Aktualności

SEMINARIUM ISEZ PAN 17 01 2022

Zapraszamy na seminarium Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, które odbędzie się on line we środę 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00. Wykład zatytułowany Czynniki wpływające na zmienność w zachowaniu mrówekprzedstawi dr hab. Magdalena Witek (MiIZ PAN).

Link do spotkania online w aplikacji Microsoft Teams:

Seminarium ISEZ PAN

 

SEMINARIUM IB PAN 17 01 2022

Zapraszamy na seminarium Instytutu Botaniki PAN, które odbędzie się 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00. Podczas seminarium dr Tomasz Suchan wygłosi referat: "Metabarkoding pyłku w badaniach migracji owadów"

Link do spotkania:

SEMINARIUM IB PAN 18.01.2022

 

NOWA PUBLIKACJA 05 01 2022

testW XX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, znacznie wzrósł udział lasów w dolinach rzek górskich Europy, w tym również w dolinach rzek polskich Karpat. W tym okresie doszło również do powszechnego uproszczenia układu koryt i zwężenia rzek górskich Europy. Hanna Hajdukiewicz i Bartłomiej Wyżga zbadali zmiany zasięgu lasu nadrzecznego, jakie dokonały się w ostatnich 130 lat w polskich Karpatach oraz związek tych zmian z transformacją  koryt rzecznych. W celu określenia czasowych zmian udziału lasów i innych kategorii pokrycia terenu przeanalizowano korytarze czterech rzek karpackich przedstawionych na mapach historycznych i zdjęciach lotniczych z ostatnich 130 lat przy użyciu metod GIS. W XX wieku znacznie wzrósł udział lasów w całkowitej powierzchni analizowanych korytarzy rzecznych. Las nadrzeczny rozwinął się w obrębie bocznych, wyższych partii dawnych szerokich koryt, które zostały wyłączone z rzek po przeprowadzeniu prac regulacyjnych oraz na skutek wcinania się rzek. Rozwojowi nadrzecznego lasu towarzyszył rozwój kęp, które przetrwały jednak tylko w nieuregulowanych odcinkach rzek. Obecność nadrzecznych lasów i porastanie brzegów rzek przez drzewa korzystnie wpływa na bioróżnorodność ekosystemów rzecznych i nadrzecznych w dolinach polskich Karpat. Jednak dostawa powalonych drzew do koryt rzecznych stanowi istotne źródło zagrożenia powodziowego w czasie wezbrań. Badania wykazały, że potrzebne są zatem zmiany w praktykach gospodarowania rzekami, które umożliwiłyby maksymalizację korzyści środowiskowych i zminimalizowanie zagrożenia powodziowego wynikającego z rozwoju lasów nadrzecznych.

Praca ukazała się w otwartym dostępie w czasopiśmie Science of The Total Environment 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721049287?via%3Dihub

 

SEMINARIA INOŚ UJ 05 01 2022

Zapraszamy na seminaria Instytutu Nauk o Środowisku - Uniwersytet Jagielloński.

Najbliższe seminarium odbędzie się 13 stycznia 2022 r. Więcej informacji TUTAJ

Link do seminarium: click here to access seminar

 

NOWY ZESZYT "CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ" ZIMA, 2021! 02 01 2022

testSerdecznie polecamy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" zima, 2021!

testSpecjalnie dla Państwa udostępniliśmy artykuły „Genetyka konserwatorska, czyli ochrona przyrody w próbówce cz. II: Genetyka jako narzędzie w ochronie przyrody autorstwa Macieja Konopińskiego i Aleksandry Biedrzyckiej, „Metody zwalczania inwazyjnych raków i żółwi w Polsce – działania pilotażowe” autorstwa Rafała Maciaszka i Aleksandry Kolanek, a ponadto ciekawostki o roślinach z Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem – „Ogrodowe wieści – jesień” autorstwa Ewy Samulak oraz portrety naszych chronionych ryb – tym razem o dwóch gatunkach strzebli w artykule „Nasze ryby chronione – dwie strzeble” Antoniego Amirowicza.