Pracownicy

dr Agnieszka Sergiel

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Ekologia integracyjna i stosowana
Tematyka badań:

- Fizjologia stresu, ekofizjologia

- Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki stresu u zwierząt utrzymywanych w niewoli

- Zaburzenia zachowania u ssaków w warunkach niewoli i neurobiologiczne korelaty tych zaburzeń

- Etologia kognitywna kręgowców

- Komunikacja chemiczna u ssaków

Kariera naukowa:

2012 - doktor (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych; tytuł pracy: Zachowania stereotypowe i fizjologiczne wskaźniki stresu u niedźwiedzi (Ursidae) w warunkach wrocławskiego ogrodu zoologicznego

2004 - magister (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek: biologia, specjalność: zoologia; tytuł pracy: Stereotypia ruchowa u dużych ssaków w warunkach zoo)

2002 - licencjat (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek: biologia, specjalność: zoologia; tytuł pracy: Pojęcie stresu i jego przejawy u kręgowców)

Przebieg pracy:

od 01.03.2014 - Instytut Ochrony Przyrody PAN

od 01.10.2010 - 31.12.2015: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych - wolontariusz w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski

Pełnione funkcje:

od 10.07.2019 - Scientific Reports - starszy redaktor

od 02.06.2018 - Scientific Reports - członek zespołu redaktorskiego

od 01.01.2018 - International Association for Bear Research and Management - członek rady stowarzyszenia

od 23.10.2017 - Ursus Journal - redaktor pomocniczy

od 04.2017 - Polski Komitet Krajowy IUCN - ekspert

od 04.07.2016 - członek Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

od 01.12.2015 - przewodnicząca Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

od 01.07.2013 - European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries (EARS) - ekspert

od 01.03.2012 - Fundacja Vier Pfoten (Niemcy), Competence Center Bears - konsultant ds. dobrostanu niedźwiedzi i projektu azylu dla niedźwiedzi

od 01.06.2011 - Zoologica Poloniae, dział: Ethology – redaktor działu

Członkostwo:

od 09.2020 - członek International Society for Applied Ethology

od 03.2010 –  członek rady naukowej Tatrzańskiej Fundacji dla Niedźwiedzi

od 06.2009 – członek Grupy Ekspertów ds. Niedźwiedzia Brunatnego w Europie (European Brown Bear Expert Team - IUCN Species Survival Comission, Bear Specialist Group)

od 11.2007 - członek International Bear Association

Publikacje z listy filadelfijskiej:

Paśko Ł., Kusznierz J., Maślak R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. 2014. Morphometric exploration of the Eurasian minnow Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) diversity: a case study of a widely distributed Palearctic fish. Annales Zoologici Fennici 51(4): 399-412.

Sergiel, A., Maslak, R., Kusznierz, J., Pasko, L. 2012. Stereotypie - rozwój i skutki występowania. Medycyna Weterynaryjna 68: 402-405.

Sergiel, A., Maslak, R., Kusznierz, J., Pasko, L. 2012. Zachowania stereotypowe –przegląd definicji i klasyfikacji. Medycyna Weterynaryjna 68: 45-48.

Elzanowski, A., Sergiel, A. 2006. Stereotypic behavior of a female Asiatic elephant (Elephas maximus) in a zoo. Journal of Applied Animal Welfare Science 9(3): 223-232.

Inne publikacje oryginalne:

Boitani, L., F. Alvarez, O. Anders, H. Andren, E. Avanzinelli, V. Balys, J. C. Blanco, U. Breitenmoser, G. Chapron, P. Ciucci, A. Dutsov, C. Groff, D. Huber, O. Ionescu, F. Knauer, I. Kojola, J. Kubala, M. Kutal, J. Linnell, A. Majic, P. Mannil, R. Manz, F. Marucco, D. Melovski, A. Molinari, H. Norberg, S. Nowak, J. Ozolins, S. Palazon, H. Potocnik, P.-Y. Quenette, I. Reinhardt, R. Rigg, N. Selva, A. Sergiel, M. Shkvyria, J. Swenson, A. Trajce, M. Von Arx, M. Wolfl, U. Wotschikowsky, D. Zlatanova, 2014. Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3

Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Sergiel, A., Olszanska, A., Zieba, F. 2012. Brown Bear Management Plan for the Republic of Poland. Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw: 1-81.

