Pracownicy

mgr Krzysztof Buczek

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Krzysztof Buczek

tel.: 12 370 35 26
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Karpińska-Kołaczek M., Buczek K., Lamentowicz M., Borek A., Zernitskaya V., Marcisz K. 2020.

Towards the understanding the impact of fire on the lower montane forest in the Polish Western Carpathians during the Holocene. Quaternary Science Reviews 229: 106137, DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.106137. Pobierz pdf

Buczek K. 2019.

Dating landslides in the Gorce Mts. (Polish Outer Carpathians)– preliminary results. Geological Quarterly 63 (4): 849-860, DOI: 10.7306/gq.1501.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz W.P., Buczek K. 2018.

Conservation of the Natura 2000 Areas in the Context of Environmental Changes in Past and Present: a Case from the Polish Carpathians Geoheritage. Geoheritage 1 (2): 517-529, DOI: 10.1007/s12371-018-03-03-3.

Kołaczek P., Margielewski W., Gałka M., Apolinarska K., Płóciennik M., Gąsiorowski M., Buczek K., Karpińska-Kołaczek M. 2017.

Five centuries of the Early Holocene forest development and its interactions with palaeoecosystem of small landslide lake in the Beskid Makowski Mts. (Outer Western Carpathians, Poland). Review of Palaeobotany and Palynology 244: 113-127, DOI: 10.1016/j.revpalbo.2017.05.002.

Wilk-Woźniak E., Strzesak M., Krztoń W., Szarek-Gwiazda E., Gadzinowska J., Pudaś K., Walusiak E., Pociecha A., Mróz W., Buczek K. 2015.

Cyanobacterial blooms - The role of anoxia and iron. European Journal of Phycology 50 (Sup. 1): 184.

Bucała A., Margielewski W., Starkel L., Buczek K., Zernitskaya V. 2014.

The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). Geochronometria 41 (1): 377-391 (DOI: 10.2478/s13386-013-0172-z).
książki i monografie

Margielewski W., Urban J., Jankowski L., Buczek K. (red.) 2014.

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego. V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec 24-26.09.2014. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 1-110.
powrót do listy pracowników