Pracownicy

dr Maria J. Gołąb

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Ekologia behawioralna i ewolucyjna ważek (Odonata). W szczególności zachowania rozrodcze i terytorialne w odniesieniu do jakości siedliska oraz istnienie osobowości zwierząt w dzikich populacjach owadów.

Kariera naukowa:

2006 mgr, Uniwersytet Jagieloński

2016 dr, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Przebieg pracy:

2007 dokumentalista, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2015 asystent naukowy, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

2018 adiunkt, nstytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Pełnione funkcje:

adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Członkostwo:

Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Nagrody:

Pierwsza nagorda za najlepszy poster na Międzynarodowym Kongresie Odonatologicznym Freising, Niemcey, 2013

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Gołąb M.J., Brodin T. 2024.

Looks or personality: what drives damselfly male mating success in the wild?. The European Zoological Journal 91 (1): 81-93.

Golab M.J., Sniegula S., Brodin T. 2022.

Cross-Latitude Behavioural Axis in an Adult Damselfly Calopteryx splendens (Harris, 1780). Insects, MDPI 13 (4): 342. Pobierz pdf

Golab M.J., Sniegula S., Antoł A., Brodin T. 2021.

Adult insect personality in the wild—Calopteryx splendens as a model for field studies. Ecology and Evolution, Wiley 11 (24): 18467-18476.

Outomuro D., Gołąb M.J., Johansson F., Śniegula S. 2021.

Body and wing size, but not wing shape, vary along a large-scale latitudinal gradient in a damselfly. Scientific Reports, Nature Publishing Group 11 (1): 1-11.

Golab M.J., Brodin T., Sniegula S. 2020.

Two experimental designs generate contrasting patterns of behavioral differentiation along a latitudinal gradient in Lestes sponsa—Common‐garden not so common after all?. Ecology and Evolution, British Ecological Society, European Society for Evolutionary Biology (ESEB), The Society for the Study of Evolution (SSE) 10: 10242–10253; DOI: 10.1002/ece3.6686.

Sniegula S., Raczyński M., Golab M.J., Johansson F. 2020.

Effects of predator cues carry over from egg and larval stage to adult life-history traits in a damselfly. Freshwater Science, The University of Chicago Press 9 (4): 804–811.

Golab M.J., Johansson F., Sniegula S. 2019.

Let’s mate here and now – seasonal constraintsincrease mating efficiency. Ecological Entomology 44: 623-629.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2019.

Size-mediated priority and temperature effects on intra-cohort competition and cannibalism in a damselfly. Journal of Animal Ecology 88: 637-648.

Martínez‐Lendech N., Golab M.J., Osorio‐Beristain M., Contreras‐Garduño J. 2018.

Sexual signals reveal males’ oxidative stress defences: Testing this hypothesis in an invertebrate. Functional Ecology 32 (4): 937-947.

Dańko M.J., Dańko A., Golab M.J., Stoks R., Sniegula S. 2017.

Latitudinal and age-specific patterns of larval mortality in the damselfly Lestes sponsa: Senescence before maturity?. Experimental Gerontology 95: 107-115, DOI: 10.1016/j.exger.2017.05.008. Pobierz pdf

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduño J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology 65 (1): 122-131, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.011.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2017.

Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167, DOI: 10.1186/s12862-017-1010-3.

Sniegula S., Prus M.A., Golab M., Outomuro D. 2017.

Do males with higher mating success invest more in armaments? An across-populations study in damselflies. Ecological Entomology 42 (4): 526-530, DOI: 10.1111/een.12397.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak S.M., Johansson F. 2016.

Seasonal time constraints reduce genetic variation in life history traits along a latitudinal gradient. Journal of Animal Ecology 85 (1): 187-198.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. Ecological Entomology 41: 459-472 (DOI: 10.1111/een.12314).

Śniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

Time constraint effects on phenology and life history synchrony in a damselfly along a latitudinal gradient. Oikos 125 (3): 414-423.

Śniegula S., Gołąb M.J. 2015.

A test for latitudinal variation of life history, behavior and mortality in the strictly univoltine damselfly Sympecma fusca (Zygoptera: Lestidae). Entomological Science 18 (4): 479-488.

Śniegula S., Drobniak S.M., Gołąb M.J., Johansson F. 2014.

Photoperiod and variation in life history traits in core and peripheral populations in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 39 (2): 137–148.

Gołąb M. J., Śniegula S., Drobniak S.M., Zając T., Serrano-Meneses M.A. 2013.

Where do floaters settle? An experimental approach in odonates. Animal Behaviour 86 (5): 1069–1075.

Gołąb M.J., Śniegula S. 2012.

Changes in reproductive behavior in adult damselfly Calopteryx splendens (Odonata: Calopterygidae) in response to flood. Entomological Science 15 (3): 280-287.

Lipińska A.M., Gołąb M.J., Ćmiel A.M. 2011.

Occurrence of Desmoulin’s whorl snail (Vertigo moulinsiana) in the Nida wetlands (South Poland): interaction of vegetation and soil moisture. Journal of Conchology 40: 537-541.
inne publikacje oryginalne

Żurek R., Baś G., Dumnicka E., Golab M.J., Profus P., Szarek-Gwiazda E., Walusiak E., Ciężak K. 2019.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ biocenozy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (5): 345–362. Pobierz pdf

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Gołąb M.J., Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2010.

The consequences of water release from a dam reservoir for freshwater mussel survival: recommendations for improved management. Ekologia (Bratislava) 29 (4): 454-459. Pobierz pdf

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Gołąb M.J. Lipińska A. M. 2009.

The effect of parent body size on the egg size and offspring growth in Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacologica 17 (2): 69-72.

Lipińska A.M., Gołąb M.J. 2009.

Internet trade on Polish endangered species of butterflies, beetles and mollusks. Nature Conservation 65 (8): 79-87.

Projekty

2014/15/N/NZ8/00338 Osobowość owadów a dobór płciowy w naturalnej populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2015/16/T/NZ8/00392 Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
N N304 294537 Gracz, czy nieudacznik? O wpływie indywidualnego zróżnicowania terytoriów na regulację liczebności populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
powrót do listy pracowników