Pracownicy

dr Agnieszka Olszańska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Agnieszka Olszańska

tel.: 12 370 35 53
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Inwazje biologiczne
Tematyka badań:

Ochrona przyrody, ekologia zwierząt, problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych, uwarunkowania społeczne ochrony przyrody, human dimensions in wildlife management

Kariera naukowa:

1999 - mgr (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu  Jagiellońskiego, kierunek biologia)

2012 - dr (tytuł pracy: "Comparison of attitudes of the key interest groups toward the wolf (Canis lupus) and the Eurasian lynx (Lynx lynx) conservation in Poland")

Przebieg pracy:

od 1.02.2002: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

09.09.2002 – 30.06.2003: Natural Heritage and Biological Diversity Division, Council of Europe, Strasburg, France

1.10.1999 – 16.08.2000: Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN w Krakowie

1.09.1999 – 31.12.1999: Polska Fundacja Ochrony Przyrody „PRO NATURA” w Krakowie

Pełnione funkcje:

2002 - 2007: wspólpraca z IUCN Working Group – Large Carnivore Initiative for Europe dotycząca dużych drapieżników w Europie

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Pascual-Rico R., Morales-Reyes Z., Aguilera-Alcalá N., Olszańska A., Sebastián-González E., Naidoo R., Moleón M., Lozano J., Botella F., von Wehrden H., Martín-López B., Sánchez-Zapata J.A. 2021.

Usually hated, sometimes loved: A review of wild ungulates' contributions to people. Science of The Total Environment 801: 149652. Pobierz pdf

Tusznio J., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2020.

Application of the ecosystem services concept at the local level – Challenges, opportunities, and limitations. Ecosystem Services 42, April 2020, 101077: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101077. Pobierz pdf

Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Palazón S., Quennette P-Y., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N. 2019.

Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235C: 308-316.

Expósito-Granados M., Castro A.J., Lozano J., Aznar-Sanchez J.A., Carter N.H., Requena-Mullor J.M., Malo A.F., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Moleón M., Sá J.A. 2019.

Human-carnivore relations: conflicts, tolerance and coexistence in the American West. Environmental Research Letters 14 (123005): https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5485.

Lozano J., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Castro A.A., Malo A.F., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Cortés-Avizanda A., von Wehrden H., Dorresteijn I., Kansky R., Fischer J., Martín-López B. 2019.

Human-carnivore relations: A systematic review. Biological Conservation 237: 480-492.

Niedziałkowski K., Komar E., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M. 2018.

Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145: 401-409. Pobierz pdf

Bautista C., Naves J., Revilla E., Fernández N., Albrecht J., Scharf A.K., Rigg R., Karamanlidis A.A., Jerina K., Huber D., Palazón S., Kont R., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Seijas J., Quenette P-Y., Olszańska A., Shkvyria M., Adamec M., Ozolins J., Jonozovič M., Selva N. 2017.

Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale. Journal of Applied Ecology (First published: 24 June 2016) 54 (1): 282-292, DOI: 10.1111/1365-2664.12708.

Maczka K., Matczak P., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Application of the ecosystem services concept in environmental policy—A systematic empirical analysis of national level policy documents in Poland. Ecological Economics 128: 169-176.

Olszańska A., Solarz W., Najberek K. 2016.

To kill or not to kill—Practitioners’ opinions on invasive alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions. Environmental Science & Policy 58: 107-116; DOI:10.1016/j.envsci.2016.01.008.

Brown G., Hausner V. H., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Rechciński M, Lægreid E. 2015.

Cross-cultural values and management preferences in protected areas of Norway and Poland. Journal for Nature Conservation 28: 89-104 (doi:10.1016/j.jnc.2015.09.006).

Bath A.J., Olszanska A., Okarma H. 2008.

From a human dimensions perspective, the unknown large carnivore: Public attitudes toward Eurasian lynx in Poland. Human Dimensions of Wildlife 13: 1-16.

Okarma H., Śnieżko S., Olszańska A. 2002.

Occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriologica 47 (4): 499-504.
inne publikacje oryginalne

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.

Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszanska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zieba F. 2014.

News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News 23 (2): 11-13.

Selva N., Sergiel A., Olszańska A., Berezowska T., Zwijacz-Kozica T., Zięba F. 2011.

Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (6): 494-503.

Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2011.

Program ochrony niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Polsce – projekt. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 1-79 + załączniki 1-9.

Sergiel S., Selva N., Olszańska A. 2011.

Working towards a brown bear management plan in Poland. International Bear News 20 (2): 15-18.

Branicki W., Olszańska A., Konopiński M.K. 2006.

Sequence variation in the control region of mitochondrial DNA within a population sample of domestic cats Felis catus Linnaeus – implication for domestic and wildcat differentiation. Problems of Forensic Sciences 68: 279-288.
książki i monografie

Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Olszańska A., Mączka K., Matczak P., Niedziałkowski K., Cent J., Peek B., Grodzińska-Jurczak M. 2016.

