Publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Gągol J., Król P., Urban J. 2020.

Złoża i kopalnie eksploatowane przez “Marmury Kieleckie”. W: Główka J., Szczepański J. (red.), Z dziejów Marmurów Kieleckich (1876-2016). Kiel. Tow. Nauk., Kielce: 137-205.

Gwiazda R., Makomaska-Juchiewicz M. 2020.

Wspomnienia magistrantów. W: Morawska-Nowak B. (red.). Profesor Władysław Grodziński we wspomnieniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 105-109.

Kolter L., Sergiel A., Huber D., Silver S. 2020.

Ex situ conservation of bears: Roles, status and management. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 338-348.

Kownacki A., Ewa Szarek-Gwiazda E., Ligaszewski M., Urban J. 2020.

Communities of freshwater macroinvertebrate and fish in mountain streams and rivers of the Upper Dunajec Catchment (Western Carpathians) including long-term human impact. W: Korzeniewska E., Hamisz M. (red.) Polish River Basins and Lakes: biological status and water management, p. II. Springer, Handbook of Environmental Chemistry Series 87: 269-294.

Krofel M., Elfstrom M., Ambarli H., Bombieri G., Gonzalez Bernardo E., Jerina K., Laguna A., Penteriani V., Phillips J.P., Selva N., Wilson S.M., Zarzo-Arias A., Groff C., Huber D., Karamanlidis A.A., Mertzanis G., Revilla E., Bautista C. 2020.

Human–bear conflicts at the beginning of the twenty-first century: Patterns, determinants, and mitigation measures. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 213-226.

Łajczak A., Urban J. 2020.

Ranga przyrody nieożywionej Świętokrzyskiego parku Narodowego w obrębie Wyżyn Polskich. W: Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Świętokrzyski P.N. - Uniw. J. Kochanowskiego, Bodzentyn-Kielce: 176-178.

Łajczak A., Urban J., Ciupa T., Suligowski R., Świercz A., Wróblewski T.G. 2020.

Syntetyczna ocena antropogenicznych przekształceń przyrody nieożywionej, prognoza zmian. W: Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Świętokrzyski P.N.-Uniw. J. Kochanowskiego, Bodzentyn-Kielce: 165-170.

Łajczak A., Urban J., Rączkowska Z., Wałek G. 2020.

Rzeźba. W: Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Świętokrzyski P.N.-Uniw. J. Kochanowskiego, Bodzentyn-Kielce: 74-102.

Malec J., Szczepanik Z., Urban J., Wróblewski T., Ludwikowska-Kędzia M., Salwa S., Zieliński A. 2020.

Budowa geologiczna. W: Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Świętokrzyski P.N. - Uniw. J. Kochanowskiego, Bodzentyn-Kielce: 43-73.

Mysłajek R., Sergiel A., Selva N. 2020.

Występowanie dużych drapieżników w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Kramarz P., Pociask M., Michalski R. Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Papirus: 303-313. Pobierz pdf

Profus P. 2020.

Kręgowce lądowe województwa śląskiego. W: Parusel J. B. (red.). Przyroda żywa województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 199-251.

Servheen C., Ambarli H., Singh Bargali H., Breck S.W., D’Cruze N., Groff C., Fredriksson G.M., Gibeau M.L., Goldstein Aizman I., Huber D., Kendall K.C., Miller SD., Proctor M., Rutherford M., Scotson L., Swenson J.E. 2020.

Conservation and management of bears. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 273-302.

Swenson J.E., Ambarli H., Arnemo J.M., Baskin L., Ciucci P., Danilov P.I., Delibes M., Elfström M., Evans A.L., Groff C., Hertel A., Huber D., Jerina K., Karamanlidis A.A., Kindberg J., Kojola I., Krofel M., Kusak J., Mano T., Melletti M., Mertzanis G., Ordiz A., Palazón S., Parchizadeh J., Penteriani V., Quenette P., Selva N., Sergiel A., Seryodkin I., Skuban M., Steyaert S.M.J.G., Støen O., Tirronen K.F., Zedrosser A. 2020.

Brown Bear (Ursus arctos; Eurasia). In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 139-161.

Urban J., Fijałkowska-Mader A., Malec J.G. 2020.

Waloryzacja dziedzictwa geologicznego oraz ocena potencjału geoturystycznego. W: Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.). Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Świętokrzyski P.N. - Uniw. J. Kochanowskiego, Bodzentyn-Kielce: 171-175.

Urban J., Łajczak A. 2020.

Położenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na tle struktur geologicznych i jednostek geomorfologicznych Poslki. W: Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J., Szczepaniak P. (red.). Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Świętokrzyski P.N. - Uniw. J. Kochanowskiego, Bodzentyn-Kielce: 32-36.

Beasley J.C., Olson Z.H., Selva N., DeVault T.L. 2019.

Ecological functions of vertebrate scavenging. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 125-157.

Galas J., Tończyk G. 2019.

Nature of Polish Tatra Lakes. W: Korzeniewska E., Harnisz M. (red.). Polish River Basins and Lakes – Part II. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer International Publishing.

Huber D., van Manen F. 2019.

Bear morphology. W: Vonk J., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer, Cham: 1-11.

Jeleński J., Mikuś P. 2019.

Rewitalizacja koryt żwirodennych przez przywracanie sekwencji bystrza – plosa, ich rola środowiskowa i zastosowanie. W: Czerniawski R., Bilski P. (red.). Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 221-238.

Moleón M., Selva N., Quaggiotto M.M., Bailey D.M., Cortés-Avizanda A., DeVault T.L. 2019.

Carrion availability in space and time. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 23-44.

Ognjanova-Rumenova N., Wojtal A.Z., Sienkiewicz E., Botev I., Trichkova T. 2019.

Biodiversity of High Mountain Lakes in Europe with special regards to Rila Mountains (Bulgaria) and Tatra Mountains (Poland). W: Seckbach, J. and Gordon, R. (red.). Diatoms. Biology & Applications, Wiley-Scrivener, Beverly, MA, USA : 335-353.

Revilla E., Naves J., Fernández A., Selva N., Bautista C., Ordiz A., Fernández N., Rodríguez C., Díaz-Fernández M., Clavero M., Delibes M. 2019.

Learning to protect: a bear story. W: Ferrer M. (red.). Recovering Biodiversity: the contribution of CSIC to avoid species extinction. Editorial CSIC. : 215-239.

Selva N., Moleón M., Sebastián-González E., DeVault T.L., Quaggiotto M.M., Bailey D.M., Lambertucci S.A., Margalida A. 2019.

Vertebrate Scavenging Communities. W: Olea P., Mateo-Tomás P., Sánchez-Zapata J. (red.). Carrion Ecology and Management. Wildlife Research Monographs, Springer 2: 71-99.

Sergiel A., Van Horn R. 2019.

Bear Sensory Systems. W: Vonk J., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer International Publishing, Cham: 1-9.

Bonk M., Szymura J. 2018.

15. Żaba zwinka Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 65-68.

Głowaciński Z. 2018.

01. Salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1.. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 24-27.

Głowaciński Z. 2018.

08. Wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 106-108.

Głowaciński Z. 2018.

09. Ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 48-50.

Głowaciński Z. 2018.

16. Żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 69-71.

