Struktura

Zakład Geoochrony

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

dr Krzysztof Buczek

tel.: 12 370 35 26

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 29
Działalność:

Zakład Geoochrony prowadzi kompleksowe badania nad georóżnorodnością jako głównym walorem dziedzictwa geologicznego Polski, w tym strukturami geologicznymi oraz procesami i formami geomorfologicznymi, jak również nad antropogenicznymi przekształceniami geosystemów. Badania prowadzone są głównie na obszarze południowej i środkowej Polski, w pasie gór i wyżyn. Aspekt naukowy działalności Zakładu jest związany  zarówno z badaniem procesów i zjawisk z zakresu geologii i geomorfologii (w tym odsłonięć geologicznych, form rzeźby, procesów fluwialnych, krasowych i grawitacyjnych), jak też z tworzeniem naukowych podstaw ochrony przyrody nieożywionej, służących zachowaniu najcenniejszych obszarów i stanowisk geologicznych, geomorfologicznych, czy związanych z górniczą działalnością człowieka w przeszłości. Aplikacyjna działalność Zakładu obejmuje nie tylko projekty ochronne i ich wdrożenia w praktyce, lecz również szeroko pojętą działalność edukacyjną z zakresu Nauk o Ziemi. Temu ostatniemu służą liczne geostanowiska (odsłonięcia skał, formy rzeźby, czy inne obiekty prezentujące ważne cechy budowy geologicznej i rzeźby). Dokumentacje takich stanowisk, wykonane przez pracowników Zakładu zostały włączone do zasobów Centralnej Bazy Danych Geologicznych, jak również są udostępnione w dwu autorskich bazach danych, dostępnych na stronie internetowej IOP PAN.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Wpływ zmian klimatycznych i antropopresji na stan systemów geomorfologicznych oraz  na  kształtowanie georóżnorodności oraz geoochrony obszaru Polski

Zadanie 1. Procesy i systemy stokowe oraz limniczne i ich wpływ na georóżnorodność  w warunkach  zmian klimatycznych i antropopresji: od późnego glacjału po antropocen

Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski
Mgr Krzysztof Buczek

Zadanie 2. Procesy fluwialne i ich rola  w kształtowaniu georóżnorodności  Polski południowej w warunkach zmian klimatu i nasilającej się antropopresji

Dr Maciej Liro
Dr Hanna Hajdukiewicz
Dr Paweł Mikuś

Publikacje

Margielewski W., Krąpiec M., Buczek B., Szychowska-Krąpiec E., Korzeń K., Niska M., Stachowicz-Rybka R., Wojtal A.Z., Mroczkowska A., Obidowicz A., Sala D., Drzewicki W., Barniak J., Urban J. . 2024.

Hydrological variability of middle European peatland during the Holocene, inferred from subfossil bog pine and bog oak dendrochronology and high-resolution peat multiproxy analysis of the Budwity peatland (northern Poland). Science of the Total Environment, Elsevier 931: 172925.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2023.

Analysis of historical changes in planform geometry of a mountain river to inform design of erodible river corridor. Ecological Engineering, Elsevier 186: 106821. Pobierz pdf

Liro M., van Emmerik T.H., Gallitelli L., Zielonka A., Mihai F.C. 2023.

The unknown fate of macroplastic in mountain rivers. Science of The Total Environment, Elsevier 865: 161224. Pobierz pdf

Liro M., Zielonka A., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Haska W., Kienieiwcz M., Gorczyca E., Krzemień K. 2023.

Litter Selfie: A Citizen Science Guide for Photorecording Macroplastic Deposition along Mountain Rivers Using a Smartphone. Water, MDPI 15 (17): 3116. Pobierz pdf

Liro M., Zielonka A., van Emmerik T.H., Grodzińska-Jurczak M., Kiss T., Liro J., Mihai F.C. 2023.

Mountains of plastic: Mismanaged plastic waste along the Carpathian watercourses. Science of The Total Environment, Elsevier 888: 164058.

Liro M., Zielonka A., van Emmerik T.H.M. 2023.

Macroplastic fragmentation in rivers. Environment International 180: 108186. Pobierz pdf

Pociecha A., Buczek K., Margielewski W., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Korzeń K., Krąpiec M., Sala D., Obidowicz A., Michczyńska D.J., Michczyński A., Borówka R., Tomkowiak J. 2023.

Appearance of the rotifer community as a potential indicator of stable paleohydrological conditions in peatlands since the Late Glacial: a case study of three wetlands in Poland. Hydrobiologia: DOI: 10.1007/s10750-023-05339-8. Pobierz pdf

Ruiz-Villanueva V., Piégay H., Scorpio V., Bachmann A., Brousse G., Cavalli M., Comiti F., Crema S., Fernández E., Furdada G., Hajdukiewicz H., Hunzinger L., Lucía A., Marchi L., Moraru A., Piton G., Rickenmann D., Righini M., Surian N., Yassine R., Wyżga B. 2023.

River widening in mountain and foothill areas during floods: Insights from a meta-analysis of 51 European Rivers. Science of The Total Enwironment, Elsevier 903: 166103. Pobierz pdf

Galia T., Tichavsky R., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J. 2022.

Assessing patterns of spatial distribution of large wood in semi-natural, single-thread channels of Central Europe. Catena 215: 106315.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2022.

Twentieth-century development of floodplain forest in Polish Carpathian valleys: The by-product of transformation of river channels?. Science of the Total Environment 802: 149853. Pobierz pdf

Liro M., Mikuś P., Wyżga B. 2022.

First insight into the macroplastic storage in a mountain river: The role of in-river vegetation cover, wood jams and channel morphology. Science of the Total Environment 838: 156354. Pobierz pdf

Liro M., Nones M., Mikuś, P., Plesiński K., 2022.

Modelling the Effects of Dam Reservoir Backwater Fluctuations on the Hydrodynamics of a Small Mountain Stream. Water, MDPI 14 (19): 3166. Pobierz pdf

Margielewski W., Krąpiec M., Buczek K., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec E., Pociecha A., Pilch J., Obidowicz A., Sala D., Klimek A. 2022.

BOG PINE AND DECIDUOUS TREES CHRONOLOGIES RELATED TO PEAT SEQUENCES STRATIGRAPHY OF THE PODEMSZCZYZNA PEATLAND (SANDOMIERZ BASIN, SOUTHEASTERN POLAND). Radiocarbon, Cambridge University Press: doi:10.1017/RDC.2022.38.