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Instytut Ochrony Przyrody PAN (ISBN: 978-83-61191-84-1).
rozdziały w książkach i monografiach

Mróz W., Olszańska A. 2004.

Traditional pastoralism and biodiversity in the Western and the Eastern Carpathians. W: Bunce R.G.H. et al. (red.) Transhumance and Biodiversity in European Mountains. IALE publication series nr 1: 171-182.
publikacje popularno-naukowe

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020.

Spotkania z niedźwiedziami. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 6-11.

Selva N., Zwijacz Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012.

Niedźwiedź, największy i najmniej drapieżny. Tatry 39 (1): 58-63.

Projekty

2017/26/D/HS6/00850 Wyobrażenia dzikiej przyrody a interwencje przyrodnicze - narracje, przekonania i koalicje rzecznicze w polityce ochrony przyrody DZIKIE NARRACJE.
Kierownik projektu:

dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

tel.: 12 370 35 53
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
POL-NOR/196105/2/2013 Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance.
N N304 382138 Kolonizacja obszarów miejskich przez dziki - problemy ekologiczne i społeczne.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32
N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Agnieszka Olszańska

tel.: 12 370 35 53
PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach.
P04G 08030 Postawy społeczne wobec dużych drapieżników, a ochrona i gospodarowanie tymi gatunkami w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Agnieszka Olszańska

tel.: 12 370 35 53
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
352/93/IV/98 Ochrona populacji żbika w Polsce.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31

