Struktura

Biblioteka i Informacja Naukowa

Informacje

Pracownicy:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30

mgr inż. Anna Kula

tel.: 12 370 35 07
Działalność:

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00

tel. 12 370 35 07

Wypożyczalnia międzybiblioteczna: kuciel@iop.krakow.pl

Darmowe książki i czasopisma w wersji papierowej - wybrane egzemplarze. Więcej informacji ...


Katalog biblioteczny


Informacje ogólne


Realizowane zadania:

Biblioteka dawnego Zakładu, a obecnie Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie jest księgozbiorem naukowym. Założona została w 1920 roku dzięki pionierskiej inicjatywie profesora Władysława Szafera. Od początku swego istnienia Biblioteka gromadziła książki, wydawnictwa ciągłe i inne materiały dokumentacyjne dotyczące ochrony przyrody i dziedzin pokrewnych.


Biblioteka spełnia obecnie trzy podstawowe zadania w swojej działalności:

•   jest główną bazą informacji źródłowych i pochodnych dla pracowników naukowych i wydawnictw Instytutu,

•   stanowi skarbnicę informacji o ochronie przyrody i zasobach naturalnych oraz zagrożeniach środowiska przyrodniczego,

•   gromadzi literaturę i inne zbiory specjalne z pokrewnych nauk przyrodniczych dla ogółu zainteresowanych, w tym przede wszystkim studentów szkół wyższych, przez co pełni funkcję biblioteki publicznej.

Zbiory Biblioteki to głównie książki, czasopisma, broszury. Posiada też ważny dział zbiorów specjalnych, na który składają się m.in. atlasy i bogaty zbiór przyrodniczych fotografii dokumentalnych. Wiele z nich pochodzi z czasów przedwojennych i dotyczy obszarów, które dzisiaj już są poza granicami Polski.

Zbiory przez lata powiększały się w drodze zakupów, darowizn i wymiany za wydawnictwa własne Instytutu. Kontynuuje się do dzisiaj tę działalność, choć ostatnio z powodu trudności finansowych, jakie przeżywa nauka polska, wymiana wydawnictw uległa zmniejszeniu. Wysyła się wydawnictwa własne Instytutu, takie jak: Studia Naturae, Ochrona Przyrody, Chrońmy Przyrodę Ojczystą i inne nieciągłe pozycje wydawnicze, które ukazują się nieregularnie. Wymiana obejmuje 17 placówek w kraju i 5 instytucji w 5 krajach na świecie.

Biblioteka Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie posiada około 27.000 woluminów wydawnictw zwartych, 38.000 tomów wydawnictw ciągłych (czasopism), 19.500 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (map i głównie fotografii).

Biblioteka czynnie współpracuje z katalogiem NUKAT, tzn. zarówno pobiera dane z katalogu, jak i wprowadza je do bazy NUKAT.

Wydawnictwa Instytutu, sprzedaż:
http://www.iop.krakow.pl/sprzedaz_wydawnictw_1_143.html\

Repozytorium Cyfrowe Instytutu (RCIN IOP PAN)

Projekt OZwRCIN

Publikacje

Kuciel H. 2022.

W stepie szerokim…. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (4): 58-65.

Kuciel H., Wilk-Woźniak E. 2019.

Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 171-173.

Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Kuciel H., Wojtal A.Z. 2018.

Is zooplankton an indicator of the water trophic level in dam reservoirs?. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (3): 288-295.

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.

Görner T., Botta-Dukát Z., Heltai M., Fehér Z., Márton M., Patkó L., Kuciel H., Solarz W., Szewczyk M., Schneider E., Olosutean H., Banaduc A., Dumbravã A., Lazarević P., Bakovič D., Zatezalo A., Bankovič S., Gojdičová E., Krištín A., Kautman J., Vavrová Ĺ., Urban P., Zach P., Kulfan J., Voloshchuk M., Kozurak A., Kurtiak F., Chumak V. 2014.

Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 228-234.

Turis P., Eliáš P. jun., Schmotzer A., Király G., Schneider E., Kuciel H., Szewczyk M., Kozurak A., Antosyak T., Voloshchuk M., Lazarević P., Lustyk P. 2014.

Red List of Vascular Plants of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 44-105.

Projekty

Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2023–2025.
Kierownik projektu:
POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.

Inne

Nazwa konferencji: Mountain Protected Areas in a Changing World
Organizator: Správa Krkonošského Národního Parku
Miejsce: Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Data: 2013-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Mróz W., Gadzinowska J., Kuciel H., Piotrowicz R., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Klimaszyk P., Kraska M., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pociecha A., Walusiak E., Joniak T.
Poster: The assessment of the state of water natural habitats in Karkonosze and Natura 2000 network in Poland
Nazwa konferencji: 50 Years of Academic Research in Biology
Organizator: Institute of Biology Bucharest of the Romanian Academy
Miejsce: Bukareszt
Data: 2010-09-29
Autorzy: Kuciel H.
Wykład na konferencji: Rare, threatened and endemic vascular plants in the Polish Carpathians – threats and conservation
Nazwa konferencji: ActEco
Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Sienkiewicza 27, 34-500 Zakopane
Miejsce: Zakopane
Data: 2009-06-10
Autorzy: Kuciel H.
Wykład: Problemy ochrony szaty roślinnej Polski
powrót do listy jednostek