Selva, N., Sergiel, A., Olszanska, A., Berezowska, T., Zwijacz-Kozica, T., Zieba, F. 2011. Warsztaty jako narzędzie do opracowania strategii zarządzania populacją niedźwiedzia brunatnego w Polsce. Chronmy Przyrode Ojczysta 67(6): 494-503.

Sergiel, A., Schaul, J., Mendive, S. 2011. Large Enclosures for Captive Bears – workshop summary. International Bear News 20(4): 26-27.

Sergiel, A., Selva, N., Olszanska, A. 2011. Working toward a brown bear management plan. International Bear News 20(2): 15-18.

Jakubiec, Z., Sergiel, A. 2010. Sytuacja niedźwiedzi w Polsce. Chronmy Przyrode Ojczysta 66 (3): 232-235. 

Maslak, R., Sergiel, A. 2009. Niedźwiedzie w niewoli w Polsce. Monitoring dobrostanu 2007-2009. RSPCA & OTOZ Animals: 1-20. 

Rozdziały w książkach:

Sergiel, A. 2006. Some aspects of stereotypic behaviour in an Asiatic elephant (Elephas maximus) female in a zoo. Pages 72-78 in: Zgrabczynska, E., Cwiertnia, P., Ziomek, J. (eds.): Animals, Zoos & Conservation. Zoological Garden in Poznan.

Publikacje popularnonaukowe:

Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Sergiel, A., Olszanska, A., Zieba, F. 2012. Niedźwiedź - największy i najmniej drapieżny. TATRY 1/2012(39): 64-69. (in Polish)

Sergiel, A., Maslak, R. 2011. Mago paves path for a better welfare. International News Spring/Summer 2011: 3.

Maslak, R., Sergiel, A. 2011. Co lubi niedźwiedź. Polityka 14(2801)/2011: 36.

Doniesienia konferencyjne:

Sergiel A., Maślak R., Bowles, D., Paśko Ł. 2013. Cross-institutional study on captive bears welfare: a case of Poland. 22nd International Conference on Bear Research & Management, September 15-20, 2013, Provo, Utah USA.

Maślak R., Sergiel A., Hill S.P 2013. Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears, and changes in behaviour following relocation and dental treatment. 22nd International Conference on Bear Research & Management, September 15-20, 2013, Provo, Utah USA.

Sergiel, A., Maslak, R., Kilvington, K., Bowles, D., Boncourt, P., Hertwig, C. 2012. Captive bears in Poland: an update on a path for better welfare. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India, p. 185.

Reljic, S., Sergiel, A., Beck, A., Kužir, S., Radišić, B., Maslak, R., Mergenci, A., Bednarski, M., Piasecki, T., Kierzkowski, P., Huber, D. 2012. Incidence of ovulation in brown bears as indicator of range of reproductive age. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India, p. 218.

Huber, D., Sergiel, A., Maslak, R., Kusak, J., Maljkovic, D. 2012. Closer look at sexual and reproductive behaviours of captive brown bears. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India, p. 226.

Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Sergiel, A., Olszanska, A., Zieba, F. 2012. The brown bear management plan for Poland. 21st International Conference on Bear Research & Management, November 26-30, 2012, New Delhi, India.

Bednarski, M., Huber, D., Maslak, R., Piasecki, T., Sergiel, A., Soltysiak, Z. 2011. Chronic kidney failure in captive Asiatic black bear. 20th International Conference on Bear Research & Management, July 17-23, 2011, Ottawa, Canada, p.189.

Bednarski, M., Huber, D., Maslak, R., Piasecki, T., Sergiel, A. 2011. Hematologic and serum biochemical values of "semi-hibernating” captive brown bears. 20th International Conference on Bear Research & Management, July 17-23, 2011, Ottawa, Canada, p.189.

Sergiel, A., Maslak, R., Sobczynski, M. 2011. Stereotypic behaviour patterns and other stress indicators in captive bears. 20th International Conference on Bear Research & Management, July 17-23, 2011, Ottawa, Canada, p.187.

Sergiel, A., Maslak, R. 2011. Captive bears welfare research in Poland: results and improvements. 20th International Conference on Bear Research & Management, July 17-23, 2011, Ottawa, Canada, p.187.

