Struktura

Zespół badawczy - Inwazje biologiczne

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:
Działalność:

Zespół badawczy – Inwazje biologiczne zajmuje się zbieraniem i analizą danych dotyczących przyczyn inwazji biologicznych oraz skutków obecności gatunków obcych dla rodzimej przyrody, usług ekosystemowych, gospodarki oraz zdrowia człowieka. Obejmuje to zarówno czasoprzestrzenne analizy cech biologicznych związanych z inwazyjnością na poziomie molekularnym, osobniczym, gatunkowym, populacyjnym i biocenotycznym, jak i badania socjoekonomicznych uwarunkowań introdukcji obcych gatunków. Kluczowym obszarem badań jest wpływ zmian klimatu na proces wprowadzania, zadomawiania i ekspansji tych gatunków.

Poza aspektem czysto naukowym, wyniki tych badań w sposób bezpośredni przyczyniają się do wypracowywania praktycznych rozwiązań służących łagodzeniu negatywnych skutków inwazji biologicznych – aktów prawnych, strategii i planów działań. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska zespołu obejmuje różnorodne grupy odbiorców i wszystkie stopnie edukacji.

Realizowane działania badawcze:

Badanie przyczyn i skutków inwazji biologicznych w wymiarze biologicznym i społecznym

Publikacje

Najberek K., Tokarska-Guzik B., Chmura D., Solarz W. 2024.

Effects of Invasive Alien Plant Species on Native Plant Diversity and Crop Yield. Plants: 13, 888.

Dumnicka E., Najberek K., Lencioni L. 2023.

Oligochaete distribution in alpine freshwaters: not a mere question of altitude. Journal of Limnology (82): 2148. Pobierz pdf

Jakubska-Busse A., Czeluśniak I., Hojniak M., Myśliwy M., Najberek K. 2023.

Chemical Insect Attractants Produced by Flowers of Impatiens spp. (Balsaminaceae) and List of Floral Visitors. International Journal of Molecular Sciences 24 (24): 17259. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Wysoczański W., Węgrzyn E., Olejniczak P. 2023.

Flowers of Impatiens glandulifera as hubs for both pollinators and pathogens. NeoBiota, Pensoft 87: 1–26. Pobierz pdf

Patejuk K., Czachura P., Baturo-Cieśniewska A., Owczarek-Kościelniak M., Pusz W., Najberek K., Piątek M. 2023.

Colletotrichum acericola sp. nov. from seeds of the invasive alien tree species Acer negundo in Poland. Plant Pathology, Wiley 00: 1–10.

Pérez-Granados C., Lenzner B., Golivets M., Saul W.C., Jeschke J.M., Essl F., Peterson G.D., Rutting L., Latombe G., Adriaens T., Aldridge D.C., Bacher S., Bernardo-Madrid R., Brotons L., Díaz F., Gallardo B., Genovesi P., González-Moreno P., Kühn I., Kutleša P., Leung B., Liu C., Pagitz K., Pastor T., Pauchard A., Rabitsch W., Robertson P., Roy H.E., Seebens H., Solarz W., Starfinger U., Tanner R., Vilà M., Roura-Pascual N. 2023.

European scenarios for future biological invasions. People and Nature 00: 1-15. https://doi.org/10.1002/pan3.10567. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Najberek K., Maciaszek R., Solarz W. 2023.

What starts with laughter ends in tears: Invasive alien species regulations should not hinder scientific research. Conservation Letters e12986: https://doi.org/10.1111/conl.12986. Pobierz pdf

Roura-Pascual N., Saul W.C., Pérez-Granados C., Rutting L., Peterson G.D, Latombe G., Essl F., Adriaens T., Aldridge D.C., Bacher S., Bernardo-Madrid R., Brotons L., Diaz F., Gallardo B., Genovesi P., Golivets M., González-Moreno P., Hall M., Kutlesa P., Lenzner B., Liu C., Pagitz K., Pastor T., Rabitsch W., Robertson P., Roy H.E., Seebens H., Solarz W., Starfinger U., Tanner R., Vilà M., Leung B., Garcia-Lozano C., Jeschke J.M. 2023.

A scenario-guided strategy for the future management of biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment doi: https://doi.org/10.1101/2022.09.07.506838.

Solarz W., Najberek K., Tokarska-Guzik B., Pietrzyk-Kaszyńska A. 2023.

Climate change as a factor enhancing the invasiveness of alien species. Environmental & Socio-economic Studies 11 (4): 36-48. Pobierz pdf

Najberek K., Olszańska A., Tokarska-Guzik B., Mazurska K., Dajdok Z., Solarz W. 2022.

Invasive alien species as reservoirs for pathogens. Ecological Indicators, Elsevier 139: 108879. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Gąsienica‑Staszeczek M., Olejniczak P. 2022.

