Pracownicy

mgr Dorota Kotowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
Jednostki organizacyjne:
Zakład Bioróżnorodności

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Kotowska D., Zegarek M., Osojca G., Satory A., Pärt T., Żmihorski M. 2020.

Spatial patterns of bat diversity overlap with woodpecker abundance. PeerJ 8:e9385, DOI: 10.7717/peerj.9385.

Żmihorski M, Kowalski M, Cichocki J, Rubacha S, Kotowska D, Krupiński D, Rosin ZM, Šálek M, Pärt T 2020.

The use of socio-economy in species distribution modelling: Features of rural societies improve predictions of barn owl occurrence. Science of The Total Environment 140407, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140407.

Jasińska K., Żmihorski M., Krauze-Gryz D., Kotowska D., Piotrowska D., Werka J., Pärt T. 2019.

Linking habitat composition, local population densities and traffic characteristics to spatial patterns of ungulate-train collisions. Journal of Applied Ecology.

Kotowska D., Skórka P., Walasz K. 2019.

Delineating the number of animal territories using digital mapping and spatial hierarchical clustering in GIS technology. Ecological Indicators 107: 105670.

Żmihorski M., Krupiński D., Kotowska D., Knape J., Pärt T., Obłoza P., Berg Å. 2018.

Habitat characteristics associated with occupancy of declining waders in Polish wet grasslands. Agriculture Ecosystems & Environment 251: 236-243.

Nobis A., Żmihorski M., Kotowska D. 2016.

Linking the diversity of native flora to land cover heterogeneity and plant invasions in a river valley. Biological Conservation 203: 17-24.

Projekty

2019/32/T/NZ8/00343 Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dróg w Polsce.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
2016/21/N/NZ8/01286 Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
powrót do listy pracowników