Sergiel, A., Maslak, R. 2010. Captive Bears Welfare Research, Poland 2007-2009. Scientific session of Polish Ethological Society, October 16, Warsaw, p. 21.

Sergiel, A., Sobczynski, M. 2010. Monitoring stress in captive bears using non-invasive fecal enzyme immune-assay (EIA). Scientific session of Polish Ethological Society, October 16, Warsaw, p. 22.

Sergiel, A., Sobczyński, M. 2010. Monitoring stress in captive bears using non-invasive fecal enzyme immune-assay (EIA).19th International Conference on Bear Research & Management, May 16-22, 2010, Tbilisi, Georgia, p. 102.

Sergiel, A. 2007. The impact of the external factors on the stereotypic behaviour in bears (family: Ursidae) in Wroclaw Zoo. 18th International Conference on Bear Research & Management, Monterrey, Mexico, p. 211.

Sergiel, A. 2007. Some aspects of movement stereotypies in the spectacled bears (Tremarctos ornatus) in Wroclaw zoo. EAZA Research Conference, Zoological Garden Poznan, p. 30.

Sergiel, A. 2006. Some aspects of stereotypic behaviour in an Asiatic elephant (Elephas maximus) female in a zoo. III International Conference „Animals, Zoos & Conservation“. Zoological Garden Poznan, p. 43.

Sergiel, A. 2006. Spatial variations of stereotypical movements in four species of big zoo-mammals. “Behaviour – Physiology – Environment” - 1st Congress of Polish Ethological Society, Warsaw, p. 66.

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Gangoso L., Cortés-Avizanda A., Sergiel A., Pudifoot B., Miranda F., Muñoz J., Delgado-González A., Moleón M., Sánchez-Zapata J.A., Arrondo E., Donázar J.A. 2021.

Avian scavengers living in anthropized landscapes have shorter telomeres and higher levels of glucocorticoid hormones. Science of the Total Environment 782: 146920.

Revilla, E., Ramos Fernández, D., Fernández-Gil, A., Sergiel, A., Selva, N., Naves, J. 2021.

Brown bear communication hubs: Patterns and correlates of pedal marking and tree rubbing at a long term marking site. PeerJ 9: e10447.

Wilson A.E., Sergiel A., Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Stenhouse G., Janz D.M. 2021.

Correcting for enzyme immunoassay changes in long term monitoring studies. MethodsX, Elsevier 8: 101212.

Lazarus M., Orct T., Sergiel A., Vranković L., Filipović Marijić V., Rašić D., Reljić S., Aladrović J., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Jurasović J., Erk M., Maślak R., Selva N., Huber D. 2020.

Metal(loid) exposure assessment and biomarker responses in captive and free-ranging European brown bears (Ursus arctos). Environmental Research 183: 109166.

Noonan M.J., Fleming C.H., Tucker M.A., Kays R., Harrison A.L., Crofoot M.C., Abrahms B., Alberts S.C., Ali A.H., Altmann J., Castro Antunes P., Attias N., Belant J.L., Beyer D.E., Bidner L.R., Blaum N., Boone R.B., Caillaud D., Cunha de Paula R., De la Torre J.A., Dekker J., De Perno C.S., Farhadinia M., Fennessy J., Fichtel C., Fischer C., Ford A., Goheen J.R., Havmøller R.W., Hirsch B.T., Hurtado C., Isbell L.A., Janssen R., Jeltsch F., Kaczensky P., Kaneko Y., Kappeler, P., Katna A., Kauffman M., Koch F., Kulkarni A., LaPoint S., Leimgruber P., Macdonald D.W., Catherine Markham A., McMahon L., Mertes K., Moorman C.E., Morato R.G., Moßbrucker A.M., Mourão G., O’Connor D., Oliveira-Santos L.G.R., Pastorini J., Patterson B.D., Rachlow J., Ranglack D.H., Reid N., Scantlebury D.M., Scott D.M., Selva N., Sergiel A., Songer M., Songsasen N., Stabach J.A., Stacy-Dawes J., Swingen M.B., Thompson J.J., Ullmann W., Tamim Vanak A., Thaker M., Wilson J.W., Yamazaki K., Yarnell R.W., Zieba F., Zwijacz-Kozica T., Fagan W.F., Mueller T., Calabrese J.M. 2020.

Effects of body size on estimation of mammalian area requirements. Conservation Biology (34): 1017-1028.