Role of enemy release and hybridization in the invasiveness of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer 135 (5): 637-646 .

Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Rechciński M., Tusznio J., Grodzińska-Jurczak M. 2022.

Divergent or convergent? Prioritization and spatial representation of ecosystem services as perceived by conservation professionals and local leaders. Land Use Policy 119 (106193): https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106193.

Solarz W., Mazurska K., Cierlik G. (red.) 2022.

Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych raków. Kompendium. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-119. Pobierz pdf

Solarz W., Mazurska K., Cierlik G. (red.) 2022.

Metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych żółwi. Kompendium. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa: 1-129. Pobierz pdf

Ćmiel A.M., Zając T., Zając K., Lipińska A., Najberek K. 2021.

Single or multiple spawning? Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions . Hydrobiologia 848: 3067–3075. DOI:10.1007/s10750-019-04045-8. Pobierz pdf

Najberek K, Kosior A, Solarz W 2021.

Alien balsams, strawberries and their pollinators in a warmer world. BMC Plant Biology, Springer 21: 500. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W. 2021.

Control method that may limit an invasive plant in a protected area: Stem breaking decreases alien goldenrod performance and enhances pest attack. Global Ecology and Conservation, Elsevier 30: e01785. Pobierz pdf

Pascual-Rico R., Morales-Reyes Z., Aguilera-Alcalá N., Olszańska A., Sebastián-González E., Naidoo R., Moleón M., Lozano J., Botella F., von Wehrden H., Martín-López B., Sánchez-Zapata J.A. 2021.

Usually hated, sometimes loved: A review of wild ungulates' contributions to people. Science of The Total Environment 801: 149652. Pobierz pdf

Patejuk K., Baturo-Ciesniewska A., Najberek K., Pusz W. 2021.

First report of Fusarium lateritium causing shoots dieback of Acer negundo in Europe. Plant Disease, The American Phytopathological Society 106 (5): 1519, https://doi.org/10.1094/PDIS-06-21-1294-PDN.

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2021.

Ochrona przyrody jako zagadnienie społeczne. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 22-29.

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Dajdok Z., Mazurska K., Solarz W. 2021.

Invasive alien plants in Poland – the state of research and the use of the results in practice. Environmental & Socio-economic Studies 9 (4): 71-95. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Najberek K., Urban J. 2020.

The influence of Pleistocene glaciations on the distribution of obligate aquatic subterranean invertebrate fauna in Poland. Zoologischer Anzeiger 286: 90-99. Pobierz pdf

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Najberek K., Olejniczak P., Berent K., Gąsienica- Staszeczek M., Solarz W. 2020.

The ability of seeds to float with water currents contributes to the invasion success of Impatiens balfourii and I. glandulifera. Journal of Plant Research, Springer: DOI 10.1007/s10265-020-01212-0. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Pusz W., Patejuk K., Olejniczak P. 2020.

Two sides of the same coin: Does alien Impatiens balfourii fall into an ecological trap after releasing from enemies?. Environmental and Experimental Botany 176: 104103. Pobierz pdf

Peyton J.M., Martinou A.F., Adriaens T., Chartosia N., Karachle P.K., Rabitsch W., Tricarico E., Arianoutsou M., Bacher S., Bazos I., Brundu G., Bruno-McClung E., Charalambidou I., Demetriou M., Galanidi M., Galil B., Guillem R., Hadjiafxentis K., Hadjioannou L., Hadjistylli M., Hall-Spencer J.M., Jimenez C., Johnstone G., Kleitou P., Kletou D., Koukkoularidou D., Leontiou S., Maczey N., Michailidis N., Mountford J. O., Papatheodoulou A., Pescott O.L., Phanis C., Preda C., Rorke S., Shaw R., Solarz W. Taylor Ch.D., Trajanovski S., Tziortzis I., Tzirkalli E., Uludag A., Vimercati G., Zdraveski K., Zenetos A., Roy H.E. 2020.

Horizon Scanning to Predict and Prioritize Invasive Alien Species With the Potential to Threaten Human Health and Economies on Cyprus. Frontiers in Ecology and Evolution 8: 284.

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020.

Spotkania z niedźwiedziami. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 6-11.

Solarz W., Najberek K. 2020.

Inwazje biologiczne obcych gatunków a COVID-19. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2): 22-27.

Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E., Biedrzycka A. 2020.

Raccoons foster the spread of freshwater and terrestrial microorganisms—Mammals as a source of microbial eDNA. Diversity and Distributions 26 (4): 453-459, doi.10.1111/ddi.13027. Pobierz pdf

Tusznio J., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2020.

Application of the ecosystem services concept at the local level – Challenges, opportunities, and limitations. Ecosystem Services 42, April 2020, 101077: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101077. Pobierz pdf

Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Palazón S., Quennette P-Y., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N. 2019.

Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235C: 308-316.

Expósito-Granados M., Castro A.J., Lozano J., Aznar-Sanchez J.A., Carter N.H., Requena-Mullor J.M., Malo A.F., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Moleón M., Sá J.A. 2019.

Human-carnivore relations: conflicts, tolerance and coexistence in the American West. Environmental Research Letters 14 (123005): https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5485.

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Lozano J., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Castro A.A., Malo A.F., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Cortés-Avizanda A., von Wehrden H., Dorresteijn I., Kansky R., Fischer J., Martín-López B. 2019.

Human-carnivore relations: A systematic review. Biological Conservation 237: 480-492.

Najberek K., Okarma H., Chmura D., Król W., Walusiak E., Solarz W. 2019.

Enemy pressure exerted on alien and native plants may differ between montane and lowland regions. Arthropod-Plant Interactions, Springer 14 (2): 75-287. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Najberek K., Pusz W., Solarz W., Olejniczak P. 2018.

The seeds of success: release from fungal attack on seeds may influence the invasiveness of alien Impatiens. Plant Ecology 219(10): 1197-1207. Pobierz pdf

Niedziałkowski K., Komar E., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2018.

Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145: 401-409. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2018.

Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Fundacja Sendzimira (6): 105-113. Pobierz pdf

Roy H.E., Bacher S., Essl F., Adriaens T., Aldridge D.C., Bishop J.D.D., Blackburn T.M., Branquart E., Brodie J., Carboneras C., Cook E.J., Copp G.H., Dean H.J., Eilenberg J., Gallardo B., Garcia M., García-Berthou E., Genovesi P., Hulme P.E., Kenis M., Kerckhof F., Kettunen M., Minchin D., Nentwig W., Nieto A., Pergl J., Pescott O.L., Peyton J., Preda C., Roques A., Rorke S.L., Scalera R., Schindler S., Schönrogge K., Sewell J., Solarz W., Stewart A.J.A., Tricarico E., Vanderhoeven S., van der Velde G., Vilà M., Wood C.A., Zenetos A., Rabitsch W. 2018.

Developing a list of invasive alien species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the European Union. Global Change Biology. Global Change Biology 00: 1-17, DOI: 10.1111/gcb.14527.

Bautista C., Naves J., Revilla E., Fernández N., Albrecht J., Scharf A.K., Rigg R., Karamanlidis A.A., Jerina K., Huber D., Palazón S., Kont R., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Seijas J., Quenette P-Y., Olszańska A., Shkvyria M., Adamec M., Ozolins J., Jonozovič M., Selva N. 2017.

Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale. Journal of Applied Ecology (First published: 24 June 2016) 54 (1): 282-292, DOI: 10.1111/1365-2664.12708.

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Chmura D. 2017.

Do local enemies attack alien and native Impatiens alike?. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86 (4): 3562. Pobierz pdf

Pietrzyk-Kaszyńska A., Czepkiewicz M., Kronenberg J. 2017.

Eliciting non-monetary values of formal and informal urban green spaces using public participation GIS. Landscape and Urban Planning 160: 85-95, DOI: 10.1016/j.landurbplan.2016.12.012.

Roy H.E., Rabitsch W., Scalera R., Stewart A., Gallardo B., Genovesi P., Essl F., Adriaens T., Booy O., Branquart E., Brunel S., Copp G.H., Dean H., D’hondt B., Josefsson M., Kenis M., Kettunen M., Linnamagi M., Lucy F., Martinou A., Moore N., Nieto A., Pergl J., Peyton J., Schindler S., Solarz W., Stebbing P.D., Trichkova T., Vanderhoeven S., van Valkenburg J., Zenetos A. 2017.

Developing a framework of minimum standards for the risk assessment of alien species. Journal of Applied Ecology: DOI: 10.1111/1365-2664.13025.

Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2017.

Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways – comment on Reynolds et al. and Green. Diversity and Distributions 23 (1): 113-117, DOI: 10.1111/ddi.12500. Pobierz pdf

Solarz. W., Najberek K. 2017.

Alien Parasites May Survive Even if Their Original Hosts Do Not. EcoHealth, Springer 14(Suppl 1): 3, DOI: 10.1007/s10393-016-1128-6. Pobierz pdf

Kronenberg J., Pietrzyk-Kaszyńska A., Zbieg A., Żak B. 2016.

Wasting collaboration potential: A study in urban green space governance in a post-transition country. Environmental Science & Policy 62 (http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2015.06.018): 69-78.

Maczka K., Matczak P., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics 128: 169-176.

Najberek K., Solarz W. 2016.

Gatunki obce: przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania. Kosmos 65 (1): 81-91.

Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W. 2016.

