Pracownicy

mgr Marzena Żyłowska

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Marzena Żyłowska

tel.: 12 370 35 30
Jednostki organizacyjne:
Biblioteka i Informacja Naukowa
Dział Wydawnictw Naukowych i Kolportażu

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
powrót do listy pracowników