Publikacje

publikacje popularno-naukowe

Amirowicz A. 2021.

Ile mamy karasi?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (1): 46-61.

Amirowicz A. 2021.

Nasze ryby chronione – dwie strzeble. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 72-75. Pobierz pdf

Bielański W. 2021.

Syczek Otus scops na Ponidziu – czy ciepłolubna sowa zagości w Polsce na stałe?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 24-29.

Fröhlich A. 2021.

Martwe drewno a dzięcioły w miastach – perspektywy ochrony na przykładzie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 30-47.

Konopiński M. 2021.

Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce. Cz. I: Ochrona zmienności wewnątrzgatunkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 14-21.

Konopiński M., Biedrzycka A. 2021.

Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce cz. II: Genetyka jako narzędzie w ochronie przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 4-13. Pobierz pdf

Lenda M. 2021.

Ochrona przyrody w Polsce i Australii. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 4-13.

Martyka R., Śliwińska E. B. 2021.

Różnorodność kształtu ptasich jaj – przyczyny i konsekwencje. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (3): 28-41. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2021.

Ochrona przyrody jako zagadnienie społeczne. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 22-29.

Pilch J. 2021.

Czy uda się zachować dziedzictwo geologiczne i wartości ekologiczne Księżej Góry w Krakowie?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 48-75.

Samulak E. 2021.

Ogrodowe wieści – jesień . Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 76-79. Pobierz pdf

Adamski P. 2020.

Restytucja bezkręgowców - reguły i wyzwania. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 50-65.

Amirowicz A. 2020.

Czy tracimy karasia?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (3): 12-23.

Bonk M. 2020.

Szukamy raków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 16-21.

Głowaciński Z. Profus P. 2020.

Profesor Ludwik Tomiałojć (1939–2020) – In memoriam. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (3): 4-11.

Liro M., Liro J., Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Plastik w rzekach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 76 (3): 61-69. Pobierz pdf

Łaciak M. 2020.

Jak płazy spędzają zimę?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 12-23. Pobierz pdf

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G. 2020.

Natura 2000: 15 lat wdrażania europejskiej sieci obszarów chronionych w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 50-73.

Okarma H. 2020.

Wpływ wilków na populacje dużych kopytnych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (3): 24-37.

Perzanowska J. 2020.

Wypas owiec jako forma aktywnej ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych – na przykładzie pastwisk górskich w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (4): 20-31.

Samulak E., Olejniczak P. 2020.

Czy ubożenie różnorodności gatunkowej roślin można powstrzymać? Przykład działań prowadzonych na terenie Tatr. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 74-83.

Selva N. 2020.

140 lat po wyginięciu: czy niedźwiedzie powrócą do Białowieży?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 24-29.

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020.

Spotkania z niedźwiedziami. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 6-11.

Solarz W., Najberek K. 2020.

Inwazje biologiczne obcych gatunków a COVID-19. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 22-27.

Urban J., Kasza A. 2020.

Ochrona dziedzictwa geologicznego w rezerwatach Gór Świętokrzyskich – cztery przykłady. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 28-49.

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Krztoń W., Walusiak E., Kustosz D., Łaciak M., Karosienė J., Kasperovičienė J., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Juškaitė L., Zagorskis A., Gulbinas Z., Valskys V. 2020.

Sinice i glony pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia - projekt LIFE. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 66-76. Pobierz pdf

Bonk M. 2019.

Gąbki słodkowodne. Wiadomości wędkarskie 5: 74.

Bonk M. 2019.

Obce gatunki małży. Wiadomości wędkarskie 6: 78-78.

Bonk M. 2019.

Szukamy raków. Wiadomości wędkarskie 4: 73-73.

Wuczyński A., Kuriata D. 2019.

Sieniawka – bogactwo historii i natury. Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Łagiewnickiej: 1-24. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2018.

Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Fundacja Sendzimira (6): 105-113. Pobierz pdf

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2018.

Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą?. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Ptasie kolizje z szybami. Ptaki (1): 12-14.

Król P., Urban J. 2017.

Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915-1922. Studia Muzealno-Historyczne 9: 11-30.