An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts. International Journal of Pest Management: DOI: 10.1080/09670874.2016.1182229. Pobierz pdf

Niedziałkowski K., Pietrzyk-Kaszyńska A., Pietruczuk M., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Assessing participatory and multi-level characteristics of biodiversity and landscape protection legislation: the case of Poland. Journal of Environmental Planning and Management: (DOI:10.1080/09640568.2015.1100982).

Olszańska A., Solarz W., Najberek K. 2016.

To kill or not to kill—Practitioners’ opinions on invasive alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions. Environmental Science & Policy 58: 107-116; DOI:10.1016/j.envsci.2016.01.008.

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy . Instytut Ochrony Przyrody PAN (ISBN: 978-83-61191-84-1 ).

Pociecha A., Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E. 2016.

Native, alien, cosmopolitan or cryptogenic?A framework for clarifying the origin status of rotifers. Aquatic Biology 24: 141-149, DOI: 10.3354/ab00644. Pobierz pdf

Roy H.E., Hesketh H., Purse B.V., Eilenberg J., Santini A., Scalera R., Stentiford G.D., Adriaens T., Bacela-Spychalska K., Bass D., Beckmann K.M., Bessell P., Bojko J., Booy O., Cardoso A.C., Essl F., Groom Q., Harrower C., Kleespies R., Martinou A.F., van Oers M.M., Peeler E.J., Pergl J., Rabitsch W., Roques A., Schaffner F., Schindler S., Schmidt B.R., Schönrogge K., Smith J., Solarz W., Stewart A., Stroo A., Tricarico E., Turvey K.M.A., Vannini A., Vilà M., Woodward S., Wynns A.A., Dunn A.M. 2016.

Alien pathogens on the Horizon: opportunities for predicting their threat to wildlife. Conservation Letters 10 (4): 477–484. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A. 2016.

Alien cyanobacteria: an unsolved part of the "expansion and evolution" jigsaw puzzle?. Hydrobiologia 764 (1): 65-79, DOI 10.1007/s10750-015-2395-x. Pobierz pdf

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.

Brown G., Hausner V. H., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Rechciński M, Lægreid E. 2015.

Cross-cultural values and management preferences in protected areas of Norway and Poland. Journal for Nature Conservation 28: 89-104 (doi:10.1016/j.jnc.2015.09.006).

Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W. 2015.

The influence of phenology on double-brooding and polygyny incidence in the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 153 (3): 725-735; DOI:10.1007/s10336-015-1181-x. Pobierz pdf

Görner T., Botta-Dukát Z., Heltai M., Fehér Z., Márton M., Patkó L., Kuciel H., Solarz W., Szewczyk M., Schneider E., Olosutean H., Banaduc A., Dumbravã A., Lazarević P., Bakovič D., Zatezalo A., Bankovič S., Gojdičová E., Krištín A., Kautman J., Vavrová Ĺ., Urban P., Zach P., Kulfan J., Voloshchuk M., Kozurak A., Kurtiak F., Chumak V. 2014.

Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 228-234.

Kurek K., Najberek K. 2014.

Rekomendacje dla ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Masło D., Najberek K. 2014.

American goldenrods versus Polish butterflies. In: Mirek Z., Nikel A. (eds), Nature Conservation in Poland and Current Civilizational Challenges. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 189–195.

Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszanska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zieba F. 2014.

News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News 23 (2): 11-13.

Solarz W. 2014.

Ochrona różnorodności biologicznej kraju wobec inwazji obcych gatunków roślin i zwierząt. W: Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 277–282.

Najberek K., Solarz W., Król W., Pępkowska-Król A., Strzałka M. 2013.

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 155-158.

Solarz W. 2013.

Ptaki prawie nasze. Ptaki 4: 20-23.

Wilk-Woźniak E., Najberek K. 2013.

Towards clarifying the presence of alien algae in inland waters — can we predict places of their occurrence?. Biologia (68/5): 838-844, DOI 10.2478/s11756-013-0221-3. Pobierz pdf

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. 2012.

Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe – a case of red deer and sika deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93 (5): 1331-1341.

Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Solarz W. 2012.

Alien rotifers – neglected or unsolved problem? W: Short communications and abstracts of contributions presented at the 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII, Shillong, 18-24.11.2012.

Selva N., Zwijacz Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012.

Niedźwiedź, największy i najmniej drapieżny. Tatry 39 (1): 58-63.

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Głowaciński Z. H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Przegląd i ocena stanu. W: Głowaciński Z. (red. i autorstwo) Gatunki obce w faunie Polski – I. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 524.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Metodyka i terminologia. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 24-28.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Wprowadzenie. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 16-22.

Głowaciński Z., Solarz W. 2011.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 429-433.

Grzędzicka E., Najberek K. 2011.

Gatunki obce roślin w leśnych siedliskach ptaków. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 20-23.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych I krajobrazowych. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. : 624-639.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Jeziora Konińskie jako ognisko inwazji gatunków obcych w Polsce. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski. II: 614-623.

