Informacje redakcyjne

Czasopismo Nature Conservation (ISSN: 1643-9252) jest czasowo zawieszone.

Adres redakcji:
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. 12 370 35 49
e-mail: redakcja@iop.krakow.pl