Łaciak M. 2017.

Podchody na granicy wody. Forum Akademickie 1: 58-60. Pobierz pdf

Profus P., Cichocki W. 2017.

Władca nocy. Tatry 60: 80-83.

Profus P., Gil J., Kruszyk R. 2017.

Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w powiecie cieszyńskim w latach 1934-2016. Przyrodnik Ustroński 16: 39-51.

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2017.

Szklane szyby przystanków - śmiertelne zagrożenie dla ptaków. Głos Przyrody (3): 24-26. Pobierz pdf

Urban J. 2017.

13th International Symposium on Pseudokarst (16-19.09.2015, Kunčice pod Ondřejnikem, Czechy), czyli dejavu po ćwierćwieczu. Zacisk (29): 20-25.

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2017.

Szklane przystanki – (nie) widoczne zagrożenie dla ptaków. Ekonatura 12 (169): 22-24.

Armatys P., Matysek M. 2016.

Gorczańskie sowy. Salamandra. Kwartalnik Gorczańskiego Parku Narodowego 47: 4-6.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł białogrzbiety. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 90-91.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł czarny. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 96-99.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł duży. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 82-85.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł trójpalczasty. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 86-89.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł zielonosiwy. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 102-103.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł zielony. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 100-101.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Leśni architekci. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 78-81.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

W jaki sposób dzięcioły unikają wstrząsu mózgu?. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 81.

Dostatny D.F., Kloc G., Dajdok Z., Karg J., Kujawa K., Tryjanowski P., Wuczyński A., Bączek K. 2016.

Jak gospodarować w sposób zrównoważony? Przykłady i zalecenia dotyczące ochrony bioróżnorodności. IHAR-PIB Radzików, KCRZG, SGGW Warszawa: 1-10.

Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E., Wuczyński A. 2016.

Niedźwiedzie wróciły do dawnych ostoi. Las Polski 9: 22-23. Pobierz pdf

Matysek M. 2016.

Gąsiorek na Hali. Tatry 53-55: 68-71.

Cichocki J., Matysek M. 2015.

O jarząbku, najmniejszym i nie policzalnym kuraku leśnym w Tatrach. Tatry 52 (2): 70-75.

Matysek M., Kowal J. 2015.

Duże pchły i małe ssaki. Tatry 51 (1): 52-53.

Łaciak M., Łaciak T. 2014.

Pochwiak jedwabnikowy – coraz częstsza rzadkość. Przyroda Polska 3: 32-33.

Matysek M. 2014.

Amator szyszek świerkowych. Tatry 9, wydanie specjalne: 61-63.

Matysek M. 2014.

Dokarmiać, nie dokarmiać?. Tatry 47 (1): 60-61.

Matysek M. 2014.

Duje …. Tatry 47 (1): 58-59.

Matysek M. 2014.

Mornel w polskich Tatrach. Tatry 47 (1): 56-57.

Matysek M. 2014.

Stary niedźwiedź nie śpi mocno. Tatry 48 (2): 60.

Matysek M., Kowal J. 2014.

Dwa nowe gatunki muchówek. Tatry 48 (2): 64-65.

Urban J. 2014.

Pseudokarst during the 16th International Congress of Speleology, Brno, July 21-28th 2013. Pseudokarst Commission Newsletter. 24: 34-38.

Gwiazda R., Twaróg A. 2013.

Skład pokarmu kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis zimujących na rzekach w Małopolsce. Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Morski Instytut Rybacki, Gdynia: 38-49.

Koczur A. 2013.

7230 Alkaline fens (Mountain and lowland alkaline fens of spring fen, sedge fen, and sedge-moss fen characteristics) In: Mróz W. (red.) Monitoring of natural habitats. Methodological guide. GIOŚ, Warszawa: 68-81 .

Masło D. 2013.

Monitoring motyli dziennych (Rhopalocera) Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny – założenia i wyniki programu pilotażowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32 (1): 118–126.

Masło D. 2013.

Zmiany w faunie motyli dziennych Magurskiego Parku Narodowego w aspekcie zmian klimatycznych. W: Kuczera M. (red.). Dokonania Młodych Naukowców. (1): 28–31.