Sergiel A., Barja I., Navarro-Castilla A., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2020.

Losing seasonal patterns in a hibernating omnivore? Diet quality proxies and faecal cortisol metabolites in brown bears in areas with and without artificial feeding. PLoS ONE 15 (11): e0242341. Pobierz pdf

Sergiel A., Cattet M., Kapronczai L., Janz D. M., Selva N., Bartoń K. A., Swenson J. E., Zedrosser A. 2020.

Do follicles matter? Testing the effect of follicles on hair cortisol levels. Conservation Physiology 8 (1): coaa003. Pobierz pdf

Bartoń K.A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Sergiel A., Selva N. 2019.

Bears without borders: Long-distance movement in human-dominated landscapes. Global Ecology and Conservation 17: e00541.

Hofman M.P.G., Hayward M.W., Heim M., Marchand P., Rolandsen C.M., Mattisson J.,...Selva N., Sergiel A.,... Balkenhol N. 2019.

Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research. PLoS ONE 14 (5): e0216223.

Noonan M.J., Tucker M.A., Fleming C.H., Akre T., Alberts S.C., Ali A.H., Altmann J., Antunes P.C., Belant J.L., Beyer D., Blaum N., ……Selva N., Sergiel A.,….Calabrese J.M.A. 2019.

A comprehensive analysis of autocorrelation and bias in home range estimation. Ecological Monographs 89: e01344.

Reljić, S., Sergiel, A., Prvanović Babić, N., Beck, A., Kužir, S., Radišić, B., Maślak, R., Bednarski, M., Piasecki, T., Huber, D., Huber, Đ. 2019.

Determination of reproductive span through morpho-histological studies on the ovaries of captive brown bears (Ursus arctos) - a short communication. Veterinarski Arhiv 89 (2): 233-246. Pobierz pdf

Sienkiewicz, T., Sergiel, A., Huber, D., Maślak, R., Wrzosek, M., Podgórski, P., Reljić, S., Paśko, Ł. 2019.

The brain anatomy of the brown bear (Carnivora, Ursus arctos L., 1758) compared to that of other carnivorans: a cross-sectional study using MRI. Frontiers in Neuroanatomy 13: 79.

Tucker M.A., Böhning-Gaese K., Fagan W.F., Fryxell J.M.,…Selva N., Sergiel, A.,... Mueller. T. 2018.

Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science 359 (6374): 466- 469.

Kusznierz J., Paśko Ł., Maślak R., Pietras-Lebioda A., Borczyk B., Tagayev D., Sergiel A., Wolnicki, J. 2017.

Broad-scale morphometric diversity in the lake minnow Eupallasella percnurus (Cyprinidae: Pisces). Annales Zoologici Fennici 54 (5-6): 357-371.

Selva N., Teitelbaum C.S., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Bojarska K., Mueller T. 2017.

Supplementary ungulate feeding affects movement behavior of brown bears. Basic and Applied Ecology 24: 68-76, DOI: 10.1016/j.baae.2017.09.007.

Sergiel A., Hobson K.A., Janz D.M., Cattet M., Selva N., Kapronczai L., Gryba C., Zedrosser A. 2017.

Compatibility of preparatory procedures for the analysis of cortisol concentrations and stable isotope (δ13C, δ15N) ratios: a test on brown bear hair. Conservation Physiology 5 (1): cox021, DOI: 10.1093/conphys/cox021. Pobierz pdf

Sergiel A., Naves J., Kujawski P., Maślak R., Serwa E., Ramos D., Fernández-Gil A., Revilla E., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Painer J., Selva N. 2017.

Histological, chemical and behavioural evidence of pedal communication in brown bears. Scientific Reports 7: 1052, DOI: 10.1038/s41598-017-01136-1. Pobierz pdf

Maślak R., Sergiel A., Bowles, D., Paśko Ł. 2016.

The Welfare of Bears in Zoos: a Case Study of Poland. Journal of Applied Animal Welfare Science 19 (1): 24-36 (publikacja online 09.10.2015).

Wierucka K., Siemianowska S., Woźniak M., Jasnosz K., Kieliszczyk M., Kozak P., Sergiel A. 2016.

Activity budgets of captive cape fur seals (Arctocephalus pusillus) under a training regime. Journal of Applied Animal Welfare Science 19 (1): 62-72 (publikacja online 28.12.2015).