Inne

Nazwa konferencji: Ecosystem Services Partnership 10 World Conference
Organizator: ESP
Miejsce: Hannover
Data: 2019-10-21
Autorzy: Martín-López B., Lozano J., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Castro A.A., Malo A.F., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Cortés-Avizanda A., von Wehrden H., Dorresteijn I., Kansky R., Fischer J.
Wykład na konferencji: Human-carnivore relations, from disservices to services: a systematic review.
Nazwa konferencji: Ecosystem Services Partnership 10 World Conference
Organizator: ESP
Miejsce: Hannover
Data: 2019-10-21
Autorzy: Expósito-Granados M., Castro A.J., Lozano J., Aznar-Sanchez J.A., Carter N.H., Requena-Mullor J.M., Malo A.F., Olszańska A., Morales-Reyes Z., Moleón M., Sá J.A.
Wykład na konferencji: Human-carnivore interactions, conflicts, and coexistence in the American West.
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Which ecosystem services are perceived as crucial for local well-being and where are they generated – insight from mapping workshops with conservation professionals and local leaders.
Nazwa konferencji: European Ecosystem Services 2016 conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership / University of Antwerp
Miejsce: Antwerpia (Belgia)
Data: 2016-09-19
Autorzy: Rechciński M., Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Co-producing of new knowledge through the maps – empirical examples from three-stage PPGIS focus group interviews with nature conservation experts and local leaders on the ecosystem services perception.
Nazwa konferencji: ECOSERV: IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miejsce: Poznań
Data: 2016-09-05
Autorzy: Rechciński M., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Peek B., Cent J., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Mapowanie partycypacyjne korzyści dostarczanych przez przyrodę jako przykład transdycyplinarnego podejścia do badań nad postrzeganiem usług ekosystemów
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Olszańska A., Pietrzyk-Kaszyńska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Between respondents’ capability and researchers’ needs – testing predefined polygons for mapping ecosystem services.
Nazwa konferencji: 8th Ecosystem Services Partnership World Conference
Organizator: Ecosystem Services Partnership
Miejsce: Stellenbosch, RPA
Data: 2015-11-09
Autorzy: Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Rechciński M., Grodzińska-Jurczak M.
Wykład na konferencji: Ecosystem services in reality – how is an abstract concept perceived at the local level? Insight from mapping workshops.
Nazwa konferencji: V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”
Organizator: Tatrzański Park Narodowy
Miejsce: Zakopane
Data: 2015-09-24
Autorzy: Rechciński M., Peek B., Pietrzyk-Kaszyńska A., Olszańska A., Grodzińska-Jurczak M., Cent J.
Wykład na konferencji: Wyrażanie opinii o środowisku przyrodniczym na mapie – postrzeganie krajobrazu powiatu tatrzańskiego przez jego mieszkańców i odwiedzających.
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Spatial distribution of ecosystem services as perceived by nature conservation professionals and lay people - an experimental study using facilitated workshops
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Barbara Peek, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent
Poster: Online partcipatory mapping of ecosystem services and land use preferences in the Polish Tatras - experiences and challenges
Nazwa konferencji: 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology
Organizator: ICCB / ECCB
Miejsce: Montpellier, Francja
Data: 2015-08-02
Autorzy: Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Poster: Rethinking the use of PPGIS in exploring perception of ecosystem services – how to assure data validity?
Nazwa konferencji: 9th International Association of Landscape Ecology World Congress 2015
Organizator: International Association of Landscape Ecology
Miejsce: Portland, USA
Data: 2015-07-05
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Barbara Peek, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Who perceiveswhat and where? Results of facilitated workshops on spatial distribution of ecosystem services with nature conservation experts and lay people.
Nazwa konferencji: 21th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2015 Conference)
Organizator: IASNR
Miejsce: Charleston, USA
Data: 2015-06-13
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: The Ecosystem Services conceptin environmental conservation policies-empirical investigation of the Polish legal documents
Nazwa konferencji: IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych
Organizator: UAM w Poznaniu
Miejsce: Poznań, Polska
Data: 2015-05-27
Autorzy: Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Marcin Rechciński, Agnieszka Olszańska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Wykład na konferencji: Postrzeganie usług ekosystemów przez różne grupy interesariuszy – jak zebrać wiarygodne dane?
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Marcin Rechciński, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Wiesław Król, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Cent, Agnieszka Olszańska, Barbara Peek, Piotr Matczak, Krzysztof Mączka
Wykład na konferencji: Identifying Natura 2000 sites with diverse ecosystem services and social conditions: how to link socio-economic and ecological data of different spatial scope?
Nazwa konferencji: International Geographical Union Regional Conference
Organizator: Polish National Committee of the IGU
Miejsce: Kraków, Polska
Data: 2014-08-18
Autorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Agnieszka Olszańska, Piotr Matczak, Krzysztof Niedziałkowski, Marcin Rechciński, Vera Hausner, Gregory Brown
Poster: The use of Public Participation GIS in biodiversity conservation and governance – comparative research in Poland and Norway within the LINKAGE project
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Piotr Matczak, Joanna Cent, Malgorzata Grodzinska-Jurczak, Krzysztof Maczka, Krzysztof Niedzialkowski, Agnieszka Olszanska, Agata Pietrzyk-Kaszynska
Wykład na konferencji: What is there to protect? Changing meaning of the natural environment in Polish legal and policy documents
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agnieszka Olszańska, Marcin Rechciński, Joanna Cent
Wykład na konferencji: Environment as a stock: does the ecosystem services approach exist in the Polish environmental policy?
Nazwa konferencji: 20th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2014 Confernence)
Organizator: IASNR
Miejsce: Hannover, Niemcy
Data: 2014-07-08
Autorzy: Agnieszka Olszanska, Alistair J. Bath, Henryk Okarma
Wykład na konferencji: Perception, knowledge and attitudes toward the two species: “Big Bad Wolf” still bad, “clairvoyant” lynx rather invisible
Nazwa konferencji: 21th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: International Association for Bear Research & Management
Miejsce: New Delhi, India
Data: 2012-11-26
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Poster: The brown bear management plan for Poland
Nazwa konferencji: Conservation of large carnivores in a transboundary approach
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-11-06
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: “2012 Pathways to Success: Integrating Human Dimensions into Fisheries and Wildlife Management Conference”
Organizator: Colorado State University
Miejsce: Breckenridge (Colorado, USA)
Data: 2012-09-24
Autorzy: Olszańska A., Solarz W., Najberek K.
Wykład na konferencji: “What to do with aliens - experts' opinions on the invasive alien species”
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Science for the Carpathians (S4C)
Miejsce: Stará Lesná, Slovakia
Data: 2012-05-30
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear management plan for Poland: needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: Utilization of genetic approaches for effective conservation of endangered species
Organizator: ConGRESS
Miejsce: Zvolen, Slovakia
Data: 2012-01-25
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład na konferencji: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: Seminarium podsumowujące działania Projektu pt. „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Warszawa
Data: 2011-11-29
Autorzy: Selva N., Zwijacz-Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: Program Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego Ursus arctos w Polsce
Nazwa konferencji: Workshop "Providing the tools to improve brown bear management in Slovakia"
Organizator: Slovak Wildlife Society
Miejsce: Liptowski Gródek, Slovakia
Data: 2011-10-12
Autorzy: Sergiel A., Selva N., Zwijacz-Kozica T., Olszańska A., Zięba F.
Wykład: The brown bear in Poland: status and needs of a transboundary population
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Sergiel A., Olszańska A.
Organizacja: Overview of brown bear status, research and management in Poland
Nazwa konferencji: International workshop “Managing transboundary populations of brown bear and other large carnivores in the Carpathians”
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2011-02-20
Autorzy: Selva N., Olszańska A., Sergiel A.
Organizacja: The Carpathian Brown Bear- Research and management needs of a transboundary population.
Nazwa konferencji: I i II Warsztaty poświęconych opracowaniu strategii ochrony niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos warunkującej trwałość populacji gatunku w Polsce
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce: Kraków
Data: 2010-11-08
Autorzy: Selva, N., Sergiel, A., Olszańska, A.
Organizacja: Prezentacja Grupy Roboczej ds. Niedźwiedzi. Propozycja celu, regulaminu, struktury, obowiązków, sposobu działania. Prezentacja Grupy Interwencyjnej ds. Niedźwiedzi.
powrót do listy pracowników