Głowaciński Z. 2018.

Conservation of amphibians and reptiles in Poland. Ch. 7, Part III Supplementary. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 139-141.

Głowaciński Z. 2018.

Introduction to the second edition. Ch. 1, Part I Introductory. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 10-10.

Głowaciński Z. 2018.

Methods. Ch. 2, Part I Introductory. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 16-17.

Głowaciński Z. 2018.

Ochrona płazów i gadów w Polsce. Rozdz. 7, Część III Uzupełniająca. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 131-138.

Głowaciński Z. 2018.

Podsumowanie i uwagi końcowe. Rozdz. 9, Część III Uzupełniająca. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 148-150.

Głowaciński Z. 2018.

Wstęp do wydania drugiego. Rozdz. 1, Część I Wstępna. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 9-9.

Głowaciński Z. 2018.

Założenia metodyczne. Rozdz. 2, Część I Wstępna. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 11-15.

Głowaciński Z., Sura P. 2018.

05. Jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 97-99.

Połczyńska-Konior G. 2018.

Uproszczone mapki w systemie UTM. Rozdz. 8, Część III Uzupełniająca. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Wyd. I: 142-147.

Profus P, Sura P. 2018.

10. Ropucha zielona Bufotes viridis (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 51-53.

Profus P., Majtyka T. 2018.

12/13. Rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758) i rzekotka wschodnia Hyla orientalis Bedriaga, 1890. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 57-60.

Profus P., Sura P. 2018.

08. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 45-47.

Profus P., Sura P. 2018.

10. Żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 111-114.

Profus P., Sura P. 2018.

11. Ropucha paskowka Epidalea calamita (Laurenti, 1768). W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 54-56.

Profus P., Sura P., Rybacki M. 2018.

07. Gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768. W: Głowaciński Z., Sura P. (red.). Atlas płazów i gadów Polski; Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Atlas of the Amphibians and Reptiles of Poland; Status – Distribution – Conservation. Część II Główna, opisowa, Rozdz. 5, Podrozdz. 5.1. Wyd. I, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 102-105.

Sebastian A., Migalska M., Biedrzycka A. 2018.

AmpliSAS and AmpliHLA: Web Server Tools for MHC Typing of Non-Model Species and Human Using NGS Data. W: Boegel S. (red.). HLA Typing. Methods in Molecular Biology. Humana Press, New York, NY 1802: 249-273.

Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N. 2018.

Ściśle, czynnie czy krajobrazowo? Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. Bodziarczyk, J. (red.) Ochrona ścisła w prakach narodowych i rezerwatach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 79-87 .

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece karpackiej poddanej rewitalizacji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-110.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 31-58.

Kaczka R.J., Spyt B., Janecka K., Wyżga B. 2017.

Dendrochronologiczny zapis adaptacji olszy szarej do zmian wywołanych wcięciem się rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 163-180.

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2017.

Chapter 7: Chlorophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2017.

Chapter 3: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-84.

Schimkat J., Profus P., Schulz F., Siebert S. 2017.

Reproduktion. W: Kaatz Ch., Wallschläger D., Dziewiaty K., Eggers U. (red.). Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei 682: 240-295.

Skalski T., Kędzior R., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Zawiejska J. 2017.

Wpływ wcięcia się rzek górskich na zgrupowania chrząszczy z rodziny biegaczowatych. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 141-162.

Witkowski A., Wojtal A.Z., Żelazna-Wieczorek J., Bąk M. 2017.

Chapter 4: Bacillariophyta. W: Burchardt L. (red.). Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Biology, Teaching Resources Library No. 3, Kraków - Poznań - Szczecin (CD-ROM), ISBN: 978-83-61320-89-0.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wcięcia się rzeki na hydraulikę przepływów wezbraniowych - przykłady z rzek karpackich. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-30.

Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2017.

Zróżnicowanie uziarnienia osadów korytowych w profilu podłużnym rzeki górskiej jako zapis antropogenicznych zmian koryta. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 111-140.

Amirowicz A. 2016.

Ichtiofauna. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 179-185. Pobierz pdf

Bonk M. 2016.

Amphibians (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 79-94.

Bonk M. 2016.

Płazy (Amphibia). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 79-94.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2016.

Znaczenie śródpolnych pasm roślinności w ochronie bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Konieczny K., Krukowska-Szopa I., Szatan S. (red.). Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu. Pakiet edukacyjny. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Legnica: 191-211.

Dumnicka E., Biesiadka E., Namiotko T. 2016.

Zoobentos (selected groups). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 213-232.

Dumnicka E., Biesiadka E., Namiotko T. 2016.

Zoobentos. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 213-232.

Fleituch T. 2016.

Bezkręgowce denne i procesy biologiczne. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 173-179. Pobierz pdf

Głowaciński Z. 2016.

Płazy i gady Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. BdPN, Ustrzyki Górne: 279-291.

Głowaciński Z. 2016.

Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i terenów przyległych. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. BdPN, Ustrzyki Górne: 292-305.

Głowaciński Z. 2016.

Świat zwierząt. W: Wolski J. (red.). Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN 1 (17): 277-313.

Głowaciński Z. 2016.

Zmiany w bieszczadzkiej faunie w ostatnim stuleciu. W: Wolski J. (red.). Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN 2 (17): 261-270.

Gwiazda R. 2016.

Awifauna. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 185-190. Pobierz pdf

Gwiazda R. 2016.

Inne kręgowce. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 190. Pobierz pdf

Korzeniak J. 2016.

Zbiorowiska nieleśne krainy dolin. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 147-159.

Korzeniak J., Kucharzyk S. 2016.

Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych. W: Wolski J. (red.) 2016. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Monografie IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2 (17): 225-260.

Kotowska D., Żmihorski M. 2016.

Monitoring awifauny metodą punktową. W: Stalenga J., Brzezińska K., Jarzombkowski F. (red.) 2016. Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego. Monografia. IUNG-PIB, Fundacja Snopowiązałka, Puławy: 39-45.

Król W., Pępkowska-Król A. 2016.

Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP: 164-172.

Król W., Pępkowska-Król A. 2016.

Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.). Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP: 352-360.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. 2016.

Introduction. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 7-12.

Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. 2016.

Wprowadzenie. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 7-12.

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. 2016.

Foreword. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: vii-xi.

Matysek M. 2016.

Jarząbek (Tetrastes bonasia). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki: 112-120.

Mielczarek P., Profus P. 2016.

Bocian biały (Ciconia ciconia). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki: 182-191.

Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R.J., Stoffel M. 2016.

Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 77-101.

Nowacki J., Okarma H., Skorupski M. 2016.

Zwierzęta łowne jako element różnorodności biologicznej Polski. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 9-27.

Nowacki J., Okarma H., Skorupski M., Buchholz L. 2016.

Łowiectwo a różnorodność biologiczna na przestrzeni dziejów. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 29-48.

Okarma H., Bartoszewicz M. 2016.

Ssaki. W: Zwierzęta chronione podręcznik dla myśliwych. Oficyna Wydawnicza FOREST i Zarząd Główny PZŁ: 208-231.

Okarma H., Pirga B. 2016.

Ssaki kopytne i drapieżne. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne: 307-320.

Pociecha A. 2016.

Zooplankton. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 169-173. Pobierz pdf

Profus P. 2016.

