Projekt

COST-STSM-TD1209-26952 Ocena kondycji niecierpka Impatiens balfourii w Szwajcarii.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
Źródło finansowania:EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020
Kwota na realizację:2500 EUR
Okres realizacji: 2015 - 2015
Opis projektu:

Głównym celem projektu STSM była ocena kondycji lokalnie inwazyjnego niecierpka I. balfourii w regionie jeziora Maggiore (kanton Ticino, Szwajcaria), a następnie porównanie jej z danymi literaturowymi z Himalajów. Jak wiadomo gatunki obce będące w lepszej kondycji po introdukcji, powinny być szczególnie kontrolowane, ponieważ mają predyspozycje do  nabywania cech inwazyjnych w przyszłości.

Drugim celem projektu było przeprowadzenie testów hipotezy Enemy Release na dwóch niecierpkach I. balfourii i I. glandulifera w gradiencie wysokościowym. Hipoteza Enemy Release zakłada, że czynnikiem decydującym o sukcesie gatunków obcych na nowym terytorium są naturalni wrogowie, od których gatunki obce uwalniają się skuteczniej, niż gatunki rodzime. Zasada ta dotyczy również gatunków szczególnie inwazyjnych i inwazyjnych umiarkowanie. Porównanie I. balfourii i I. glandulifera  pod kontem naturalnych wrogów jest bardzo ciekawe, ponieważ oba gatunki choć blisko spokrewnione wykazują istotnie różny stopień inwazyjności. I. balfourii  jest szkodliwy tylko lokalnie, tymczasem I. glandulifera to jeden ze 100 najgroźniejszych gatunków obcych w Europie.

Badanie przeprowadzono we współpracy z profesorem Wolfgangiem Nentwigiem z Instytutu Ekologii i Ewolucji Uniwersytetu w Bernie.

Lista projektów