Projekt

2014/13/N/ST10/04902 Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska).
Kierownik projektu:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:61 000 PLN
Okres realizacji: 2015 - 2017
Opis projektu:

W 2015 r. prowadzono badania terenowe mające na celu porównanie zespołów fauny brzegu rzeki pomiędzy dolnym biegiem Dunajca a Wielkim Rogoźnikiem. W tym celu wykonano 15 profili pionowych aluwiów Dunajca oraz taką samą liczbę dla Wielkiego Rogoźnika. Przeprowadzono analizę porównawczą zespołów fauny brzegu rzeki pomiędzy Dunajcem a rzeką Hernád na Węgrzech, przy współpracy z prof. Alfredem Uchmanem z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Dávidem Árpádem z Eszterházy Károly College (Eger, Węgry), podczas której sporządzono odlewy gipsowe i cementowe nor makrofauny zasiedlającej współczesne aluwia rzeczne. Pozyskano dane kartograficzne niezbędne do dalszych analiz i prezentacji wyników.

Lista projektów