz W., Król W. 2009.

Krajowy system informacji o inwazjach biologicznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 29-31.

Wuczyński A. 2009.

Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne 50: 206–227. Pobierz pdf

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Procedury środowiskowe w inwestycjach wiatrowych – głos środowiska krajowych ornitologów. Czysta Energia 12 (100): 20-21. Pobierz pdf

Wuczyński A., Chylarecki P., Tryjanowski P. 2009.

Ptaki a rozwój energetyki wiatrowej – aktualne problemy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (5): 323-328.

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część II. 3 (89): 20-22. Pobierz pdf

Wuczyński A., Tryjanowski P. 2009.

Ocena oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Część III. Monitoring porealizacyjny – zakres i szacunkowe koszty. Czysta Energia 4 (90): 32-33. Pobierz pdf

Zając K. 2009.

Perłoródka rzeczna Margaritifera margaritifera – perspektywy zachowania gatunku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (2): 111–122. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2008.

Geoconservation in Poland for progresses of long-lasting development. Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 579-583.

Alexandrowicz Z. 2008.

Sandstone rocky forms in Polish Carpathians attractive for education and tourism. Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 680-687.

Alias S.A., Omar S., Smykla J. 2008.

Preliminary data on soil microfungi from Beaufort Island, Ross Sea, Antarctica. In: Anton A., Samah A.A., Wong C.M. (eds.). From the tropics to the Poles, Academy of Sciences Malaysia, Malaysia: 65–69.

Bodziarczyk J., Walusiak E., Delimat A., Krzaklewski W. 2008.

Języcznik zwyczajny Phyllitis skolopendrium (L.) Newm. w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 3-13.

Chrzan K.L., Wuczyński A., Jakubiec Z. 2008.

Problemy i zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wiadomości Elektrotechniczne 76 (1): 24-27. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland. Biodiversity: Research & Conservation 9-10: 19-34. Pobierz pdf

Głowaciński Z. 2008.

Changes the biodiversity of a mountain landscape. Papers on Global Change IGBP (15): 141-154.

Gwiazda R. 2008.

Pasożytnictwo pokarmowe rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus na stawach w Spytkowicach. Notatki ornitologiczne 49 (2): 126-128.

Koczur A. 2008.

Wpływ eksploatacji torfu na szatę roślinną torfowiska wysokiego Puścizna Wielka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (1): 25-44.

Kownacki A. 2008.

Kryon – communities of high mountain streams. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, Sectio C – Biologia, Lublin. : 59-70.

Mrozińska T., Czerwik-Marcinkowska J., Smykla J. 2008.

Wpływ kolonii pingwinów na glony i sinice glebowe oraz śródlądowych środowisk wodnych rejonu Zatoki Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Morska. In: Kowalska A., Latocha A., Marszałek H., Pereyma J. (eds.). Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 202–207.

Smykla J. 2008.

Strategie życiowe roślin w gradiencie oddziaływania kolonii pingwinów – próba weryfikacji modeli teoretycznych. In: Kowalska A., Latocha A., Marszałek H., Pereyma J. (eds.). Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 208–217.

Urban J., Andreychouk V., Gubała J., Kasza A. 2008.

Caves in gypsum of the Southern Poland and the Western Ukraine – a comparison. Kras i Speleologia 12 (21): 15-38.

Urban J., Gągol J. 2008.

Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland). Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 618-628.

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Do bryophytes reflect the diversity of vascular plants and birds in marginal habitats?. Scripra Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 194-200. Pobierz pdf

Wuczyński A., Grzesiak W. 2008.

Polowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus na nietoperze. Notatki Ornitologiczne 49: 51-54. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Zróżnicowanie hydromorfologiczne rzeki górskiej a bogactwo gatunkowe i liczebność ichtiofauny. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2008 (2): 273-285. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2008.

Określanie wielkości wcięcia się rzek i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych – przykłady z rzek karpackich. Landform Analysis 9: 402-405. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2007.

Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. Państw. Instytutu Geologicznego 425: 21-28.

Chruszcz K., Wierzbowska I., Klasa A., Śnigórska K., Amirowicz A. 2007.

Występowanie i skład pokarmu wydry Lutra lutra (L.) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (6): 3–14.

Koczur A. 2007.

Rośliny torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). III. Gatunki charakterystyczne dla związku Oxycocco-Empetrion. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14 (2): 347-352.

