Szkoła Doktorska

             

 

O Szkole Doktorskiej

Ósmego maja 2019 r. Dyrektorzy pięciu krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła Doktorska jest prowadzona przez cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk, tj. Instytut Botaniki im. W. Szafera (IB PAN, jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (IFR PAN), Instytut Ochrony Przyrody (IOP PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt (ISEZ PAN), oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ PIB). Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku i kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Kształcenie doktoranta po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków merytorycznych i formalnych zakończone jest uzyskaniem stopnia doktora. Czytaj więcejj ...

REKRUTACJA

INFORMACJA O UTWORZENIU SZKOŁY DOKTORSKIEJ