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Radeloff V.C., Kuemmerle T., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zięba F., Śmietana W., Selva N. 2016.

Assessing differences in connectivity based on habitat versus movement models for brown bears in the Carpathians. Landscape Ecology 31 (8): 1863-1882 (doi:10.1007/s10980-016-0368-8). Pobierz pdf

Sergiel A., Bednarski M., Maślak R., Piasecki T., Huber D. 2015.

Winter blood values of selected parameters in a group of non-hibernating captive brown bears (Ursus arctos). Polish Journal of Veterinary Sciences 18 (4): 885-888.

Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D., Relić S., Huber D. 2014.

Fellatio in captive brown bears: evidence of long-term effects of suckling deprivation?. Zoo Biology 33 (4): 349-352.

Maślak R., Sergiel A., Hill S.P. 2013.

Some aspects of locomotory stereotypies in spectacled bears (Tremarctos ornatus), and changes in behaviour following relocation and dental treatment. Journal of Veterinary Behavior – Clinical Application and Research 8: 335-341.
inne publikacje oryginalne

ENETWILD Consortium, Podgórski T., Acevedo P., Apollonio M., Berezowska-Cnota T., Bevilacqua C., Blanco J.A., Borowik T., Garrote G., Huber D., Keuling O., Kowalczyk R., Mitchler B., Michler F.U., Olszańska A., Scandura M., Schmidt K., Selva N., Sergiel A., Stoyanov S., Vada R., Vicente J. 2020.

Guidance on estimation of abundance and density of wild carnivore population: methods, challenges, possibilities. EFSA Journal Supporting Publication 17 (11): 1-200. Pobierz pdf

Konopiński M.K., Berezowska-Cnota T., Selva N., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T. 2018.

Ocena liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6): 410-421.

Boitani L., Alvarez F., Anders O., Andren H., Avanzinelli E., Balys V., Blanco J. C, Breitenmoser U., Chapron G., Ciucci P., Dutsov A., Groff C., Huber D., Ionescu O., Knauer F., Kojola I., Kubala J., Kutal M., Linnell J., Majic A., Mannil P., Manz R., Marucco F., Melovski D., Molinari A., Norberg H., Nowak S., Ozolins J., Palazon S., Potocnik H., Quenette P.-Y., Reinhardt I., Rigg R., Selva N., Sergiel A., Shkvyria M., Swenson J., Trajce A., Von Arx M., Wolfl M., Wotschikowsky U., Zlatanova D. 2015.

Key actions for Large Carnivore populations in Europe. "Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3.

Majić Skrbinšek A., Krofel M., Sergiel A., Gutleb B., Groff C., Zlatanova D., Huber D., Tironi E., Rossi E., Knauer F., Rauer G., Nadalin G., Kos I., Camarra J.J., Grab J., Blanco J.C., Jerina K., Elfström M., Wölfl M., Jonozovič M., Blažič M., Haring M., Selva N., Molinari P., Männil P., Genovesi P., Schnidrig R., Rigg R., Chiriac S., Reljić S., Zwijacz-Kozica T., Fattori U., Breitenmoser U., Mertzanis Y. 2015.

Defining, preventing, and reacting to problem bear behaviour in Europe. Report to DG Environment, European Commission, by Istituto Ecologia Applicata, Rome under contract no. 07.0307/2013/654446/S/ER/B3 (1-58).

Selva N., Swenson J.E., Zedrosser A., Giergiczny M., Olszanska A., Sergiel A., Zwijacz-Kozica T., Zieba F. 2014.

News from the GLOBE – Disentangling the Impacts of Global Climate Change on Brown Bear Populations. International Bear News 23 (2): 11-13.
książki i monografie

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (eds) 2014.

The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards. Publishing House ELIPSA: 1-173.

Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.) 2014.

Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE. Dom Wydawniczy ELIPSA: 1-183.
rozdziały w książkach i monografiach

Kolter L., Sergiel A., Huber D., Silver S. 2020.

Ex situ conservation of bears: Roles, status and management. In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 338-348.

Mysłajek R., Sergiel A., Selva N. 2020.