Bocian czarny (Ciconia nigra). W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Krol A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.). Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki: 173-181.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2016.

Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 127-151.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Niedźwiedź T., Łupikasza E., Stoffel M. 2016.

Variability of flood frequency and magnitude during the late 20th and early 21st centuries in the northern foreland of the Tatra Mountains. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 231-256.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

W: Koboltschnig G. (red.). Potential large wood-related hazards at bridges: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. . Proceedings of the 13th Congress Interpreavent 2016 "Living with natural risks", 30.05-2.06.2016 Lucerne, Switzerland: 610-618.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 103-125.

Stoffel M., Wyżga B., Niedźwiedź T., Ruiz-Villanueva V., Ballesteros-Canovas J.A., Kundzewicz Z.W. 2016.

Floods in mountain basin. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 23-37.

Szarek-Gwiazda E. 2016.

Metale ciężkie. W: Sądak T., Banduła T. Materek E, Mazurkiewicz-Boroń G. and Słonka R. (red.), Zbiornik wodny Dobczyce - Monografia. Kraków, RZGW, MPWiK: 153-158. Pobierz pdf

Szczęsny B. 2016.

Caddisflies (Trichoptera). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 135-152.

Szczęsny B. 2016.

Chruściki (Trichoptera). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 135-152.

Szczęsny B., Wilk-Woźniak E. 2016.

A characterisation of abiotic factors in the Park's waters. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 23-30.

Szczęsny B., Wilk-Woźniak E. 2016.

Charakterystyka czynników abiotycznych wód Parku. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 23-30.

Wilk-Woźniak E. 2016.

Fitoplankton. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 158-166. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R. 2016.

Gatunki o szczególnym znaczeniu. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 251-260.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R. 2016.

Species of particular importance. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 251-260.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

A review of the aquatic ecosystems. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 13-22.

Wilk-Woźniak E., Krzyściak-Kosińska R., Pociecha A. 2016.

Przegląd ekosystemów wodnych. W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 13-22.

Wojtal A.Z., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Diatoms (Bacillariophyta).W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-17-6): 55-78.

Wojtal A.Z., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Okrzemki (Bacillariophyta). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 55-78.

Wojtal A.Z., Wilk-Woźniak E., Eliasz-Kowalska M. 2016.

Peryfitonowe okrzemki (Bacillariophyta) rzeki Raby poniżej Zbiornika Dobczyckiego w roku 1983 i w roku 2014. W: Sądag T., Banduła T., Materek E., Mazurkiewicz-Boroń G., Słonka R. (red.). Zbiornik Wodny Dobczyce - Monografia. Kraków: RZGW, MPWiK: 166-169. Pobierz pdf

Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J. 2016.

Flood generation mechanisms and changes in principal drivers. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 55-75.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2016.

Flood risk management in the Upper Vistula Basin in perspective: traditional versus alternative measures. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 361-380.

Zając K. 2016.

Bivalves and snails (Mollusca: Bivalvia and Gastropoda). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red). The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park. Białowieża National Park/ Białowieski Park Narodowy, Contractors Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-6413-17-6): 113-124.

Zając K. 2016.

Małże i ślimaki (Mollusca: Bivalvia i Gastropoda). W: Krzyściak-Kosińska R., Wilk-Woźniak E. (red.). Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o. (ISBN 978-83-64513-14-5): 113-124.

Armatys P., Matysek M. 2015.

Orły, sowy, kuraki... W: Czarnota P., Stefanik M. (red.). Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka: 207-216.

Flis A., Betleja J. 2015.

Bączek Ixobrychus minutus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa: 349–353.

Gąbka M., Bociąg K., Chmara R., Jakubas E., Joniak T., Kisiel A., Lisek D., Messyasz B. Pełechaty M., Pęczuła W., Pukacz A., Rekowska E., Rybak M., Wilk-Woźniak E. 2015.

3140-Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea). Przewodnik Metodyczny, Mróz W. (red.), GIOŚ, Warszawa 4: 120-140.

Koczur A. 2015.

7120 Torfowiska wysokie, zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część czwarta. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.: 182-195.

Matysek M. 2015.

Na kwiecistych polanach – ptaki. W: Stefanik M., Loch J., Łabuz R., Sikora R., Czarnota P., Strauchmann E. (red.). Gorce europejskie dziedzictwo przyrody. 35 – lecie Gorczańskiego Parku Narodowego. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka: 91-112.

Matysek M. 2015.

Polany jako ekosystem. W: Czarnota P., Stefanik M. (red.). Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka: 110-115.

Matysek M., Bonczar Z., Kajtoch Ł. 2015.

Jarząbek Bonasa bonasia. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny, GIOŚ, Warszawa, Wydanie 2: 139-144.

Mikuś P., Wyżga B. 2015.

Monitoring of large wood supply and transport in Polish Carpathian watercourses. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 96-98.

Plesiński K., Radecki-Pawlik A., Wyżga B. 2015.

Sediment transport processes related to the operation of a rapid hydraulic structure (boulder ramp) in a mountains stream channel: a Polish Carpathian example. Sediment Matters, Springer: 39-58.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2015.

Understanding large wood deposition during floods: a modelling approach. Geomorphometry for Geosciences, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 255-258. Pobierz pdf

Selva N., Switalski A., Kreft S., Ibisch P.L. 2015.

Why keep areas road-free? The importance of roadless areas. Ecology of Roads: a Practitioner’s Guide to Impacts and Mitigation, John Wiley & Sons: 16-26.

Urban J., Piksa K. 2015.

Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część 4, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa 8310: 211-230.

Wuczyński A. 2015.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dolnośląska Stacja Terenowa we Wrocławiu. W: Grudzewska-Walecka B. (red.). Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu: 85-88.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Przebięda M., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R. J. 2015.

Log transport and deposition during a flood in a mountain river: tracking experiment using radio telemetry. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 140-142.

Zawiejska J., Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 55-57.

Ajtic R., Heltai M., Kautman J., Urban P., Kurtiak F., Olosutean H., Strnad M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 214-216.

Ajtic R., Heltai M., Kautman J., Urban P., Kurtiak F., Olosutean H., Strnad M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 209-213.

Ambros M., Uhrin M., Urban P., Žiak D., Banaduc A., Bjedov V., Heltai M., Pokynchereda V., Strand M., Makomaska-Juchiewicz M., Szewczyk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia). In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 221-227.

Aszalos R., Mróz W., Szewczyk M., Biris I., Rizman I., Vaško Ĺ., Bakovic D., Kabal M., Voloshchuk M. 2014.

Draft Carpathian Red List of Forest Habitats. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 20-43.

Bartoszek W., Mirek Z., Koczur A. 2014.

Carex pulicaris L. Turzyca pchla. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków: 737-739.

Bloch-Orłowska J., Koczur A. 2014.

Carex pauciflora Lightf. Turzyca skąpokwiatowa. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków: 733-735.

Gadzinowska J. 2014.

Struktura taksonomiczna orzęsków (Ciliata) w zbiorowiskach planktonowych zbiorników wodnych związanych z działalnością człowieka. W: Mazurkiewicz-Boroń G., Marczewska B. (red.). Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, KUL, Lublin: 107-114.