Margielewski W., Krąpiec M., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Buczek K., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A., Pociecha A., Szychowska-Krąpiec E., Sala D., Klimek A. 2022.

Bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy: Palaeoenvironmental changes reflected in peatland deposits since the Late Glacial (case study of the Imszar raised bog, Northeastern Poland). Quaternary International 613: 61-80.

Margielewski W., Michczyńska D., Buczek K., Michczyński A., Korzeń K., Obidowicz A. 2022.

TOWARDS THE UNDERSTANDING OF THE PRESENT-DAY HUMAN IMPACT ON PEATLAND DEPOSITS FORMED SINCE THE LATE GLACIAL: A “RETROSPECTIVE” AGE–DEPTH MODEL OF THE GREL RAISED BOG (POLISH INNER CARPATHIANS). Radiocarbon, Cambridge University Press: DOI: 10.1017/RDC.2022.62.

Margielewski W., Urban J., Zernitskaya V., Žák K., Scheybal-Chwastek M. 2022.

Dated episodes of eccentric growth of speleothems as a tool for the reconstruction of rock mass displacements in gravity induced caves: Polish Outer Carpathians case study. W: Gauchon C., Jaillet C., Ballesteros D., Honiat C. Genuite K., Racine T. (Eds.) Proceedings of the 18th International Congress of Speleology, Savoie Mont Blanc, Vol. III, Physical Speleology, Symposium 11 – Pseudokarst. Karstologia – Memoires 23: 243-246.

Musielok Ł., Buczek K., Karcz T. 2022.

Relief-induced feedback mechanisms controlling local podzolization occurrence on flysch slopes – Examples from Outer Western Carpathians (southern Poland). Catena 213 (106124): https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106124.

Urban J., Jancewicz K., Duszyński F., Margielewski W. 2022.

Pseudokarst caves in Poland. Pseudokarst Commission Newsletter 30: 44-57.

Urban J., Margielewski W. 2022.

18. Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Sabaudia, Mont Blanc, Francja 2022 - wrażenia subiekywne. W: Tyc A., Krajcarz M.T., Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. (red.). Materiały 56. Sympozjum speleologicznego, Podlesice 13-16.10.2022. Sekcja Speleologiczna P. T. P. im. Kopernika, Kraków: 90-91.

Urban J., Radwanek-Bąk B., Margielewski W. 2022.

Geoheritage Concept in a Context of Abiotic Ecosystem Services (Geosystem Services) — How to Argue the Geoconservation Better?. Geoheritage 14 (54): DOI 10.1007/s12371-022-00688-7.

Jankowski L., Margielewski W. 2021.

Geological control of young orogenic mountain morphology: From geomorphological analysis to reinterpretation of geology of the Outer Western Carpathians. Geomorphology 386: 107749.

Kołaczek P., Buczek K., Margielewski W., Gałka M., Rycerz A., Woszczyk M., Karpińska-Kołaczek M., Marcisz M. 2021.

Development and degradation of a submontane forest in the Beskid Wyspowy Mountains (Polish Western Carpathians) during the Holocene. Holocene 31 (11-12): 1716-1732.

Marcisz K., Buczek K., Gałka M., Margielewski W., Mulot M., Kołaczek P. 2021.

Past testate amoeba communities in landslide mountain fens (Polish Carpathians): The relationship between shell types and sediment. Holocene 31 (6): 954-965.

Margielewski W., Obidowicz A., Zernitskaya V., Korzeń K. 2021.

Late Glacial and Holocene palaeoenvironmental changes recorded in landslide fens deposits in the Polish Outer Western Carpathians (Southern Poland). Quaternary International 616: 67-86, DOI: 10.1016/j.quaint.2021.11.001.

Mikuś P., Wyżga B., Bylak A., Kukuła K., Liro M., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2021.

Impact of the restoration of an incised mountain stream on habitats, aquatic fauna and ecological stream quality. Ecological Engineering, Elsevier 170: 106365. Pobierz pdf

Pilch J. 2021.

Czy uda się zachować dziedzictwo geologiczne i wartości ekologiczne Księżej Góry w Krakowie?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 48-75.

Wyżga B., Amirowicz A., Bednarska A., Bylak A., Hajdukiewicz H., Kędzior R., Kukuła K., Liro M., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2021.

Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology 21: 244-255.

Wyżga B., Liro M., Mikuś P., Zawiejska J., Plesiński K., Jeleński J., Radecki-Pawlik A. 2021.

Changes of fluvial processes caused by the restoration of an incised mountain stream. Ecological Engineering 168: 106286. Pobierz pdf

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J. 2021.

Gruby rumosz drzewny w potokach i rzekach górskich. W: Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.) Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: 281-303. Pobierz pdf

Buczek K. Górnik M. 2020.

Evaluation of tectonic activity using morphometric indices: case study of the Tatra Mts. (Western Carpathians, Poland). Environmental Earth Sciences, Springer 79 (176): 10.1007/s12665-020-08912-9.

Czerwiński S., Margielewski W., Gałka M., Kołaczek P. 2020.

Late Holocene transformations of lower montane forest in the Beskid Wyspowy Mountains (Western Carpathians, Central Europe): a case study from Mount Mogielica. Palynology 44 (2): 355-368, DOI: 10.1080/01916122.2019.1617207.

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Karpińska-Kołaczek M., Buczek K., Lamentowicz M., Borek A., Zernitskaya V., Marcisz K. 2020.

Towards the understanding the impact of fire on the lower montane forest in the Polish Western Carpathians during the Holocene. Quaternary Science Reviews 229: 106137, DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.106137. Pobierz pdf

Liro M., Krzemień K., 2020.

Wpływ cofki zbiornika zaporowego na koryto rzęki górskiej: perspektywy badań. Przegląd Geograficzny, IGiGP PAN 92 (1): 55–68. Pobierz pdf

Liro M., Liro J., Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Plastik w rzekach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 76 (3): 61-69. Pobierz pdf

Liro M., Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Bladé-Castellet E. 2020.

Changes in the hydrodynamics of a mountain river induced by dam reservoir backwater. Science of the Total Environment, Elsevier 744 (140555).

Liro M., van Emmerik T., Wyżga B., Liro J., Mikuś P. 2020.

Macroplastic Storage and Remobilization in Rivers. Water, MDPI 12 (2055): 1-14. Pobierz pdf

Mikuś P. 2020.