Występowanie dużych drapieżników w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Kramarz P., Pociask M., Michalski R. Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Papirus: 303-313. Pobierz pdf

Swenson J.E., Ambarli H., Arnemo J.M., Baskin L., Ciucci P., Danilov P.I., Delibes M., Elfström M., Evans A.L., Groff C., Hertel A., Huber D., Jerina K., Karamanlidis A.A., Kindberg J., Kojola I., Krofel M., Kusak J., Mano T., Melletti M., Mertzanis G., Ordiz A., Palazón S., Parchizadeh J., Penteriani V., Quenette P., Selva N., Sergiel A., Seryodkin I., Skuban M., Steyaert S.M.J.G., Støen O., Tirronen K.F., Zedrosser A. 2020.

Brown Bear (Ursus arctos; Eurasia). In: Penteriani V., Melletti M. (eds) Bears of the world: Ecology, Conservation and Management, Cambridge University Press: 139-161.

Sergiel A., Van Horn R. 2019.

Bear Sensory Systems. W: Vonk J., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Animal Cognition and Behavior. Springer International Publishing, Cham: 1-9.

Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N. 2018.

Ściśle, czynnie czy krajobrazowo? Niedźwiedziom nie jest wszystko jedno. Bodziarczyk, J. (red.) Ochrona ścisła w prakach narodowych i rezerwatach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 79-87 .

Sergiel A., Maślak R. 2014.

Dobrostan niedźwiedzi w niewoli. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (red.). Dobrostan Zwierząt w Ogrodach Zoologicznych a Standardy Prawne UE, Dom Wydawniczy ELIPSA: 138-147.

Sergiel A., Maślak R. 2014.

The welfare of captive bears. Gardocka T., Gruszczyńska A., Maślak R., Sergiel A. (Eds). The Welfare of Animals in Zoos and EU Legal Standards, Publishing House ELIPSA: 129-139.
publikacje popularno-naukowe

Selva N., Berezowska-Cnota T., Olszańska A., Sergiel A. 2020.

Spotkania z niedźwiedziami. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 6-11.

Projekty

2020/04/X/NZ4/01327 Miniatura 4: Badanie makro- i mikrostruktury nadnerczy niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) przy użyciu mikrotomografii komputerowej i podstawowych technik histologicznych.
Kierownik projektu:

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64
2016/23/P/NZ9/03951/3 Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations BEAR HEALTH.
2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych.
Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
ENV.B.3/2014/SER/0036 EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores.
Kierownik projektu: Katrina Marsden, Adelphi
POL-NOR/198352/85/2013) Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.
Kierownik projektu:

dr hab. Nuria Selva Fernandez, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 63
ENV.B.3/SER/2013/0003 Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive — phase two.
Kierownik projektu: Luigi Boitani

