Pracownicy

mgr Hanna Kuciel

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 30
Jednostki organizacyjne:
Biblioteka i Informacja Naukowa
Tematyka badań:

Gatunki rzadkie, zagrożone, endemiczne i chronione w Karpatach polskich –  rozmieszczenie, przemiany, zagrożenie i ochrona. Gatunki obce inwazyjne w Karpatach –  tendencje dynamiczne. Rzadkie, zagrożone i endemiczne zbiorowska roślinne – lokalizacja, zasięg i geograficzne rozmieszczenie w krajobrazie Karpat

Kariera naukowa:

1983 - magister z zakresu geografii fizycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Przebieg pracy:

1984 styczeń - marzec 1984 - Przedsiębiorstwo Geologiczne

1984 marzec – Instytut Ochrony Przyrody PAN

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Kuciel H., Wojtal A.Z. 2018.

Is zooplankton an indicator of the water trophic level in dam reservoirs?. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (3): 288-295.
inne publikacje oryginalne

Kuciel H., Wilk-Woźniak E. 2019.

Udostępnianie zasobów naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wersji elektronicznej na platformie RCIN. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 171-173.

Biernaczyk M., Pociecha A., Wrzecionkowski K., Połczyńska-Konior G., Stepanowska K., Kuciel H., Walusiak E., Wilk-Woźniak E., Bielańska-Grajner I. 2014.

Występowanie traszek w sztucznym zbiorniku wodnym Stara Kredownia (Woliński Park Narodowy). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 70 (6): 558-662.
rozdziały w książkach i monografiach

Görner T., Botta-Dukát Z., Heltai M., Fehér Z., Márton M., Patkó L., Kuciel H., Solarz W., Szewczyk M., Schneider E., Olosutean H., Banaduc A., Dumbravã A., Lazarević P., Bakovič D., Zatezalo A., Bankovič S., Gojdičová E., Krištín A., Kautman J., Vavrová Ĺ., Urban P., Zach P., Kulfan J., Voloshchuk M., Kozurak A., Kurtiak F., Chumak V. 2014.

Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 228-234.

Turis P., Eliáš P. jun., Schmotzer A., Király G., Schneider E., Kuciel H., Szewczyk M., Kozurak A., Antosyak T., Voloshchuk M., Lazarević P., Lustyk P. 2014.

Red List of Vascular Plants of the Carpathians. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 44-105.
publikacje popularno-naukowe

Kuciel H. 2022.

W stepie szerokim…. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 78 (4): 58-65.

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów wypasowych na potrzeby projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
Inwentaryzacja obcych geograficznie i inwazyjnych gatunków roślin w Wolińskim Parku Narodowym i jego otulinie w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje na wyspie Wolin.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
N N304397138 Aktualny stan populacji zagrożonych gatunków roślin naczyniowych – podstawa do nowego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
N N305 283137 Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich.
Kierownik projektu:

dr Joanna Korzeniak

tel.: 12 370 35 38
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.

Inne

Nazwa konferencji: Mountain Protected Areas in a Changing World
Organizator: Správa Krkonošského Národního Parku
Miejsce: Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Data: 2013-05-21
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Mróz W., Gadzinowska J., Kuciel H., Piotrowicz R., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Klimaszyk P., Kraska M., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pociecha A., Walusiak E., Joniak T.
Poster: The assessment of the state of water natural habitats in Karkonosze and Natura 2000 network in Poland
Nazwa konferencji: 50 Years of Academic Research in Biology
Organizator: Institute of Biology Bucharest of the Romanian Academy
Miejsce: Bukareszt
Data: 2010-09-29
Autorzy: Kuciel H.
Wykład na konferencji: Rare, threatened and endemic vascular plants in the Polish Carpathians – threats and conservation
Nazwa konferencji: ActEco
Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Sienkiewicza 27, 34-500 Zakopane
Miejsce: Zakopane
Data: 2009-06-10
Autorzy: Kuciel H.
Wykład: Problemy ochrony szaty roślinnej Polski
powrót do listy pracowników