Recent Vertebrate and Invertebrate Burrows in Lowland and Mountain Fluvial Environments (SE Poland). Water, MDPI 12 (12): 3413. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Long-term monitoring of the recruitment and dynamics of large wood in Kamienica Stream, Polish Carpathians . Journal of Mountain Science 17 (6): 1281-1293. Pobierz pdf

Urban J., Radwanek-Bąk B., Margielewski W. 2020.

Ochrona dziedzictwa geologicznego w Polsce – tradycje, teraźniejszość i wyzwania przyszlości. W: Dąbrowski P. (red.), Zaczęło się od Tatr. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków: 62-80.

Buczek K. 2019.

Dating landslides in the Gorce Mts. (Polish Outer Carpathians)– preliminary results. Geological Quarterly 63 (4): 849-860, DOI: 10.7306/gq.1501.

Buczek K., Górnik M. 2019.

Aktywność neotektoniczna Pasma Lubania (Gorce) na podstawie analizy parametrów morfometrycznych. Przegląd Geologiczny 67 (4): 270-278.

Hajdukiewicz H., Wyżga B 2019.

Aerial photo-based analysis of the hydromorphological changes of a mountain river over the last six decades: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 648: 1598-1613, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.234.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J. 2019.

Twentieth-century hydromorphological degradation of Polish Carpathian rivers. Quaternary International 504: 181-194.

Hajdukiewicz M., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P. 2019.

Photogrammetric reconstruction of changes in vertical river position using archival aerial photos: case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Acta Geophysica 67: 1205-1221.

Jeleński J., Mikuś P. 2019.

Rewitalizacja koryt żwirodennych przez przywracanie sekwencji bystrza – plosa, ich rola środowiskowa i zastosowanie. W: Czerniawski R., Bilski P. (red.). Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 221-238.

Krąpiec M., Nawrocka N., Margielewski W., Szychowska-Krąpiec E. 2019.

Dendrogeomorphological analysis of the Sawicki landslide in the Beskid Niski Mountains (S Poland). Geological Quarterly 63 (4): 801-810, DOI: 10.7306/gq.1506.

Liro Maciej 2019.

Dam reservoir backwater as a field-scale laboratory of human-induced changes in river biogeomorphology: A review focused on gravel-bed rivers. Science of The Total Environment, Elsevier 651 (2): 2899-2912.

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz W.P., Buczek K. 2018.

Conservation of the Natura 2000 Areas in the Context of Environmental Changes in Past and Present: a Case from the Polish Carpathians Geoheritage. Geoheritage 1 (2): 517-529, DOI: 10.1007/s12371-018-03-03-3.

Bednarska A.J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R. 2018.

Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 610-611: 1180-1192, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.161.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2018.

Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment. Science of the Total Environment 610-611: 244-257, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.162.

Margielewski W. 2018.

Landslides fens as a sensitive indicator of the palaeoenvironmental changes since the Late Glacial; Polish Western Carpathians case study. Radiocarbon 60 (4): 1199-1213.

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece karpackiej poddanej rewitalizacji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-110.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 31-58.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2017.

Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river. Acta Geophysica 65: 423-440, DOI: 10.1007/s11600-017-0044-7.

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Apolinarska K., Płóciennik M., Gąsiorowski M., Buczek K., Karpińska-Kołaczek M. 2017.

Five centuries of the Early Holocene forest development and its interactions with palaeoecosystem of small landslide lake in the Beskid Makowski Mts. (Outer Western Carpathians, Poland). Review of Palaeobotany and Palynology 244: 113-127, DOI: 10.1016/j.revpalbo.2017.05.002.

Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Niedźwiedź T., Kaczka R., Ballesteros-Canovas J.A., Pińskwar I., Łupikasza E., Zawiejska J., Mikuś P., Choryński A., Hajdukiewicz H., Spyt B., Janecka K. 2017.

Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica 65 (4): 799-807, DOI: 10.1007/s11600-017-0075-0. Pobierz pdf

Margielewski W., Jankowski L., Krąpiec M., Garecka M., Hałas S., Urban J. 2017.

Analysis of reworked sediments as a basis of the Palaeogene-Neogene palaeogeography reinterpretation: Case study of the Roztocze region (SE Poland). Sedimentary Geology 352: 14-29, DOI: 10.1016/j.sedgeo.2017.02.009.

Margielewski W., Urban J. 2017.

Gravitationally induced non - karst caves: tectonic and morphological constrains, classification and dating; Polish Flysch Carpathians case study. Geomorphology 296: 160-181, DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.08.018.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-84.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2017.

Large wood clogging during floods in a gravel-bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland. Earth Surface Processes and Landforms 42 (3): 516-530.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R.J., Czech W. 2017.

Log transport and deposition in incised, channelized, and multithread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood. Geomorphology 279: 98-111.

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2016.

Modelling the flooding capacity of a Polish Carpathian river: A comparison of constrained and free channel conditions. Geomorphology 272: 32-42.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure. Geomorphology 272: 55-67.

Jeleński J., Mikuś P. 2016.

Zastosowanie przyjaznego środowisku podejścia inżynierskiego do ograniczania ryzyka powodzi na przykładzie regulacji odcinka rzeki Bóbr w Wojanowie. Gospodarka Wodna, Sigma-Not 4: 101-109.

Krąpiec M., Margielewski W., Korzeń K., Szychowska-Krąpiec, Nalepka D., Łajczak A. 2016.

Late Holocene palaeoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy. The Puścizna Wielka raised bog case study (Orawa - Nowy Targ Basin, Polish Inner Carpathians). Quaternary Science Reviews 148: 192-208 (doi:10.1016/j.quascirev.2016.07.022).

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P. 2016.

Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: Case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology 272: 43-54.

Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R.J., Stoffel M. 2016.

Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 77-101.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2016.

Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 127-151.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

Exploring large wood retention and deposition in contrasting river morphologies linking numerical modelling and field observations. Earth Surface Processes and Landforms 41 (4): 446-459.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river. Journal of Hydrology 541A: 330-343.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

W: Koboltschnig G. (red.). Potential large wood-related hazards at bridges: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. . Proceedings of the 13th Congress Interpreavent 2016 "Living with natural risks", 30.05-2.06.2016 Lucerne, Switzerland: 610-618.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 103-125.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2016.

Multi-thread rivers in the Polish Carpathians: Occurrence, decline and possibilities of restoration. Quaternary International 415: 344-356.

