Projekt

 Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Tatrzański Park Narodowy
Kwota na realizację:80 749,50 PLN
Okres realizacji: 2017 - 2017
Opis projektu:

Celem badań jest powtórzenie po 6 latach, oceny liczebności niedźwiedzi brunatnych w TPN na podstawie analiz prób genetycznych pobranych nieinwazyjnie (sierść i odchody). W 2017, zebrano 128 prób sierści niedźwiedzia brunatnego oraz 120 prób kału. Do badań genetycznych wykorzystano 12 loci mikrosatelitarnych jednego locus do określenia płci. Do oszacowania liczebności populacji  wykorzystany został model log-liniowy i analiza metodą „capture-mark-recapture”.

Lista projektów