Najberek K., Strzałka M., Solarz W. 2011.

Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and protected Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex. Folia Malacologica 19: 31-33.

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011.

Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503.

Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2011.

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce – projekt. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 1-79 + załączniki 1-9.

Sergiel S., Selva N., Olszańska A. 2011.

Working towards a brown bear management plan in Poland. International Bear News 20 (2): 15-18.

Solarz W. 2011.

Drobne inwazyjne obce drapieżniki w Polsce. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 50: 73-81.

Solarz W. 2011.

Muflon Ovis ammon. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 491-496.

Solarz W. 2011.

Adwent obcych – o potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody. Problemy środowiska i jego ochrony 19: 149-161.

Solarz W. 2011.

Dziki królik Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 439-443.

Solarz W. 2011.

Daniel Dama dama. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 486-490.

Solarz W. 2011.

Jeleń sika Cervus nippon. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 479-485.

Solarz W. 2011.

Bażant Phasianus colchicus. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 434-438.

Solarz W., Okarma H. 2011.

Rekomendacje. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W.(red.) Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 512-520.

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2011.

Territory choice during the breeding tenure of male sedge warblers. Behavioral Ecology and Sociobiology 65: 2305–2317. Pobierz pdf

Branquart, E., Barvaux, E., Booy, O., Essl, F., Helmisaari, H., Josefsson, M., Lammers, 2010.

Risk mapping for non-native species in Europe. Final Report. European Environment Agency .

Genovesi P., Scalera R., Brunel S., Solarz W., Roy D. 2010.

Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe. European Environment Agency, Tech. report 5/2010.

Pyšek P., Bacher S., Chytrý M., Jarošík V., Wild J., Celesti-Grapow L., Gassó N., Kenis M., Lambdon P.W., Nentwig W., Pergl J., Roques A., Sádlo J., Solarz W., Vilà M., Hulme P.E. 2010.

Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. Global Ecology and Biogeography 19: 317-331.

Pyšek P., Jarošík V., Hulme P.E., Kühn I., Wild J., Arianoutsou M., Bacher S., Chiron F., Didžiulis V., Essl F., Genovesi P., Gherardi F., Hejda M., Kark S., Lambdon P.W., Desprez-Loustau M. L., Nentwig W., Pergl J., Poboljšaj K., Rabitsch W., Roques A., Roy D.B., Shirley S., Solarz W., Vilà M., Winter M. 2010.

Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions across Europe . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107: 12157-12162.

Solarz W., Król W., Bacher S., Nentrwig W., Sol D. 2010.

Terrestrial Alien Vertebrates in Europe. w: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kühn I. (red). Atlas of Biodiversity Risk.. Pensoft, Sofia, Moscow: 152-153.

Kark S., Solarz W., Chiron F., Clergeau P. Shirley S. 2009.

Alien Birds, Amphibians and Reptiles of Europe. w: Hulme P.E., Nentwig W., Pyšek P., Vilà M. (red). DAISIE Handbook of alien species in Europe. Springer, Dordrecht. 105-118.

Kurek K., Najberek K. 2009.

Z wybrzeży Morza Czarnego do Polski - niesamowita podróż Monacha Cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica 17 (1): 41-42.

Okarma H., Solarz W. 2009.

Inwazje biologiczne – niedoceniany problem w ochronie przyrody. Wszechświat 110: 14-20.

Solarz W., Król W. 2009.

Krajowy system informacji o inwazjach biologicznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 29-31.

Walther G.R., Roques A., Hulme P.E., Sykes M.T., Pyšek P., Settele J., Bacher S., Botta-Dukát Z., Bugmann H., Czúcz B., Dauber J., Hickler T., Jarosik V., Kenis M, Klotz S., Kühn I., Minchin D., Moora M., Nentwig W., Ott J., Panov V., Reineking B., Robinet C., Semenchenko V., Solarz W., Thuiller W., Vilà M., Vohland K., Zobel M. 2009.

Alien species in a warmer world – risks and opportunities. Trends in Ecology and Evolution 24: 686-693.

Bath A.J., Olszanska A., Okarma H. 2008.

From a human dimensions perspective, the unknown large carnivore: Public attitudes toward Eurasian lynx in Poland. Human Dimensions of Wildlife 13: 1-16.

Hulme P.E., Bacher S., Kenis M., Klotz, S., Kühn I., Minchin D., Nentwig W., Olenin S., Panov V., Pergl J., Pyšek P., Roques A., Sol D., Solarz W., Vilà M. 2008.

Grasping at the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy. Journal of Applied Ecology 45: 403–414.

Kosior A., Celary W., Solarz W., Rasmont P., Fijał J., Król W., Witkowski Z., Iserbyt S. 2008.

