Pracownicy

dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

tel.: 12 370 35 53
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Inwazje biologiczne
Tematyka badań:
  • Społeczne aspekty ochrony przyrody; 
  • Realizacja ochrony przyrody na różnych szczeblach administracyjnych i czynniki, które ją warunkują; 
  • Postrzeganie przyrody i ochrony przyrody przez różne grupy interesariuszy, w szczególności różnice pomiędzy naukowcami, realizatorami polityki ochrony przyrody a pozostałymi grupami;
  • Rola społeczności lokalnych w realizacji celów ochrony;
  • Partycypacja społeczna w ochronie przyrody;
  • Koncepcja usług ekosystemów;
  • Ochrona przyrody w mieście.
Kariera naukowa:

2013 – doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii (Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)

2009-2013 Studia III stopnia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 – mgr (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

2004-2009 Studia na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność Biologia Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Członkostwo:

ESP - Ecosystem Services Partnership 

Nagrody:

Stypendium w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (2010-2013) 

Lider pakietu zadaniowego i członek zespołu badawczego w projekcie LINKAGE - LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Najberek K., Maciaszek R., Solarz W. 2023.

What starts with laughter ends in tears: Invasive alien species regulations should not hinder scientific research. Conservation Letters e12986: https://doi.org/10.1111/conl.12986. Pobierz pdf

Solarz W., Najberek K., Tokarska-Guzik B., Pietrzyk-Kaszyńska A. 2023.

Climate change as a factor enhancing the invasiveness of alien species. Environmental & Socio-economic Studies 11 (4): 36-48. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Rechciński M., Tusznio J., Grodzińska-Jurczak M. 2022.

Divergent or convergent? Prioritization and spatial representation of ecosystem services as perceived by conservation professionals and local leaders. Land Use Policy 119 (106193): https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106193.

Tusznio J., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2020.

Application of the ecosystem services concept at the local level – Challenges, opportunities, and limitations. Ecosystem Services 42, April 2020, 101077: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101077. Pobierz pdf

Niedziałkowski K., Komar E., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2018.

Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145: 401-409. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A., Czepkiewicz M., Kronenberg J. 2017.

Eliciting non-monetary values of formal and informal urban green spaces using public participation GIS. Landscape and Urban Planning 160: 85-95, DOI: 10.1016/j.landurbplan.2016.12.012.

Kronenberg J., Pietrzyk-Kaszyńska A., Zbieg A., Żak B. 2016.

Wasting collaboration potential: A study in urban green space governance in a post-transition country. Environmental Science & Policy 62 (http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2015.06.018): 69-78.

Maczka K., Matczak P., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics 128: 169-176.

Niedziałkowski K., Pietrzyk-Kaszyńska A., Pietruczuk M., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Assessing participatory and multi-level characteristics of biodiversity and landscape protection legislation: the case of Poland. Journal of Environmental Planning and Management: (DOI:10.1080/09640568.2015.1100982).

Brown G., Hausner V. H., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Rechciński M, Lægreid E. 2015.

Cross-cultural values and management preferences in protected areas of Norway and Poland. Journal for Nature Conservation 28: 89-104 (doi:10.1016/j.jnc.2015.09.006).
książki i monografie

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy . Instytut Ochrony Przyrody PAN (ISBN: 978-83-61191-84-1 ).
publikacje popularno-naukowe

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2021.

Ochrona przyrody jako zagadnienie społeczne. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 22-29.

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2018.

Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Fundacja Sendzimira (6): 105-113. Pobierz pdf

Projekty

2017/26/D/HS6/00850 Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody DZIKIE NARRACJE.
Kierownik projektu:

dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

tel.: 12 370 35 53
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.

Inne

Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Which ecosystem services are perceived as crucial for local well-being and where are they generated – insight from mapping workshops with conservation professionals and local leaders.
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Rechciński M., Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Co-producing of new knowledge through the maps – empirical examples from three-stage PPGIS focus group interviews with nature conservation experts and local leaders on the ecosystem services perception.
Nazwa konferencji: ECOSERV: IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2016-09-05
Autorzy: Rechciński M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Mapowanie partycypacyjne korzyści dostarczanych przez przyrodę jako przykład transdycyplinarnego podejścia do badań nad postrzeganiem usług ekosystemów
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Between respondents’ capability and researchers’ needs – testing predefined polygons for mapping ecosystem services.
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Ecosystem services in reality – how is an abstract concept perceived at the local level? Insight from mapping workshops.
Nazwa konferencji: V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”
Organizator: Tatrzański Park Narodowy
Miejsce: Zakopane
Data: 2015-09-24
Autorzy: Rechciński M., Peek B., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M., Cent J.
Wykład na konferencji: Wyrażanie opinii o środowisku przyrodniczym na mapie – postrzeganie krajobrazu powiatu tatrzańskiego przez jego mieszkańców i odwiedzających.
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Spatial distribution of ecosystem services as perceived by nature conservation professionals and lay people - an experimental study using facilitated workshops
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Barbara Peek, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent
Poster: Online partcipatory mapping of ecosystem services and land use preferences in the Polish Tatras - experiences and challenges
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Rethinking the use of PPGIS in exploring perception of ecosystem services – how to assure data validity?
Nazwa konferencji: 9th International Association of Landscape Ecology World Congress 2015
Organizator: International Association of Landscape Ecology
Miejsce: Portland, USA
Data: 2015-07-05
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Who perceiveswhat and where? Results of facilitated workshops on spatial distribution of ecosystem services with nature conservation experts and lay people.
Nazwa konferencji: 21th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2015 Conference)
Organizator: IASNR
Miejsce: Charleston, USA
Data: 2015-06-13
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: The Ecosystem Services conceptin environmental conservation policies-empirical investigation of the Polish legal documents
Nazwa konferencji: IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych
Organizator: UAM w Poznaniu
Miejsce: Poznań, Polska
Data: 2015-05-27
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Postrzeganie usług ekosystemów przez różne grupy interesariuszy – jak zebrać wiarygodne dane?
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Piotr Matczak, Krzysztof Niedziałkowski, Marcin Rechciński, Vera Hausner, Gregory Brown
Poster: The use of Public Participation GIS in biodiversity conservation and governance – comparative research in Poland and Norway within the LINKAGE project
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Piotr Matczak, Joanna Cent, Malgorzata Grodzinska-Jurczak, Krzysztof Maczka, Krzysztof Niedzialkowski, Agnieszka Olszanska, Agata Pietrzyk-Kaszynska
Wykład na konferencji: What is there to protect? Changing meaning of the natural environment in Polish legal and policy documents
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: Environment as a stock: does the ecosystem services approach exist in the Polish environmental policy?
powrót do listy pracowników