Pracownicy

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 53
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Genetyka populacyjna i konserwatorska. Zmienność genetyczna zagrożonych populacji, wpływ fragmentacji siedliska na strukturę genetyczną populacji, genetyka inwazji.

Działanie doboru naturalnego w naturalnych populacjiach ssaków i ptaków, w szczególności zmienność genów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) i innych genów związanych z odpornością. Znaczenie funkcjonalnej zmienności genetycznej dla ochrony zagrożonych populacji kręgowców. Związek zmiennością genów immunologicznych a poziomem zapasożycenia i ceachami związanymi z dostosowaniem.

Zastosowanie metod metabarkodingu genetycznego do oceny bioróżnorodności i presji patogenów wyieranych na populacje gospodarzy.

Kariera naukowa:

Edukacja:

03.2007 Obrona rozprawy doktorskiej pt.:„Wpływ zaniku i fragmentacji siedliska na różnorodność genetyczną susła perełkowanego Spermophilus suslicus

2002 Rozpoczęcie studiów doktoranckich w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Instytutu Botaniki i Instytutu Ochrony Przyrody PAN pod opieka prof. Zbigniewa Głowacińskiego

2002 Praca magisterska wykonana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN pt.: “Wpływ pasożytów z grupy Haemosporidia na wybór siedliska i sukces lęgowy rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus” pod opieką dr Tadeusza Zająca

1999 - 2000 Praca licencjacka wykonana w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: "Demograficzne konsekwencje dynamiki populacji sikory bogatki Parus major w Puszczy Niepołomickiej", pod opieka dr hab. Mariusza Cichonia.

1998 – 2002 Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Chemii, kierunku Ochrona Środowiska, specjalizacja biologia środowiska

Stypendia naukowe:

10.2004 - 04.2005 Stypendium Marie Curie na Uniwersytecie w Newcastle upon Tyne, School of Biology, pod opieką dr Kirsten Wolff; Opracowanie specyficznych loci mikrosatelitarnych dla susła perełkowanego

01-06.2003 Stypendium Marie Curie na Uniwersytecie w Barcelonie, w Zakładzie Genetyki Ewolucyjnej pod opieką prof. Montserrat Aguade“Detecting the effects of hitchhiking and positive selection in Drosophila melanogaster from SNP’s data in noncoding regions”.

09-12.2001 Stypendium Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Barcelonie, w Zakładzie Genetyki Ewolucyjnej pod opieką prof. Montserrat Aguade "Analysis of sequence variation in Or 7a region in Drosophila melanogaster and Drosophila simulans"

Przebieg pracy:

Od 2002 roku zatrudniona w Instytucie Ochrony Przyrody PAN.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Kloch A., Biedrzycka A., Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiedzka N., Kłodawska M., Hájková A., Hulva P., Jędrzejewska B., Mysłajek R.W. 2021.

High genetic diversity in immunity loci in an expanding population of a highly mobile carnivore, the grey wolf Canis lupus in Central Europe. Diversity and Distributions 00: 1-16. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Popiołek M., Zalewski A. 2020.

Host-parasite interactions in non-native invasive species are dependent on the levels of standing genetic variation at the immune locus. BMC Evolutionary Biology 20: 43. Pobierz pdf

Kloch A., Biedrzycka A. 2020.

Post-glacial phylogeography and variation in innate immunity loci in a sylvatic rodent, bank vole Myodes glareolus. Mammalian Biology 100 (2): 141-154. Pobierz pdf

Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E., Biedrzycka A. 2020.

Raccoons foster the spread of freshwater and terrestrial microorganisms—Mammals as a source of microbial eDNA. Diversity and Distributions 26 (4): 453-459, doi.10.1111/ddi.13027. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Konopiński M., Hoffman E., Trujillo A., Zalewski A. 2019.

Comparing raccoon major histocompatibility complex diversity in native and introduced ranges: Evidence for the importance of functional immune diversity for adaptation and survival in novel environments. Evolutionary Applications 00: 1-16, DOI: 10.1111/eva.12898. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Sebastian A., Migalska M., Westerdahl H., Radwan J. 2017.

Testing genotyping strategies for ultra‐deep sequencing of a co‐amplifying gene family: MHC class I in a passerine bird. Molecular Ecology Resources 17: 642-655, DOI: 10.1111/1755-0998.12612.

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Biedrzycka A., Kloch A. 2016.

Development of novel associations between MHC alleles and susceptibility to parasitic infections in an isolated population of an endangered mammal. Infection, Genetics and Evolution 44: 210-217, DOI: 10.1016/j.meegid.2016.07.014.

Biedrzycka A., Zalewski A., Bartoszewicz M., Okarma H., Jędrzejewska E. 2014.

The genetic structure of raccoon introduced in Central Europe reflects multiple invasion pathways. Biological Invasions 16: 1611-1625.

Biedrzycka A., Konior M. , Babik W., Świsłocka M., Ratkiewicz M. 2014.

Admixture of two phylogeographic lineages of the Eurasian beaver in Poland. Mammalian Biology 79 (5): 287-296, DOI: 10.1016/j.mambio.2014.04.005.

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. 2012.

Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe – a case of red deer and sika deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93 (5): 1331-1341.

Biedrzycka A., Kloch A., Buczek M., Radwan J. 2011.

Major histocompatibility complex DRB genes and the load of blood parasite in fragmented population of the spotted suslik Spermophilus suslicus. Mammalian Biology 76 (6): 672-677.

Radwan J., Biedrzycka A., Babik W. 2010.

Does reduced MHC diversity decrease viability of vertebrate populations?. Biological Conservation 143: 537-544.

Biedrzycka A., Konopiński M. 2008.

Genetic variability and the effect of habitat fragmentation in spotted suslik Spermophilus suslicus populations from two different regions. Conservation Genetics 9 (5): 1211-1221.

Biedrzycka A., Radwan J. 2008.

Population fragmentation and major histocompatibility complex variation in the spotted suslik, Spermophilus suslicus. Molecular Ecology 17: 4801-4811.
rozdziały w książkach i monografiach

Sebastian A., Migalska M., Biedrzycka A. 2018.

AmpliSAS and AmpliHLA: Web Server Tools for MHC Typing of Non-Model Species and Human Using NGS Data. W: Boegel S. (red.). HLA Typing. Methods in Molecular Biology. Humana Press, New York, NY 1802: 249-273.

Projekty

2020/37/B/NZ8/03801 Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza.
Kierownik projektu:

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 53
2014/15/B/NZ8/00261 Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza Procyon lotor.
Kierownik projektu:

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 53
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
Dynamika frekwencji genów zgodności tkankowej MHC w populacji susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Świdniku pod Lublinem.
Kierownik projektu:

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 53
Discovering the role of pathogen mediated selection and mate choice in MHC evolution in natural population. An example of extensively studied sedge warbler population.
Kierownik projektu:

dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 53

Inne

Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: ConGress
Organizator: ConGress
Miejsce: Zvoleń, Słowacja
Data: 2012-01-25
Autorzy: Aleksandra Biedrzycka
Wykład na konferencji: Management of spotted suslik populations in Poland with use of neutral and effectively selected genetic markers.
powrót do listy pracowników