Koczur A. 2007.

Rośliny torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).II. Gatunki charakterystyczne dla związku Sphagnion magellanici. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14 (1): 91-101.

Koczur A. 2007.

Wełnianka delikatna Eriophorum gracile W.D.J. Koch w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (3): 48-57.

Wierzcholska. S., Dajdok Z., Wuczyński A. 2007.

Recent occurrence of Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. (Bryophyta, Archidiaceae) in Lower Silesia (SW Poland). Časopis Slezskeho Muzea Opava (A) 56: 285-288. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E. 2007.

Trophic state of submountaine dam reservoirs. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 4: 307-313.

Zaleski T., Korzeniak J., Kalemba A. 2007.

Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej łąk porolnych w Wołosatem. Roczniki Bieszczadzkie 15: 253-266.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2006.

Rocky edge and malacocoenoses of the Żurawnica Ridge (Polish Western Carpathians). Ekológia (Bratislava) 25 (2): 151-165.

Alexandrowicz Z. 2006.

Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006.

Geopark – nature protection aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka 5: 3-12.

Alexandrowicz Z. 2006.

Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny 54 (1): 36-41.

Branicki W., Olszańska A., Konopiński M.K. 2006.

Sequence variation in the control region of mitochondrial DNA within a population sample of domestic cats Felis catus Linnaeus – implication for domestic and wildcat differentiation. Problems of Forensic Sciences 68: 279-288.

Koczur A. 2006.

Importance of vegetation in the Orawsko-Nowotarskie peat bogs to biological diversity in the Polish Carpathians. Acta Agrophysica 7 (2): 383-393.

Koczur A. 2006.

Rozprzestrzenianie się gatunków roślin niżowych i kenofitów w wyniku zabudowy hydrotechnicznej rzeki Czarny Dunajec. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13 (1): 77-87.

Koczur A., Kurzyński J. 2006.

An attempt at active protection of the great horsetali Equisetum telmateia threatened by a road construction project. Botanical Guidebooks, IB PAN 29: 111-117.

Kownacki A., Soszka H., Golub M., Fleituch T. 2006.

Pollution impact on benthic macroinvertebrates in different types of Polish rivers. Verhandlungen Intnternationale Vereinigung fur Limnologie 29: 2177-2180.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006.

Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridization . Die Vogelwelt 127: 11-22. Pobierz pdf

Smykla J., Wołek J., Barcikowski A., Loro P. 2006.

Vegetation patterns around penguin rookeries at Admiralty Bay, King George Island, Maritime Antarctic: preliminary results. Polish Botanical Studies 22: 449–458.

Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A., Gwiazda R. 2006.

Trace element concentrations in fish and bottom sediments of a eutrophic dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 35 (4): 331-352. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2006.

Influence of cadmium and lead partitioning in water and sediment on their deposition in the sediment of a eutrophic dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 35 (2): 141-157. Pobierz pdf

Zając A., Zając K. 2006.

Nowe stanowisko poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) w dolinie Nidy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 105-109.

Alexandrowicz Z., Urban J. 2005.

Sandstone regions of Poland – geomorphological types, scientific important and problems of protection. Mus. Natur., Luxembourg, Ferrantia 44: 131-136.

Barcikowski A., Łyszkiewicz A., Loro P., Rektoris L., Smykla J., Wincenciak A., Zubel P. 2005.

Keystone species and ecosystems functioning: The role of penguin colonies in differentiation of the terrestrial vegetation in the Maritime Antarctic. Ecological Questions 6: 117–128.

Bielański W., Solarz W., Zając T. 2005.

Effect of patch size on habitat loss in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida Wetlands (southern Poland). Nature Conservation 61 (4): 43-51.

Koczur A. 2005.

Porównanie wybranych cech morfologicznych maliny moroszki Rubus chamaemorus L. na reliktowym stanowisku w Karpatach Zachodnich z innymi populacjami europejskimi. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61 (5): 23-31.

Korzeniak J. 2005.

Wpływ zaburzeń antropogenicznych na zróżnicowanie roślinności łąk doliny Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 13: 67-172.

Marshall H.G., Burchardt L., Wilk-Woźniak E. 2005.

Comparison of phytoplankton and autotrophic populations over a 24 hour period from a pond’s surface and subsurface waters in Virginia, U.S. A. Oceanological and Hydrobiological Studies 34 (3): 229-235.