Galas J. 2014.

Glony i fauna bezkręgowców W: Choiński A., Pociask-Karteczka J. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek. Wyd. TPN, Zakopane: 110-117.

Görner T., Botta-Dukát Z., Heltai M., Fehér Z., Márton M., Patkó L., Kuciel H., Solarz W., Szewczyk M., Schneider E., Olosutean H., Banaduc A., Dumbravã A., Lazarević P., Bakovič D., Zatezalo A., Bankovič S., Gojdičová E., Krištín A., Kautman J., Vavrová Ĺ., Urban P., Zach P., Kulfan J., Voloshchuk M., Kozurak A., Kurtiak F., Chumak V. 2014.

Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 228-234.

Heese T., Lampart-Kałużniacka M., Kot M., Popovic D., Żurek R. 2014.

Pstrąg potokowy (Salmo trutta Morpha Fario L., 1758) w Morskim Oku. W: Choiński A., Pociask-Karteczka J. (red.), Morskie Oko - przyroda i człowiek. TPN, Zakopane: 118-125.

Kaczka R. J., Czajka B., Wyżga B., Wróblewska A., Mikuś P. 2014.

Hydroclimatic effects on the condition of grey alder (Alnus incana L. Moench) and European larch (Larix decidua L. Mill.) growing in the riparian forest of an incised mountain river. W: Di Filippo A., Piovesan G., Romagnoli M., Helle G., Gärthner H (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 12. Proceedings of the Dendrosymposium 2013. : 96-101. Pobierz pdf

Koczur A., Świerkosz K. 2014.

Lilium bulbiferum L. Lilia bulwkowata. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2014.

Chapter 6: Chlorophyta In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. ed. Burchardt L. , W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 113-145.

Kruszelnicki J., Fabiszewski J., Koczur A. 2014.

Rubus chamaemorus L. Malina moroszka. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków: 258-259.

Kruszelnicki J., Koczur A. 2014.

Eriophorum gracile W.D.J. Koch. Wełnianka delikatna. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków: 674-676.

Mikuś P., Wyżga B. 2014.

Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses. W: Kruhlov I., Prots B. (red.). Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014, Science for the Carpathians, Lviv: 112-115.

Piękoś-Mirkowa H., Korzeniak J. 2014.

Campanula serrata (Kit.) Hendrych. Dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty). W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 499-501.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2014.

Chapter 2: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta In: Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers. Guide for laboratory classes and field research. ed. Burchardt L., W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 15-33.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Mikuś P., Kundzewicz Z. W. 2014.

Large wood dynamics in a wide mountain river: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Schleiss A., De Cesare G., Franca M., Pfister M. (red.). RiverFlow 2014, International Conference on River Hydraulics. Taylor and Francis Group, London: 1843-1848. Pobierz pdf

Šacha D., David S., Waldhauser M., Buczyński P., Tończyk G., Makomaska-Juchiewicz M., Martynov A.V., Heltai M.G., Manci C.O., Jović M. 2014.

Draft Red List of Dragonflies (Odonata) of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 172-185.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

Dobrostan niedźwiedzi w niewoli. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.). Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE, Dom Wydawniczy ELIPSA: 138-147.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

The welfare of captive bears. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds). The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards, Publishing House ELIPSA: 129-139.

Strzesak M. 2014.

Porównanie składu i dynamiki fitoplanktonu w Zbiorniku Dobczyckim w zależności od metody poboru prób. W: Mazurkiewicz-Boroń G., Marczewska B. (red.). Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych. KUL, Lublin: 97-106.

Świercz A., Urban J. 2014.

Budowa geologiczna i pokrywa glebowa województwa świętokrzyskiego. W: Jankowska-Błaszczuk M., Czerwik-Marcinkowska J. (red.) Ochrona bioróżnorodności flory województwa świętokrzyskiego. Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Kielcach, Kielce: 33-74.

Turis P., Eliáš P. jun., Schmotzer A., Király G., Schneider E., Kuciel H., Szewczyk M., Kozurak A., Antosyak T., Voloshchuk M., Lazarević P., Lustyk P. 2014.

Red List of Vascular Plants of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 44-105.

Vavrová L., Čiliak M., Šteffek J. †, Heltai M. G., Fehér Z., Zając K., Zięcik A., Szewczyk M., Mikolajczyk P., Chumak V., Banaduc A. 2014.

Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca). W: Kadlečík J. (red.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 106-117 [www.bioregio-carpathians.eu/tl_files/bioregio/donwnloads_resources/Key Outputs and Publication/RedListofSpecies_Habitats_AlienSpecies.pdf]. Pobierz pdf

Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J. 2014.

Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river. W: Kruhlov I., Prots B. (red.).. Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Science for the Carpathians, Lviv: 116-119.

Wyżga B., Zawiejska J. 2014.

Znaczenie hydromorfologicznej jakości dla stanu ekologicznego rzek polskich Karpat. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, Wydawnictwo KUL: 339-350. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z. 2013.

Groty Kryształowe / Crystal Caves in the Wieliczka Salt Mine. W: Nowakowski A. (red.): Skarb. Kopalnia Soli "Wieliczka" - The Wieliczka Salt Mine. An Underground Treasure, Universitas, Kraków: 59-80.

Dumnicka E. 2013.

Fauna bezkręgowców źródeł. W: Siwek J., Baścik M. (red.). Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym. Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 141-156.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2013.

Degradacja rzek wielonurtowych polskich Karpat w XX wieku. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 33-58.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2013.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 87-114. Pobierz pdf

Heese T., Wilk-Woźniak E., Żurek R., Kaczorkiewicz M., Szmidt R., Arciszewski M., Pikuła K., Wojcieszonek A., Chrzczonowicz H., Zakościelna A. 2013.

Ocena efektu ekologicznego zabiegu rekultywacji prowadzonego w latach 2005-2012 na Jeziorze Trzesiecko. W: Wiśniewolski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior, Toruń: 65-80.

Kajtoch Ł., Matysek M. 2013.

Beskid Wyspowy i Makowski. W: Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.). Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy, OTOP, Marki: 71-79.

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. 2013.

The Carpathian Mountains: challenges for the Central and Eastern European landmark. W: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Berlin: 1-11.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2013.

Roztoczański Park Narodowy w projektowanym Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. W: Reszet R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Roztoczański PN, Zwierzyniec: 267-270.

Margielewski W. 2013.

Geological and geomorphological setting. [In:] A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner (Eds.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-14.

Migula P., Nachlik E., Palowski B., Pasierbiński A., Strzelec M., Wilk-Woźniak E., Woźnica A. 2013.

Monitoring hydrologiczny i ekologiczny jako podstawa modelowania zbiornika zaporowego i predykcji zjawisk w nim zachodzących (Projekt PO IG ZiZOZap). W: Wiśniewolski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Toruń: 123-134.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 195-224.

Pępkowska-Król A., Król W. 2013.

Kotlina Orawsko-Nowotarska i Pogórze Spisko-Gubałowskie. [W:] Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.). Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków: 158-169.

Rinaldi M., Wyżga B., Dufour S., Bertoldi W., Gurnell A. 2013.

River processes and implications for fluvial ecogeomorphology: A European perspective. W: Shroder J., Butler D.R., Hupp C.R. (red.). Treatise on Geomorphology. Ecogeomorphology, Academic Press, San Diego 12: 37-52.

