Projekt

PSPB-153/2010  Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (zadanie: Zagrożenie powodziowe stwarzane przez rumosz drzewny w ciekach górskich).
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
Źródło finansowania:Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Kwota na realizację:126 546 PLN
Okres realizacji: 2011 - 2016
Opis projektu:

Przedstawiono wyniki symulacji transportu i depozycji grubego rumoszu drzewnego w odcinkach rzeki górskiej o odmiennej morfologii, przeprowadzonej z wykorzystaniem dwuwymiarowego modelowania hydraulicznego. Wskazują one na znaczne zróżnicowanie możliwości przenoszenia i depozycji rumoszu drzewnego pomiędzy odcinkami rzek górskich z wąskim i szerokim korytem. 

Lista projektów