Projekt

 Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce.
Kierownik projektu:
Źródło finansowania:środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa
Kwota na realizację:Dofinansowanie: 3 849 853,20 PLN, w tym IOP PAN 36 943,75 PLN włącznie z kosztami pośrednimi
Okres realizacji: 2021
Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed wnikaniem inwazyjnych gatunków roślin, opartą na ich wczesnym wykrywaniu oraz identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania, a także zwiększenie świadomości społeczeństwa.

Instytut Ochrony Przyrody PAN jest partnerem w Konsorcjum projektu, które otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”. Konkurs był ogłoszony w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa. Organizatorem konkusu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Koordynator projektu: dr Katarzyna Bzdęga

Partnerzy projektu: NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Magurski Park Narodowy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Lista projektów