Robinson C.T., Seelen L., Kawecka B. 2013.

Die Gewässer von Macun Bedeutung eines Biomonitorings. W: Haller H., Eisenhut A., Haller R. (red.). Atlas des Sweizerischen Nationalparks. Die ersten 100 Jahre. Nationalpark - Forschung in der Schweiz, Band 99 (1): 204-205.

Rzepecka A., Czajka B. Mikuś P., Kaczka R.J., Wyżga B. 2013.

Development of an island with a patchy structure in a gravel-bed river: Coupling of tree-ring and GIS methods. W: Helle G., Gärtner H., Beck W., Heinrich I., Heussner K.U., Müller A., Sanders T. (red.). Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology 11. Proceedings of the Dendrosypmosium 2012, May 8th-12th, Potsdam and Eberswalde, Germany: 168-172.

Urban J. 2013.

Budowa geologiczna i rzeźba. W: Zygmunt J. (red.). Jaskinie okolic Olsztyna. ZH-U Kontur, Częstochowa: 26-35.

Urban J. 2013.

Role of gravitational processes in the shaping of sandstone rock forms in low mountains: Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland, case study. W: Migoń P., Kasprzak M. (red.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 184-191.

Urban J., Margielewski W. 2013.

Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives. W: Filippi M., Bosak P. (red.), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, 21-18.07. Brno 3: 314-319.

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žak K., Zernitska V., Pawlak J. 2013.

Dating speleothems in sandstone, non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study. In: Migoń P., Kasprzak M. (eds.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 192-201.

Wyżga B. 2013.

Progress in understanding the dynamics of Carpathian abiotic environment. W: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Berlin: 25-30.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2013.

Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 169-194.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 143-168.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2013.

Zróżnicowanie zespołów makrozoobentosu jako odzwierciedlenie różnorodności siedliskowej w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 115-142.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2013.

Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-32.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2013.

Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-86.

Żurek R. 2013.

Lakes in Large Scale Open-Pits in Poland. W: Geller W., Schultze M., Kleinmann R., Wolkersdorfer Ch., Acidic Pit Lakes. The Legacy of Coal and Metal Surface Mines. Springer, Verl. Berlin/Heidelberg/New York/Dordrecht/London: 291-315 (DOI 10.1007/978-3-642-29384-9).

Carss D.N., Van Eerden M., Enstipp M., Govedic M., Gwiazda R., Trauttmansdorff J. 2012.

Cormorant diet, food and energy intake, 4. In: Carss D., Parz-Gollner R., Trauttmansdorff J. (eds.) Research methods for Cormorants, fishes, and the interactions between them. The INTERCAFE Field Manual, COST Action 635: 35-53.

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 463-481. Pobierz pdf

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 482-503. Pobierz pdf

Margielewski W. 2012.

Czartowe Pole. Przełomowa dolina potoku z malowniczymi formami rzeźby i interesującą dydaktycznie budową geologiczną. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 172-175.

Margielewski W. 2012.

Piekiełko koło Stanisławowa. Niezwykle rzadkie formy skałkowe o ciekawej genezie w utworach mioceńskich. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 180-182.

Margielewski W. 2012.

Szum. Malownicza, przełomowa dolina rzeczna z urokliwymi bystrzami. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 189-191.

Margielewski W. 2012.

Źródła Tanwi. Uroczyskowe torfowisko pośród wysokich wydm. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 462-464.

Masło D. 2012.

Metodyka pozwalająca ocenić wpływ zmian klimatycznych na faunę motyli dziennych. W: Kuczera M. (red.). Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3. Kraków 3: 41–46.

Perzanowska J. 2012.

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. W: Mróz W.(red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa II: 170-180.

Perzanowska J. 2012.

3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 181-192.

Perzanowska J. 2012.

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby). W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 193-203.

Perzanowska J. 2012.

5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa II: 268-281.

Perzanowska J. 2012.

Cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 103-113.

Perzanowska J. 2012.

Rogownica alpejska Cerastium alpinum. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 192-202.

Perzanowska J. 2012.

Szachownica kostkowana Fritillaria meleagris. W: Perzanowska J. (red.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 214-224.

Perzanowska J., Walusiak E. 2012.

Widłaki Lycopodium. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. GIOŚ, Warszawa III: 239-249.

Rączkowska Z., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J. 2012.

Recent landform evolution in the Polish Carpathians. W: Lóczy D. i in. (red.) Recent Landform Evolution: The Carpatho–Balkan–Dinaric Region. Springer Geography part 2, Springer: 47-101.

Urban J. 2012.

Dziedzictwo geologiczne. W: Świercz A. (red.) Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 35-81.

Urban J. 2012.

Sztolnie w Senderkach. W: Słomka T. (red./ed.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. AGH Kraków: 186-188.

Urban J., Chwalik-Borowiec A., Kasza A., Gubała J. 2012.

Jaskinie i stanowiska krasowe. W: Świercz A. (red.) Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 82-121.

Wilk-Woźniak E. 2012.

Wody w krajobrazie rolniczym a Natura 2000. Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, Gołdyn R., Kuczyńska-Kippen N. (red.) Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wyd. Bonami: 23-32.

Wilk-Woźniak E. 2012.

Wody w krajobrazie rolniczym a Natura 2000. II. Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych, Gołdyn R. i Kędziora A. (red.) Fundacja Biblioteka Ekologiczna Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Wyd. Bonami: 8-13.

Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T. 2012.

3160-Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 150-169.

Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012.

3150-Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 130-149.

Wilk-Woźniak E., Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2012.

3110-Jeziora lobeliowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych, Mróz W. (red.) GIOŚ, Warszawa 2: 114-129.

Wilk-Woźniak E., Parusel J.B. 2012.

Zagrożone i rzadkie w Polsce glony występujące w województwie śląskim. Raporty Opinie 6, Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 6 (2): 5-20.

Wyżga B. 2012.

Cechy teksturalne żwirowych osadów korytowych jako odzwierciedlenie dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w ciekach z różnych stref klimatycznych. W: Łajczak A. i in. (red.), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 461-469. Pobierz pdf

Zając K., Gołdyn B. 2012.

Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 504-518. Pobierz pdf

Zając K., Książkiewicz Z., Lipińska A. 2012.

Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 447-462. Pobierz pdf

Amirowicz A. 2011.

Czebaczek amurski – inwazyjny koń trojański?. Głowaciński Z. (ed.) Gatunki obce w faunie Polski, II: Zagadnienia problemowe i syntezy. Kraków, IOP PAN: 583–588.

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2011.

Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification. W: Zieliński A. (red.) Interdisciplinary researches in natural sciences. Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography Jan Kochanowski University Kielce: 29-46.

Fosse P., Avery G., Selva N., Smietana W., Okarma H., Wajrak A., Fourvel J.-B, Madelaine S. 2011.

Taphonomie comparée des os longs d’ongulés dévorés par les grands prédateurs modernes d’Europe et d’Afrique (C. lupus, P. brunnea). Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles, Éditions APDCA, Antibes: 127-156.

Gał A., Guzik M., Zyśk B., Baś G. 2011.