Masło D., Wenta J. 2013.

Skalnik driada Minois dryas (SCOPOLI) (Rhopalocera: Nymphalidae) w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Forum Faunistyczne 3 (1-2): 1-6.

Matysek M. 2013.

Dwa dzięcioły. Tatry 45 (3): 50–52.

Matysek M. 2013.

Jerzyk a nie jeżyk. Tatry 46 (4): 60-61.

Matysek M. 2013.

Kleszcze w Tatrach. Tatry 44 (2): 46-47.

Matysek M. 2013.

Nowy rekord wysokości. Tatry 43 (1): 52-55.

Matysek M. 2013.

Żółty obuwik. Tatry 46 (4): 52-53.

Solarz W. 2013.

Ptaki prawie nasze. Ptaki 4: 20-23.

Szczepka K. 2013.

Kambryjskie trylobity dzisiejszego obszaru Polski. Wszechświat 114 (8-9): 259-262.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. Wołoszyński M. 2013.

Kadzielnia i jej jaskinie. Przewodnik naturystyczny. Manufaktura Geoturystyczna, Warszawa: 1-63.

Koczur A. 2012.

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio- Caricetea nigrae). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 3: 109-122.

Koczur A. 2012.

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 3: 123-136.

Koczur A. 2012.

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 3: 137-151.

Korzeniak J. 2012.

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 79-94.

Korzeniak J. 2012.

Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 95-108.

Matysek M. 2012.

Gość czy stały bywalec?. Tatry 41 (3): 34.

Matysek M. 2012.

Lelek w Tatrach. Gość czy stały bywalec?. Tatry 42 (4): 46-47.

Selva N., Zwijacz Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012.

Niedźwiedź, największy i najmniej drapieżny. Tatry 39 (1): 58-63.

Szczepka K. 2012.

Bogactwo florystyczne Pasma Policy. Wszechświat 108: 222-223.

Grzędzicka E. 2011.

Droga do domu. Mechanizm odnajdywania właściwego kierunku. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 10-13.

Grzędzicka E. 2011.

Które ptaki to dziuplaki? Poradnik z zakresu ekologii i ochrony ptaków mieszkających w dziuplach. Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Grzędzicka E. 2011.

Myślistwo ptasze. Echa Leśne 10: 38-39.

Grzędzicka E. 2011.

Puszczyk. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 14-17.

Grzędzicka E., Najberek K. 2011.

Gatunki obce roślin w leśnych siedliskach ptaków. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 20-23.

Koczur A. 2011.

Mires of the Orawsko-Nowotarske Basin. International Mire Conservation Group Newsletter 2011 (4): 39-43.

Koczur A. 2011.

Obszary wodno-błotne. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 56-68.

Koczur A. 2011.

Torfowiska wysokie. W: Staszyńska K.(red.) Natura 2000 w Karpatach. Ochrona aktywna. : 6-7.

Korzeniak J. 2011.

Analiza spójności sieci Natura 2000 dla wybranych grup siedlisk przyrodniczych w Karpatach: łąkowe i murowowe, półnaturalne siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000. IOP PAN, Kraków: 41-55.

Książkiewicz Z., Lipińska A. 2011.

Habitat and microhabitat requirements of Vertigo moulinsiana Dupuy 1849 (Gastropoda: Pulmonata, Vertiginidae) in Poland. The Malacologist 56: 8.

Perzanowska J., Koczur A., Korzeniak J., Staszyńska K., Uliszak A. 2011.

Siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 133-169.

Wilk-Woźniak E. 2011.

Glony planktonowe: wrogowie i przyjaciele. Ekonatura 7 (92): 9-11.

Zając K. 2011.

Jasiołka. W: Rogała D., Marcela A. (red.) Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu (http://download.entomo.pl/pracepdf/Obszary_Natura_2000_na_Podkarpaciu_cz.1_(2011).pdf i http://download.entomo.pl/pracepdf/Obszary_Natura_2000_na_Podkarpaciu_cz.2_(2011).pdf). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 148-153.

Zwijacz Kozica T., Zięba F., Selva N. 2011.