Jankowski L., Margielewski W. 2015.

Pozycja tektoniczna Roztocza w świetle historii rozwoju zapadliska przedkarpackiego. (Tectonic position of the Roztocze Region in the light of the evolution history of the Carpathian Foredeep). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 462: 7-28.

Korzeń K., Margielewski W., Nalepka D. 2015.

Neoholocene palaeoenvironmental changes of the Southern Roztocze region (SE Poland): the Kobyle Jezioro raised bog case study. Quaternary International 386: 191-202 (DOI: 10.1060/j.quaint.2015.06.001).

Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski L., Urban J., Zernitskaya V. 2015.

Impact of aeolian processes on peat accumulation: Late Glacial–Holocene history of the Hamernia peat bog (Roztocze region, South-Eastern Poland). Quaternary International, 386: 212-225 (DOI: 10.1016/j.quaint.2015.07.016).

Mikuś P., Wyżga B. 2015.

Monitoring of large wood supply and transport in Polish Carpathian watercourses. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 96-98.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2015.

Understanding large wood deposition during floods: a modelling approach. Geomorphometry for Geosciences, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 255-258. Pobierz pdf

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žák K, Zernitska V., Pawlak J., Schejbal-Chwastek M. 2015.

Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study. Zeitschrift für Geomorphologie 59, Suppl. 1: 183-208.

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Przebięda M., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R. J. 2015.

Log transport and deposition during a flood in a mountain river: tracking experiment using radio telemetry. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 140-142.

Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology 228: 275-285.

Zawiejska J., Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 55-57.

Bucała A., Margielewski W., Starkel L., Buczek K., Zernitskaya V. 2014.

The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). Geochronometria 41 (1): 377-391 (DOI: 10.2478/s13386-013-0172-z).

Jankowski L., Margielewski W. 2014.

Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie. Przegląd Geologiczny 62 (1): 29-35.

Kaczka R. J., Czajka B., Wyżga B., Wróblewska A., Mikuś P. 2014.

Hydroclimatic effects on the condition of grey alder (Alnus incana L. Moench) and European larch (Larix decidua L. Mill.) growing in the riparian forest of an incised mountain river. W: Di Filippo A., Piovesan G., Romagnoli M., Helle G., Gärthner H (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 12. Proceedings of the Dendrosymposium 2013. : 96-101. Pobierz pdf

Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R.J., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz- Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P. 2014.

Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains — A Polish-Swiss research project. Acta Geophysica 62: 620-641. Pobierz pdf

Łajczak A., Margielewski W., Rączkowska Z., Święchowicz J. 2014.

Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. Episodes 37 (1): 21-32.

Margielewski W. 2014.

Torfowiska osuwiskowe polskich Karpat fliszowych jako czuły indykator zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu. Studia Limnologica et Telmatologica 8 (1): 37-54.

Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K. (red.) 2014.

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec 24-26.09.2014. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 1-110.

Mikuś P., Wyżga B. 2014.

Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses. W: Kruhlov I., Prots B. (red.). Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014, Science for the Carpathians, Lviv: 112-115.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Mikuś P., Kundzewicz Z. W. 2014.

Large wood dynamics in a wide mountain river: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Schleiss A., De Cesare G., Franca M., Pfister M. (red.). RiverFlow 2014, International Conference on River Hydraulics. Taylor and Francis Group, London: 1843-1848. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2014.

Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained chanel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46: 58-69.

Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J. 2014.

Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river. W: Kruhlov I., Prots B. (red.).. Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Science for the Carpathians, Lviv: 116-119.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H., Przebięda M. 2014.

O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle. Gospodarka Wodna (7): 261-268. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2013.

Degradacja rzek wielonurtowych polskich Karpat w XX wieku. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 33-58. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B. Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2013.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 87-114. Pobierz pdf

Kołaczek P., Zubek S., Błaszkowski J., Mleczko P., Margielewski W. 2013.

Erosion or plant – how to interprete the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) in pollen profiles collected from mires. Review of Palaeobotany and Palynology, Elsevier 189: 29-37.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2013.

Roztoczański Park Narodowy w projektowanym Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. W: Reszet R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Roztoczański PN, Zwierzyniec: 267-270.

Margielewski W. 2013.

Geological and geomorphological setting. [In:] A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner (Eds.). 2013. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-14.

Michczyński A., Kołaczek P., Margielewski W., Michczyńska D.J., Obidowicz A. 2013.

Radiocarbon age-depth modeling prevents from misinterpretation of vegetation dynamic in the past: case study Wierchomla Mire (Polish Outer Carpathians). Radiocarbon 55 (2-3): 1724-1734.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Beetle burrows with a terminal chamber: A contribution to the knowledge of the trace fossil Macanopsis in continental sediments. Palaios 28: 403-413.

Mikuś P., Uchman A. 2013.

Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 454: 71-76.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Islands in a European mountain river: Linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity. Geomorphology 202: 115-127.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 195-224.

Rzepecka A., Czajka B. Mikuś P., Kaczka R.J., Wyżga B. 2013.

Development of an island with a patchy structure in a gravel-bed river: Coupling of tree-ring and GIS methods. W: Helle G., Gärtner H., Beck W., Heinrich I., Heussner K.U., Müller A., Sanders T. (red.). Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology 11. Proceedings of the Dendrosypmosium 2012, May 8th-12th, Potsdam and Eberswalde, Germany: 168-172.

Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A. 2013.

Holocene Chrono-climatostratigraphy of Polish terriotory. Geochronometria, Springer 40 (1): 1-21.

Urban J., Margielewski W. 2013.

Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives. W: Filippi M., Bosak P. (red.), Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, 21-18.07. Brno 3: 314-319.

Urban J., Margielewski W., Hercman H., Žak K., Zernitska V., Pawlak J. 2013.

Dating speleothems in sandstone, non-karst caves – methodological aspects and practical application, Polish Outer Carpathians case study. In: Migoń P., Kasprzak M. (eds.), Sandstone landscapes. Diversity, ecology and conservation, Dept. Geogr. and Reg. Developm., Univ. of Wrocław, Wrocław: 192-201.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2013.

Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 169-194.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians. Hydrobiologia 712: 71-88.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 143-168.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2013.

Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-32. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2013.

Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-86.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J. 2012.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny, PIG-PIB 9 (60): 315-326.

Margielewski W. 2012.

Czartowe Pole. Przełomowa dolina potoku z malowniczymi formami rzeźby i interesującą dydaktycznie budową geologiczną. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 172-175.

