Projekt

N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:
Źródło finansowania:MNiSW
Kwota na realizację:80 000 PLN
Okres realizacji: 2009 - 2012
Opis projektu:

Celem projektu jest uzyskanie podstawowych informacji na temat wiedzy oraz opinii wobec metod postępowania z gatunkami obcymi w Polsce, wśród osób zawodowo lub amatorsko związanych z ochroną przyrody. Praktycznym aspektem projektu jest wypracowanie, w oparciu o uzyskane informacje, wskazówek dla zarządzających i podejmujących decyzje w ochronie przyrody na temat postępowania z gatunkami obcymi w Polsce. Wyniki badań umożliwią określenie aktualnego i potencjalnego zaangażowania osób związanych zawodowo i amatorsko z ochroną przyrody w rozwiązywanie problemu inwazji biologicznych, m.in. przy wykorzystaniu radykalnych metod kontroli gatunków obcych. Wyniki badań mają być podstawą szerszej dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami na temat problemu gatunków obcych w naszym kraju, a także będą stanowić integralny składnik przy opracowaniu programów edukacyjnych czy też kampanii medialnych dotyczących postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.

Lista projektów