Po naukę do Szwecji. Tatry 37 (3): 41-45.

Król P., Urban J. 2010.

Historia i współczesne wartości edukacyjne górnictwa kruszcowego w Miedzianej Górze . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 16.

Król P., Urban J., Garus R. 2010.

Zabytki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w dolinie górnej Bobrzy. Agencja JP. Kielce: 1-84.

Smółka M. 2010.

Pomrów błękitny – ślimaczy arystokrata. Eko i my 9 (173): 20-21.

Smółka M. 2010.

Kocham cię… żabciu. Czyli co nieco o zwyczajach godowych płazów. Eko i my 6 (171): 16-19.

Urban J. Kasza A. 2010.

Naukowe i edukacyjne wartości jaskiń oraz stanowisk krasowych Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 13.

Wyżga B. 2010.

Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych. Wszechświat (111): 127-131. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 7 (12): 34-36.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Sen zimowy niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 2 (7): 30-32.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Stary niedźwiedź mocno śpi?. Tatry 2 (32): 48-49.

Cortés-Avizanda A., Selva N., Carrete M., Serrano D. , Donázar J.A. 2009.

Donde ubicar un muladar?. Quercus 284: 28-32.

Konopiński M.K. 2009.

Pleistocene evolutionary history of Central and Eastern European populations of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne). Polish Academy of Sciences, Annual Report 2009: 40-41.

Okarma H., Solarz W. 2009.

Inwazje biologiczne – niedoceniany problem w ochronie przyrody. Wszechświat 110: 14-20.

Smółka M. 2009.

Oko w oko z szarą foką. Eko i my 4 (159): 6-10.

Zając K. 2009.

Ostoja Jaśliska. Seria Natura 2000 w Karpatach. Sfinansowano z projektu „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach” realizowany w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Kraków. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Fauna i flora przy szlaku. Bieszczady 5 (5): 26-29.

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Znakowane czy ranione?. Tatry 1 (27): 18.

Kustosz D. 2008.

Szafranologia, czyli rzecz o szafranie. Wiadomości Botaniczne 1/2 (52): 137-141.

Margielewski W., Szura C., Urban J. 2008.

Jaskinia Miecharska cave (Beskid Śląski Mts, Outer Carpathians) – the largest non-karst cave in the Flysch Carpathians. Zacisk. Special Issue: 7-13.

Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Carrete M., Margalida A., Selva N., Tella J.L., Blanco G., Lemus J., Blázquez M., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F. 2008.

Ecosistemas asépticos? Muladares y conservación de la biodiversidad. Quercus 268: 80-81.

Urban J. 2008.

Kras gipsowy w Nadnidziańskim i Szanieckim Parku Krajobrazowym. Wyd. Zespół. Nadnidziańskich i Świętokrzyskich PK, Kielce: 1-87.

Zyśk-Gorczyńska E. 2008.

Niedźwiedzie i drzewa na wiosnę. Tatry 2 (24): 44.

Solarz W. 2007.

Inwazja obcych. Academia 2: 6-9..

Solarz W., Chmura D. 2007.

Żółte światło. Academia 4: 33.

Solarz W., Zając T. 2005.

Regional and subregional cooperation on IAS in Europe. IUCN ROfE 8: 5.

Solarz W., Król W. 2004.

Gatunki obce w Polsce - przyczyny wprowadzenia, wpływ na rodzimą przyrodę i konieczność zwalczania. Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia 17: 43-45.

Amirowicz A. 2003.

Ryby i minogi w wodach Górnego Śląska. Przyroda Górnego Śląska (34): 15–18.

Zając K. 2003.

Wymagania siedliskowe ginącego gatunku małża - szczeżui wielkiej Anodonta cygnea. Działalność naukowa PAN. Wybrane zagadnienia. 16: 56-57. Pobierz pdf

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 1998.

The Pan-European Ecological Network: A representative case from Poland . European Nature. Magazine on the Interface of Policy and Science 1: 23. Pobierz pdf

Amirowicz A. 1983.

Woszerie i możliwości ich badania. Wszechświat 84 (10): 225–228.