Mikusek R., Wuczyński A. 2005.

Bocian biały Ciconia ciconia na Ziemi Kłodzkiej. Przyroda Sudetów 8: 105-116. Pobierz pdf

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotońska B., Okarma H. 2005.

Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN: 1-68.

Smykla J. 2005.

Rola kolonii pingwinów w kształtowaniu składu gatunkowego oraz wzorców przestrzennego zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Antarktyce Morskiej. Polish Polar Studies 2005: 153–165.

Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Krzewicka B. 2005.

Trace elements in the lichens Usnea aurantiaco-atra and U. antarctica from the vicinity of the Uruguay’s Artigas Research Station on King George Island, Maritime Antarctic. Polish Botanical Studies 19: 49–57.

Szarek-Gwiazda E 2005.

Manganese and iron accumulation in a eutrophic, submontane dam reservoir – the role of speciation. Oceanological and Hydrobiological Studies 34 (3): 125-139.

Turunen M., Sutinen M.-L., Derome K., Krywult M., Smykla J., King S., Lakkala K. 2005.

Ecophysiological responses of subarctic Scots pine to ultraviolet (UV) radiation. Polish Botanical Studies 19: 143–150.

Wuczyński A. 2005.

Recenzja. Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.). 2005. Ptaki krukowate Polski (Corvids of Poland). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 679. Notatki Ornitologiczne 46: 129-130.

Zając K. 2005.

Threatened Molluscs of Poland . Tentacle 13 (1): 13-15. Pobierz pdf

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2004.

Wapienie janikowskie – specyficzna facja turonu (górna kreda) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (6): 55-69.

Alexandrowicz Z. 2004.

Important geosites of Poland in relation to the ecological network Natura 2000. Polish Geological Institute Special Papers 13: 41-47.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 2004.

Geoparks – the most valuable landscape parks in southern Poland. Polish Geological Institute Special Papers 13: 49-56.

Fosse Ph., Laudet F., Selva N., Wajrak A. 2004.

Premières observations néotaphonomiques sur des assemblages osseux de Białowieża (N.E. Pologne): intérèts pour les gisements pléistocènes d'Europe. Paléo 16: 91-115.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004.

Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. IOP PAN, AR w Poznaniu, Kraków: 1-447.

Jakubiec Z., Konieczny K., Wuczyński A. 2004.

Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 12: 287-290.

Koczur A. 2004.

Rośliny torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). I. Gatunki charakterystyczne dla związku Rhynchosporion albae. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11 (2): 271-279.

Konieczny K., Jakubiec Z., Kąkol A., Szeruga M., Wuczyński A. 2004.

O ochronę kompleksu leśno-łąkowego Miękińskie Bagna w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Zabór" (woj. dolnośląskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (5): 75-81.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 2004.

Relations between Unionids occurrence, in-stream vegetation and morphology of river bed in the Nida river. Nature Conservation 60 (3): 23-29.

Kownacki A. 2004.

Branchinecta paludosa (O. F. MÙLLER, 1788) Skrzelopływka bagienna s. północna. W: Głowaciński Z, Nowacki J. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Inst. Ochr. Przyrody PAN., Kraków, Akad. Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 35-36.

Kownacki A. 2004.

Branchinecta paludosa polonica Gail 1934 w Tatrach – systematyka, zoogeografia, biologia, ekologia, zagrożenia. Štúdie o Tatranskom Národnom Parku 7 (40): 273-281.

Kownacki A., Soszka H., Kudelska D., Fleituch T. 2004.

Bioassessment of Polish rivers based on macroinvertebrates. W: Geller W. et al. (red.). 11th Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: Assessment, Protection, Management. Proceedings of the international conference, 18-22 October 2004 at the UFZ. UFZ-Bericht. 18/2004: 250-251.

Margielewski W., Alexandrowicz Z. 2004.

Diversity of landslide morphology as a part of geoconservation pattern in the Polish Carpathians . Polish Geological Institute Special Papers 13: 65-71.

Tworek S., Cierlik G. 2004.

Nycticorax nycticorax (L., 1758) – Ślepowron. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 7: 67-69.

Wuczyński A. 2004.

Pomyślny lęg myszołowa Buteo buteo przy ruchliwej trasie samochodowej. Ptaki Śląska 15: 134-136. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2004.