Long-term changes in the species composition and distribution. Of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s. Annales de la Société Entomologique de France 44 (4): 393-407.

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2008.

On the song resumption, polyterritorial behaviour and their population context in sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 149: 49-57. Pobierz pdf

Zając T., Solarz T., Bielański W. 2008.

Site-dependent population dynamics: the influence of spatial habitat heterogeneity on individual fitness in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 39 (2): 206-214.

Kosior A., Celary W., Olejniczak P., Fijał J., Król W., Solarz W., Płonka P. 2007.

The decline of the bumble bees and cuckoo bees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of Western and Central Europe. Oryx 41 (1): 79-88.

Solarz W. 2007.

Inwazja obcych. Academia 2: 6-9..

Solarz W., Chmura D. 2007.

Żółte światło. Academia 4: 33.

Branicki W., Olszańska A., Konopiński M.K. 2006.

Sequence variation in the control region of mitochondrial DNA within a population sample of domestic cats Felis catus Linnaeus – implication for domestic and wildcat differentiation. Problems of Forensic Sciences 68: 279-288.

Zając T., Solarz W., Bielański W. 2006.

Adaptive settlement in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus - focus on the scale of individuals. Acta Oecologica 29: 123-134. Pobierz pdf

Bielański W., Solarz W., Zając T. 2005.

Effect of patch size on habitat loss in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida Wetlands (southern Poland). Nature Conservation 61 (4): 43-51.

Solarz W., Zając T. 2005.

Regional and subregional cooperation on IAS in Europe. IUCN ROfE 8: 5.

Mróz W., Olszańska A. 2004.

Traditional pastoralism and biodiversity in the Western and the Eastern Carpathians. W: Bunce R.G.H. et al. (red.) Transhumance and Biodiversity in European Mountains. IALE publication series nr 1: 171-182.

Solarz W., Król W. 2004.

Gatunki obce w Polsce - przyczyny wprowadzenia, wpływ na rodzimą przyrodę i konieczność zwalczania. Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia 17: 43-45.

Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. 2003.

Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences , Vienna-Kraków.

Król W., Solarz W., Zając T. 2002.

Breeding biology of the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Nida wetlands (Poland). Biologia Bratislava 57 (5): 617-625.

Okarma H., Śnieżko S., Olszańska A. 2002.

Occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriologica 47 (4): 499-504.

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Solarz W., Zając T., Król W. 1999.

Consequences of population decline in the Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida wetlands (Poland). The Ring 21 (1).

Projekty

ReCo Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity (Przywracanie zdegradowanych ekosystemów wzdłuż Zielonego Pasa w celu poprawy i wzmocnienia bioróżnorodności i łączności ekologicznej).
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce.
Kierownik projektu:
Opracowanie metod zwalczania dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie.
Kierownik projektu:
IAS/EcoSystemCARE Integrated approach to ecosystems protection against invasive alien plants in southern Poland.
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Bzdęga
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:
2017/26/D/HS6/00850 Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody DZIKIE NARRACJE.
Kierownik projektu:
2018/02/X/NZ9/00165, MINIATURA 2 Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europie.
Kierownik projektu:
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
COST-STSM-TD1209-26952 Ocena kondycji niecierpka Impatiens balfourii w Szwajcarii.
Kierownik projektu:
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
2011/03/B/NZ9/04042 Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich.
Kierownik projektu:
POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kurek
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
N N304 326036 Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (enemy release hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski.
Kierownik projektu:
N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
P04G 08030 Postawy społeczne wobec dużych drapieżników, a ochrona i gospodarowanie tymi gatunkami w Polsce.
Kierownik projektu:
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:
IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:
352/93/IV/98 Ochrona populacji żbika w Polsce.
Kierownik projektu:

Inne

Nazwa konferencji: EurBee 9 – 9th European Congress of Apidology
Organizator: University of Belgrade
Miejsce: Belgrad
Data: 2022-09-19
Autorzy: Najberek K., Kosior A., Solarz W.
Poster: Are bumblebee revisits of probed flowers errors in flower choice, or are they determined by extraordinary nectar replenishment in nectar-rich flowers? The case of invasive alien Impatiens glandulifera
Nazwa konferencji: EUROMAL - 9th European Congress of Malacological Societies
Organizator: Czech University of Life Sciences Prague
Miejsce: Prague
Data: 2021-09-05
Autorzy: Ćmiel A. M., Zając T., Zając K., Lipińska A. M., Najberek K.
Poster: Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions
Nazwa konferencji: Ecosystem Services Partnership 10 World Conference
Organizator: ESP
Miejsce: Hannover
Data: 2019-10-21
Autorzy: Expósito-Granados M., Castro A.J., Lozano J., Aznar-Sanchez J.A., Carter N.H., Requena-Mullor J.M., Malo A.F., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Moleón M., Sá J.A.
Wykład na konferencji: Human-carnivore interactions, conflicts, and coexistence in the American West.
Nazwa konferencji: Ecosystem Services Partnership 10 World Conference
Organizator: ESP
Miejsce: Hannover
Data: 2019-10-21
Autorzy: Martín-López B., Lozano J., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Castro A.A., Malo A.F., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Cortés-Avizanda A., von Wehrden H., Dorresteijn I., Kansky R., Fischer J.
Wykład na konferencji: Human-carnivore relations, from disservices to services: a systematic review.
Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Poster: Single or multiple broods - which breeding strategy is better under stochastic environmental conditions? A case of European freshwater Unionidae mussels
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Wykład na konferencji: Pojedyńcze czy wielokrotne lęgi? Porównanie strategii rozrodczych europejskich małży Unionidae
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Which ecosystem services are perceived as crucial for local well-being and where are they generated – insight from mapping workshops with conservation professionals and local leaders.
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Rechciński M., Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Co-producing of new knowledge through the maps – empirical examples from three-stage PPGIS focus group interviews with nature conservation experts and local leaders on the ecosystem services perception.
Nazwa konferencji: ECOSERV: IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2016-09-05
Autorzy: Rechciński M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Mapowanie partycypacyjne korzyści dostarczanych przez przyrodę jako przykład transdycyplinarnego podejścia do badań nad postrzeganiem usług ekosystemów
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Ecosystem services in reality – how is an abstract concept perceived at the local level? Insight from mapping workshops.
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Between respondents’ capability and researchers’ needs – testing predefined polygons for mapping ecosystem services.
Nazwa konferencji: V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”
Organizator: Tatrzański Park Narodowy
Miejsce: Zakopane
Data: 2015-09-24
Autorzy: Rechciński M., Peek B., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M., Cent J.
Wykład na konferencji: Wyrażanie opinii o środowisku przyrodniczym na mapie – postrzeganie krajobrazu powiatu tatrzańskiego przez jego mieszkańców i odwiedzających.
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Spatial distribution of ecosystem services as perceived by nature conservation professionals and lay people - an experimental study using facilitated workshops
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Barbara Peek, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent
Poster: Online partcipatory mapping of ecosystem services and land use preferences in the Polish Tatras - experiences and challenges
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Rethinking the use of PPGIS in exploring perception of ecosystem services – how to assure data validity?
Nazwa konferencji: 9th International Association of Landscape Ecology World Congress 2015
Organizator: International Association of Landscape Ecology
Miejsce: Portland, USA
Data: 2015-07-05
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Who perceiveswhat and where? Results of facilitated workshops on spatial distribution of ecosystem services with nature conservation experts and lay people.
Nazwa konferencji: 21th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2015 Conference)
Organizator: IASNR
Miejsce: Charleston, USA
Data: 2015-06-13
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: The Ecosystem Services conceptin environmental conservation policies-empirical investigation of the Polish legal documents
Nazwa konferencji: IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych
Organizator: UAM w Poznaniu
Miejsce: Poznań, Polska
Data: 2015-05-27
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Postrzeganie usług ekosystemów przez różne grupy interesariuszy – jak zebrać wiarygodne dane?
Nazwa konferencji: 17th Workshop of the International Association of Phytoplankton
Organizator: University of Thessaloniki
Miejsce: Kastoria, Greece
Data: 2014-09-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Najberek K., Solarz W., Pociecha A.
Poster: Stories a few ‘cyanos’ - can we classify cyanobacteria as alien using literature data?
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Marcin Rechciński, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Wiesław Król, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent, Agnieszka Olszańska, Barbara Peek, Piotr Matczak, Krzysztof Mączka
Wykład na konferencji: Identifying Natura 2000 sites with diverse ecosystem services and social conditions: how to link socio-economic and ecological data of different spatial scope?
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Piotr Matczak, Krzysztof Niedziałkowski, Marcin Rechciński, Vera Hausner, Gregory Brown
Poster: The use of Public Participation GIS in biodiversity conservation and governance – comparative research in Poland and Norway within the LINKAGE project
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Piotr Matczak, Joanna Cent, Malgorzata Grodzinska-Jurczak, Krzysztof Maczka, Krzysztof Niedzialkowski, Agnieszka Olszanska, Agata Pietrzyk-Kaszynska
