Projekt

N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.
Wykonawcy:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 29
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:291 725 PLN
Okres realizacji: 2010 - 2013
Opis projektu:

W 2011 r. pozyskano archiwalne zdjęcia lotnicze wybranych dolin rzek karpackich z lat 60.-90. XX wieku i przetworzono je na ortofotomapy tych dolin. Rozpoczęto analizę GIS planarnego układu koryta rzek karpackich przedstawionego na historycznych mapach. Prowadzono prace terenowe zmierzające do określenia zmian hydromorfologicznej jakości wybranych rzek karpackich, zaistniałych pod wpływem  ingerencji człowieka.

Lista projektów