Struktura morfometryczna izolowanych populacji żaby trawnej (Rana temporaria) i ropuchy szarej (Bufo bufo). W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 49-61.

Głowaciński Z. 2011.

Zagadnienia problemowe i syntezy. W: Głowaciński Z. (red. I autorstwo) Gatunki obce w faunie Polski – II. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 525-697.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Metodyka i terminologia. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 24-28.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Wprowadzenie. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 16-22.

Głowaciński Z., Solarz W. 2011.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 429-433.

Gwiazda R. 2011.

Problem kormorana (Phalacrocorax carbo) i rybactwa z perspektywy UE – spojrzenie na trendy populacyjne i metody ograniczania konfliktu. W: Lirski A., Pyć A. (red.) Chów karpia w Europie. Stan obecny, trudności, perspektywy. Aller Aqua, IRS, Olsztyn: 61-72.

Gwiazda R. 2011.

Problem of cormorants (Phalacrocorax carbo) and fisheries from EU perspective – focus on population trends and conflict reducing methods. In: Lirski A., Pyć A. (ed.). Carp culture in Europe. Current status, problems, perspective. Aller Aqua, IRS, Olsztyn: 57-68.

Kurek K., Najbar B., Bury S., Baś G. 2011.

Uwagi na temat ochrony węża Eskulapa Zamenis longissimus longissimus (Laurenti 1768) w latach 2009-2010 w Bieszczadach Zachodnich. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie: 144-156.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych I krajobrazowych. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. : 624-639.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Jeziora Konińskie jako ognisko inwazji gatunków obcych w Polsce. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski. II: 614-623.

Solarz W. 2011.

Bażant Phasianus colchicus. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 434-438.

Solarz W. 2011.

Daniel Dama dama. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 486-490.

Solarz W. 2011.

Dziki królik Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 439-443.

Solarz W. 2011.

Jeleń sika Cervus nippon. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 479-485.

Solarz W. 2011.

Muflon Ovis ammon. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 491-496.

Solarz W., Okarma H. 2011.

Rekomendacje. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W.(red.) Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 512-520.

Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Walusiak E., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U. 2011.

Zbiorowiska hydrobiontów w stawie podlegającym długookresowej antropopresji. W: Marszelewski W: (red.) Antropogenic and natural transformation of lakes. Anthropogenic and natural transformations of Lakes (5): 165-171.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Hercman H. 2011.

Kenozoiczny kras Kadzielni. W: Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M. (red.) Geologia i geomorfologia regionu świętokrzyskiego. Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 9-28.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2011.

Diversity of macroinvertebrate communities as a reflection of habitat heterogeneity in a mountain river subjected to variable human impact. W: A. Simon, S.J. Bennett, J.M. Castro (red.). Stream Restoration in Dynamic Fluvial Systems: Scientiflic Approaches, Analyses and Tools. American Geophysical Union, Washington: 187-207.

Cierlik G., Kozik B. 2010.

Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pieninach. W: Soja R.,Knutelski S., Bodziarczyk J. (red.). Pieniny - Zapora - Zmiany. Monografie Pienińskie 2: 241–252.

Ćmiel A.M. 2010.

Gołąb skalny Columba livia Gmelin. W: Gatunki obce w Polsce. Instytut Ochrony przywody PAN, Kraków http://www.iop.krakow.pl/ias/.

Dumnicka E., Galas J. 2010.

Stan wiedzy o skąposzczetach wodnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W:Z.Mirek (red.) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Człowiek a środowisko, TPN, PTPNoZ Oddział Krakowski, Zakopane 2: 87-91.

Gwiazda R. 2010.

Birds’ predation on fish in the carp ponds during a year. In: Cieśla M, Lirski A. (eds.) Multifunctionality in pond aquaculture in Poland. Current Status. Warsaw University of Life Sciences, Warsaw: 74-79.

Kalemba A. 2010.

Lasy źródlisk Sidławy. W: W. Sroczyński (red.) Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Wydawnictwo SIGMiE PAN, Kraków: 155-179.

Koczur A. 2010.

Szata roślinna doliny Dzielca. W: Sroczyński W. (red.) Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Wydawnictwo IGSMIE PAN Kraków: 180-194.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Krąpiec P. 2010.

Mapa geologiczno-turystyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego 1: 30 000, wraz z częścią tekstową. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 1-17.

Krupa D., Luścińska M., Messyasz B., Sitkowska M., Wilk-Woźniak E. 2010.

Gromada: Chlorophyta - zielenice. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych, Burchardt L. (ed.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 3, Wyd. Bogucki: 119-151.

Pliński M., Wilk-Woźniak E. 2010.

Gromada: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, Cyanophyta – sinice. Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych, Burchardt L. (ed.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 3, Wyd. Bogucki: 13-33.

Solarz W., Król W., Bacher S., Nentrwig W., Sol D. 2010.

Terrestrial Alien Vertebrates in Europe. w: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kühn I. (red). Atlas of Biodiversity Risk.. Pensoft, Sofia, Moscow: 152-153.

Urban J. 2010.

Dziedzictwo geologiczne. W: Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach. Kielce: 30-72.

Urban J., Kasza A. 2010.

Jaskinie i stanowiska krasowe. W: Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 73-92.

Urban J., Simmert H. 2010.

Commission for Pseudokarst. International Commission on Pseudokarst Newsletter (20): 1-13.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2010.

A method for the assessment of hydromorphological river quality and its application to the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Radecki-Pawlik A., Hernik J. (red.) Cultural Landscapes of River Valleys. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków: 141-160.

Zając K. 2010.

Skójka gruboskorupowa Unio crassus. W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik monitoringu. Część I. GIOŚ, Warszawa: 157-179. Pobierz pdf

Kark S., Solarz W., Chiron F., Clergeau P. Shirley S. 2009.

Alien Birds, Amphibians and Reptiles of Europe. w: Hulme P.E., Nentwig W., Pyšek P., Vilà M. (red). DAISIE Handbook of alien species in Europe. Springer, Dordrecht. 105-118.

Koczur A. 2009.

Glacial relicts in the vascular flora of the peat bogs in the Kotlina Orawsko-Nowotarska basin. W: Mirek Z., Nikel A. (red.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 247–258.

Kukuła K., Bylak A., Amirowicz A. 2009.

Ryby. W: Górecki A., Zemanek B. (red.) Magurski Park Narodowy – monografia przyrodnicza. Krempna – Kraków, MPN, UJ: 181–187.

Selva N., Cortés-Avizanda A. 2009.

The effects of carcasses and carrion dump sites on communities and ecosystems. Vultures, feeding stations and sanitary legislation: a conflict and its consequences from the perspective of conservation biology, Munibe, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia, Spain: 452-473.

Urban J., Andreychouk V., Kasza A. 2009.

Epigene and hypogene caves in the Neogene gypsum of the Ponidzie area (Niecka Nidziańska region), Poland. W: Klimchouk A.B., Ford D. (eds), Hypogene speleogenesis and karst hydrology of artesian basins, Ukrainian Inst. Speleology and Karstology, Simferopol: 223-232.

Urban J., Kasza A. 2009.

Genetical types of the caves in sandstones of the Swietokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. W: Proceedings of the 10th International Symposium on Pseudokarst, 29.04-2.05.2008. Gorizia: 43-52.