Margielewski W. 2012.

Szum. Malownicza, przełomowa dolina rzeczna z urokliwymi bystrzami. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 189-191.

Margielewski W. 2012.

Źródła Tanwi. Uroczyskowe torfowisko pośród wysokich wydm. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 462-464.

Margielewski W. 2012.

Piekiełko koło Stanisławowa. Niezwykle rzadkie formy skałkowe o ciekawej genezie w utworach mioceńskich. W: Słomka T. (red.). Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. NFOŚiGW, AGH w Krakowie: 180-182.

Rączkowska Z., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J. 2012.

Recent landform evolution in the Polish Carpathians. W: Lóczy D. i in. (red.) Recent Landform Evolution: The Carpatho–Balkan–Dinaric Region. Springer Geography part 2, Springer: 47-101.

Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B. 2012.

Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 1 (14): 105-110.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2012.

Environmental change, hydromorphological reference conditions and the restoration of Polish Carpathian rivers. Earth Surface Processes and Landforms 37: 1213-1226.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska–Wójcik T., Chabudziński Ł. 2011.

„Geopark Kamienny Las na Roztoczu” koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony. http://kamiennylas.pl/aaa-boczne-menu/dokumentacja-projektowa-geoparku/: 1-270.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. 2011.

Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. Folder. Ministerstwo Środowiska: 1-4.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Krąpiec P., Urban J., Buraczyński J., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M. 2011.

Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Prezentacja Multimedialna. Ministerstwo Środowiska.

Krąpiec M., Margielewski W., Jankowski L., Urban J., Buraczyński J., Krąpiec P., Waśkowska A., Wysocka A., Danek M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Urban T. 2011.

Kamienny Las na Roztoczu. Strona internetowa: http://kamiennylas.pl/.

Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A. 2011.

Record of the meso-and neoholocene palaeoenvironmental changes in the Jesionowa landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts. Polish Outer Carpathians). Geochronometria, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska 38 (2): 138-154. Pobierz pdf

Alexandrowicz Z., Margielewski W. 2010.

Impact of mass movements on geo- and biodiversity of mountainous areas. Case study of the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology, Elsevier (123): 290-304.

Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Krąpiec P. 2010.

Mapa geologiczno-turystyczna Roztoczańskiego Parku Narodowego 1: 30 000, wraz z częścią tekstową. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa: 1-17.

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

Fragment łuku neolitycznego z osuwiska w Kamienniku i jego kontekst paleośrodowiskowy. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU (8): 13-24.

Margielewski W., Krąpiec M., Valde-Nowak P., Zernitskaya V. 2010.

A Neolithic yew bow in the Polish Carpathians. Evidence of the impact of human activity on mountainous palaeoenvironment from the Kamiennik landslide peat bog. Catena 80: 141-153.

Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A. 2010.

Records of the middle and late Holocene palaeoenvironmental changes in the Pcim-Sucha landslide peat bogs (Beskid Makowski Mts., Polish Outer Carpathians). Geochronometria, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska 35: 11-23. Pobierz pdf

Pánek T., Margielewski W., Tábořík P., Urban J., Hradecký J., Szura C. 2010.

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology (123): 165-180. Pobierz pdf

Margielewski W. 2009.

Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych. Przegląd Geologiczny 57 (10): 905-917.

Margielewski W. 2008.

Wpływ ruchów masowych na współczesną ewolucję rzeźby Karpat fliszowych. W: L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 69-80.

Margielewski W. 2008.

Budowa geologiczna i rzeźba Karpat fliszowych [W:] L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U.J., Kraków: 57-61.

Margielewski W., Szura C., Urban J. 2008.

Jaskinia Miecharska cave (Beskid Śląski Mts, Outer Carpathians) – the largest non-karst cave in the Flysch Carpathians. Zacisk. Special Issue: 7-13.

Margielewski W. 2006.

Structural control and types of movements of rock mass in anisotropic rocks: case studies in the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology 77 (1-2): 47-68.

Margielewski W. 2006.

Records of the Late Glacial - Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). Folia Quaternaria 76: 1-149.

Margielewski W. 2004.

Geological control on the Osława river meander at Duszatyn (Western Bieszczady Mts., Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae 74: 325-338.

Margielewski W., Alexandrowicz Z. 2004.

Diversity of landslide morphology as a part of geoconservation pattern in the Polish Carpathians . Polish Geological Institute Special Papers 13: 65-71.

Alexandrowicz Z., Margielewski W., Perzanowska J. 2003.

European ecological network Natura 2000 in relation to landslide areas diversity: a case study in the Polish Carpathians. Ekológia (Bratislava) 22 (4): 404-423.

Bryndal T., Cabaj W., Margielewski W., Pelc S. 2003.

Record of the Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Polish Carpathians: a case study of the Siekierczyna landslide (Beskid Wyspowy Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 75-96.

Krąpiec M., Margielewski W. 2003.

Palaeoclimatic changes registered in Kaletowa landslide, on the base of sedimentological and dendrochronological records (Beskid Makowski Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 17-34.

Margielewski W., (ed.) 2003.

Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in the Western Carpathians: case studies of landslide forms and deposits. Folia Quaternaria 74: 1-96. Preface: 5pp.

Margielewski W., Obidowicz A., Pelc S. 2003.

Late Glacial-Holocene peat bog on Kotoń Mt and its significance for reconstruction of palaeoenvironment in the Western Carpathians (Beskid Makowski Range, South Poland). Folia Quaternaria 74: 35-56.

Margielewski W., Urban J. 2003.

Crevice –type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. Geomorphology 54 (3-4): 325-338.

Margielewski W., Zernitskaya V. 2003.

Late Glacial – Holocene palaeoenvironmental evidence recorded in the Hajduki peat bog (Beskid Średni Mts, Outer Carpathians). Folia Quaternaria 74: 57-73.