Późnojesienna obserwacja cierniówki Sylvia communis w południowo-zachodniej Polsce. Przyroda Sudetów 7: 173-174. Pobierz pdf

Alexandrowicz S.W. Alexandrowicz Z. 2003.

Pattern of karst landscape of Cracow Upland (South Poland). Acta Carsologica 32 (1): 39-56.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2003.

Skałki wapienne Doliny Kamienic na Wyżynie Krakowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (6): 40-56.

Alexandrowicz Z. 2003.

Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Przegląd Geologiczny 51 (3): 224-230.

Alexandrowicz Z., Margielewski W., Perzanowska J. 2003.

European ecological network Natura 2000 in relation to landslide areas diversity: a case study in the Polish Carpathians. Ekológia (Bratislava) 22 (4): 404-423.

Barcikowski A., Czaplewska J., Loro P., Łyszkiewicz A., Smykla J., Wojciechowska A. 2003.

Ecological variability of Deschampsia antarctica in the area of Admiralty Bay (King George Island, Maritime Antarctic). In: Frey L. (ed.). Problems of grass biology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 393–407.

Bednarz Z., Bucka H., Kownacki A. 2003.

Rozdział 4. Wykaz ważniejszych organizmów zamieszkujących stawy rybne. 3. Grzyby i rośliny. W: Kownacki A., Bieniarz K., Epler P. (red). Biologia stawów rybnych. Część II. Wykaz organizmów stawowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: 211-231.

Bieniarz K., Kownacki A. 2003.

Rozdział 1. Wstęp. W: Kownacki A., Bieniarz K., Epler P. (red.). Biologia stawów rybnych. Część II. Wykaz organizmów stawowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn.

Jakubiec Z., Delimat A., Konieczny K., Wuczyński A., Zięba F. 2003.

Obserwacje nad żerowaniem niedźwiedzi na ziołoroślach w dolinie Morskiego Oka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (2): 58-77.

Kownacki A. 2003.

Rozdział 2. Uwagi systematyczne. W: Kownacki A., Bieniarz K., Epler P. (red). Biologia stawów rybnych. Część II. Wykaz organizmów stawowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: 105-107.

Kownacki A. 2003.

Rozdział 3. Metody badań. W: Kownacki A., Bieniarz K., Epler P. (red.). Biologia stawów rybnych. Część II. Wykaz organizmów stawowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: 109-124.

Kownacki A. 2003.

Rozdział 4. Wykaz ważniejszych organizmów zamieszkujących stawy rybne. 4. Bezkręgowce. W: Kownacki A., Bieniarz K., Epler P. (red.). Biologia stawów rybnych. Część II. Wykaz organizmów stawowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego. Olsztyn: 233-287.

Kownacki A. 2003.

Stan i perspektywy badań zoobentosu w rzekach. Idee ekologiczne, Ser. Szkice 15 (8): 25-35.

Krywult M., Smykla J., Wincenciak A. 2003.

Influence of ornithogenic fertilization on nitrogen metabolism of the Antarctic vegetation. In: Olech M.A. (ed.). The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes, Jagiellonian University, Kraków, Poland: 79–84.

Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2003.

Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo 13: 3-9. Pobierz pdf

Selva N., Wajrak A. 2003.

Obserwacje sowy jarzębatej Surnia ulula w Puszczy Białowieskiej zimą 2002-2003. Notatki Ornitologiczne 44: 226-230.

Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A. 2003.

Bioaccumulation of trace elements in roach, Rutilus rutilus (L.) in a eutrophicated submontane reservoir. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 10 (5): 445–453.

Wuczyński A. 2003.

Abundance of Common Buzzard Buteo buteo in the Central European wintering ground in relation to the weather conditions and food supply. Buteo 13: 11-20. Pobierz pdf

Wuczyński A. 2003.

Strategia żerowania myszołowa zwyczajnego Buteo buteo w okresie zimowym. Działalność Naukowa PAN 15: 49-50. Pobierz pdf

Wyżga B., Kaczka R. J., Zawiejska J. 2003.

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 33-34: 117-138. Pobierz pdf

Kalemba A., Korzeniak J. 2002.

Porządkowanie prawa ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce w 2001 r. — czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (3): 103-107.

Kosior A., Król W., Płonka P. 2002.

Changes in bumble-bees and cuckoo-bees (Bombini, Apoidea) in the Pieniny National Park and its buffer zone (Southern Poland). Nature Conservation 58: 95-107.

