Pracownicy

mgr Carlos Bautista Leon

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Carlos Bautista Leon

tel.: 12 370 35 63
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Ekologia integracyjna i stosowana

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Bautista C., Revilla E., Berezowska-Cnota T., Fernández N., Naves J., Selva N. 2021.

Spatial ecology of conflicts: Unravelling patterns of wildlife damage at multiple scales. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 288 (1958): 20211394.

Cimatti M., Ranc N., Benítez-López A., Maiorano L., Boitani L., Cagnacci F., Čengić M., Ciucci P., Huijbregts M., Krofel M., López Bao J.V., Selva N., Andren H., Bautista C., Cirovic D., Hemmingmoore H., Reinhardt I., Marenče M., Mertzanis Y., Pedrotti L., Trbojević I., Zetterberg A., Zwijacz-Kozica T., Santini L. 2021.

Large carnivore expansion in Europe is associated with human population density and land cover changes. Diversity and Distributions 27: 602–617.

Bautista C., Revilla E., Naves J., Albrecht J., Fernández N., Olszańska A., Adamec M., Berezowska-Cnota T., Ciucci P., Groff C., Härkönen S., Huber D., Jerina K., Jonozovič M., Karamanlidis A. A., Palazón S., Quennette P-Y., Rigg R., Seijas J., Swenson J. E., Talvi T., Selva N. 2019.

Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235C: 308-316.

Bombieri G., Naves J., Penteriani V., Selva N., Fernández-Gil A., López-Bao J. V., Ambarli H., Bautista C.,....García-Rodríguez A., ...., Delgado M. M. 2019.

Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports 9: 8573. Pobierz pdf

Bautista C., Naves J., Revilla E., Fernández N., Albrecht J., Scharf A.K., Rigg R., Karamanlidis A.A., Jerina K., Huber D., Palazón S., Kont R., Ciucci P., Groff C., Dutsov A., Seijas J., Quenette P-Y., Olszańska A., Shkvyria M., Adamec M., Ozolins J., Jonozovič M., Selva N. 2017.

Patterns and correlates of claims for brown bear damage on a continental scale. Journal of Applied Ecology (First published: 24 June 2016) 54 (1): 282-292, DOI: 10.1111/1365-2664.12708.
inne publikacje oryginalne

Nunny L., Bautista C., Palazón S., Trites A.W., van Liere D., Simmonds M.P. 2020.

Predator Control on Land and at Sea: A Comparison and Call for Common Standards of Assessment. Carnivore Damage Prevention News 20: 13-19. Pobierz pdf

Bautista C., Naves J., Revilla E., Selva N. 2018.

New project: The ecology of brown bear damage at large scales. International Bear News 27: 47-48.

Bautista C., Olszańska A., Berezowska-Cnota T., Fedyń H., Jastrzębski T., Nowakowski R., Marcela A., Selva N. 2015.

Odszkodowania za szkody powodowane przez niedźwiedzie brunatne w województwie podkarpackim w latach 1999–2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 71 (6): 442-453.
rozdziały w książkach i monografiach

Krofel M., Elfstrom M., Ambarli H., Bombieri G., Gonzalez Bernardo E., Jerina K., Laguna A., Penteriani V., Phillips J.P., Selva N., Wilson S.M., Zarzo-Arias A., Groff C., Huber D., Karamanlidis A.A., Mertzanis G., Revilla E., Bautista C. 2020.

Human–bear conflicts at the beginning of the twenty-first century: Patterns, determinants, and mitigation measures. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 213-226.

Revilla E., Naves J., Fernández A., Selva N., Bautista C., Ordiz A., Fernández N., Rodríguez C., Díaz-Fernández M., Clavero M., Delibes M. 2019.

Learning to protect: a bear story. W: Ferrer M. (red.). Recovering Biodiversity: the contribution of CSIC to avoid species extinction. Editorial CSIC, ISBN: 978-84-00-10542-6: 215-239.

Projekty

ETIUDA 8 - 2020/36/T/NZ8/00571 Rozpoznawanie złożoności konfliktów między człowiekiem a dziką przyrodą: naturalne i antropogeniczne czynniki występowania szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne w wielu skalach czasowych i przestrzennych.
Kierownik projektu:

mgr Carlos Bautista Leon

tel.: 12 370 35 63
2017/25/N/NZ8/02861 Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szkód wyrządzanych przez niedźwiedzia brunatnego DIETA NIEDŹWIEDZIA.
Kierownik projektu:

mgr Carlos Bautista Leon

tel.: 12 370 35 63
2013/08/M/NZ9/00469 Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus arctos) na poziomie biogeograficznym, populacyjnym i osobniczym: ekologia konfliktu w relacji człowiek dzikie zwierzęta.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63

Inne

Nazwa konferencji: Human-bear coexistence in human dominated and politically fragmented landscapes. Abstract book of the 26th International conference on Bear Research and Management, 16-21 September, LIFE-WITH-BEARS
Organizator: Koordynator: Aleksandra Majić Skrbinšek, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Biology Department, Ljubljana, Slovenia, ISBN 9789616410526
Miejsce: Ljubljana, Slovenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Giulia Bombieri, Javier Naves2, María del Mar Delgado, [...] Nuria Selva, Carlos Bautista, [...], Alberto García-Rodríguez, [...] Djuro Huber et. al.
Wykład na konferencji: BROWN BEAR ATTACKS ON HUMANS: A WORLDWIDE OVERVIEW
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Popiołek, M., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Berezowska-Cnota, T., Bautista, C., Ważna, A., Cichocki, J., Śmietana, W., Jakubiec, Z., Selva, N.
Poster: Helminth parasites of free-ranging European brown bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians
powrót do listy pracowników