Projekty

DEC-2023/49/B/ST10/01387 Wpływ zabudowy regulacyjnej koryt na stan roślinności w obrębie dolin rzek górskich.
Kierownik projektu:
PRELUDIUM-BIS DEC-2020/39/O/ST10/03504 Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska polskich Karpat zachodnich w późnym glacjale, w oparciu o analizy litologiczne i makroszczątków osadów wybranych torfowisk osuwiskowych.
Kierownik projektu:
2020/39/D/ST10/01935 Makroplastik w rzece górskiej i pogórskiej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
20052 Quantifying the Development and Dynamics of Reservoir Delta and Related Backwater Vegetation in the Context of Physical Drivers.
Kierownik projektu: Nathan Holste
2017/25/B/ST10/02439 Rekonstrukcja zmian paleohydrologicznych i paleoklimatycznych na obszarze Polski w holocenie w oparciu o analizy dendrochronologiczne subfosylnych pni drzew i badania (typu multi-proxy) osadów torfowisk TORFOWISKA.
Kierownik projektu:
2015/19/NST10/01526 Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej górskiej rzeki żwirodennej.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2015/19/N/ST10/01505 Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku.
Kierownik projektu:
2014/13/N/ST10/04902 Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska).
Kierownik projektu:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 29
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
PSPB-153/2010 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (zadanie: Zagrożenie powodziowe stwarzane przez rumosz drzewny w ciekach górskich).
N N306 522738 Fazy inicjacji i rozwoju ruchów masowych w polskich Karpatach fliszowych w późnym glacjale i holocenie, na podstawie badań nacieków jaskiń szczelinowych (niekrasowych).
Kierownik projektu:
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.