Mierzeńska M., Koczur A. 2002.

Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 3. Wątrobowce torfowisk Kotliny orawsko-Nowotarskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 345-349.

Wuczyński A. 2002.

40 lat działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (1): 102-116.

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Barcikowski A., Czaplewska J., Giełwanowska I., Loro P., Smykla J., Zarzycki K. 2001.

Deschampsia antarctica (Poaceae) – the only native grass from Antarctica. In: Frey L. (ed.). Studies on grasses in Poland , W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 367–377.

Głowaciński Z. (red.) 2001.

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce(wyd. II). [+ autorstwo 25 rozdziałów]. Państw. Wyd. Rol. i Leśne, Warszawa.

Kosior A., Król W., Płonka P. 2001.

Trzmielowate (Bombini, Apoidea) Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20 (1): 39-54.

Wilk-Woźniak, Pociecha A., Bucka H. 2001.

Fitoplankton-zooplankton interactions, size relations and adaptive responses. A short review. Ecohydrology & Hydrobiology 1 (4): 511-517.

Wuczyński A. 2001.

Counting raptors from a moving vehicle - description and test of the method. Buteo 12: 29-36. Pobierz pdf

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Korzeniak J. 2000.

Biomonitoring for nature conservation in Poland. Schriftenr. Landschaftspflege Naturshutz, Bundesamt für Naturschutz. Bonn 62: 69-78.

Koczur A. 2000.

Nowe stanowisko turzycy pchlej Carex pulicaris L. w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (1): 121-124.

Koczur A. 2000.

Reakcja borówki czarnej Vaccinium myrtillus L. na zmiany środowiska wywołane gradacją zasnui wysokogórskiej Cephalcia falleni Dalm. w reglu górnym w Gorcach. Sylwan 144 (3): 107-117.

Wuczyński A. 2000.

Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1991-1999. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (1): 102-116.

Wuczyński A. 2000.

Niezwykłe polowanie jastrzębia Accipiter gentilis na perkoza dwuczubego Podiceps cristatus. Notatki Ornitologiczne 41: 328-329.

Wuczyński A., Garbowski A. 2000.

Popielica Glis glis (Linnaeus, 1766) na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie). Przegląd Zoologiczny 44: 93-97. Pobierz pdf

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 1999.

Selected geosites of the Cracow Upland. Polish Geological Institute Special Papers 2: 53-60.

Alexandrowicz Z. 1999.

Draft candidate list of geosites representative of Central Europe. Polish Geological Institute Special Papers 2: 9-13.

Alexandrowicz Z., Poprawa D., Rączkowski W. 1999.

Stratotypes and other important geosites of the Polish Carpathians. Polish Geological Institute Special Papers 2 (33): 33-46.

Alexandrowicz Z., Wimbledon W.A.P. 1999.

The concept of world lithosphere reserves. Memorie Decriptive Carta Geologica d`Italia 54: 347-352.

Barcikowski A., Smykla J. 1999.

I Spotkanie Antarktyczne (Warszawa, 6 V 1999r.). Wiadomości Ekologiczne 45 (4): 371–374.

Koczur A. 1999.

Godny ochrony odcinek doliny Czarnego Dunajca. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55 (3): 39-50.

Koczur A. 1999.

Pomnikowy wiąz górski Ulmus glabra w Czarnym Dunajcu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55 (6): 105-109.

Koczur A. 1999.

Wpływ zabudowy rzeki Czarny Dunajec na dynamikę wędrówek roślin górskich. Ochrona Przyrody 56: 35-49.

Szarek-Gwiazda E. 1999.

Heavy metal contents in stone loach Noemacheilus barbatulus (L.) (Cobitidae) living in the river above and below dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland). Polish Journal of Ecology 47 (2): 145-152.

Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 1998.

Osuwisko na Górze Parkowej w Krynicy – osady, malakofauna i fazy rozwoju. Kwartalnik AGH, Geologia 24 (4): 348-406.

Alexandrowicz Z. 1998.

Representative geosites of Poland and their status of conservation. Geologica Balcanica 28 (3-4): 37-42.

Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. 1998.

Zagrożenie środowiska Grot Kryształowych w Kopalni Soli Wieliczka. Folia Geographica, ser. Geogr.-Physica 28: 59-78.. Folia Geographica, ser. Geogr.-Physica 28: 59-78.

