Projekt

2019/33/B/ST10/00518  Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki
Kwota na realizację:360 760 PLN
Okres realizacji: 2020 - 2023
Lista projektów