Inne

Nazwa konferencji: COST Workshop "Riparian Vegetation Responses to Global Changes"
Organizator: Forestry School, Universidad Politécnica de Madrid, Spain
Miejsce: Madrit
Data: 2020-01-29
Autorzy: Maciej Liro, Edward WALUSIAK, Michael SCOTT, Malia VOLKE, Paweł MIKUŚ, Bartłomiej WYŻGA
Wykład na konferencji: River-forest-human interaction changes in dam reservoir backwater zone of mountain stream
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Interactions between fauna and environment in recent alluvial soils (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Amirowicz A., Oglęcki P., Jeleński J., Radecki-Pawlik A., Plesiński K.
Poster: Changes to the functioning of a mountain stream following check-dam lowering and installation of boulder ramps.
Nazwa konferencji: 10th ESSEWECA Conference
Organizator: Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Bratysława, Słowacja
Data: 2016-12-01
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Diversity of animal trace assemblages in recent lowland river sediments (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J,. Mikuś P,. Ruiz-Villanueva V., Czech W.
Wykład na konferencji: Log transport and deposition in incised, channelized and multi-thread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P,. Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Human-induced variation in the hydraulic conditions of flood flows along a Polish Carpathian river.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R. J., Stoffel M.
Poster: Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Environment-friendly redection of the erosional threat caused by a dynamic mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład na konferencji: Bridge clogging and wood-related risks during floods: the Czarny Dunajec River (Polish Carpathians).
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B,. Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountainous Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydraulic conditions of flood flows in incised, channelized, and multi-thread reaches of a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ecological state of a mountain river before and after an extreme flood: implications for river status assessment.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 5. Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R., 2016.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 4. Ground beetles communities in a mountain river subjected to restoration.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B., Mikuś P., Liro M.
Organizacja: Seminarium terenowe: Site 2. Krzczonówka Stream at Pcim - formation of stone riffles to trap bed material and re-establish riffle-and-poll pattern downstream of a lowered check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Poster: Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J. Amirowicz A., Oglęcki P., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Changes to the functioning of a mountain stream following instalation of boulder riffles and check-dam lowering: Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Maintenance directed to obtain "riffle and pool" sequence of entrenched stream below a high check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A. J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Wykład na konferencji: Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P., Jeleński J.
Poster: Do the spatial and seasonal patterns or temporal trends in habitat conditions shape fish communities in a Carpathian gravel-bed river?
Nazwa konferencji: International Scientific Conference of Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Organizator: Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Miejsce: Postojna, Słowenia
Data: 2016-09-13
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Restoration of incised mountain stream downstream of a check-dam: case study of Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: POKOS 6'2016 - Granice Sedymentologii
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Chęciny-Rzepka
Data: 2016-06-26
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Współczesne struktury bioturbacyjne w rzece górskiej i nizinnej - podobieństwa i różnice. In: Olszewska-Najbert D., Filipek A., Bąbel M., Wysocka A. (eds.)
Nazwa konferencji: 3 Polski Kongres Geologiczny "Wyzwania Polskiej Geologii"
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Wrocław
Data: 2016-06-14
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Metody badań aktywności fauny we współczesnych osadach aluwialnych rzeki górskiej i nizinnej.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Stoffel M.
Poster: Wykorzystanie modelowania numerycznego do badania dynamiki grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej
Nazwa konferencji: 4th International Congress on Ichnology ICHNIA 2016
Organizator: Naturtejo Global Geopark
Miejsce: Idanha-a-Nova, Portugalia
Data: 2016-05-06
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Recent vertebrate and invertebrate burrows in lowland and mountain fluvial environments – similarities and differences.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes to channel sediments resulting from complex human impacts in a gravel-bed river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Large flood on a mountain river subjected to restoration: effects on aquatic habitats, channel morphology and valley infrastructure.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Radecki-Pawlik A., Czech W., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J,. Ruiz-Villanueva V.
Poster: Hydraulic conditions of flood flows in a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Hajdukiewicz H.
Poster: Methods to assess patterns of the transport and deposition of large wood in a wide mountain river: experiences from the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Wyżga B,. Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R., Czech W.
Poster: Tracking log transport and deposition during a 20-year flood in a wide mountain river.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Ruiz -Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład: Potential large wood-related hazards at bridges: the Czarny Dunajec River (Poland).
Nazwa konferencji: 2nd Conference Disaster Risk Reduction
Organizator: Wojewoda Mazowiecki
Miejsce: Warszawa
Data: 2015-10-15
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Low-impact method of flood damage prevention in a dynamic mountain river – case study from the Czarny Dunajec River.
Nazwa konferencji: International Multidisciplinary Workshop “Advances in active tectonics and speleotectonics”
Organizator: Natural History Museum Vienna, Austria
Miejsce: Vienna, Austria
Data: 2015-09-21
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Szura C.
Wykład na konferencji: Non-karst caves of the Polish Flysch Carpathians and their connection with stages of mass movement formation: tectonic constrains, dating and classification
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-17
Autorzy: Urban J., Gubała W., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Variability of caves conditioned by morphogenesis and lithology - Homole Gorge (Polish Carpathians) case study
Nazwa konferencji: 13th International Symposium on Pseudokarst
Organizator: UIS Pseudokarst Commission
Miejsce: Kunčice pod Ondřejnikem, Czechia
Data: 2015-09-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Gravitationally induced caves in the Outer Carpathians - their genesis, classification and age
Nazwa konferencji: 31st IAS Meeting of Sedimentology
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2015-06-22
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Sediment-fauna interactions in recent fluvial deposits (Dunajec River, SE Poland).
Nazwa konferencji: 2nd International Conference „Integrative Sciences and sustainable development of rivers”
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2015-06-22
Autorzy: Wyżga B., Przebięda M., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Amirowcz A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja „O!suwisko” B. Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB
Miejsce: Kraków
Data: 2015-05-20
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Jaskinie niekrasowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z etapami formowania ruchów masowych (charakter rozwoju, typologia, datowania
Nazwa konferencji: 9th ESSEWECA conference
Organizator: Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Smolenice, Słowacja
Data: 2014-11-05
Autorzy: Mikuś P.
Wykład na konferencji: Large woody debris as an important component of the Carpathian riverine systems.
Nazwa konferencji: 48 Sympozjum Speleologiczne, 16-19.10.2014
Organizator: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika
Miejsce: Kletno
Data: 2014-10-16
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Geneza i klasyfikacja jaskiń związanych z ruchami masowymi – nowe spojrzenie
Nazwa konferencji: V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, http://www.iop.krakow.pl/files/111/3_warsztaty_geomorfologii_struktur_alnej.pdf
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisja Geomorfologii Strukturalnej, Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy
Miejsce: Zwierzyniec-Józefów-Horyniec
Data: 2014-09-24
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K.
Prowadzenie: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-09-18
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Impact of a major flood on a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: X Zjazd Geomorfologów Polskich
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2014-09-16
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Wpływ wielkiego wezbrania na morfologię koryta, fizyczne warunki siedlisk rzecznych i infrastrukturę dna doliny na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B.
Poster: Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Poster: Changes to channel morphology and physical habitats for river biota, and infrastructure damage caused by a major flood on the Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J.A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains; introduction to the FLORIST Research Project.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Poster: Methods to assess large wood-related flood risk in Polish Carpathian watercourses of different size
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes of bed material in a mountain river in response to gravel extraction and channelization: Case study of the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees: implications for flood risk management.
Nazwa konferencji: 5th International Students Geological Conference
Organizator: Eötvös Loránd University
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Data: 2014-04-24
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Burrowing activity of macrofauna in recent meandering river sediments (Dunajec River, SE Poland)
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Powstawanie, trwałość i znaczenie środowiskowe kęp w rzece górskiej.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany morfologii koryta i fizycznych warunków siedlisk rzecznych Białej Tarnowskiej oraz straty w infrastrukturze dna doliny spowodowane wielkim wezbraniem.
Nazwa konferencji: II Simposio Latinoamericano de Icnologia
Organizator: Universidad Nacional de La Pampa
Miejsce: Santa Rosa – La Pampa
Data: 2013-09-13
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Beetle burrows with a terminal chamber across a modern river valley: an example from the southern Poland.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Ecological status of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P,. Amirowicz A., Przebięda M., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Islands in a Europaean mountain river: linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Longitudinal and temporal variation of bed material grain-size in a mountain river disturbed by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Effects of a major flood in a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: 16th International Congress of Speleology organizator: Intern. Union of Speleology, 21-28.07.2013