Alexandrowicz Z., Poprawa D., Rączkowski W. 1998.

The regional network of geosites in the Polish Carpathians. Przegląd Geologiczny 46 (8): 775-781.

Amirowicz A. 1998.

Consequences of the basin morphology for fish community in a deep-storage submontane reservoir. Acta Hydrobiologica 39 (Supplement 1): 35–56.

Szarek-Gwiazda E. 1998.

Horizontal, vertical and seasonal distribution of heavy metals in the water of a stratified dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland) . Acta Hydrobiologica 40 (2): 113-120.

Szarek-Gwiazda E. 1998.

The effect of abiotic factors on the content and mobility of heavy metals in the sediment of a eutrophic dam reservoir (Dobczyce Reservoir, southern Poland). Acta Hydrobiologica 40 (2): 121-129.

Wimbledon W.A.P., Ivchenko A., Gerasimenko N., Alexandrowicz Z. et al. 1998.

A first attempt at a geosites framework for Europe – an IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity. Geologica Balcanica 28 (3-4): 5-32.

Witkowski Z., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Kotulski M., Perzanowska J., Serafin R., Skawiński P., Zając K. 1998.

Preliminary assessment of th environmental impacts of the Zakopane 2006 Winter Olympic Games proposal. Oecologia Montana 7 (1-2): 32-38. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 1997.

Geoochrona w Polsce – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 7-23.

Alexandrowicz Z. 1997.

Ochrona wodospadów w Karpatach Polskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 39-57.

Wuczyński A. 1997.

Charakterystyka ekologiczna i biogeograficzna awifauny doliny Sobu na Polarnym Uralu. Przegląd Zoologiczny 41: 83-92.

Wuczyński A. 1997.

O historii zasiedlenia i lęgach bociana białego Ciconia ciconia na Przedgórzu Sudeckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (6): 28-44.

Dubiel E., Koczur A. 1996.

Przemiany zbiorowisk łąkowych w dolinie Sanki koło Cholerzyna. Studia Ośrodka Dokumentacji Fisjograficznej 24: 191-221.

Koczur A. 1996.

Zmiany powierzchni i stanu zachowania torfowisk wysokich koło Ludźmierza w ostatnim stuleciu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52 (5): 25-38.

Wuczyński A. 1996.

Pesiikö arosuohaukka Pohjois-Uralilla? [Probable breeding of the Pallid Harrier in northern Ural]. Linnut 31: 31.

Wuczyński A. 1996.

Zmiany zasięgów gatunków ptaków w rosyjskiej arktyce. Przegląd Zoologiczny 40: 83-92.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 1995.

Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu „Skała Kmity” na Wyżynie Krakowskiej. Ochrona Przyrody 52: 95-110 .

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 1995.

Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 4: 259-263.

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995.

Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (5): 27-46.

Wuczyński A. 1995.

Charakterystyka awifauny lęgowej drobnych zadrzewień śródpolnych na Równinie Wrocławskiej. Notatki Ornitologiczne 36: 99-117.

Alexandrowicz Z. 1994.

Lۥėtat et la conception du patrimoine gėologique en Pologne. Mėm. Soc. Gėol. de France. N. Sėr. 165: 149-155.

Alexandrowicz Z. 1994.

Międzynarodowe inicjatywy w ochronie przyrody nieożywionej. Przegląd Geologiczny 42 (3): 159-161.

Szarek E. 1994.

The effect of abiotic factors on chlorophyll a in attached algae and mosses in the Sucha Woda stream (High Tatra Mts, southern Poland). Acta Hydrobiologica 36 (3): 309-322.

Wuczyński A. 1994.

Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Kotliny Dzierżoniowskiej. Ptaki Śląska 10: 118-121.

Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D.J., Wuczyński A. 1993.

Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki AR w Poznaniu 255: 81-86.

Wuczyński A. 1993.

Kilka uwag o sokolnictwie i problemach łowiectwa w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 44 (2): 89-94.

Alexandrowicz Z. 1992.

Jubileuszowy pięćdziesiąty rocznik „Ochrona Przyrody” - osiągnięcia i program. Ochrona Przyrody 50, cz. I: 5-10 .

Dubiel A. 1992.

Changes in the spruce forest of the Gorce Mts. (Southern Poland) following an outbreak of the Hymenopteron Cephalcia falleni Dalm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 24: 107-123.