Wykład na konferencji: What is there to protect? Changing meaning of the natural environment in Polish legal and policy documents
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Agnieszka Olszanska, Alistair J. Bath, Henryk Okarma
Wykład na konferencji: Perception, knowledge and attitudes toward the two species: “Big Bad Wolf” still bad, “clairvoyant” lynx rather invisible
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: Environment as a stock: does the ecosystem services approach exist in the Polish environmental policy?
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: „Native range” of microorganisms: a crowning evidence or another obscurity in the native-alien jigsaw puzzle?
Nazwa konferencji: Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-24
Autorzy: Masło D., Najberek K.
Poster: Amerykańskie nawłocie kontra polskie motyle
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: XXXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-05-17
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E.
Poster: Contemporary Huns or stray wanderers? Alien phytoplankton species in Polish freshwaters
Nazwa konferencji: Warsztaty w ramach projektu Natura 2000 w Karpatach
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Cisna
Data: 2013-02-05
Autorzy: Baś G., Najberek K.
Wykład: Korytarze ekologiczne w gminie Cisna
Nazwa konferencji: Posiedzenie wyjazdowe Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Organizator: Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Miejsce: Zakopane
Data: 2012-12-05
Autorzy: Solarz W., Najberek K., Głowaciński Z.
Wykład na konferencji: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
Nazwa konferencji: Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
Organizator: Kancelaria PAN
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica
Data: 2012-12-03
Autorzy: Sikora M., Berent K., Najberek K., Tarasiuk T.
Wykład na konferencji: Komisja ds. Doktorantów PAN
Nazwa konferencji: 21th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: New Delhi, India
Data: 2012-11-26
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Poster: The brown bear management plan for Poland
Nazwa konferencji: 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern Hill University, Department of Zoology
Miejsce: India, Shillong
Data: 2012-11-18
Autorzy: K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz.
Wykład na konferencji: Alien rotifers – neglected or unsolved problem?
Nazwa konferencji: Conservation of large carnivores in a transboundary approach
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-11-06
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: “2012 Pathways to Success: Integrating Human Dimensions into Fisheries and Wildlife Management Conference”
Organizator: Colorado State University
Miejsce: Breckenridge (Colorado, USA)
Data: 2012-09-24
Autorzy: Olszańska A., Solarz W., Najberek K.
Wykład na konferencji: “What to do with aliens - experts' opinions on the invasive alien species”
Nazwa konferencji: Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-09-07
Autorzy: Solarz W.
Wykład na konferencji: Gatunki obce – wprowadzenie
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Science for the Carpathians (S4C)
Miejsce: Stará Lesná, Slovakia
Data: 2012-05-30
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear management plan for Poland: needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie. Konferencja VIII. Obce gatunki w lasach.
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
Miejsce: Rogów
Data: 2012-03-29
Autorzy: Solarz W.
Organizacja: Przyczyny i skutki inwazji biologicznych na świecie i w Polsce
Nazwa konferencji: Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk
Organizator: Słowiński Park Narodowy
Miejsce: Łeba
Data: 2012-02-28
Autorzy: Solarz W.
Wykład: Inwazje obcych gatunków – przyczyny, skutki, rozwiązania
Nazwa konferencji: LII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin
Organizator: Instytut Ochrony Roślin
Miejsce: Poznań
Data: 2012-02-09
Autorzy: Solarz W.
Wykład na konferencji: Inwazje biologiczne a bioróżnorodność – próby rozwiązania problemu w Polsce
Nazwa konferencji: Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species
Organizator: ConGRESS
Miejsce: Zvolen, Slovakia
Data: 2012-01-25
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
Organizator: Kancelarii PAN
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica
Data: 2012-01-19
Autorzy: Najberek K.
Wykład: Zasady i cele działalności oraz skład osobowy przyszłej Komisji ds. Doktorantów PAN działającej przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD)
Nazwa konferencji: Seminarium podsumowujące działania Projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Warszawa
Data: 2011-11-29
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: Program Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego Ursus arctos w Polsce
Nazwa konferencji: Workshop "Providing the tools to improve brown bear management in Slovakia"
Organizator: Slovak Wildlife Society
Miejsce: Liptowski Gródek, Slovakia
Data: 2011-10-12
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Walusiak E., Chmura D., Król W.
Poster: Z deszczu pod rynnę? Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (Enemy Release Hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Solarz W., Król W., Najberek K.
Wykład na konferencji: Internetowa baza danych Gatunki obce w Polsce (www.iop.krakow.pl/ias)
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Olszańska A.
Organizacja: Overview of brown bear status, research and management in Poland
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Olszańska A., Sergiel A.
Organizacja: The Carpathian Brown Bear- Research and management needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: I i II Warsztaty poświęconych opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Selva, N., Sergiel, A., Olszańska, A.
Organizacja: Prezentacja Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi. Propozycja celu, regulaminu, struktury, obowiązków, sposobu działania. Prezentacja Grupy Interwencyjnej ds. Niedźwiedzi.
Nazwa konferencji: XXXI spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej pt: „Obcy są wśród nas”
Organizator: Biebrzański Park Narodowy
Miejsce: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy
Data: 2010-02-13
Autorzy: Najberek K.
Wykład: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
powrót do listy jednostek