Organizator: Intern. Union of Speleology
Miejsce: Brno, Rep. Czeska
Data: 2013-07-21
Autorzy: Urban J., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Types of non-karst caves in Polish Outer Carpathians – historical review and perspectives
Nazwa konferencji: 10th International Conference on Fluvial Sedimentology
Organizator: University of Leeds
Miejsce: Leeds, Anglia
Data: 2013-07-14
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Tiering in the burrows of the river bank fauna on the Dunajec River, SE Poland.
Nazwa konferencji: POKOS 5’2013 – Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny
Miejsce: Żywiec
Data: 2013-05-16
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Wykład na konferencji: Możliwości wykorzystania współczesnych struktur bioturbacyjnych w badaniach paleośrodowiska aluwialnego na przykładzie Dunajca. In: Krobicki M., Feldman-Olszewska A. (eds.)
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: Association For Tree Ring Research
Miejsce: Viterbo, Włochy
Data: 2013-05-08
Autorzy: Kaczka R. J., Czajka B., Rzepecka A., Wyżga B., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Tree-ring study of the impact of channelization-induced channel incision on the condition of riparian forest. Czarny Dunajec river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 4th International Student Geological Conference
Organizator: Masarykova Univerzita
Miejsce: Brno, Czechy
Data: 2013-04-19
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Beetles as the most possible tracemakers of the non-marine trace fossil Macanopsis.
Nazwa konferencji: 8th Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians
Organizator: Univerzita Komenského v Bratislave
Miejsce: Bratysława, Słowacja
Data: 2012-12-06
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Bioturbation structures as importan component in recent alluvial sediments.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie
Organizator: PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2012-10-26
Autorzy: Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A.
Wykład na konferencji: Rejestr zmian paleośrodowiska mezo – i neoholocenu w obrębie torfowiska osuwiskowego Jesionowa (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne).
Nazwa konferencji: 46. Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleol. PTP im. Kopernika
Miejsce: Góra Św. Anny
Data: 2012-10-19
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žak K.
Wykład na konferencji: Skład mineralny oraz izotopowy (izotopy C i O) wybranych nacieków w niekrasowych jaskiniach beskidzkich
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: The influence of local channel regulation on fish and benthic invertebrate communities in a mountain river.
Nazwa konferencji: Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Beskid Niski-Beskid Sądecki –Babia Góra, Dukla-Piwniczna-Zawoja
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski J., Urban J.
Organizacja: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej
Nazwa konferencji: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-25
Autorzy: Jankowski L., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Rozwój rzeźby Karpat zewnętrznych w aspekcie ewolucji basenowo-tektonicznej górotworu Karpackiego
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej przed i po dużym wezbraniu.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Wahania stanu wody czynnikiem kontrolującym różnorodność fauny brzegu rzeki.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa
Miejsce: Spain, Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Urban J., Schejbal-Chwastek M., Margielewski W., Žák K.
Wykład na konferencji: Mineralogical and isotopic (O and C) composition of selected secondary formations in the non-karst caves in sandstones of the Outer Carpathians, southern Poland
Nazwa konferencji: 12h International Symposium on Pseudokarst
Organizator: Clube Espeleoloxico Speleoklub Mauxo, Vigo and Instituto de Xeologia „Isidro Parga Pondal” University A Coruňa, Spain
Miejsce: Tui, Galicia, Spain
Data: 2012-09-11
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Žák K., Zernitskaya V.
Wykład na konferencji: Dated speleothems of the crevice–type caves in sandstones of the Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: 21th International Radiocarbon Conference
Organizator: French Radiocarbon Community and UNESCO
Miejsce: Paris, France
Data: 2012-07-09
Autorzy: Michczyńska D.J., Starkel L., Michczyński A., Pazdur A., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D.
Wykład na konferencji: Paleoclimatic reconstruction based on statistical analysis of radiocarbon dates - an example from Poland.
Nazwa konferencji: 21th International Radiocarbon Conference
Organizator: French Radiocarbon Community and UNESCO
Miejsce: Paris, France
Data: 2012-07-09
Autorzy: Michczyński A., Margielewski, W., Kołaczek P., Michczyńska D.J., Obidowicz, A.
Poster: Records of the Meso– and Neoholocene paleoenvironmental changes in Wierchomla landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts, Polish Outer Carpathians).
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Practical and environmentally significant method of hydromorphological assessment of rivers.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: , Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Human-induced changes in channel sedimentation in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H.
Wykład na konferencji: Reference conditions for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Environment friendly reduction of flood risk in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Mikuś P., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Development of vegetated islands and their significance for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Recruitment, storage and environmental significance of large wood in a mountain stream.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Appraisal of the ecological state of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: How to get environmentally meaningful results from hydromorphological assessment of rivers?
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: German Research Centre for Geosciences
Miejsce: Potsdam-Eberswalde, Niemcy
Data: 2012-05-09
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Coupling tree-ring and GIS study of the 30 years long development of patch-structure island in gravel bed river.
Nazwa konferencji: 3rd Students International Geological Conference
Organizator: Ivan Franko National University of Ukraine
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2012-04-27
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Ichnology of Holocene alluvial sediments on the Dunajec River.
Nazwa konferencji: International Conference Sandstone Landscape III. Diversity, Ecology and Conservation. Stołowe Mountains National Park
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Kudowa Zdrój
Data: 2012-04-25
Autorzy: Margielewski W., Urban J., Hercman H., Žák K., Zernitska V., Pawlak J.
Wykład na konferencji: Dating speleothems in sandstone caves - methodological aspects and practical interpretation, Polish Outer Carpathians case study.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU w Krakowie
Organizator: PAU
Miejsce: Kraków
Data: 2012-02-17
Autorzy: Margielewski W., Krąpiec M., Jankowski, L, Zernitskaya, V.
Wykład na konferencji: Rejestr zmian paleośrodowiskowych późnego glacjału i holocenu w torfowisku Hamernia koło Józefowa (Roztocze Środkowe).
Nazwa konferencji: I Konferencja Dendrochronologów Polskich
Organizator: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
Miejsce: Rogów
Data: 2012-02-10
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Organizator: Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Krakowski
Miejsce: Kraków
Data: 2011-11-14
Autorzy: Mikuś P.
Wykład: Struktury bioturbacyjne w holoceńskich osadach fluwialnych na przykładzie dolnego biegu Dunajca.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Jankowski L., Margielewski W.
Wykład na konferencji: Strukturalne uwarunkowania rzeźby Karpat zewnętrznych.
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics 2
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice–type caves as case studies of structural control of slope evolution, Polish Outer Carpathians
Nazwa konferencji: International Conference Slope Tectonics
Organizator: Geological Survey of Austria
Miejsce: Wiedeń
Data: 2011-09-06
Autorzy: Margielewski W.
Wykład na konferencji: Structural landslides or structural control of landslides in flysch anisotropic rocks: Polish Outer Carpathians case studies.
Nazwa konferencji: International Conference “Implementation of the INSPIRE Directive on environment protection”
Organizator: Ministerstwo Środowiska
Miejsce: Kraków-Zakopane
Data: 2011-09-06
Autorzy: Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P.
Wykład na konferencji: Geopark „Stone Forest in the Roztocze” on the background of the idea and practice of Geoparks
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Effects of water-level fluctuations on river bank fauna on the Dunajec river, SE Poland.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Different response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river.
Nazwa konferencji: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych”
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce: Ameliówka k/Kielc
Data: 2011-05-17
Autorzy: Mikuś P., Uchman A.
Poster: Wpływ wezbrań na faunę zamieszkującą aluwia na przykładzie dolnego biegu Dunajca.
Nazwa konferencji: II Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej. Czynnik strukturalny w rozwoju stoku.
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Sokołowsko
Data: 2011-05-11
Autorzy: Margielewski W.
Wykład: Strukturalne uwarunkowania procesów osuwiskowych.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Miejsce: Kraków
Data: 2011-04-15
Autorzy: Starkel L., Michczyńska D., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A.
Wykład: Analiza rozkładu datowań radiowęglowych w różnych facjach osadów jako podstawa klimatostratygrafii holocenu dla obszaru Polski.
Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Miejsce: Kraków
Data: 2011-01-21
Autorzy: Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A.
Wykład: Zapis zmian paleośrodowiska mezo – i neoholocenu w osadach torfowiska osuwiskowego Pcim Sucha (Beskid Średni, Karpaty zewnętrzne.
Nazwa konferencji: 11th Symposium of Pseudokarst
Organizator: The Pseudokarst Commission
Miejsce: Saupsdorf, Saxon Switzerland
Data: 2010-05-12
Autorzy: Margielewski W., Urban J.
Wykład na konferencji: Crevice type caves of Polish Flysh Carpathians and their connection with development of surface mass movements
Nazwa konferencji: 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology"
Organizator: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Miejsce: Gliwice
Data: 2010-04-22
Autorzy: Michczyński A., Margielewski W., Pazdur A., Kołaczek P., Adamus W.
Wykład na konferencji: Jesionowa Landslide peat bog (Beskid Sądecki Mts., Polish Outer Carpathians) - records of the Meso- and Neoholocene palaeoenvironmental changes.
Nazwa konferencji: 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology"
Organizator: Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
Miejsce: Gliwice
Data: 2010-04-22
Autorzy: Margielewski W., Michczyński A., Obidowicz A.
Wykład na konferencji: Records of the Middle and Late Holocene palaeoenvironmental changes in the Pcim-Sucha landslide peat-bog.
powrót do listy jednostek