Bartoszek W., Bednarz Z., Bodziarczyk J., Bożek A., Dubiel E., Gawroński S., Gazda A., Koczur A., Kozak M., Langer M., Loch J., Małogęcki A., Nobis A., Nobis M., Piątek G., Sudor A., Szewczyk J., Szwagrzyk J. (Zespół ds. kartowania zbiorowisk roślinnych) 2008.

Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa. W: E. Dubiel, J. Szawagrzyk (red.). Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa: 63-157.

Bartoszek W., Koczur A., Mirek Z., Oklejewicz K. 2008.

Turzyca pchla Carex pulicaris L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 523-525.

Dajdok Z., Wuczyński A. 2008.

Pasma śródpolne i ich znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności obszarów rolnych. W: Rolnicy dla przyrody. PTPP „pro Natura”, Wrocław – Trzcinica Wołowska: 119-137.

Kaczka R. J., Wyżga B. 2008.

Formowanie i dynamika kęp rzeki górskiej w zapisie dendrochronologicznym na przykładzie dolnego biegu Białki. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 93-102. Pobierz pdf

Kaczka R. J., Wyżga B., Zawiejska J. 2008.

Tree-ring study of the island formation and riparian forest along a gravel-bed river in the Polish Carpathians. W: D. Elferts, G. Brumelis, H. Gartner, G. Helle, G. Schleser (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 6. Proceedings of the Dendrosymposium 2007, 3-6 May 2007, Riga, Latvia. Association for Tree Ring Research, Potsdam. Pobierz pdf

Koczur A. 2008.

Brzoza karłowata Betula nana L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 110-111.

Koczur A. 2008.

Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 328-329.

Koczur A. 2008.

Przygiełka biała Rhynchospora alba (L.) Vahl, W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 536-537.

Koczur A. 2008.

Eutroficzne młaki niskoturzycowe rząd Caricetalia davallianae. W: E. Dubiel, J. Szawagrzyk (red.). Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa: 23-24.

Koczur A. 2008.

Grzybienie białe Nymphaea alba L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 60-61.

Koczur A. 2008.

Jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum Wallr., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 554-555.

Koczur A. 2008.

Kwaśne młaki niskoturzycowe rząd Caricetalia nigrae. W: E. Dubiel, J. Szawagrzyk (red.). Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa: 23.

Koczur A. 2008.

Lilia bulwkowata Lilium bulbiferum L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 432-433.

Koczur A. 2008.

Malina moroszka Rubus chamaemorus L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 208-209.

Koczur A. 2008.

Wełnianka delikatna Eriophorum gracile W. D. J. Koch, W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 534-535.

Koczur A., Korzeniak J. 2008.

Żurawina drobnoowocowa (Ż. drobnolistkowa) Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 172-174.

Koczur A., Kozak M., Nikel A. 2008.

Turzyca dwupienna Carex dioica L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 510-511.

Koczur A., Mirek Z. 2008.

Pływacz drobny (P. mniejszy) Utricularia minor L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 326-327.

Koczur A., Mirek Z., Mitka J., Szary A. 2008.

Turzyca skąpokwiatowa Carex pauciflora Lightf., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 520-522.

Koczur A., Mirek Z., Oklejewicz K., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Turzyca bagienna Carex limosa L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 516-517.

Koczur A., Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Czermień błotna Calla palustris L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 556-558.

Koczur A., Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Rosiczka długolistna Drosera anglica Huds., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 228-229.

Koczur A., Mitka J., Oklejewicz K., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Żurawina błotna Oxycoccus palustris Pers., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 175-177.

Koczur A., Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2008.

Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 409-411.

Koczur A., Piękoś-Mirkowa H., Mitka J., Szary A. 2008.

Bagno zwyczajne Ledum palustre L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 169-171.

Koczur A., Tlałka D. 2008.

Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata (L.) A. Gray, W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 48-49.

Korzeniak J. 2008.

Turzyca obła Carex diandra Schrank W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe.. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 508-509.

Korzeniak J. 2008.

Widłaczek (widłak) torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. . Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 24-25.

Korzeniak J., Koczur A. 2008.

Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa Ehrh., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 514-515.

Korzeniak J., Koczur A., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 200-201.

Korzeniak J., Koczur A., Piękoś-Mirkowa H. 2008.

Modrzewnica posolita (M. północna) Andromeda polifolia L., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 166-168.

Margielewski W. 2008.

Budowa geologiczna i rzeźba Karpat fliszowych [W:] L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 57-61.

Margielewski W. 2008.

Wpływ ruchów masowych na współczesną ewolucję rzeźby Karpat fliszowych. W: L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 69-80.

Nieznański P., Wyżga B., Obrdlik P. 2008.

Korytarz swobodnej migracji rzeki - koncepcja i jej wdrażanie w czesko-polskim, granicznym odcinku Odry. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 135-144. Pobierz pdf

Piękoś-Mirkowa H., Kalemba A., Korzeniak J., Krause R., Mitka J., Szypuła W. 2008.

Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków: 340-343.

Piękoś-Mirkowa H., Koczur A., Bodziarczyk J. 2008.

Storzan bezlistny Epipogium aphyllum Swarz, W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 468-470.

Wyżga B. 2008.

Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 7-39. Pobierz pdf

Wyżga B., Bojarski A., Jeleński J., Zalewski J. 2008.

Zagrożenia dla zrównoważonego stanu środowiska cieków karpackich i proponowane działania zaradcze. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 121-133. Pobierz pdf

Wyżga B., Ciszewski D. 2008.

Hydrauliczne uwarunkowania depozycji osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi w obszarze zalewowym górnej Wisły o różnej szerokości. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 51-79. Pobierz pdf

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Dlaczego konieczna jest rewitalizacja rzek karpackich? W: Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.). Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10: 275-282. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2008.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzeki górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca. W: Wyżga B. (red.) Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 103–119. Pobierz pdf

Zalewska-Gałosz J., Koczur A. 2008.

Rdestnica alpejska Potamogeton alpinus Balb., W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa (red.). Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Wyd. Inst. Bot. im. Wł. Szafera, PAN, Kraków: 412-413.

Zawiejska J., Wyżga B. 2008.

Transformacja koryta Dunajca w XX wieku jako wynik ingerencji człowieka i zmian środowiskowych w zlewni. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 41-50. Pobierz pdf

Zając K. 2007.

Ochrona bezkręgowców na przykładzie mięczaków. W: Grzegorczyk M. (red.) Integralna Ochrona Przyrody. IOP PAN. Kraków: 127-131.

Zając K. 2007.

Ochrona obszarowa. W: Grzegorczyk M. (red.) Integralna Ochrona Przyrody. IOP PAN. Kraków: 33-38.

Koczur A. 2006.

Oddziaływanie na szatę roślinną. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków: 233-243.

Koczur A. 2006.

Rośliny wyższe jako bioindykatory. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków: 283-285.

Koczur A. 2006.

System rekreacyjny Jeziora Solińskiego – zbiorowiska roślinne. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków: 91-99.

Koczur A. 2006.

System rekreacyjny zbiornika Besko (Jeziora Sieniawskiego) – zbiorowiska roślinne. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków: 143-148.

Koczur A. 2006.