Głowaciński Z., Profus P. 1992.

Structure and vertical distribution of the breeding bird communities in Polish Tatra. National Park. Ochr. Przyrody 50: cz. I, 65-94.

Głowaciski Z. (red.) 1992.

Polska Czerwona Księga Zwierząt (wyd. I). PWRiL, Warszawa.

Profus P., Głowaciński Z., Marczakowski P., Krogulec J. 1992.

Awifauna województwa zamojskiego. Studia Ośr. Dok. Fizjogr, PAN 20: 113-209.

Alexandrowicz Z. 1991.

Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy. Przegląd Geologiczny 39 (2): 84-91.

Alexandrowicz Z., Denisiuk Z. 1991.

Rezerwaty i pomniki przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Karpaty polskie). Ochrona Przyrody 49, cz.II: 143-161 .

Głowaciński Z. 1991.

Ekologiczny zarys awifauny zlewni Kamienicy w Gorcach i Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie. Ochrona Przyr. 49: cz. II 175-196.

Smykla J., Czerwiński B. 1991.

Wiosenne obrączkowanie ptaków na stawach „Spytkowice” koło Zatora w latach 1986-1990. Notatki Ornitologiczne 32 (3-4): 161–167.

Starmach J., Fleituch T., Amirowicz A., Mazurkiewicz G., Jelonek M. 1991.

Longitudinal patterns in fish communities in a Polish mountain river: their relations to abiotic and biotic factors. Acta Hydrobiologica 33 (3/4): 353–366.

Alexandrowicz Z. 1990.

The optimum system of tors protection in Poland . Ochrona Przyrody 47: 277-308 .

Alexandrowicz Z., Brzeźniak E. 1989.

Uwarunkowanie procesów wietrzenia na powierzchni skałek piaskowcowych w wyniku zmian termiczno-wilgotnościowych . Folia Geographica, Ser. Geogr.-Physica 21: 17-36.

Amirowicz A. 1989.

Environmental characteristics of affluents of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983–1985). 2. Periphyton. Acta Hydrobiologica 30 (1988) (3/4): 297–304.

Starmach J., Jelonek M., Mazurkiewicz G., Fleituch T., Amirowicz A. 1988.

Investigations of the present condition of the ichthyofauna and possible exploitation of the Raba River drainage basin. Part 1. Biological-fishery characterization of the upper part of the Raba River and its tributaries. Roczniki Naukowe PZW 1: 75–96.

Alexandrowicz Z. 1987.

Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego . Ochrona Przyrody 45: 263-294.

Jelonek M., Amirowicz A. 1987.

Composition, density and biomass of the ichthyofauna of the Goczałkowice reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiologica 29 (2): 253–259.

Jelonek M., Amirowicz A. 1987.

Density and biomass of fish in the Rożnów reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiologica 29 (2): 243–251.

Rafiński J., Szymura J.M., Smykla J. 1987.

Elektroforetyczna identyfikacja żaby zwinki (Rana dalmatina Bonaparte) z nowych stanowisk w południowo-wschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 31 (4): 493–502.

Amirowicz A. 1986.

Vaucheria species in the neighbourhood of Cracow. Fragmenta Floristica et Geobotanica 29 (3–4): 465–474.

Zarzycki K., Głowaciński Z. 1984.

Bieszczady (wyd. III, uzupełnione). Przyroda Polska, Wiedza Powszechna, Warszawa: 1-181.

Alexandrowicz Z. 1982.

Classification of landscape based on anthropogenic forms of relief. Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Terre 30 (1-2): 87-92.

Alexandrowicz Z. 1982.

Skałki piaskowcowe Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia . Ochrona Przyrody 44: 293-316.

Alexandrowicz Z., Pawlikowski M. 1982.

Mineral crusts of the weathering zone of sandstone tors in the Polish Carpathians. Mineralogia Polonica 13 (2): 41-59.

Amirowicz A. 1981.

Macroscopic algae from the Bolechowicki Stream (Cracow-Częstochowa Upland, Southern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 27 (4): 667–675.

Amirowicz A. 1981.

Przyroda Potoku Bolechowickiego i problemy jej ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 37 (5): 17–24.

Głowaciński Z. 1981.

Stability in bird communities during the secondary succession of forest ecosystem. Ekol. Pol. 29: 73-95.

Głowaciński Z. 1981.

