Projekt

IAS/EcoSystemCARE Integrated approach to ecosystems protection against invasive alien plants in southern Poland.
Kierownik projektu:Dr Katarzyna Bzdęga
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Fundusze EOG i fundusze norweskie
Kwota na realizację:4 529 239,13 PLN
Okres realizacji: 2021 - 2024
Lista projektów