System rekreacyjny zbiornika wodnego Klimkówka (Jeziora Klimkowskiego) – zbiorowiska roślinne. W: W. Sroczyński (red.). Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski. Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków: 177-184.

Tomiałojć L., Głowaciński Z. 2006.

Zmiany w awifaunie Polski, przeszłość, przyszłość, różne interpretacje. W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. Sekcja Ornitologiczna PTZool., Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UWM, Olsztyn: 32-85.

Wuczyński A. 2006.

Bocian biały w województwie dolnośląskim w roku 2004. W: Guziak R., Jakubiec Z. (red.). Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. . PTPP "pro Natura". Wrocław: 27-52.

Wuczyński A. 2006.

Colonization of new territories: the White Stork Ciconia ciconia distribution and population changes in the Sudeten Mountains (Poland). In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak L. (eds). The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. . Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 79-98. Pobierz pdf

Dajdok Z., Wuczyński A. 2005.

Zróżnicowanie biocenotyczne, funkcje i problemy ochrony drobnych cieków śródpolnych. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.). Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydz. Inż. Kształtowania Środ. i Geodezji AR we Wrocławiu, Wrocław: 227-252. Pobierz pdf

Rösner S., Selva N., Müller T., Pugacewicz E., Laudet F. 2005.

Raven Corvus corax ecology in a primeval temperate forest. Corvids of Poland, Bogucki Wyd. Nauk., Poznan, Poland: 385-405.

Wilk-Woźniak E., Ligęza S. 2005.

Flora glonów zbiorników wodnych na starorzeczach Wisły. Różnice wynikajace ze sposobu zagospodarowania i funkcjonowania zbiorników. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 53-69.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A. 2005.

Organizmy planktonowe w rezerwacie wodnym „Wiślisko Kobyle": - starorzecze Wisły, Puszcza Niepołomicka ok. Krakowa. Monografia. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego., Akadmia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, M. Jezierska-Madziar (red.): 38-52.

Dyduch-Falniowska A., Zając K. 2004.

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) (pp. 347-349), Pisidium conventus (Clessin, 1877) (pp. 343-344), Sphaerium solidum (Normand, 1844) (pp. 346-347). W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce (http://www.iop.krakow.pl/pckz/). Institute of Nature Conservation PAS, Kraków The August Cieszkowski Agricultural University of Poznań. Pobierz pdf

Mróz W., Olszańska A. 2004.

Traditional pastoralism and biodiversity in the Western and the Eastern Carpathians. W: Bunce R.G.H. et al. (red.) Transhumance and Biodiversity in European Mountains. IALE publication series nr 1: 171-182.

Selva N. 2004.

Life after death – scavenging on ungulate carcasses. Essays on mammals of Białowieża Forest, Mammal Research Institute, PAS, Białowieża, Poland: 59-68.

Selva N. 2004.

Ssaki kopytne i padlinożercy. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, Poland: 59-68.

Zając K. 2004.

Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 (ss.344-345), Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (ss. 349-351), Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) (ss.351-353), Unio crassus Philipsson, 1788 (ss. 353-355). W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce (http://www.iop.krakow.pl/pckz/). Institute of Nature Conservation PAS, Kraków The August Cieszkowski Agricultural University of Poznań. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 155-157. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 158-161. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Poczwarówka zmienna Vertigo Genesis. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 152-154. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 149-151. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Skójka gruboskorupowa Unio crassus W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 145-148. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Skójka perłorodna Margaritifera margaritifer. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 141-144. Pobierz pdf

Zając K. 2004.

Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 137-140. Pobierz pdf

Bryndal T., Cabaj W., Margielewski W., Pelc S. 2003.

Record of the Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Polish Carpathians: a case study of the Siekierczyna landslide (Beskid Wyspowy Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 75-96.

Gwiazda R. 2003.

Changes in the piscivorous bird community at a Polish submontane reservoir between 1990 and 2000 in relation to water level. In: Cowx J. G. (ed.) Interactions between fish and birds: Implications for Management . Blackwell Science: 211-220.

Krąpiec M., Margielewski W. 2003.

Palaeoclimatic changes registered in Kaletowa landslide, on the base of sedimentological and dendrochronological records (Beskid Makowski Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 17-34.

Margielewski W., (ed.) 2003.

Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in the Western Carpathians: case studies of landslide forms and deposits. Folia Quaternaria 74: 1-96. Preface: 5pp.

Margielewski W., Obidowicz A., Pelc S. 2003.

Late Glacial-Holocene peat bog on Kotoń Mt and its significance for reconstruction of palaeoenvironment in the Western Carpathians (Beskid Makowski Range, South Poland). Folia Quaternaria 74: 35-56.

Margielewski W., Zernitskaya V. 2003.

Late Glacial – Holocene palaeoenvironmental evidence recorded in the Hajduki peat bog (Beskid Średni Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 57-73.

Dyduch-Falniowska A., Zając K. 2002.

Małże Bivalvia. W: Głowaciński Z. (red.) Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków: 23-26.

Jakubiec Z., Wuczyński A. 2002.

Próba ustalenia wpływu powodzi w 1997 roku na wybrane gatunki zwierząt łownych w dolinie środkowej Odry. W: Denisiuk Z. (red.). Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi. Wyd. IOP PAN: 127-136.

Koczur A. 2002.

Znaczenie powodzi w 1997 roku dla wędrówek roślin górskich wzdłuż rzeki Czarny Dunajec. W: Z. Denisiuk (red.). Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków: 136-144.

Amirowicz A. 2000.

Morfologia zbiornika. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 57–62.

Amirowicz A. 2000.

Pozycja ryb w sieci troficznej litoralu. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 213–221.

Amirowicz A., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2000.

Łańcuch troficzny w pelagialu. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia – Eutrofizacja – Ochrona. Kraków, ZBW PAN: 177–184.

Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 2000.

Ptaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otoczenia W: Głowaciński Z. (red.). Kręgowce Bieszczadów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 9: 29-70.

Szarek-Gwiazda E. 2000.

Metale ciężkie w wodzie i osadzie dennym. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.), Zbiornik Dobczycki – ekologia – eutrofizacja – ochrona, Kraków, ZBW, PAN: 81-95.

Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Perzanowska J., Zając K. 1997.

Integration of Information on the Kraków-Częstochowa Jura for Conservation Purposes: Application of CORINE Methodology. W: Nelson J. G., Serafin R. (red.) National Parks and Protected Areas: Keystones to Conservation and Sustainable Development [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop in Contributions of National Parks and Protected Areas to Heritage, Conservation, Tourism and Sustainable Development held in Kraków, Poland, August 26-30 1996] . NATO ASI Series G: Ecological Sciences, Springer 40: 175-185. DOI: 10.1007/978-3-642-60907-7_16. Pobierz pdf

Mirek Z., Głowaciński Z., Klimek K., Piękoś-Mirkowa H. 1996.

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN, Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków – Zakopane: 415-591.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994.

Ostoje ptaków w Polsce. Ogólnopolskie Tow. Ochr. Ptaków, Gdańsk: 403.

Kownacki A., Galas J., Kawecka B., Szarek E., Wojtan K. 1993.

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów potokowych w Tatrzańskim Parku Narodowym . Pol. Tow. Hydrobiol., Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin: 40-43.