Wtórna sukcesja ptaków w dojrzewającym ekosystemie leśnym (synteza). Studia Naturae 26: 1-64.

Amirowicz A. 1980.

Vaucheria canalicularis (L.) Christensen, 1968 from the Bolechowicki Stream near Cracow (Southern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 26 (2–4): 355–362.

Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A.,Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980.

Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae A (21): 1-163.

Głowaciński Z., Weiner J. 1980.

Energetics of bird fauna in consecutive stages of a semi-natural pine forest. Ekol. Pol. 28: 71-94.

Kownacki A., Zosidze R.S. 1980.

Taksoceny Chironomidae (Diptera)niektórych rzek i potoków Adżarskiej ASRR (Mały Kaukaz). Acta hydrobiologica 22 (1): 67-87. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 1977.

The origin of sandstone tors in the Polish Western Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Terre 25 (2): 83-90.

Głowaciński Z., Weiner J. 1977.

Energetics of bird communities in successional series of a deciduous forest. Polish Ecological Studies 3: 147-175.

Alexandrowicz Z. 1976.

Karpat polskich jako warunek wykorzystania złóż surowców skalnych. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 2 (4): 25-37.

Alexandrowicz Z. 1976.

Wodospady Białej i Czarnej Wisełki. Ochrona Przyrody 41: 323-354.

Głowaciński Z. 1975.

Succession of bird communities in the Niepołomice Forest (Southern Poland). Ekol. Pol. 23: 231-263.

Głowaciński Z. 1975.

Ptaki Puszczy Niepołomickiej (studium faunistyczno-ekologiczne). Acta Zool. Cracov. 20: 1-88.

Kownacki A., Wojtusiak J., Żurek R. 1975.

Nowe i rzadkie gatunki Rotatoria , Cladocera i Chironomidae (Diptera) dla fauny wodnej Afaganistanu. Acta hydrobiologica 18 (3): 291-304. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 1971.

Carboniferous Holothuroidea sclerites in the Upper Silesia Coal Basin (Southern Poland). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 41 (2): 281-291.

Alexandrowicz Z. 1970.

Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą. Ochrona Przyrody 35: 281-335.

Głowaciński Z., Witkowski Z. 1970.

Ocena liczebności i biomasy płazów metodą wyłowu. Wiad. ekol. 16 (4): 328-340.

Alexandrowicz Z. 1969.

Utwory górnokredowe w krach glacjalnych niemieckiej części wyspy Uznam . Geologia za granicą 10 (1): 49-57.

Głowaciński Z. 1969.

Materiały do awifauny Bieszczadów Zachodnich. (b) 1972 /Materials for studies of the avifauna of the Western Bieszczady. [Wersja angielska przygotowana na zamówienie National Science Foundation w Waszyngtonie]. Acta zool. cracov. 14 (13): 327-350.

Alexandrowicz Z., Drzał M. 1968.

Ochrona rezerwatowa w Polsce. Ochrona Przyrody 33: 27-50.

Głowaciński Z. 1968.

Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa. Acta hydrobiol. 10 (1-2): 103-130.

Alexandrowicz Z. 1967.

Kry lodowcowe w Wolińskim Parku Narodowym. Ochrona Przyrody 32: 207-224.

Alexandrowicz Z. 1966.

Utwory czwartorzędowe przełomowej doliny Rudawy w Zabierzowie koło Krakowa. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie: 617-620.

Alexandrowicz Z. 1965.

Stratygrafia i litologia osadów górnej kredy na wyspie Wolin. Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Oddz. PAN w Krakowie: 224-227.

Alexandrowicz Z. 1963.

Skałka fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym. Ochrona Przyrody 29: 255-268.

Alexandrowicz Z. 1962.

Piaski i formy wydmowe Pustyni Błędowskiej. Ochrona Przyrody 28: 227-253.

Alexandrowicz S.W, Alexandrowicz Z. 1960.

Utwory triasowe w okolicy Strzemieszyc i Sławkowa. Biuletyn Instytutu Geologicznego 152: 95-171.

Alexandrowicz Z. 1960.

Przełom Rudawy pod Skałą Kmity koło Zabierzowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 16 (1): 8-24.

Alexandrowicz Z. 1959.

Otwornice karbońskie z Kozłowej Góry koło Bytomia. Kwartalnik Geologiczny 3 (4): 869-881.