Inne

Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Lazarus, M., Orct, T., Reljić, S., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Jurasović, J., Selva, N., Huber, D.
Poster: Brown bear hair as an indicator of exposure to environmental toxic metals
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Wegenaar, A., Sergiel, A., Cuyten, K.
Wykład na konferencji: Is captive bear welfare in Europe improving?
Nazwa konferencji: 26th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Ljubljana, Słowenia
Data: 2018-09-16
Autorzy: Painer, J., Goeritz, F., Redtenbacher, I., Sergiel, A.
Poster: Long-term pain and anti-inflammatory treatment with Mavacoxib in brown bears (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Frydryszak, D., Bojarska, K., Ostapowicz, K., Gatzka, R., Bautista, C., Sergiel, A., Śmietana, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Selva, N.
Poster: Daybed selection by brown bears in the Bieszczady Mountains, Poland
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Vrankovic, L., Delas, I., Reljic, S., Sergiel, A., Huber, D., Stojevic, Z., Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Maślak, R., Aladrovic, J.
Poster: Assessing physiological status: a preliminary study of fatty acid composition in brown bears from Croatia and Poland
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Sergiel, A., Cattet, M., Kapronczai, L., Janz, D. M., Selva, N., Zedrosser, A.
Poster: How much does a follicle matter? Testing the effect of follicles on hair cortisol levels in brown bears
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Popiołek, M., Sergiel, A., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Berezowska-Cnota, T., Bautista, C., Ważna, A., Cichocki, J., Śmietana, W., Jakubiec, Z., Selva, N.
Poster: Helminth parasites of free-ranging European brown bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Bartoń, K. A., Selva, N., Sergiel, A., Zięba, F., Zwijacz-Kozica, T.
Wykład na konferencji: Modelling the movement of European brown bears
Nazwa konferencji: 25th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Quito, Ekwador
Data: 2017-11-12
Autorzy: Painer, J., Goeritz, F., Redtenbacher, I., Sergiel, A.
Wykład na konferencji: Long-term pain and anti-inflammatory treatment with Mavacoxib in brown bears (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 5th Croatian Congress of Toxicology
Organizator: Croatian Society of Toxicology
Miejsce: Porec, Croatia
Data: 2016-10-09
Autorzy: Lazarus, M., Orct, T., Sekovanić, A., Filipović-Marijić, V., Rasić, D., Sergiel, A., Reljić, S., Vranković, L., Aladrović, J., Jurasović, J., Erk, M., Peraica, M., Selva, N., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Huber, D.
Poster: Oxidative stress, metallothioneins and environmental exposure to metals in two European brown bear populations
Nazwa konferencji: XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH
Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Miejsce: Lublin
Data: 2016-09-22
Autorzy: Sołtysiak, Z., Piasecki, T., Sergiel, A., Maślak, R., Bednarski, M.
Poster: Angiomatous meningioma in a brown bear (Ursus arctos)
Nazwa konferencji: 4th International Seminar on Behavioural Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine
Miejsce: Wisła
Data: 2016-09-08
Autorzy: Sergiel, A., Maślak, R.
Poster: Stereotypic behaviour patterns in captive bears
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Bednarski, M., Piasecki, T., Kinda, W., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Sergiel, A., Selva, N.
Poster: Spondylodiscitis in a brown bear (Ursus arctos). A case report.
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Sergiel, A., Hobson, K. A., Janz, D. M., Cattet, M., Kapronczai, L., Gryba, C., Zedrosser, A., Selva, N.
Poster: Testing the compatibility of laboratory procedures: stable isotopes and cortisol analysis in brown bear hair
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Huber, Đ., Sergiel, A., Reljić, S., Kusak, J., Vranković, L., Radišić, B.
Wykład na konferencji: Dead bears as a monitoring tool
Nazwa konferencji: 24th International Conference on Bear Research and Management
Organizator: IBA
Miejsce: Anchorage, Alaska, USA
Data: 2016-06-12
Autorzy: Sergiel, A., Naves, J., Kujawski, P., Maślak, R., Serwa, E., Ramos, D., Fernández-Gil, A., Revilla, E., Zwijacz-Kozica, T., Zięba, F., Painer, J., Selva, N.
Wykład na konferencji: Feet that bring news: histological, chemical and field evidences of pede marking in brown bears
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D.L., Reljić S., Huber Ð.
Wykład na konferencji: Fellatio in captive brown bears: evidence of long-term effects of suckling deprivation?
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Reljić S., Huber D., Prvanović Babić N., Beck A., Šoštarić-Zuckermann I., Huber D., Sergiel A., Majnarić D., Jauk M., Nielsen E. B.
Wykład na konferencji: The early gonadal activity in Croatian bown bears and it's management implications.
Nazwa konferencji: 23rd International Conference on Bear Research and Management
Organizator: ARCTUROS
Miejsce: Saloniki, Grecja
Data: 2014-10-05
Autorzy: Reljić S., Huber D., Kusak J., Beck A., Huber D., Šoštarić-Zuckermann I., Gudan-Kurilj A., Habuš J., Radišić B., Sergiel A., Stefaniak T., Miller J., Wrzosek M., Maślak R., Crnković I., Poučki H.
Poster: Brain and renal B lymphoma in brown bear - case report
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Maślak R., Sergiel A., Hill S.P.
Poster: Changes in behaviour of spectacled bears (Tremarctos ornatus) following relocation and dental treatment
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Zedrosser A., Paśko Ł., Garshelis D.L., Reljić S., Huber Ð.
Poster: A comment on fellatio in captive brown bears (Ursus arctos): seeking satisfaction of frustrated suckling?
Nazwa konferencji: 3rd International Seminar on Behavioral Methods
Organizator: Center for Experimental Medicine of the Medical University of Silesia
Miejsce: Szczyrk
Data: 2014-09-18
Autorzy: Sergiel A., Maślak R., Bowles D., Paśko Ł.
Poster: Cross-institutional study on captive bears behaviour and welfare
powrót do listy pracowników