Projekt

POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu:mgr Katarzyna Kurek
Wykonawcy:

mgr Grzegorz Baś

tel.: 12 370 35 32

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39

mgr Anna Zięcik

tel.: 12 370 35 35
Źródło finansowania:Coordination Centre for Environmental Projects (UE), National Fund for Environmental Protection and Water Management
Okres realizacji: 2011 - 2014
Opis projektu:

Strona projektu: http://www.iop.krakow.pl/eskulap/

Lista projektów