Natura 2000 w Karpatach

Projekt pn. Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach - ''Natura 2000 w Karpatach''

Zadania:

- Wsparcie procesu wdrażania sieci Natura 2000 w Karpatach
- Opracowanie strategii zarządzania, zintegrowanego systemu informacyjnego i analizy spójności
- Opracowanie programu aktywnej ochrony
- Opracowanie programów edukacyjnych, promocja projektu i koordynacja

Efektem realizacji projektu jest monografia:
Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) 2011. Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-240.